SZYBKA NAWIGACJA

Drodzy Goœcie odwiedzajšcy stronę www.huta-trzyniec.pl

Witamy na stronie głównej HUTY TRZYNIEC / MORAVIA STEEL

Huta Trzyniec istnieje od 1839 roku i produkuje stal walcowanš. W Republice Czeskiej Huta posiada 40 procentowy udział na rynku stali.

Moravia Steel jest jednym z największych czeskich przedsiębiorstw handlowych, a jednoczeœnie głównym akcjonariuszem Huty Trzyniec.


Aktualnoœci:

Grudzień 2019   MORAVIA STEEL DOŁĽCZYŁA DO GRUPY KAPITAŁOWEJ KOLEJNĽ KUNIĘ
    Firma inżynierska MSV Metal Studénka a.s. wraz ze swojš polskš spółkš zależnš - KuŸnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. została nabyta przez spółkę akcyjnš Moravia Steel. Umowa została podpisana przez obie strony w grudniu 2019. Moravia Steel przejęła 100 % udziałów w Jet Investment a.s. Transakcja podlega obecnie zatwierdzeniu przez urzšd antymonopolowy.
Listopad 2019   HUTA TRZYNIEC WŁĽCZYŁA DO DZIAŁANIA NOWĽ NAGRZEWNICĘ POWIETRZA - PŁUCA WIELKIEGO PIECA
    Uroczystym rozpaleniem palnika w czwartek 28 listopada rano rozpoczšł się proces osuszania nowej nagrzewnicy powietrza w wielkim piecu nr 6 w Hucie Trzyniec. Nagrzewnica powietrza typu Kalugin zastšpiła stare urzšdzenie, które zostało już wyeksploatowane i nie posiadało wymaganych parametrów.
PaŸdziernik 2019   PRACOWNICY HUTY WSPARLI ORGANIZACJE NON PROFIT I SADZILI DRZEWKA
    Trwalszy i mocniejszy - taki powinien być las, który pracownicy Huty Trzyniec pomogli stworzyć, sadzšc pięcioletnie jodły i buki na końcu Doliny Tyrskiej w Trzyńcu, na zboczach Smrčiny. Już po raz ósmy w pištek, 25 paŸdziernika 2019 roku firma obchodziła Dzień Wolontariatu. Jest to dzień, w którym pracownicy Huty Trzyniec z własnej woli zamieniajš codzienne obowišzki zawodowe na osiem godzin pracy społecznej.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Průmyslová 1000
Staré Město
739 61 Třinec
Republika Czeska
tel.: +420 558 531 111
fax: +420 558 331 831
www.trz.cz

MORAVIA STEEL a.s.
Průmyslová 1000
739 70 Třinec - Staré Město
Republika Czeska
tel.: +420 558 537 301
fax: +420 558 324 355
www.moravia-steel.cz