O pracy

Aktualności - 2001 r.

  Przedstawiciele TZ (Huty Trzyniec) oraz ZDB (Huty i Druciarni Bogumin) podpisali umowę o przejęciu walcowni uniwersalnej

  (Tydzień od 17.12.2001-23.12.2001)

  Komplet umów, na podstawie których Huta Trzyniec kupi od ZDB uniwersalną walcownię, został podpisany dnia 18 grudnia 2001 przez przedstawicieli tych dwóch przedsiębiorstw. Huta Trzyniec przejmie walcownię i zacznie ją obsługiwać z 1 stycznia 2002 roku. Natomiast ZDB przeznaczy przychody ze sprzedaży walcowni na spłacenie jej ubezpieczonych należności wobec Moravii Steel o wartości 200 mln CZK. Kolejnych 150 mln CZK należności Moravii Steel nie zostało ubezpieczonych i te będą wypłacone na drodze sądowej, tj. w ramach rozprawy ZDB z jej wierzycielami, która powinna zakończyć się w sierpniu 2002 roku. Walcownia uniwersalna poszerzy asortyment produkcji Huty Trzyniec o blachy stalowe uniwersalne oraz blachówki, dzięki którym Huta Trzyniec wejdzie na dalszy segment rynku wyrobów stalowych. Grupa TZ-MS poza granicami Trzyńca zarządza już walcownią kęsów w Kladnie oraz ciągarnią stali w Veseli - stuprocentową filią Trifinal.

  Wraz z transferem urządzeń technologicznych dojdzie również od 1 stycznia 2002 do przejęcia do HT obecnej załogi walcowni, czyli 158 pracowników. Pierwsza faza rozruchu walcowni zakłada, iż roczna produkcja walcowni uniwersalnej powinna kształtować się w granicach 60 tys. ton. Natomiast w dłuższym horyzoncie czasowym, czterech lat, planowana produkcja przekroczy poziom 70 tys. ton rocznie.

  Ivo Pullman, Rzecznik Prasowy TZ i MS (Trzyniec, 18. 12. 2001)

  « powrót do góry

  Huta Trzyniec za pierwszych dziewięć miesięcy wykazała zysk brutto o wartości

  (Trzyniec, 23 październik 2001)

  Spółka Akcyjna Huta Trzyniec (HT) za pierwszych dziewięć miesięcy bieżącego roku wykazała zysk brutto w wysokości 608,34 mln CZK. W corocznym porównaniu nastąpił wzrost zysku o 40 %, ponieważ w tym samym okresie roku ubiegłego przedsiębiorstwo osiągnęło zysk brutto 435,444 mln CZK. Wzrost został również odnotowany w przychodach ze sprzedaży wyrobów własnych i usług, które zwiększyły się prawie o 7 % na 17,021 miliardów CZK. Zysk operacyjny zwyżkował z 0,933 miliardów CZK na 1,007 miliardów CZK. ”Osiągnięte wyniki stanowią dowód na to, iż nasze długookresowe plany i cele, które zostały wcielone do konkretnej strategii oraz biznes planu Huty Trzyniec, są właściwie obrane, lecz również realne”, stwierdził Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu HT Jerzy Cienciala. Dodał on także, iż właśnie dzięki odpowiednio dobranej strategii firmy oraz biznes planowi Huta Trzyniec jest w stanie reagować na wahania rynku krajowego oraz rynków światowych. “Strategia ta znalazła potwierdzenie także w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku w sytuacji rozpoczynającej się recesji na rynkach wyrobów stalowych oraz spotęgowanej tragicznymi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych we wrześniu”, podsumował J. Cienciala.

  Sprzedaż wyrobów walcowanych oraz stali w rozpatrywanym okresie wyniosła 1 662 tys. ton, natomiast w minionym roku od początku stycznia do końca września sprzedano 1 641 tys. ton. Produkcja stali w HT kształtowała się na porównywalnym poziomie, jako że osiągnęła 1 823 tys. ton, a na jednego pracownika przypadło 274,9 ton wyprodukowanej stali.

  Przeciętny stan załogi w rozpatrywanym okresie wyniósł 6 631 osób. W corocznym porównaniu nastąpił spadek o jedną dziesiątą, albowiem ubiegłoroczny przeciętny stan załogi stanowił 7 362 pracowników. Przeciętna miesięczna płaca zwiększyła się o niecałych dziewięć procent osiągając poziom 17 595 CZK. d

  W ciągu całego roku ubiegłego HT uzyskała zysk netto o wartości 221,128 mln CZK, zysk brutto wyniósł 367,055 mln CZK, a przychody ze sprzedaży równały się 20,904 miliardom CZK.

  Ivo Pullmann – Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec i Moravii Steel

  « powrót do góry

  Przyznano EXPO IMAGE dla trzynieckiej ekspozycji

  (Trzyniec, 01. 10. 2001)

  Ekspozycja Huty Trzyniec zyskała na tegorocznych Międzynarodowych Targach Maszynowych w Brnie nagrodę EXPO IMAGE 2001 za najlepsze pod względem atrakcyjności oraz estetyki stoisko. Nagrodę tę przyznała HT profesjonalna komisja, w skład której weszli dyrektorowie agencji ds. reklamy oraz mediów. W pierwszej rundzie wspomniane wyróżnienie zostało udzielone jeszcze innym sześciu z prawie dwóch i pół tysiąca firm, które w tym roku zaprezentowały się na targach w Brnie, lecz tylko Huta Trzyniec wraz z Moravią Steel uzyskały nominację do GRAND PRIX EXPO IMAGE 2001, które odbędzie się pod koniec bieżącego roku. Na stoisku Huty Trzyniec pod tytułem “Siedem cudów Śląska” przedstawiono tradycje kulturalne i rzemieślnicze Śląska Cieszyńskiego.

  Czasopismo Hutnik

  « powrót do góry

  Spółki akcyjne Huta Trzyniec i Moravia Steel dzisiaj otrzymają certyfikat ekologiczny według normy CSN EN ISO 14.001

  (Trzyniec/Brno, 25. 09. 2001)

  Przedstawiciele spółek akcyjnych Huta Trzyniec i Moravia Steel dzisiaj w ramach 43 Międzynarodowych Targów Maszynowych w Brnie otrzymają certyfikat ekologiczny według normy CSN EN ISO 14.001. Wspomniany certyfikat potwierdza, iż obie firmy spełniają surowe wymogi ekologiczne obowiązujące również w Unii Europejskiej. „Uzyskany certyfikat stanowi kulminację długotrwałych wysiłków zmierzających w kierunku polepszenia środowiska naturalnego nie tylko w samej hucie, ale również w jej okolicy. Od roku 1995 na inwestycje związane z poprawą środowiska naturalnego wydano ogółem ponad 3,3 mld CZK”, stwierdził Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jerzy Cienciala.

