O pracy

Aktualności - 2004 r.

  2 mln koron z Huty Trzyniec i Moravii Steel popłyną w słowackie Tatry Wysokie.

  Pomoc finansową w wysokości 2 mln koron czeskich przekazała grupa Huta Trzyniec – Moravia Steel na usuwanie zniszczeń, jakie wyrządziła w słowackich Wysokich Tatrach ostatnia wichura.

  Jak podkreślił Przewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec Tomáš Chrenek, Huta, którą od słowackich granic dzieli niewielka odległość, traktuje pomoc dla słowackich Tatr jako swoją powinność. Nie można bowiem zapominać, iż te wspaniałe słowackie góry corocznie odwiedzają tysiące czeskich turystów, a jednocześnie w samej Hucie pracuje kilkudziesięciu Słowaków.

  Przygotowanie: Mgr. Dušana Chreneková, MBA
  Grudzień 2004

  « powrót do góry

  Huta Trzyniec już wkrótce będzie mieć własne pole golfowe

  Spółka akcyjna Beskydska Golfova, która w Ropicy, niedaleko od Trzyńca, buduje pole golfowe stala się w listopadzie 2004 roku, w 90% własnością Huty Trzyniec.

  Spółka ta obecnie uruchamia 9-dołkowe pole golfowe, zaś pod zarządem nowego własciciela, realizowany będzie drugi etap budowy pola golfowego. Docelowo, do 2006 roku powstanie profesjonalne, 18-dołkowe pole golfowe.

  Przygotowanie: Mgr. Dušana Chreneková, MBA
  Grudzień 2004

  « powrót do góry

  W 2005 pracownicy Huty Trzyniec będą zarabiać jeszcze lepiej.

  W spółce Huta Trzyniec w 2005 roku zapowiada się kolejny wzrost przeciętnych wynagrodzeń.

  Pracownicy spółki hutniczej już obecnie podpisali układ zbiorowy pracy, warunkujący w 2005 roku wzrost przeciętnego poziomu wynagrodzeń o 4%, a być może nawet więcej, jeżeli nastąpi przekroczenie planu produkcji. W 2004 roku pracownicy mieli zagwarantowany umową wzrost płac o 3%, ale dzięki bardzo dobrym wynikom gospodarowania przeciętne wynagrodzenie pracownika za bieżący rok wyniesie 22 300 koron.

  Układ zbiorowy pracy, który został podpisany przez Prezesa Zarządu Jiří Ciencialę oraz Františka Ligockiego, poprzedziły blisko trzymiesięczne negocjacje. Jak twierdzi Franciszek Ligocki, najważniejsze, aby firma nadal funkcjonowała dobrze i aby udało się przekroczyć ustalone limity produkcyjne.

  Przygotowanie: Mgr. Dušana Chreneková, MBA
  Październik 2004

  « powrót do góry

  Dekoracja wykonana z 10 ton szyn górowała nad stoiskiem grupy Huta Trzyniec / Moravia Steel na tegorocznych Międzynarodowych Targach Maszynowych w Brnie.

  Tegoroczna prezentacja grupy Huta Trzyniec / Moravia Steel podczas Międzynarodowych Targów Maszynowych w Brnie adresowana była w szczególny sposób do odbiorców z sektora kolejowego, stąd też do dekoracji stoiska wykorzystano blisko 10 ton stali.

  W centralnej części stoiska, umieszczono instalację w kształcie logo Huty Trzyniec, wykonaną z trzech ton szyn. Obok, w sąsiednim pawilonie, można było obejrzeć 3-metrowej wysokości kolejowy zestaw kołowy, wyprodukowany z trzynieckich kęsisk w bogumińskiej firmie Bonatrans.

  Do dekoracji stoiska wykorzystano także ogromną replikę osi samochodowej, która nawiązywała do zeszłorocznego charakteru ekspozycji, zaś przed pawilonem umieszczono duży kaseton reklamowy grupy Huta Trzyniec / Moravia Steel, który został wyprodukowany z siedmiu ton szyn.

