O pracy

Aktualności - 2008 r.

   

  Zamrożono negocjacje dotyczące układu zbiorowego pracy w Hucie Trzyniec.

  Z powodu kryzysu gospodarczego i finansowego Zarząd Huty Trzyniec i działające w spółce związki zawodowe wstrzymały negocjacje w sprawie układu zbiorowego pracy na 2009 rok. Dotychczasowy układ zbiorowy w obecnym kształcie będzie obowiązywać do końca marca 2009 roku.

  Negocjacje zarządu oraz związków zawodowych w sprawie układu zbiorowego pracy trwały od października tego roku. Ich wznowienie zaplanowano prawdopodobnie na początek 2009 roku. Jak wyjaśnia František Ligocki, przewodniczący związków zawodowych w Hucie Trzyniec: w obecnej sytuacji nie można przewidywać, co nastąpi za kilka tygodni lub miesięcy w hutnictwie; dlatego podjęliśmy decyzję o tymczasowym wstrzymaniu negocjacji.

  Przeciętne wynagrodzenie za ostatnie dziesięć miesięcy w Hucie Trzyniec, zatrudniającej 5400 pracowników, osiągnie w bieżącym roku około 27 tysięcy koron czeskich. Pracownikom przysługują także dodatkowe bonusy z tytułu zatrudnienia - przede wszystkim dodatkowy fundusz emerytalny oraz ubezpieczenie na życie finansowane przez Hutę Trzyniec, jak również limit w wysokości 2000 koron czeskich, z przeznaczeniem między innymi na korzystanie z wybranych usług medycznych.

  Grudzień‘2008

  « powrót do góry
   

  Vladislav Heczko i Roman Mitręga w radzie nadzorczej Huty Trzyniec.

  Vladislav Heczko z kierownictwa związków zawodowych OS KOVO w Hucie Trzyniec oraz Roman Mitręga, kierownik walcowni profili grubych, w dniach 13-14 listopada 2008 roku zostali wybrani członkami rady nadzorczej Huty Trzyniec i będą reprezentować interesy pracowników podczas 5-letniej kadencji. Zastąpią oni w radzie Oldřicha Cieslara i Jiříego Stašáka, których kadencje upłynęły.

  Vladislav Heczko otrzymał 2854 ważnych głosów, to jest 75,06 procent poparcia. Roman Mitręga otrzymał 1499 ważnych głosów, to jest 39,42 procent poparcia. W wyborach wzięło udział 4159 pracowników, co stanowi 74,38 procent ogółem zatrudnionych w Hucie Trzyniec.

  Rada nadzorcza Huty Trzyniec SA liczy dziewięciu członków, w tym trzech wybieranych i odwoływanych przez pracowników spółki. Oprócz Vladislava Heczki i Romana Mitręgi w radzie nardzorczej pracowników reprezentuje František Ligocki, przewodniczący związków zawodowych, wybrany ponownie w 2006 roku. W radzie nadzorczej spółki zasiadają także: Tomáš Chrenek (przewodniczący), Ján Moder (pierwszy wiceprzewodniczący), Hanns Zöllner (drugi wiceprzewodniczący) oraz członkowie Jozef Blaško, Evžen Balko i Pablo Alarcon Espinosa.

  Vladislav Heczko urodził się w 1956 roku, jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. Po ukończeniu szkoły podstawowej, kształcił się w zawodzie koksownika, zaś później podjął pracę na baterii koksowniczej nr 13 w Hucie Trzyniec. Pracował na rożnych stanowiskach, między innymi jako przodownik baterii oraz zastępca mistrza. W 1994 roku został wybrany przewodniczącym oddziału Koksowni Huty Trzyniec, natomiast siedem lat później objął funkcję w związkach zawodowych OS KOVO TŽ, jako kierownik oddziału polityki socjalnej i bezpieczeństwa pracy, którą pełni do dziś.

  Roman Mitręga urodził się w 1952 roku, jest żonaty, ma córkę. Po ukończeniu Średniej Szkoły Przemysłowo-Maszynowej w Karwinie podjął pracę w Hucie Trzyniec w wydziale walcowni profili grubych, gdzie pracował jako robotnik, kierowca pomostu ruchomego oraz jako walcownik. Będąc zatrudnionym jednocześnie studiował na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie, na wydziale metalurgii, kierunek: ekonomia i zarządzanie w hutnictwie. Od 1984 roku pracował w oddziale rozwoju technicznego walcowni, zaś od 2004 roku pełni funkcję kierownika walcowni profili grubych Huty Trzyniec.

  LIstopad‘2008

  « powrót do góry
   

  Akcja Dzień Zdrowia - w trosce o pracowników Huty Trzyniec.

  Huta Trzyniec zorganizowała dla swoich pracowników Dzień Zdrowia, podczas którego można było skorzystać z porad lekarskich dotyczących wielu aspektów zdrowego stylu życia. Akcja, którą spółka przygotowała we współpracy z Zakładem Opieki Zdrowotnej AGEL, prowadzona była na poszczególnych wydziałach w terminie od 21 do 23 października, w godz. 6:30 - 15:00.

