SZYBKA NAWIGACJA

Drodzy Goœcie odwiedzajšcy stronę www.huta-trzyniec.pl

Witamy na stronie głównej HUTY TRZYNIEC / MORAVIA STEEL

Huta Trzyniec istnieje od 1839 roku i produkuje stal walcowanš. W Republice Czeskiej Huta posiada 40 procentowy udział na rynku stali.

Moravia Steel jest jednym z największych czeskich przedsiębiorstw handlowych, a jednoczeœnie głównym akcjonariuszem Huty Trzyniec.


Aktualnoœci:

Kwiecień 2020   ODWIEDZAJĽCY OBLEGAJĽ WYSTAWĘ SOCJALISTYCZNEGO RZEMIOSŁA
    Muzeum Huty Trzyniec i Miasta Trzyńca odnotowuje obecnie najwyższš frekwencję odwiedzajšcych. W cišgu pierwszych trzech tygodni od otwarcia w lutym wystawy pt. Werkfušky, obejrzało jš ponad dwa tysišce osób. Jest to kilka razy więcej odwiedzajšcych, niż w przypadku innych, atrakcyjnych wystaw, które sš w tym muzeum cišgle organizowane.
Marzec 2020   HUTA TRZYNIEC CZERPIE CZĘŒĆ ENERGII ZE RÓDEŁ ODNAWIALNYCH
    Wszystkie budynki administracyjne Huty Trzyniec wykorzystujš energię wyłšcznie ze Ÿródeł odnawialnych, podobnie jak chemiczna stacja uzdatniania wody, która przez cały rok działa za pomocš zielonej energii.
Luty 2020   WZROSNĽ PŁACE W HUCIE TRZYNIEC
    Pracownicy Huty Trzyniec mogš w 2020 roku spodziewać się wzrostu płac. Uzgodnili to przedstawiciele kierownictwa huty oraz przedstawiciele zwišzku zawodowego KOVO. W dniu 29 stycznia została podpisana nowelizacja układu zbiorowego, dotyczšca wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w Hucie Trzyniec.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Průmyslová 1000
Staré Město
739 61 Třinec
Republika Czeska
tel.: +420 558 531 111
fax: +420 558 331 831
www.trz.cz

MORAVIA STEEL a.s.
Průmyslová 1000
739 70 Třinec - Staré Město
Republika Czeska
tel.: +420 558 537 301
fax: +420 558 324 355
www.moravia-steel.cz