  O przyznaniu certyfikatu ekologicznego zdecydowała renomowana firma audytorska RW TÜV Praha podczas kompleksowego audytu, który przebiegał w Hucie Trzyniec i Moravii Steel w czerwcu. Podczas wspomnianego audytu RW TÜV Praha potwierdziła także posiadanie certyfikatu według normy VDA 6.1, który jest niezbędnym dokumentem uprawniającym do dostaw dla przemysłu samochodowego. Audytorzy wyrazili też zgodę na przedłużenie płatności systemu zapewnienia jakości według normy ISO 9001. Wspomniany certyfikat przyznano nowopowstałej spółce-córce HT, Trifinal, która zarządza ciągarnią stali w Veseli.Kierownik grupy audytorów Jaroslav Merta stwierdził, iż podczas audytu w HT nie znalazł żadnych przeszkód w przyznaniu i przedłużeniu płatności odpowiednich certyfikatów. Równocześnie podziękował pracownikom trzynieckich firm za współpracę oraz odpowiedzialność, z jaką odnoszą się do spraw jakości.

  Ivo Pullmann – Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec i Moravii Steel

  « powrót do góry

  Huta Trzyniec odnotowała zysk brutto za pierwszych osiem miesięcy bieżącego roku przewyższający pół miliarda CZK

  (Trzyniec/Brno 25. 09. 2001)

  W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku spółka akcyjna Huta Trzyniec osiągnęła zysk brutto w wysokości 554,316 milionów CZK. W porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, kiedy to firma odnotowała zysk brutto 427,542 milionów CZK, nastąpił wzrost zysku o prawie 30 %. Również osiągnięto wzrost dochodów ze sprzedaży produktów własnych, który wyniósł 15,146 miliardów CZK. Zysk operacyjny nieznacznie zwyżkował z 895,65 milionów do 902,268 milionów CZK.
  „Pełnienie planowanych wyników i przewyższanie ubiegłorocznych wskaźników potwierdza, iż strategia Huty Trzyniec została wytyczona właściwie. Nasza strategia oparta jest na konkurencyjnej produkcji o wysokiej jakości, rosnącej wydajności pracy oraz na długotrwale budowanych poprawnych stosunkach handlowych, co odzwierciedla się w upewnianiu naszej pozycji handlowej”, stwierdził Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Huty Trzyniec Jerzy Cienciala. Dodał on, iż na rynku krajowym sprawę priorytetową odgrywa wytwarzanie łańcuchów produkcyjnych w celu finalizacji własnej produkcji i zwiększenia jej wartości dodanej. W oddziałach produkcyjnych w Drini i w Veseli według jego słów udaje się także pełnić tegoroczne planowane wskaźniki produkcji.
  Pomyślny trend wykazują również podstawowe wskaźniki produkcji oraz sprzedaży. Sprzedaż wyrobów walcowanych oraz stali wykazała nieznaczny wzrost z 1458 tys. ton na 1478 tys. ton. Natomiast produkcja stali utrzymała się na tym samym poziomie i wyniosła 1614 tys. ton. W przeliczeniu na jednego pracownika Huty Trzyniec wskaźnik ten przedstawiał 242,9 tony. Przeciętny stan ewidencyjny załogi w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku wyniósł 6 643 osoby. W porównywalnym okresie roku ubiegłego przedsiębiorstwo zatrudniało przeciętnie 7 389 pracowników. Przeciętna pensja w porównaniu międzyrocznym wzrosła o 7,5 % aż do poziomu 17 135 CZK.
  Za cały rok ubiegły Huta Trzyniec wykazała zysk netto po audycie o wartości 221,128 mln CZK, przy czym zysk brutto wyniósł 367,055 milionów CZK. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 20,904 mlr CZK. Zgodnie z planem na rok bieżący firma powinna uzyskać zysk netto w wysokości około 320 mln CZK, podczas gdy dochody powinny przekroczyć 20 miliardów CZK.

  Ivo Pullmann – Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec i Moravii Steel

  « powrót do góry

  Ministerstwo ds. Środowiska Naturalnego wydało zgodę na budowę czterech bloków energetycznych według projektu Energetyki Śląskiej (Slezka energetika) (dalej ES)

  (Trzyniec, 28. 08. 2001)

  W ubiegłym tygodniu Ministerstwo ds. Środowiska Naturalnego wydało zgodę na urzeczywistnienie projektu budowy czterech bloków energetycznych w Trzyńcu i Stonawie według projektu spółki akcyjnej Energetyka Śląska. W ten sposób resort potwierdził, iż projekt ES spełnia wszelkie wymogi jak ekologiczne, tak i prawne. Po otrzymaniu oficjalnej zgody na budowę należy jeszcze dokończyć sprawy planowania przestrzennego, które powinny być ukończone w grudniu tego roku. Jeżeli zostanie przyznane pozwolenie na budowę w ramach planowania przestrzennego, wtedy akcjonariusze ES powinni do końca roku zdecydować o dalszych krokach w realizacji tego przedsięwzięcia. Energetyka Śląska, która została utworzona w roku 1998 posiada dwóch równoważnych właścicieli, ponieważ połowa jej akcji należy do Huty Trzyniec, a druga część udziałów znajduje się w posiadaniu Kopalni Czeskomorawskiej (Ceskomoravsko doly) (dalej CMD).
  Spółka ta została założona dwoma wspomnianymi akcjonariuszami w celu zbudowania dwóch nowych bloków energetycznych, każdy o mocy 110 MW. Powstanie spółki jest także związane z potrzebą wykorzystania bankowych środków finansowych na kosztowną inwestycję. Banki rozważając kredyty na tak zwane finansowanie projektowe zwracają baczną uwagę na to, aby spółka nie była obciążona żadnymi długami. Natomiast firma starająca się o uzyskanie kredytu musi uczestniczyć w planowanej inwestycji przynajmniej w jednej czwartej. Kolejnym powodem powstania wspólnego przedsiębiorstwa Huty Trzyniec i CMD było wykorzystanie węgla energetycznego ze Stonawy.
  Pierwszy projekt nie został zaakceptowany przez Ministerstwo. Natomiast drugi projekt, który już został uchwalony, ma w swym założeniu budowę dwóch bloków w Stonawie oraz dwóch w Trzyńcu o mocy jednego bloku 55 MW. Do podziału na bloki o mniejszej mocy o połowę Ministerstwo i ES zgodziły się po to, aby w żadnym etapie realizacji projektu nie doszło nawet do przejściowego zwiększenia emisji ogółem. Po ukończeniu projektu, którego częścią jest zamknięcie niektórych starszych źródeł energii, całkowity poziom emisji ulegnie obniżeniu w porównaniu ze stanem obecnym.
  Jeden z bloków trzynieckich będzie wykorzystywać węgiel stonawski, natomiast drugi będzie zużywał tzw. gazy hutnicze powstające podczas produkcji w Hucie Trzyniec. Nowe bloki o nowoczesnej technologii powinny zostać wybudowane do końca roku 2005. Huta Trzyniec zamierza przeznaczyć na budowę obu bloków z własnych środków jak również ze środków w ramach finansowania projektowego około kilku miliardów CZK.

  Ivo Pullmann – Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec i Moravii Steel

  « powrót do góry

  Ambasador Komisji Europejskiej w Republice Czeskiej prowadził rozmowy z przedstawicielami Huty Trzyniec S.A.

