O pracy

Aktualności - 2005 r.

  Miasto Trzyniec jest coraz czystsze.

  Huta Trzyniec w ciągu ostatnich 10 lat zainwestowała w ekologię 4 miliardy koron. Mieszkańcy Trzyńca i okolic żyją w coraz czystszym środowisku. Huta Trzyniec, największy pracodawca w okręgu Frydek - Mistek, zwraca szczególną uwagę na ochronę środowiska, zarówno w obszarze ochrony powietrza, jak i wód oraz składowania odpadów.

  Co roku, w ramach rozwoju technologicznego, spółki Huty Trzyniec realizują znaczące inwestycje ekologiczne, aby zminimalizować negatywne skutki zanieczyszczeń nie tylko dla samej firmy, ale przede wszystkim dla regionu i środowiska przyrodniczego - mówi Miroslav Pietrosz, kierownik wydziału ochrony środowiska w trynieckiej hucie.

  Do akcji ekologicznych, które w ciągu ostatnich lat miały największe znaczenie zaliczają się m.in.. odsiarkowanie gazu koksowniczego, rekonstrukcja obiegów chemicznych w koksowni, naprawa i modernizacja oczyszczalni gazu KKO, naprawa elekrooddzielaczy oraz ekologizacja obiegu benzolu.

  Obecnie trwa realizacja kolejnych inwestycji, które mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, zachowując jednocześnie wymóg wprowadzania najlepszych dostępnych technologii hutniczych. Chodzi tu o kilka projektów o wartości około 0,5 miliarda koron, realizowanych przy wsparciu państwa, z których dwa zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Pierwszy z projektów to akcja "Odpylanie węzłów", a drugi to "Odpylanie wyciągów skipowych i transporterów koksu".

  Obie te akcje w znaczny sposób zmniejszą obciążenie regionu opadem pyłu. Na następne dwa lata przygotowano do zrealizowania dwa projekty, które mają zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, przy zachowaniu ciągłości pracy aglomerowni i koksowni - mówi Miroslav Pietrosz, kierownik wydziału ochrony środowiska w Hucie Trzyniec.

  Wszystkie te przedsięwzięcia techniczne przebiegają zgodnie z "Programem poprawy jakości powietrza w mieście Trzyniec" opracowanym przez zespół pracowników zajmujących się problematyką ekologiczną. Większość działań spełnia również surowe wymagania i warunki zawarte w dokumentach Unii Europejskiej, które z roku na rok są coraz bardziej szczegółowe.

  Huta Trzyniec stara się utrzymać swą korzystną pozycję i konkurencyjność na coraz bardziej wymagających rynkach również poprzez swą politykę inwestycyjną.

  Huta, która produkuje rocznie około 2,4 miliarda ton stali, wydaje co roku około 1,5 miliarda koron na inwestycje. Duża część tych środków finansowych jest przeznaczana na projekty ekologiczne.

  Listopad 2005

  « powrót do góry

  Huta Trzyniec przejęła firmę VVT - Vítkovice- Walcownie Rur.

  Komisja Europejska zatwierdziła nową akwizycję Huty Trzyniec, dzięki której spółka stała się właścicielem 100 procent udziałów firmy VVT. Grupa Huta Żelaza Trzyniec - Moravia Steel poszerzyła w ten sposób istniejący katalog produktów o nowe wyroby, t.j. o bezszwowe przewody stalowe.

  Przystąpienie Huty Trzyniec do spółki VVT daje temu przedsiębiorstwu zabezpieczenie, a jednocześnie stanowi element strategii inwestycyjnej Huty Trzyniec, polegającej na tworzeniu łańcuchów produkcyjnych.

  Całkowita roczna produkcja elementów kształtowych wynosi około 105 000 ton, a rurki używane są we wszystkich dziedzinach budownictwa, przy produkcji urządzeń elektrycznych, w przemyśle chemicznym, samochodowym i budowy maszyn. Dominujące znaczenie mają przewody naftowe do wydobycia ropy, gazu ziemnego oraz badań geologicznych.

  Wrzesień 2005

  « powrót do góry

  Huta Trzyniec właśnie rozpoczyna największe przedsięwzięcie inwestycyjne ostatnich lat - modernizację jednego z wielkich pieców.