  W centralnej części umiejscowiono ciekawie oświetloną galerię, w której zaprezentowano produkty Huty Trzyniec.

  Do celów informacyjnych wykorzystano także ekrany plazmowe, gdzie wyświetlano informacje o hucie, jej asortymencie, procedurach produkcji, trzynieckim obszarze przemysłowym Baliny a także informacje na temat działalności proekologicznej i środowiska naturalnego w Trzyńcu i okolicach.

  Jak co roku, także i tym razem nie było niespodzianki – stoisko Huty Trzyniec znów otrzymało nagrodę. W ubiegłym roku była to główna nagroda EXPO IMAGE. W ramach wszystkich imprez targowych, organizowanych w całej Republice Czeskiej, ekspozycja ta została wybrana jako najlepsza i otrzymała nagrodę GRAND PRIX EXPO IMANE.

  Opracowanie: dr inż. Eduard Putniorz, 27 września 2004 roku

  « powrót do góry

  W tym roku Huta Trzyniec odnotowała rekordową sprzedaż na rynku krajowym.

  Spółka akcyjna Huta Trzyniec, w ciągu pierwszego półrocza 2004 roku odnotowała zaskakujący wzrost sprzedaży na rynku krajowym, który okazał się rekordowy w całej historii firmy.

  Tak świetnemu wynikowi sprzyjała utrzymująca się na całym świecie bardzo dobra koniunktura na stal. Dodatkowo, wyższa rentowność sprzedaży krajowej Huty Trzyniec wynika także z korzystnego poziomu krajowych kosztów transportu.

  Wyjątkowo duży popyt na produkty huty, zgłaszany przez klientów krajowych spowodował, że udział sprzedaży krajowej w ogólnej wartości sprzedaży huty wzrósł w ciągu ostatnich 6 miesięcy z 37 do 40,5 procent. W ciągu pierwszego półrocza Huta Trzyniec sprzedała na rynku krajowym ponad 471 kiloton stali, to jest o 15 procent więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

  Mimo znacznego wzrostu popytu ze strony odbiorców krajowych, nadal bardzo dobrze prezentują się wyniki eksportu huty, utrzymujące się na poziomie prawie 700 kiloton stali.

  Od stycznia do czerwca ubiegłego roku hutę opuściło 1109 kiloton stali, a w analogicznym okresie bieżącego roku aż 1164 kilotony, co stanowi wzrost w wysokości 5%.

  Huta eksportuje swoje produkty do ponad 50 krajów świata, a jej największymi odbiorcami są kraje Unii Europejskiej, do których trafia 33% produkcji eksportowej. Najwięcej stali huta eksportuje do Niemiec, Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii i Portugalii.


  Opracowanie: dr inż. Eduard Putniorz, 20 sierpnia 2004 roku

  « powrót do góry

  Zagraniczni klienci potwierdzają wysoką jakość produkcji z Huty Trzyniec.

  Portugalczycy są zadowoleni z jakości trzynieckiej stali.

  9 czerwca w Hucie przeprowadzony został audyt dostaw prętów stalowych żebrowanych dla portugalskiej firmy Certif.

  Kontroli zostały poddane pręty stalowe żebrowane typ A 400 NR o średnicy 25 mm. Równoległe testy dotyczące tego wyrobu będą prowadzone w portugalskiej firmie Certif. Portugalski audytor zapoznał się z procesem wytopu stali w trzynieckich stalowniach, odwiedził zmodernizowaną linię kolejową i centralne laboratorium.

  Na podsumowanie swojej wizyty audytor wyraził swoje zadowolenie z jej przebiegu a przede wszystkim z jakości testowanego produktu. Według wstępnych wyników audyt wykazał zgodność z oczekiwaniami portugalskich klientów. Podobne procedury audytowe dotyczące produktów dla portugalskiego odbiorcy przeprowadzane są w Hucie Trzyniec co najmniej 2 razy w roku.