  (Trzyniec, 08. 08.2001)

  Ambasador Komisji Europejskiej w Republice Czeskiej Ramiro Cibrian dzisiaj po południu w Trzyńcu odbył spotkanie z przedstawicielami Huty Trzyniec S.A. (HT) w ramach wizyty w naszym regionie. W spotkaniu, którego inicjatorem był pan Cibrian, wzięli udział także przedstawiciele związków zawodowych. W dyskusji trwającej przeszło godzinę pan Ambasador miał możliwość zaznajomienia się z programem produkcji, strategią oraz wynikami gospodarczymi HT. Jego ogromne zainteresowanie wzbudziły przede wszystkim kwestie związane z przebiegiem restrukturyzacji w całkowicie sprywatyzowanym przedsiębiorstwie, a szczególnie wykorzystywane źródła środków finansowych, wpływy socjalne, stosunek HT odnośnie środowiska naturalnego oraz możliwości sprzedaży naszych wyrobów na rynkach zagranicznych.
  W związku z następstwami natury socjalnej pan Cibrian zwrócił się z zapytaniem w tej kwestii do przedstawicieli związków zawodowych, którzy pana Ambasadora zapewnili, iż w HT od dłuższego czasu sprawy socjalne są rozwiązywane na bazie wzajemnego porozumienia, przy czym przebieg niezbędnych redukcji załogi przebiega także poprzez przesunięcia zwalnianych pracowników do spółek-córek lub innych stowarzyszonych firm jak też poprzez kursy rekwalifikacyjne. Ponadto dodali, iż pracownicy tych przedsiębiorstw należą do jednolitych związków zawodowych działających w HT.
  Pan Cibrian bardzo pozytywnie ocenił dotychczasowe wyniki restrukturyzacji w HT – między innymi zdolność finansowania inwestycji ze źródeł komercyjnych oraz osiągnięte parametry ekologiczne, obecnie udokumentowane niedawno otrzymanym certyfikatem ISO 14.001. Wyraził uznanie również w stosunku do długookresowego dodatniego wyniku gospodarczego i eksportu HT wspieranego partnerem strategicznym – amerykańskim przedsiębiorstwem hutniczym i handlowym Commercial Metals Company (CMC), które posiada w HT udziały w wysokości 11 %.
  Ambasador także żywo interesował się stosunkiem HT odnośnie restrukturyzacji całego przemysłu stalowego Republiki Czeskiej oraz związanym z tym studium firmy EuroStrategy (ESC). Przedstawiciele HT wypowiadając się na ten temat stwierdzili, że studium ESC rozpatrują jako podstawę pomyślnej restrukturyzacji całego sektora tak, aby był rentowny również w ramach Unii Europejskiej. Tym bardziej, iż HT może zaoferować w tym celu know-how na wysokim poziomie, doświadczenie oraz partnerstwo z CMC.
  Sukces całego procesu według przedstawicieli HT jest uzależniony od jednoznaczności i szybkości rozwiązań oraz efektów synergicznych, które będą zagwarantowane poprzez utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa razem z Novą Hutą, częścią hutniczą Vitkovic oraz Wielkich Pieców oraz z udziałem HT. Wyżej wspomniane rentowne wspólne przedsiębiorstwo powinno zostać utworzone w warunkach wolnego rynku z aktywnym współudziałem państwa, a nie sprzedażą hut państwowych Hucie Trzyniec za symboliczną jedną koronę czeską – co proponowało rozwiązanie przedstawione w studium ESC.

  Ivo Pullmann – Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec i Moravii Steel

  « powrót do góry

  Eksperci ARBEDu odwiedzili Hutę Trzyniec S.A., 17 lipca 2001

  We wtorek 17 lipca 2001 trzej przedstawiciele luksemburskiego konsorcja hutniczego Arbed odwiedzili Hutę Trzyniec S.A. oraz Vitkovice S.A.. Następnego dnia zawitali również do spółki hutniczej Nova hut S.A. i Vysoke pece S.A. Celem dwudniowej wizyty ekspertów ARBEDu, zainicjowanej przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, było zaznajomienie się z procesem produkcji oraz programem spółek hutniczych wymienionych powyżej. Rezultatem przeprowadzonych spotkań powinno być sprawozdanie, zawierające między innymi zalecenia dotyczące czeskiego przemysłu hutniczego oraz restrukturyzacji, skierowane wobec Ministerstwa Przemysłu i Handlu jak również odwiedzonych spółek. Sprawozdanie powinno być opracowane do końca lipca.

  Ivo Pullmann, rzecznik prasowy HT
  « powrót do góry

  Dnia 25.6.2001 odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Huty Trzyniec S.A w Domu Kultury Trisia w Trzyńcu.

  Akcjonariusze Huty Trzyniec zostali na zgromadzeniu zaznajomieni ze strukturą majątku HT, z rezultatami przeprowadzonej rewizji, sprawozdaniem Zarządu spółki akcyjnej i Rady Nadzorczej, z propozycjami na uchwalenie końcowego rachunku księgowego, konsolidowanego końcowego rachunku księgowego za rok 2000, propozycją dotyczącą podziału zysku oraz zmiany statutów spółki w związku z nowelizacją Kodeksu Handlowego.
  Na zakończenie walne zgromadzenie Huty Trzyniec S.A. zadecydowało o podziale zysku netto w wysokości 221,128 milionów koron.
  Akcjonariusze przeznaczyli 11,056 milionów koron na fundusz rezerwowy, 22,048 milionów koron na fundusz socjalny oraz 188,024 milionów koron na pozostały fundusz rezerwowy.

  Wyniki gospodarcze Huty Trzyniec S.A. za rok 2000:

  W roku 2000 Huta Trzyniec osiągnęła zysk netto w wysokości 221,128 milionów koron, przy dochodach czyniących 20,935 mld koron. Spółka akcyjna wytworzyła w roku 2000 wartość dodaną w wysokości 4,133 mld koron oraz osiągnęła zysk operacyjny 1,07 mld koron.
  Rosnący popyt na wyroby hutnicze w kraju i zagranicą Huta Trzyniec wykorzystała do zwiększenia produkcji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Produkcja surowego żelaza i stali osiągnęła pięcioletnie maksimum a produkcja towarów walcowanych nawet maksimum dziewięcioletnie. W roku 2000 wyprodukowano 1,9 milionów ton surowego żelaza oraz 2,3 milionów ton surowej stali. Produkcja towarów walcowanych wyniosła w ubiegłym roku 1,8 milionów ton.
  Eksport stanowił 44,5% przychodów ze sprzedaży całkowitej. Największymi zagranicznymi klientami HT były państwa Unii Europejskiej oraz inne państwa Europy Środkowej. Najwięcej produktów zostało wywiezionych do Niemiec, dalej na Słowację, do Portugalii, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz innych państw. Produkty trzynieckie, tj. przede wszystkim walcówka, szyny kolejowe, kształtowniki, stal betoniarska i półprodukty hutnicze, zostały ogółem wywiezione do 58 krajów całego świata.