  Huta Trzyniec rozpoczyna jedną z najbardziej znaczących i największych inwestycji ostatnich lat. Po wygaszeniu jednego z dwóch wielkich pieców (piec numer cztery) w poniedziałek 1 sierpnia rozpoczęła się modernizacja i renowacja pieca, która kosztować będzie ponad 700 milionów koron czeskich. Ponowny rozruch wielkiego pieca planowany jest na koniec października bieżącego roku.

  Ten znaczący kompleks urządzeń wielkiego pieca został włączony do użytkowania w Trzyńcu w marcu roku 1923. Do chwili obecnej wytopiono w nim prawie 35,69 milionów ton surówki. W tym czasie piec przeszedł osiem generalnych remontów. W ubiegłym roku produkcja surówki w obu trzynieckich wielkich piecach razem zbliżała się do dwóch milionów ton. "Po modernizacji jednego z pieców liczymy nie tylko na zwyżkę produkcji żelaza, lecz też na to, że będzie on spełniał wymogi stawiane produkcji wielkopiecowej na świecie w XXI wieku" - mówi dyrektor generalny Huty Trzyniec Jiří Cienciala. "Renowacja i modernizacja spowoduje również wydłużenie żywotności pieca aż do 20 lat" - dodaje Cienciala.

  Od ostatniego remontu generalnego wielki piec numer cztery eksploatowany był przez rekordową liczbę prawie 15 lat. W późniejszym czasie, w roku 1995, piec przeszedł tylko jeden trwający 36 dni remont średni. Pierwotnie zalecano wykonanie remontu generalnego w roku 2003, ale dzięki nadzwyczaj łagodnej eksploatacji i trosce o właściwe funkcjonowanie agregatu oraz dzięki staraniom załogi, jak również konserwatorów, remont przesunął się w czasie o dwa lata.

  Właściwe wyłączanie wielkiego pieca z eksploatacji poprzedzać będzie krótki postój pieca, w trakcie którego dojdzie do montażu specjalnych pomp, którymi do wnętrza pieca doprowadzona będzie woda do chłodzenia, zaś agregat zostanie zapełniony wkładem wygaszającym - rudą manganu. Proces wygaszania wkładu materiałowego do poziomu armatury dyszy, przy prawidłowo przebiegającym spuście zajmie pracownikom wielkopiecowym około 16 do 20 godzin. Następnie zajmą się oni usunięciem z trzonu pieca pod poziom otworu spustu jak największej ilości pozostałej surówki.

  Huta Trzyniec stara się zachować korzystną pozycję na coraz bardziej wymagającym rynku. Krokiem ku temu jest również polityka inwestycyjna. Huta Trzyniec, która produkuje rocznie około 2,4 milionów ton stali, wyda w bieżącym roku na inwestycje 1,41 miliardów koron czeskich. Do największych tegorocznych przedsięwzięć inwestycyjnych, oprócz rekonstrukcji jednego z dwóch wielkich pieców, należy również modernizacja drugiego konwertora stalowni.

  Dušana Chreneková
  Tydzień 08-14 sierpnia 2005

  « powrót do góry

  Rekordowe wyniki Huty Trzyniec po pierwszym półroczu 2005

  Większość czeskich firm z branży stalowej w bieżącym roku odczuwa recesję, na co wpływa też długoterminowy wysoki kurs korony.

  Hucie Trzyniec udało się w uniknąć tego typu problemów. Dzięki wielkiemu wzrostowi produktywności pracy spółka nie odczuła w pierwszym półroczu bieżącego roku żadnego spadku obrotów, a wręcz przeciwnie, wskaźniki ekonomiczne osiągają lepsze wyniki niż przed rokiem.

  W pierwszym półroczu 2005 Huta Trzyniec wyprodukowała 1257 tysięcy ton ciekłej stali w porównaniu z 1273 tysięcy ton wyprodukowanych do końca czerwca 2004.

  Całkowita produkcja i sprzedaż stali walcowanej spadła nieznacznie z 1208 kiloton w 2004 roku do 1173 kiloton w 2005 roku.

  Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług za pierwsze półrocze bieżącego roku wyniosły niemal 17,026 miliarda koron, co daje w 2005 roku - w porównaniu z rokiem 2004 wzrost o 3,443 miliardy koron. Wynik gospodarczy za pierwsze półrocze bieżącego roku wyniósł 1,942 miliarda koron, zaś w pierwszym półroczu 2004 roku - 1,815 miliarda koron.