  Hutę Trzyniec odwiedził Michale Crews z amerykańskiej firmy Metaldyne.

  Celem wizyty Michale Crewsa było zbadanie możliwości dostaw walcówki dla amerykańskiej firmy Metaldyne, produkującej części samochodowe, działającej na rynkach całego świata, m.in. w Chinach, Meksyku, Hiszpanii, Anglii, Niemczech a także w Czechach. W Hucie Trzyniec Michale Crews zapoznał się z procesem wytopu stali, laboratoryjnymi technikami testowania i doskonalenia jakości produktów oraz z możliwościami produkcyjnymi Huty Trzyniec. Odjeżdżając, przyznał, że jest zadowolony z jakości produktów Huty Trzyniec.

  Przygotowane na podstawie: Hutnik, 21 czerwca 2004 roku, str. 1, informacja własna gazety (mi)

  « powrót do góry

  Po nowe doświadczenia do Bilbao

  Początkiem kwietnia przedstawiciele kierownictwa Huty Trzyniec i Moravii Steel odwiedzili Metal Excellence Center firmy Accenture. Celem wyjazdu było skorzystanie z doświadczeń w zakresie wdrażania systemu SAP.

  W hiszpańskim Bilbao uczestnicy tego spotkania poszukiwali dróg i możliwości dalszego doskonalenia procesu: klient – sprzedaż – produkt – sprzedaż – klient. System SAP był wdrażany przez firmę Accenture m.in. w firmie Sidenor, którą zwiedzili przedstawiciele kierownictwa Huty Trzyniec i Moravii Steel. Wdrożony w firmie Sidenor system SAP obejmował takie narzędzia zarządzania jak: hurtownie danych czy system oceny strategicznych obszarów w przedsiębiorstwie np. produktu.

  Wizyta ta, oprócz korzyści i doświadczeń związanych z hutnictwem, nasuwa jeszcze inne refleksje. Cały kraj Basków, rozciągający się wokół Bilbao trochę przypomina region, w którym działa Huta Trzyniec. To kraj ludzi pracowitych, przedsiębiorczych, utrzymujących się ze złóż rudy żelaza, wytopu stali czy uprawy winorośli. Jeszcze kilkanaście lat temu był to region nieciekawy, z wysoką stopą bezrobocia. Po wstąpieniu Hiszpanii do Unii Europejskiej mieszkańcy kraju Basków zaczęli umiejętnie korzystać z funduszy unijnych, które spożytkowali na rozwój swojego regionu. Oczywiście, aby tak mogło się stać, trzeba było napisać dobre projekty a następnie potrafić je zrealizować.

  Dziś mieszkańcy tamtych terenów z dumą prezentują nowe lotniska, komunikację, rozwój gospodarczy, rozkwit turystki i hotelarstwa, nowoczesną architekturę i zachowane dziedzictwo kulturowe. Tego wszystkiego niedawno jeszcze tutaj nie było. To nie przypadek, że Metal Excellence Center firmy Accenture powstał właśnie tutaj. Ten przykład pokazuje, jak wielkie możliwości, związane z wejściem Czech do Unii otwierają się także przed regionem, w którym działa Huta Trzyniec.