  Konsolidowane rezultaty grupy HT

  W roku ubiegłym grupa HT osiągnęła konsolidowany zysk netto w wysokości 320,702 milionów koron. Swój współudział w pozytywnym wyniku oprócz HT miały także spółki Energetika Třinec, TŽ Strojírenská výroba, Slévárny Třinec, Feroservis, a Refrasil.

  Ocena zeszłorocznego roku gospodarczego HT S.A.

  Przewodniczący Rady Nadzorczej HT ing. Tomáš Chrenek, CSc.:

  "Korzystne parametry ekonomiczne w roku 2000 wytworzyły przychylne warunki dla kontynuacji świetnych osiągnięć oraz dalszego rozwoju naszej spółki akcyjnej w roku 2001. Rok bieżący pragnie Huta Trzyniec wykorzystać przede wszystkim do rozwoju łańcuchów produkcyjnych poprzez uzyskanie dostępu do hutniczych mocy przerobowych a w związku z tym i produkcji wyższej wartości dodanej."

  Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Huty Trzyniec S.A. ing. Jiří Cienciala CSc.:

  "Rok gospodarczy 2000, ostatni rok drugiego tysiąclecia był dla HT rokiem pomyślnym. Wzrost popytu na europejskich i światowych rynkach z materiałem hutniczym zakończył okres dwuletniej recesji. Nieznaczny wzrost popytu odnotował również rynek krajowy. Takie ożywienie przedstawiało możliwość zwiększenia produkcji, z której oczywiście HT skorzystała. Większe wykorzystanie potencjału produkcyjnego całego przedsiębiorstwa znalazło swoje odzwierciedlenie w osiągnięciu pięcioletniej maksymalnej produkcji surowego żelaza i stali a nawet dziewięcioletniej maksymalnej produkcji towarów walcowanych. Korzystna sytuacja na rynku zbytu w kombinacji z rosnącym udziałem długich produktów walcowanych o wyższej wartości dodanej pozytywnie wpłynęła na dochody, które osiągnęły historyczne maksimum i przekroczyły granicę 20 mld koron."

  Ivo Pullmann, rzecznik prasowy HT

  « powrót do góry

  Międzynarodowa Wystawa Metalurgii i Konstrukcji Stalowych METAL 2001

  W dniach od 15 do 17 maja br. w Pałacu Kultury i Sportu w Ostrawie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Metalurgii i Konstrukcji Stalowych METAL 2001. Impreza połączona została z misją handlową - spotkaniem polskich i czeskich przedstawicieli hutnictwa, odlewnictwa i dziedzin pokrewnych.
  W pierwszym dniu trwania Wystawy na stoisku Czesko-Polskiej Mieszanej Izby Handlowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem Jerzego Golisa, Ministra Pełnomocnego Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze a także Mariana Ozimka, Konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie. Zaprezentowano wyniki gospodarcze polsko-czeskiej wymiany handlowej w ostatnim okresie, w tym dotychczasową współpracę firm należących do Czesko-Polskiej Mieszanej Izby Handlowej.

  Podczas odrębnej konferencji prasowej Prezes Jiri Cienciala przedstawił najnowsze osiągnięcia technologiczne Huty Trzyniec, w tym kęsisko o średnicy 550 mm, a także pozytywne wyniki finansowe zakładów w Kladnie i Veseli. Zaprezentował strategię rozwoju przedsiębiorstwa na najbliższe lata, w której szczególne miejsce zajmują wyroby wysoko przetworzone.

  W imprezie ogółem uczestniczyło kilkudziesięciu wystawców z obu krajów. Problematyka omawiana podczas Wystawy koncentrowała się przede wszystkim na problemach restrukturyzacji hutnictwa w obu krajach oraz integracji Polski i Czech ze strukturami Unii Europejskiej.

     
   
     
         
       
  Tydzień od 07.05.2001 do 13. 05. 2001
  « powrót do góry

  Mnister d/s Środowiska Naturalnego Milos Kuzvart docenił Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny

  Przewodniczący Zakładowego Oddziału CHS (Czeski Związek Hutniczy) Huty Trzyniec, Bogdan Grzegorz, otrzymał list ministra Kuzvarta tej treści:
  Szanowny Panie Przewodniczący, serdecznie dziękuję za informację na temat Międzynarodowego Konkursu Ekologicznego, który odbył się już po raz czwarty i powinien przyczynić się do mniejszego niszczenia środowiska naturalnego z powodu działalności człowieka. Połączenie wysiłków obu sąsiadujących państw w celu propagowania tej idei jest dobrym pomysłem jak ochronić ich obywateli przed ewentualnymi negatywnymi skutkami działalności gospodarczej. W czasach zbliżania państw europejskich oraz ujednolicania norm prawnych wyżej wspomniana działalność stanowi wielki wkład. Z tego też względu bardzo chętnie obejmuję patronat nad czeską częścią tego konkursu, który na rok 2001 wygłosił Zakładowy Oddział Czeskiego Związku Hutniczego w Trzyńcu.
  Należy również przypomnieć, iż sprawami organizacyjnymi Międzynarodowego Konkursu Ekologicznego zajmują się instytucje oraz organizacje trzech państw - Polski, Czech i Słowacji. Patronat nad tą imprezą, podobnie jak w roku ubiegłym, objął po czeskiej stronie Minister d/s Środowiska Naturalnego Milos Kuzvart wraz z Senatorem Emilem Skrabisem.

  Czasopismo Hutnik

  « powrót do góry

  Wiadomość prasowa - Huta Trzyniec rozpoczęła produkcję w Zelezarnach Veseli

  Huta Trzyniec S.A. rozpoczęła produkcję w ciągarni stali w Hucie Veseli S.A. i w ten sposób oficjalnie wcieliła w życie umowę najmu podpisaną pomiędzy Hutą Trzyniec a Hutą Veseli dnia 16 marca 2001 roku. Jerzy Cienciala, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Huty Trzyniec S.A., stwierdził:
  "Wynajem ciągarni w Hucie Veseli stanowi dla HT wdrażanie strategii mającej na celu wytwarzanie wartości dodanej produktów trzynieckich walcowni".
  Równocześnie została podpisana umowa o udzielenie kredytu dla finansowania produkcji w Hucie Veseli pomiędzy Trifinal S.A. a Komercni banka S.A. (Bank Komercyjny) na kwotę 300 milionów CZK. Konsolidacni banka a.s. udzieliła gwarancji bankowych, co zapewnia bezproblemowe finansowanie działalności ze środków handlowych.
  Huta Trzyniec podkreśla znaczenie zwiększania wartości dodanej poprzez wysoką jakość trzynieckich produktów, ulepszanie ich właściwości użytkowych oraz budowanie łańcuchów produkcyjnych, co ściśle związane jest z przystąpieniem Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej i odzwierciedlone w długookresowej strategii HT.
  Zelezarny Veseli zaliczają się w poczet długoletnich partnerów handlowych HT, ponieważ zapewniają bezpośrednią technologiczną finalizację trzynieckiej produkcji. Ciągarnia drutu w Veseli poszerza asortyment trzynieckich walcowni o produkcję stali ciągnionej, której odbiorcami są w głównej mierze przemysł samochodowy jak również przemysł maszynowy. Obecnie ciągarnia w Veseli zatrudnia 120 pracowników, a planowana produkcja do końca bieżącego roku powinna jeszcze osiągnąć 30 tysięcy ton stali. Jednak w przyszłym roku planowana produkcja wyniesie 80 tysięcy ton stali, co pociągnie za sobą dalszy wzrost zatrudnienia.
  W celu zapewnienia przejrzystości toków pieniężnych powstała spółka akcyjna Trifinal, która jest stuprocentową spółką-córką Huty Trzyniec S.A. Prezesem Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Trifinal jest inż. Jan Czudek, Dyrektor ds. Rozwoju Systemu Zarządzania w HT, natomiast Prezesem Zarządu został Jiri Olsansky, który odpowiada za projekt w HT.