  Wartość produkcji zwiększyła się z 797 miliarda koron w roku 2004 - do 2,101 miliarda koron w roku bieżącym. Wartość dodana produkcji firmy zwiększyła się w ciągu roku o 1,324 miliarda koron i osiągnęła 3,737 miliarda koron na koniec pierwszego półrocza 2005.

  Huta Trzyniec eksportuje swoją produkcję do ponad 50 krajów świata. Odbiorcami drutu walcowanego, szyn, profili czy stali dla branży budowlanej są głownie kraje Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone.

  Dušana Chreneková,
  18-24 lipca 2005

  « powrót do góry

  Walne Zgromadzenie Huty Trzyniec zamknęło poprzedni rekordowy rok.

  Walne Zgromadzenie spółki Huta Trzyniec zamknęło poprzedni rekordowy rok, odnotowując najlepsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne od czasu prywatyzacji zakładu. Akcjonariusze spółki uchwalili roczny bilans obrachunkowy, skonsolidowany bilans rachunkowy za rok 2004, dokonali zmiany statutu i podziału zysków.

  Na Walnym Zgromadzeniu na członka Rady Nadzorczej został wybrany inż. dr Jozef Blasko, który zastąpił zmarłego Inż. Lubomira Blaska. Jozef Blasko urodził się 21. 3. 1970 w Kezmarku. Jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego (Politechniki) w Koszycach. W roku 2004 skończył Studium doktoranckie na wydziale BERG. Pracował jako dyrektor handlowy w firmie REMAX i RAJCEM.

  Huta Trzyniec w roku 2004 wyprodukowała 2.430 tysięcy ton ciekłej stali, co jest najlepszym wynikiem od 1996. W roku 2003 było to 2.333 tysięcy ton ciekłej stali. Całkowita produkcja i sprzedaż materiałów walcowanych w ciągu roku zwiększyła się o 6 % na 2.300 tysięcy ton w roku ubiegłym.

  Utarg ze sprzedaży własnych wyrobów i usług w ciągu roku zwiększył się o 8,242 miliardów koron na ubiegłorocznych 29, 274 miliardów koron. Dzięki wspaniałym wynikom Huta Trzyniec znalazła się wśród 20 najlepszych firm w Republice Czeskiej, o czym w minionych dniach poinformowało towarzystwo Czech Top 100, które corocznie bada wyniki i rozwój znaczących przedsiębiorstw w kraju.

  Przeważająca część eksportu tradycyjnie trafiła do krajów Unii Europejskiej. Sprzedaż materiałów walcowanych do krajów Unii w roku 2004 zwiększyła się o 2,3 % w porównaniu z 2003. Najwięcej eksportowano do: Niemiec, na Słowację, do Włoch, na Węgry, do Wielkiej Brytanii, Iranu, Belgii, Portugalii, Polski, USA i Słowenii.

  Wysoki poziom odnotowano także w sprzedaży szyn. Z całkowitej produkcji 213 tysięcy ton szyn, zagranicę trafiło 85 %. Wśród głównych krajów eksportowych były Iran, Niemcy, Finlandia, USA i Kanada. Krajowe dostawy szyn były przeznaczone głównie do finalizacji I. i II. magistrali kolejowej i również do rekonstrukcji innych trakcji kolejowych.

  "W poprzednim roku nastąpiły wyraźne zmiany na rynku stali, kiedy na początku 2004 roku doszło do nagłego podwyższenia cen i popytu na wyroby stalowe", powiedział na Walnym Zgromadzeniu Dyrektor Generalny i Prezes Huty Jiri Cienciala. Na zaistniałą sytuację produkcja w Hucie Trzyniec musiała zareagować tak, aby zaspokoić zwiększone wymagania klientów i maksymalnie wykorzystać sprzyjającą sytuację handlową.

  Huta w zeszłym roku zainwestowała 1,38 miliarda koron. Został ukończony etap rekonstrukcji i modernizacji walcowni drobnej - jednej z kluczowych linii walcowania w firmie. W tym roku firma wyda o 30 milionów koron więcej. Największą tegoroczną inwestycją Huty Trzyniec jest naprawa jednego w wielkich pieców i modernizacja drugiego konwertora hutniczego.

