SZYBKA NAWIGACJA

Drodzy Goœcie odwiedzajšcy stronę www.huta-trzyniec.pl

Witamy na stronie głównej HUTY TRZYNIEC / MORAVIA STEEL

Huta Trzyniec istnieje od 1839 roku i produkuje stal walcowanš. W Republice Czeskiej Huta posiada 40 procentowy udział na rynku stali.

Moravia Steel jest jednym z największych czeskich przedsiębiorstw handlowych, a jednoczeœnie głównym akcjonariuszem Huty Trzyniec.


Aktualnoœci:

Lipiec 2020   Zrekultywowana częœć składowiska jest teraz domem dla pszczół
    Trawiasty teren z kwiecistš łškš, krzewami i drzewami zajmujšcy blisko 14 hektarów był kiedyœ składowiskiem odpadów obojętnych. W tym roku Huta Trzyniec zwieńczyła proces jego rekultywacji, siejšc kwiecistš łškę i stawiajšc na niej dwa ule. To kolejny krok w kierunku poprawy œrodowiska naturalnego, do czego zobowišzuje się huta w regionie.
Czerwiec 2020   W ubiegłym roku Huta Trzyniec osišgnęła zysk w wysokoœci 610 milionów koron
    Rok 2019 Huta Trzyniec zamknęła zyskiem wynoszšcym 610 milionów koron, który został zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 29 czerwca br. To najniższy wynik ekonomiczny od czasu kryzysu gospodarczego w 2008 roku.
Maj 2020   Huta Trzyniec wspólnie z dziećmi dziękuje tym, którzy na pierwszej linii zwalczajš pandemię
    Betonowa œciana wzdłuż ulicy Zavodní w Trzyńcu zajaœniała kolorami. Jej pierwszych dziesięć pól ozdobiły zdjęcia uczniów miejscowej Podstawowej Szkoły Artystycznej. Pokazujš one pracę ludzi, którzy stawiali czoła w walce z pandemiš COVID-19. Należy im się podziękowanie za ten wysiłek. Pierwszy obraz to zdjęcie strażaków z napisem „Dziękujemy 2020“.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Průmyslová 1000
Staré Město
739 61 Třinec
Republika Czeska
tel.: +420 558 531 111
fax: +420 558 331 831
www.trz.cz

MORAVIA STEEL a.s.
Průmyslová 1000
739 70 Třinec - Staré Město
Republika Czeska
tel.: +420 558 537 301
fax: +420 558 324 355
www.moravia-steel.cz