  Tydzień od 23. 04. 2001 do 29. 04. 2001

  « powrót do góry

  Huta Trzyniec S.A. wraz z Moravią Steel S.A. ogłosiły politykę zarządzania środowiskiem zgodnie z normą CSN EN ISO 14 000

  Najwyższe kierownictwo HT i MS w związku z wprowadzaniem systemu zarządzania środowiskiem zobowiązuje się do przestrzegania następujących reguł:
  Reguła nr 1: Spełniać wymogi prawne dotyczące ochrony środowiska naturalnego, warunków pracy oraz zapobiegania awariom ekologicznym.
  Reguła nr 2: Redukcja negatywnych skutków działalności na środowisko naturalne do poziomu, który odpowiada zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii biorąc pod uwagę również możliwości ekonomiczne.
  Reguła nr 3: Ograniczać ilość powstających odpadów, których na dzień dzisiejszy nie potrafimy recyklować, oddzielać albo dalej wykorzystywać.
  Reguła nr 4: Efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne, surowce, materiały, opał i energię w celu ograniczenia ich zużycia.
  Reguła nr 5: Stale podnosić uświadomienie ekologicznej współodpowiedzialności załogi poprzez regularne szkolenia pracowników.
  Reguła nr 6: Współdziałając z Funduszem Majątku Narodowego RC zapewnić stopniową likwidację starych szkód ekologicznych.

  Celem i obowiązkiem wszystkich pracowników Huty Trzyniec i Moravii Steel jest realizacja tej oto polityki. Najwyższe kierownictwo HT i MS zobowiązuje się ze swojej strony zapewnić niezbędne warunki dla pozyskania środków w celu utrzymania, rozwoju i kontrolowania systemu zarządzania środowiskiem.

  Czasopismo Hutnik

  Tydzień od 19.03.2001 do 25.03.2001

  « powrót do góry

  Wiadomość prasowa - Huta Trzyniec zawarła umowę z firmami grupy Z-Group

  Umowa podstawowa dotyczy wynajęcia nieruchomości i urządzeń poprzez Hutę Trzyniec SA na terenie Huty Veseli SA (Zelezarny Veseli s.a.).
  Wyżej wymienione nieruchomości oraz maszyny HT wynajmuje od 01. 05. 2001. HT zamierza rocznie wyprodukować w Hucie Veseli około 80 do 100 tysięcy ton własnych wyrobów. Następnie zostały także podpisane umowy o dalszej współpracy pomiędzy grupą Huta Trzyniec-Moravia Steel oraz grupą Z-Group. W ramach tych umów została zawarta również umowa ze spółką handlową Moravia Steel o eksporcie transportem samochodowym. Dr Jerzy Cienciala, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny HT, stwierdził: "Nasza wzajemna współpraca z grupą Z-Group stanowi kolejny przełomowy krok w kierunku wdrażania wizji HT polegającej na wytwarzaniu łańcuchów produkcyjnych, finalizacji trzynieckiej produkcji i w ten sposób podnoszeniu wartości produktów z wyższą wartością dodaną".

  Katerina Samkova, Rzecznik Prasowy

  « powrót do góry

  Huta Trzyniec wzięła udział w spotkaniu polskich i czeskich hut

  Wielkim zainteresowaniem ogólnokrajowych i lokalnych massmediów z Polski i Czech cieszyło się spotkanie przedstawicieli najważniejszych przedsiębiorstw hutniczych obu państw, które odbyło się 31 stycznia bieżącego roku w hotelu Javor w Rzece. W spotkaniu tym z polskiej strony uczestniczyli Prezes Izby Hutniczej Tadeusz Torz, Dyrektorzy Generalni Huty Katowice, Huty Sendzimira, Huty Częstochowa, Huty Florian, Huty Pokój, Huty Łabędy i Walcowni Rur Jedność, natomiast czeskiej stronie przewodniczył Prezes Rady Nadzorczej Hutnictwa Żelaza oraz Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jerzy Cienciala, Dyrektorzy Generalni Nowej Huty Ostrawa, Wydział Stali Witkowic, Zelezaren Veseli, Valcoven Plechu Frydek-Mistek. Swą obecnością spotkanie zaszczycił również Konsul Generalny RC w Katowicach Rudolf Opatril.
  Dyrektor Naczelny Hutnictwa Żelaza Jaroslav Raab poinformował obecnych dziennikarzy, iż przedstawiciele polskich i czeskich hut już począwszy od roku 1996 uczestniczą w takich spotkaniach, na których rozpatruje się trzy zasadnicze obszary zagadnień. Pierwszą kwestią jest aktualna sytuacja w czeskim i polskim hutnictwie, a główny nacisk kładzie się na przebieg restrukturyzacji przemysłu hutniczego po obu stronach granicy. Następnie omawia się sprawy związane z bilansem wzajemnej wymiany handlowej. Według J. Raaba sam fakt, że dyrektorzy z RP i RC chcą się spotykać, aby wymienić najnowsze informacje i poglądy na sytuację w hutnictwie zasługuje na wielką uwagę.
  Zatem przedstawiciele polskich i czeskich hut zaznajomili obecnych dziennikarzy z produkcją hutniczą w ich państwach, z problemami, z którymi borykają się przedsiębiorstwa hutnicze, stanem i przebiegiem restrukturyzacji przemysłu hutniczego zarówno w Polsce jak i w Czechach oraz na danych liczbowych udokumentowali wzrost zużycia wyrobów stalowych w obu państwach i w skali światowej oraz udział poszczególnych państw w ich produkcji, konsumpcji, eksporcie oraz imporcie.
  Szefowie polskich i czeskich hut zgodnie stwierdzili, iż jedyną szansą jak przeżyć w warunkach rynku Unii Europejskiej jest rozpoczęcie współpracy. Dyrektorzy gospodarzy oraz polskich hut razem ze specjalistami ze stowarzyszeń hutniczych potwierdzili, że większość hut, poza nielicznymi wyjątkami, jeszcze nie została sprywatyzowana, boryka się z wysokim zadłużeniem oraz nieukończoną prywatyzacją. "Obie strony mogą sobie pomagać zwłaszcza w rozwiązywaniu problemów powstających w trakcie procesu restrukturyzacji hutnictwa. Kierownictwo hut wymienia pomiędzy sobą również dane statystyczne oraz bilanse wymiany handlowej" - stwierdził Dyrektor Hutnictwa Żelaza Jaroslav Raab.
  "Polska rozpoczęła restrukturyzację przemysłu hutniczego już przed dziesięciu laty. Jednak z 24 hut do dnia dzisiejszego 8 hut jest własnością państwa, a w pozostałych udział państwa wynosi poniżej 50 procent." - poinformował prezes polskiej Izby Hutniczej Tadeusz Torz. "Chociaż poszczególne huty konkurują pomiędzy sobą, to z drugiej strony znajdują się tak blisko od siebie i mają tak podobne problemy, iż lepiej spotykać się i razem szukać rozwiązań. Już obecnie na różnych szczeblach spotykają się specjaliści czescy i polscy z różnych dziedzin i rozważają kwestie z zakresu handlu, ekonomii produkcji, ekologii oraz stosunków odnośnie Unii Europejskiej" - powiedział Torz. Jego słowa potwierdził także Prezes Rady Nadzorczej Hutnictwa Żelaza oraz Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jerzy Cienciala: "UE postrzega polskie i czeskie hutnictwo jako jedną całość i oczekuje, iż jako jeden kompleks przystosuje się do kryteriów obowiązujących na rynkach zachodnioeuropejskich. Czeskie i polskie hutnictwo mają prawie identyczne problemy i dlatego niezwykle ważne jest stwierdzenie, iż obie stroną chcą wspólnie dyskutować na temat ich usunięcia. Wiadomo, iż będąc konkurentami w warunkach gospodarki rynkowej każdy usiłuje o to, by być jak najlepszym. Jednak z drugiej strony istnieją dziedziny, w których można się dogadać i wzajemnie sobie pomagać, chodzi tylko o to, aby chcieć. Nasi konkurenci tylko czekają na nasze kłótnie i niedomówienia" - wyjaśnił.
  Przedstawiciele uczestniczących hut potwierdzili, iż istnieją problemy, z powodu których spotkali się tym razem, jednak zdecydowali się nie podawać bliższych szczegółów obecnym dziennikarzom. "Jeżeli te problemy nie istniałyby, to nie byłoby tu nas, ale chodzi o zagadnienia będące tajemnicą handlową" - dodał Andrzej Szydło z Huty Katowice.
  Przedsiębiorstwa hutnicze w Republice Czeskiej obecnie zatrudniają 34 200 pracowników w porównaniu z 136 000 w roku 1989. W Polsce spadek ten wyniósł z 144 tysięcy na 38 tysięcy. Produkcja roczna w RC kształtuje się w granicach 6 milionów ton stali, a w sąsiedniej Polsce osiąga 13,5 milionów stali. Z dyskusji wypłynęło między innymi, że huty w obu państwach są w nie najlepszej sytuacji finansowej, a opracowanie dalszych etapów restrukturyzacji i poprawa konkurencyjności wymagają dokończenia procesu prywatyzacji.