  Dušana Chreneková,
  czerwiec - lipiec 2005

  « powrót do góry

  Szyny z Trzyńca trafiają do Brazylii

  Kontrakt na sprzedaż 22 tysięcy ton szyn podpisali końcem kwietnia przedstawiciele Moravii Steel z jednym z największych południowoamerykańskich przewoźników kolei żelaznych - brazylijską spółką CVDR (Companhia Vale do Rio Doce).

  CVDR to znany eksporter rud żelaza. Szyny z Trzyńca połączą kopalnie rud żelaza należące do spółki z portami w Itaqui i Viktoria. Szyny zostaną dostarczone do Brazylii w III kwartale 2005 roku.

  Częścią całego kontraktu jest także dostawa szyn kolejowych do metro w Sao Paulo. W tym wypadku wielkie znacznie odgrywa olbrzymia wytrzymałość szyn kolejowych z Trzyńca, ponieważ populacja mieszkańców Sao Paulo jest szacowana na 20 mln ludzi.

  Grupa Huta Trzyniec - Moravia Steel jest także znana wśród innych brazylijskich użytkowników szyn kolejowych. Kolejna partia szyn jest przeznaczona dla brazyliskiej firmy Brasil Ferrovias, a dostawa jest zaplanowana na przełom III i IV kwartału 2005 roku. Produkcja szyn dla brazylijskiego klienta rozpocznie się w najbliższych dniach.

  Huta Trzyniec otrzymała także w tym roku certyfikat na dostawy szyn dla polskich kolei. Prototypy szyn zostały poddane szczegółowym testom w polskich laboratoriach. Zwieńczeniem całego procesu testowania jest homologacja szyn produkowanych w Trzyńcu na potrzeby warunków transportu kolejowego w Polsce.

  Dušana Chreneková,
  czerwiec 2005

  « powrót do góry

  Wypadkowość w Hucie Trzyniec w 2005 roku była najniższa w historii zakładu

  Wypadkowość pracowników w Hucie Trzyniec w ubiegłych latach miała tendencję spadkową, zaś w ubiegłym roku w spółce miało miejsce 25 wypadków przy pracy, co stanowi najlepszy wynik w historii firmy. Dwa lata temu odnotowano o 6 wypadków więcej. Osiągnięta bardzo niska wypadkowość przy pracy w Hucie Trzyniec plasuje spółkę w czołówce światowych firm hutniczych dbających o bezpieczeństwo pracy.

  W 2004 roku w Hucie Trzyniec nie miał miejsca żaden śmiertelny wypadek, w roku 2003 odnotowano 31 wypadków przy pracy, zaś w 2002 - 38 takich zdarzeń. Porównanie obecnego stanu z wynikami z wcześniejszych lat jeszcze wyraźniej pokazuje, jak wielki postęp osiągnięto w tym względzie; dla przykładu w roku 1995 było 165 urazów, zaś w roku 1994 - 181 urazów.

  Przygotowanie: Dušana Chrenekova,
  maj 2005

  « powrót do góry

  Huta Trzyniec i Moravia Steel przekazują 2 mln koron na pomoc ofiarom tsunami w Azji.

  2 mln koron pomocy finansowej przeznaczyła grupa Huta Trzyniec -Moravia Steel na odbudowę obszarów dotkniętych zniszczeniami po fali tsunami, jaka nawiedziła Azję. Pieniądze zostały przekazane organizacji humanitarnej Adra podczas piątego dorocznego balu Huty i Miasta Trzyniec. Podczas balu, w trakcie loterii fantowej, zebrano także kolejne 29.000 koron, które także trafią na ten cel.

  Jan Moder, wiceprzewodniczący rad nadzorczych Huty Trzyniec i Moravii Steel wyraził zadowolenie, iż przekazana przez Hutę pomoc, choć w pewnym stopniu pomoże zmniejszyć skutki strasznej katastrofy, jaka nawiedziła Azję i będzie przeznaczona na odbudowę szkół oraz inwestycje infrastrukturalne na terenach objętych kataklizmem.

  Przygotowanie: Mgr. Dušana Chreneková, MBA
  Styczeń 2005

  « powrót do góry