  Przygotowane na podstawie: Hutnik, 12 kwietnia 2004 roku, str. 3
  artykuł autorstwa: inż. Veslavy Piegzovej oraz inż. Jana Lasoty

  « powrót do góry

  W stalowni Huty Trzyniec budowany jest drugi piec kadziowy

  Od marca br. trwają przygotowania budowlane niezbędne do tego, aby już niedługo w stalowni Huty Trzyniec rozpoczął działalność drugi piec kadziowy. Piec ten powstaje na bazie doświadczeń i rozwiązań technologicznych, związanych z funkcjonowaniem pierwszego pieca, który działa w Hucie Trzyniec od 1993. Ponad 10 lat, jakie upłynęło od uruchomienia tego pierwszego pieca to także okres szybkiego postępu technicznego, który musi być uwzględniony także w działalności Huty Trzyniec. Z tego też powodu rozwiązania technologiczne, które znalazły zastosowanie przy budowie drugiego pieca odpowiadają obecnym standardowym w tym zakresie. Dostawcą technologii jest włoska firma Techint, a przedmiotem dostawy – transformator i wieko do pieca oraz aparat do pomiaru temperatury i próbek. Wszystkie dostawy w ramach tego kontraktu odbywają się w trybie prawa zamówień publicznych.

  Z realizacją tej inwestycji wiąże się konieczność wykonania na terenie Huty Trzyniec pewnych prac budowlanych, związanych m.in. z wyburzeniem kotłowni oraz części garaży. Bez tego, trudno byłoby znaleźć w hali jakieś wolne miejsce, gdzie mógłby stanąć agregat.

  Przygotowanie inwestycji od strony budowlanej zostało powierzone murarzom i ślusarzom z trzynieckiej spółki D5.

  Przygotowanie na podstawie: Hutnik, 12 kwietnia 2004 roku, str. 3, informacja własna gazety (bv)

  « powrót do góry

  Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników Huty Trzyniec.

  Zarząd Huty Trzyniec wprowadził grupowe ubezpieczenie na życie dla zatrudnionych w Hucie Trzyniec. Uprawnieniami ubezpieczeniowymi objęci zostali wszyscy zatrudnieni w Hucie, a miesięczna składka wynosić będzie 400 koron. Ubezpieczenie jest dla każdego pracownika dobrowolne.

  Jako podstawa wprowadzonego ubezpieczenia został wybrany produkt „Kapitałowe ubezpieczenia grupowe” od czeskiej spółki akcyjnej, o profilu ubezpieczeniowym.

  Przygotowanie: mgr Dušana Chreneková, MBA (luty 2004)

  « powrót do góry

  W 2003 roku ilość wypadków przy pracy w Hucie Trzyniec osiągnęła najniższy poziom w historii zakładu.

  W Hucie Trzyniec w 2003 roku łącznie miało miejsce zaledwie 31 odnotowanych wypadków przy pracy, co można statystycznie przedstawić jako 0,54 wypadku przy pracy na 100 zatrudnionych. Jest to najniższy poziom w historii przedsiębiorstwa.

  W 2003 roku w Hucie Trzyniec nie było żadnego śmiertelnego wypadku przy pracy.
  W 2002 roku w zakładzie miało miejsce 38 wypadków przy pracy, zaś w 2001 roku – 60.

  W odniesieniu do danych z lat wcześniejszych – jeszcze wyraźniej widać, jak znacznie ograniczona została wypadkowość. Dla przykładu – w roku 1995 odnotowano 165 wypadków przy pracy, zaś w roku 1994 –181 takich przypadków.

  Po ubiegłorocznych doskonałych wynikach widać, że padł nowy rekord w minimalizowaniu ilości wypadków przy pracy.

  Europejskie i światowe przedsiębiorstwa z branży hutnictwa żelaza odnotowują średnio jeden wypadek przy pracy na 100 zatrudnionych. Huta Trzyniec już teraz jest o połowę lepsza!

  Kolejnym miarodajnym wskaźnikiem jest tutaj liczba takich wypadków na milion roboczogodzin, która za 2003 rok wyniosła 3,36. To także jest najlepszy wynik w historii. Dla porównania w 2002 roku liczba ta wyniosła 3,69 zaś w 2001 – aż 5,74 wypadków na milion roboczogodzin.

  Przygotowanie: mgr Dušana Chreneková, MBA (Styczeń 2004 )

  « powrót do góry