  Tygodnik Hutnik

  « powrót do góry

  Przedstawiciele Huty Trzyniec i CMC uczestniczyli w konferencji hutniczej w Genewie

  Problematyka hutnictwa w państwach Europy Centralnej i Wschodniej jest przedmiotem stałego zainteresowania hutników, bankierów, dystrybutorów oraz użytkowników stali, dostawców surowców, producentów urządzeń, analityków jak również organ państwowych całego kontynentu. Z tego też względu jest rzeczą naturalną, iż reprezentacyjna konferencja międzynarodowa na temat "Przemysł hutniczy Europy Centralnej i Wschodniej", która odbyła się w Genewie w dniach 7-8 lutego 2001 cieszyła się zainteresowaniem więcej niż setki specjalistów z dwudziestu państw Europy i Stanów Zjednoczonych.
  Hutę Trzyniec na konferencji reprezentowali Dyrektor Generalny dr Jerzy Cienciala oraz Kierownik Public Relations dr Edward Putniorz. Obecni byli również przedstawiciele naszego znaczącego akcjonariusza CMC, panowie Hans Zoelner - wiceprezes Rady Nadzorczej HT oraz Peter C. Weyermann. Konferencja przebiegała w sześciu kręgach tematycznych, z których do najważniejszych należy zaliczyć aktualny stan hutnictwa w państwach Europy Centralnej i Wschodniej oraz jego perspektywy w przyszłości, globalizacja rynków i polityki handlowe, rola internetu w handlu stalą, projekty inwestycyjne oraz okazje jak również zasoby i nowe techniki finansowania.
  W bloku przemówień poświęconych czeskiemu przemysłowi hutniczemu wystąpił Dyrektor Generalny HT na temat: "Restrukturyzacja HT - przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość". W zwięzłej formie zaprezentował główne aspekty, przebieg oraz wyniki dotychczasowego przebiegu restrukturyzacji w Hucie Trzyniec. Wyniki gospodacze osiągane w HT wzbudzają respekt i są wysoko oceniane przez specjalistów hutniczych z Europy Zachodniej. Wyniki te nie tylko wyróżniają się na tle wyników licznych przedsiębiorstw hutniczych Rumunii, Bułgarii, Polski łącznie z sąsiadami HT w Republice Czeskiej, które to huty nadal są w rękach państwa i borykają się z zasadniczymi problemami egzystencjalnymi. Porównując także HT z hutami już sprywatyzowanymi, realizującymi zmiany i proces restrukturyzacji pod kierownictwem nowych inwestorów strategicznych, jak na przykład Inexa Store w Słowenii, Balkan Steel Works Skopje w Macedonii, Huta w Ozd na Węgrzech czy też CS Resita w Rumunii porównanie to wynika na korzyść HT.
  Nieodłączną częścią konferencji były dyskusje panelowe, lecz także cały szereg dwustronnych czy wielostronnych spotkań nieoficjalnych i dyskusji. Aktywne uczestnictwo HT w tej imprezie przyczyniło się do upewnienia prestiżu HT jako dobrze prosperującego i dynamicznie rozwijającego się europejskiego producenta długich wyrobów walcowanych.

  Tygodnik Hutnik

  « powrót do góry

  Strefa przemysłowa w Trzyńcu zostanie przygotowana dla inwestorów latem bieżącego roku

  Wszystkie prace, związane z wybudowaniem infrastruktury technicznej w ramach pierwszego etapu budowy strefy przemysłowej Trzyniec-Baliny, przebiegają zgodnie z planem. O powyższym mieli okazję przekonać się uczestnicy dnia kontrolnego, który miał miejsce na tej budowie w czwartek 25 stycznia. Cały obszar strefy przemysłowej został podzielony na osiem obiektów budowlanych, gdzie obecnie pracują dziesiątki pracowników siedmiu firm dostawczych oraz pozostałych poddostawców. Prace przygotowawcze gruntu w tej lokalizacji rozpoczęły się w październiku 2000 roku, a zostały ukończone w połowie grudnia ubiegłego roku. Ogólne środki finansowe potrzebne do ukończenia pierwszego etapu budowy infrastruktury technicznej na powierzchni około 20 hektarów kształtują się na poziomie 60 milionów CZK. Z sumy tej 24 miliony CZK przypadają na dotacje państwowe, a pozostała część finansów zostanie podzielona równo pomiędzy miasto i hutę.

  Tygodnik Hutnik

  « powrót do góry

  Wspólny bal cieszył się ogromnym powodzeniem

  Uczestnictwo w tegorocznym, historycznie pierwszym wspólnym reprezentacyjnym balu miasta Trzyńca i Huty Trzyniec cieszyło się wielkim zainteresowaniem, więc nie należy dziwić się, iż w sobotę 13 stycznia w dzień balu trzyniecki Dom Kultury dosłownie pękał w szwach. Dla ponad sześciuset uczestników, między którymi nie zabrakło znaczących przedstawicieli życia politycznego i ekonomicznego regionu ostrawskiego, władz miasta Trzyńca, Huty Trzyniec oraz pozostałych wpływowych firm lokalnych, organizatorzy przygotowali bogaty program kulturalny, świetną muzykę, więc zabawa rozpoczęła się od pierwszych minut od zagajenia imprezy.
  Aktorka Katerina Brozova prowadziła cały bal w sposób profesjonalny i zabawny, a tańce zaprezentowały pary dziecięce z ostrawskiej Szkoły Tańca "Mladi". Od razu po tym występie odbyło się oficjalne rozpoczęcie balu, ktrego dokonali wspólnie Zastępca Starosty miasta Trzyńca Verą Palkovską oraz Dyrektor Generalny HT Jerzym Ciencialą. Obaj przywitali szanownych gości i wszystkich zgromadzonych, następnie V. Palkovska doceniła, iż udało się tę wspólną imprezę zorganizować. Impreza ta rozpoczyna obchody 70-tej rocznicy nadania Trzyńcowi praw miejskich. Sam bal p. Palkovska oznaczyła jako szczęśliwy krok w kierunku poprawy współpracy między miastem a najbardziej wpływowym przedsiębiorstwem w mieście. Wyraziła również przekonanie, iż również w innych dziedzinach będą oba podmioty współpracować i koordynować swe działania dla dobra mieszkańców regionu.
  Wspaniała zabawa na pierwszym wspólnym balu miasta Trzyńca i Huty Trzyniec przeciągnęła się do wczesnych godzin rannych i jest bardzo prawdopodobne, że już teraz rozpoczną się przygotowania do podobnej imprezy w przyszłym roku.

  Tygodnik Hutnik

  « powrót do góry

  Przewidywany zysk 300 milionów koron czeskich jest znacznie wyższy od założeń planu

  Huta Trzyniec osiągnęła za ubiegły rok wyraźnie dodatni wynik gospodarczy. Według wstępnych obliczeń przewidywany zysk przed opodatkowaniem wynosi 300 mln CZK, obroty przedstawiały około 21,5 mld CZK. W ten sposób doszło do przekroczenia przewidywanego planu gospodarczego roku 2000 o około 100 mln CZK a to biorąc pod uwagę ten fakt, iż na wynik gospodarczy wpłynął do pewnego stopnia remont najbardziej rentownej walcowni ciągłej walcówki. HT za cały rok 2000 wytworzyła wartość dodaną rzędu 4,2 mld CZK. Rozpatrując produkcję surówki żelaza i stali to należy stwierdzić, iż HT udało się osiągnąć w minionym roku pięcioletnie maksimum w ich produkcji, a nawet dziewięcioletnie maksimum w produkcji wyrobów walcowanych. Według wstępnych danych zostało wyprodukowane 1,9 mln ton surówki, 2,3 mln ton stali, a sprzedano 2,1 mln ton wyrobów walcowanych i półproduktów.
  Jednym z największych sukcesów ubiegłego roku było pomyślne wywiązanie się z zadania priorytetowego, jakim była realizacja drugiego etapu rekonstrukcji i modernizacji walcowni ciągłej drutu. Sukces ten był możliwy tylko dzięki maksymalnemu wysiłkowi, pracy zespołowej i pełnej synchronizacji działań wszystkich firm biorących udział w rekonstrukcji. Rekonstrukcja ta jest urzeczywistnieniem wizji HT zawierającej się w byciu producentem walcówki najwyższej jakości spełniającej wymogi XXI wieku i umożliwiającej osiąganie parametrów na światowym poziomie.
  Dla HT również pomyślnie wypadł audyt systemu sterowania jakością według normy ISO 9001 oraz audyt w celu uzyskania certyfikatu VDA 6.1 dla przemysłu samochodowego. W 2000 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze zmierzające do przeprowadzenia zasadniczych zmian odnośnie ekologii, ponieważ zostanie wprowadzony Environment Management System według normy ISO 14 001, który obowiązuje już w spółkach-córkach Slevarny Trinec i TZ-SV.

  Tygodnik Hutnik

  « powrót do góry

  Informacja prasowa K. Samkowej

  13 lutego 2001 minął termin podany przez zarządców masy upadłościowej POLDI OCEL s.r.o. oraz Konstrucni oceli POLDI spełnienia warunków przetargu ogłoszonego 4 grudnia 2000 roku. HT spełniła wszystkie warunki wpłacając na konto zarządców bezzwrotną zaliczkę w wysokości 20 % z oferowanej ceny kupna 265 mln CZK oraz okazując niezbędne gwarancje bankowe na pozostałą część ceny kupna.
  Business Plan opiera się na tym, iż HT już trzeci rok użytkują Poldi Drin na podstawie umowy najmu. Wydział Kladno jest zaszeregowany do struktury organizacyjnej HT jako samodzielna jednostka produkcyjno-handlowa, która produkuje pręty średnie i ciężkie, okrągłe i kwadratowe, przez co uzupełnia asortyment walcowni trzynieckich.
  Wielkość produkcji Wydziału Kladno wzrasta corocznie na podstawie rosnącego popytu na wytwarzane produkty. Wzrost produkcji jest ściśle związany ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na pracowników, których obecnie pracuje w Kladnie powyżej 700.
  Strategia HT w stosunku do Kladna wypływa z oczekiwanej sytuacji na rynku prętów oraz możliwości technicznych i zdolności produkcyjnych. Celem kontynuowania działalności produkcyjnej Huty Trzyniec w Wydziale Kladno Drin jest podwyższanie efektywności produkcji, stopniowa modernizacja oraz wzrost ilości wyrobów z wyższym stopniem finalizacji, pomyślnie konkurujących na wymagających rynkach całego świata.

  « powrót do góry

  J. Cienciala stwierdził, iż przyśpieszenie oraz harmonizacja budowy dróg komunikacyjnych w regionie ostrawskim jest niezbędna

  Na konferencji Transport 2000, która odbyła się 21 i 22 listopada 2000 wystąpił ze swym przemówieniem między innymi Dyrektor Generalny HT dr Jiri Cienciala. W swym wystąpieniu podkreślił olbrzymie znaczenie budowy drogi szybkiego ruchu, która to stanowi sprawę priorytetową dla dalszego rozwoju naszego regionu. Na początku swego przemówienia przyznał, iż arterią komunikacyjną regionu ostrawskiego jest autostrada D 47 (na odcinku Lipnik n. Beczwą - Ostrawa - Bogumin - Vernovice przejście graniczne) oraz linie kolejowe. Jednak zaakcentował, że należy rozpatrywać i rozwiązywać sprawę dostępności transportowej kompleksowo od Mostów przy Jabłonkowie poprzez Ostrawę aż po Bartultovice przy Krnowie. Nawiązanie tych dróg na europejską sieć transportową jest naturalnie marzeniem podmiotów gospodarczych tego regionu, w tym również Huty Trzyniec.

  Tygodnik Hutnik (04.01.2001)

  « powrót do góry

  Specjaliści brytyjscy w Hucie Trzyniec S.A.

  Sześciosobowa grupa ekspertów firmy brytyjskiej EuroStrategy Consultants z siedzibą w Londynie złożyła kilkudniową wizytę roboczą w Hucie Trzyniec. Firma ta zajmuje się przygotowaniem na zamówienie Rządu Republiki Czeskiej drugiego etapu studium dla projektu wstępnego programu restrukturyzacji czeskiego hutnictwa.
  Jak wspomniał Kierownik Działu Public Relations, dr Eduard Putniorz, specjaliści brytyjscy pod kierownictwem pana Shanea Rimmera interesowali się aktualnymi wynikami finansowymi i produkcyjnymi huty, planami na przyszłość oraz dotychczasowym przebiegiem procesu restrukturyzacji. Spotkali się ze specjalistycznym zespołem konsultacyjnym HT do spraw restrukturyzacji, którego rdzeń stanowią kierownicy działów rozwoju strategicznego, finansów, kadr, marketingu, techniki oraz przedstawiciele spółki akcyjnej Moravia Steel. Dane uzyskane w Hucie Trzyniec, jak również ostrawskiej Nowej Hucie i Vitkovicach posłużą między innymi jako analiza możliwości poszczególnych spółek do spełnienia różnych kryteriów oraz będą materiałem wstępnym do przygotowania kolejnego etapu restrukturyzacji czeskiego przemysłu hutniczego.

  Tygodnik Hutnik (04.01.2001)

  « powrót do góry

  Specjaliści firmy Siemens są bardzo zadowoleni z funkcjonowania walcowni

  W ramach oceny nowo zrekonstruowanej walcowni ciągłej walcówki odwiedzili naszą hutę w ubiegłym tygodniu specjaliści firmy Siemens, którzy byli głównymi dostawcami urządzeń elektrycznych. Podczas zwiedzania walcowni dyrektor dywizji Siemens J. Schmidt przyznał, iż dla niego ogromnym przeżyciem było obejrzenie bezusterkowego funkcjonowania walcowni światowych parametrów po tak krótkim okresie, który minął od rozpoczęcia prób urządzeń. Jego radość była tym większa, iż na udanej rekonstrukcji niemałą zasługę miała właśnie firma Siemens. Bezwzględna większość uczestników delegacji zgodziła się z opinią, iż pomimo bogatych doświadczeń zyskanych na całym świecie w danej dziedzinie, dotychczas nie spotkali się ze współpracą wszystkich zaangażowanych stron na tak wysoce profesjonalnym poziomie.

  Tygodnik Hutnik (04.01.2001)

  « powrót do góry

  KaPa podpisała umowę o przyznaniu dotacji na realizację projektu

  Umowę o przyznaniu dotacji na realizację projektu Palmif-Phare o nazwie "Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół" podpisali w ubiegły piątek Dyrektor Urzędu Pracy w Frydku-Mistku inż. Libor Cerny oraz dr Eduard Putniorz, członek Rady Nadzorczej Agencji Kwalifikacyjnej i Kadrowej, Kierownik Działu Public Relations Huty Trzyniec. Projekt ten przygotowała Agencja Kwalifikacyjna i Kadrowa (KaPa) i w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy wspólnie z pracownikami Urzędu Pracy Frydek-Mistek zajęła się opracowaniem szczegółów. Projekt ten obejmuje 45 bezrobotnych absolwentów szkół różnego stopnia, począwszy od zawodówek poprzez szkoły średnie aż po uczelnie wyższe. Celem wyżej wspomnianego projektu jest umożliwienie bezrobotnym absolwentom odbycie praktyki w przedsiębiorstwach regionu i w ten sposób uzyskanie nowych umiejętności. W ramach szkoleń nawiązujących do tej praktyki każdy uczestnik projektu ma możliwość uzupełnić swoje wiadomości a następnie sprawdzić te nowo nabyte umiejętności w praktyce. Orientacja oraz długość kursów rekwalifikacyjnych zależy od uprzednio osiągniętego wykształcenia absolwenta jak również od nowego ukierunkowania jego kariery. Praktyka będzie trwać nie dłużej aniżeli sześć miesięcy, przy czym będzie odpłatna. Środki pieniężne przyznane z programu UE Phare zostały wydzielone dla 45 absolwentów szkół różnego stopnia.

  Tygodnik Hutnik (04.01.2001)

  « powrót do góry

  EKO 2000 - międzynarodowy konkurs ekologiczny

  Dnia 1 grudnia 2000 w domu kultury Trisia w Trzyńcu miało miejsce ogłoszenie wyników trzeciej edycji międzynarodowego konkursu ekologicznego EKO 2000, który odbył się pod patronatem Ministra Ochrony Środowiska Naturalnego RC pana Milosa Kunzvarta. Do konkursu zgłoszono ogółem 69 projektów - 22 z Czech, 36 z Polski i 11 ze Słowacji. Projekty oceniało międzynarodowe jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele związków hutniczych tych państw, a stanowisko przewodniczącego objął były Minister Przemysłu RP pan Klemens Ścierski. Zwyciężył projekt z Republiki Czeskiej "Wykorzystanie popiołów lotnych z kotłów cieplarnianych w górnictwie", którego autorami jest zespół pracowników Energetyki Trzyniec S.A. Projekt ten rozpatruje wykorzystanie odpadu z kotłów cieplarnianych w postaci popiołu lotnego, który jest począwszy od roku 1999 podlega przeróbce i wytwarza się z niego mieszankę służącą do budowy zapór przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych lub jako domieszka do spalania mułu węglowego.
  Projekty oceniano we wszystkich uczestniczących państwach:

  Republika Czeska: 1. Wykorzystanie popiołu lotnego z kotłów cieplarnianych w górnictwie
  Autorzy: Zespół pracowników Energetyki Trzyniec S.A.

  Rzeczpospolita Polska: 1. Wypracowanie technologii na uzyskanie żywic ekologicznych i niepalnych oraz konstrukcyjnych poliestrowych kompozycji
  Autorzy: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

  Republika Słowacka: 1. Wykorzystanie żużla ze Steel Koszyce spółka z.o.o. do budowy dróg
  Autorzy: inż. J. Stanik, inż. L. Polakovic, inż. Z. Lovecek

  Tygodnik Hutnik (04.01.2001)

  « powrót do góry