  Każdy z pracowników mógł w wyznaczonym czasie poddać się badaniom lekarskim: zmierzyć ciśnienie krwi, poziom tłuszczu, gęstość kości, poziom cholesterolu czy glukozy we krwi. Wykonywane były także badania wzroku, spirometria oraz EKG. Po uzyskaniu wyników badań pracownicy korzystali z zalecanych konsultacji i porad medycznych. Mogli także porozmawiać z lekarzem na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia czy właściwego odżywiania. Każdy, kto wziął udział w Dniu Zdrowia mógł uzyskać fachowe porady lekarskie, dotyczące leczenia nadciśnienia, sposobów obniżania cholesterolu, zdrowego odżywiania albo też zapobiegania chorobom serca czy nowotworom. Uczestnicy otrzymali indywidualne Certyfikaty Zdrowia wraz z wynikami przeprowadzonych badań.

  Jak wyjaśnia inż. Boguslaw Heczko, Dyrektor Personalny Huty Trzyniec - pomimo ciągłej poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na poszczególnych wydziałach produkcyjnych wciąż panują dość trudne warunki, dlatego kondycja fizyczna pracowników odgrywa tu podstawową rolę. Mając na uwadze dobro załogi, Huta Trzyniec podejmuje przedsięwzięcia prozdrowotne, których celem jest zapewnienie pracownikom pełnej wiedzy o ich stanie zdrowia oraz uświadomienie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych.

  Troska o zdrowie pracowników nie jest powszechna w kulturze organizacyjnej firm. Nauczone wcześniejszym doświadczeniem, duże koncerny światowe świadomie inwestują w zdrowie swoich pracowników, gdyż ten wysiłek wielokrotnie się zwraca. Jednym ze sposobów skutecznego zachęcenia pracowników do większej dbałości o swój stan zdrowia i prowadzenie higienicznego trybu życia są właśnie akcje takie jak Dzień Zdrowia. Niezależnie od tego pomysłowego przedsięwzięcia, Huta Trzyniec zapewnia swoim pracownikom możliwość skorzystania z wypoczynku zdrowotnego w uzdrowiskach i kurortach, organizuje kursy rzucenia palenia i zdrowego odchudzania, prowadzi tematyczne programy edukacyjne i programy zdrowego stylu życia. Huta organizuje także szczepienie przeciw grypie, zapewnia dostęp do preparatów witaminowych, jak również szereg innych udogodnień związanych z ochroną zdrowia pracowników Huty Trzyniec.

  Październik‘2008

  « powrót do góry
   

  Spółka FERROMORAVIA uruchomiła nowoczesne urządzenie do ciągnienia stali.

  FERROMORAVIA, Spółka-córka grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel, uruchomiła nowoczesne urządzenie do ciągnienia stali ze zwojów do prętów. Koszty urządzenia wyprodukownego przez firmę Schumag wyniosły 88 milionów koron czeskich..

  Jak wyjaśnia inż. Jiří Ziętek, Dyrektor Generalny spółki: to nowoczesne urządzenie, posiadające skalę produkcyjną od 19 aż do 42 mm, zastąpi starsze, mniej wydajne agregaty oraz korzystnie wpłynie na wydajność pracy. Wdrożenie tej inwestycji stanowi także kontynuację poprzedniej, dotyczącej nowej linii produkcyjnej nawijania „Garret“, uruchomionej kilka tygodni temu w walcowni profili lekkich i walcówki w Hucie Trzyniec. Zwrotu nakladów poniesionych przez spółkę w związku z nabyciem nowoczesnego urządzenia do ciągnienia stali należy oczekiwać za cztery lata.

  Inwestycja bardzo pozytywnie wpłynie na pozycję rynkową firmy. Dużym atutem będzie połączenie w jednym cyklu produkcyjnym kilku operacji: usuwanie zgorzeliny ze wsadu produkcyjnego dzięki zdmuchiwaniu, następuje ciągnienie, defektoskopia, podział, prostowanie oraz frezowanie stali okrągłej, sześcioboków lub czworościanów. Inż. Jiří Ziętek informuje, że roczna wydajność produkcyjna tego urządzenia wynosi ponad 25.000 ton, co daje szansę na uzyskanie przychodów w wysokości około 500 milionów koron rocznie.

  Od 2004 roku spółka FERROMORAVIA przeznaczyła już na inwestycje ponad 330 milionów koron czeskich. Dzięki temu znacząco wzrosła wydajność pracy oraz obniżyły się koszty produkcji. Przeprowadzone inwestycje rozwojowe od kilku lat przyczyniają się do stałej poprawy wyników finansowych firmy. W ubiegłym roku firma uzyskała przychody w wysokości 1,408 miliarda koron czeskich, zaś zysk netto wyniósł 85 mln koron czeskich. W tym czasie spółka wyprodukowała 78,1 tysięcy ton stali ciągnionej, co w porównaniu z rokiem 2006 oznacza wzrost o ponad 5,7 tysięcy ton. Obecnie 56 % produkcji spółki trafia na eksport, którego największymi odbiorcami są kraje Unii Europejskiej, szczególnie Polska, Niemcy, Słowenia, Słowacja oraz Węgry.

  Firma FERROMORAVIA zatrudnia 244 pracowników. Większość produkcji spółki opiera się na wsadzie produkcyjnym dostarczanym z Huty Trzyniec.

  Wrzesień‘2008

  « powrót do góry
   

  Spółka VÚHŽ wyprodukowała jubileuszowy, tysięczny sensor elektromagnetyczny.

  VÚHŽ, spółka zależna Huty Trzyniec, z siedzibą w Dobrej koło Frýdka-Místka, wyprodukowała jubileuszową tysięczna sztukę sensora elektromagnetycznego, służącego do pomiaru poziomu stali w urządzeniu ciągłego odlewania stali (COS) w krystalizatorze COS. Ten bardzo zaawansowany technologicznie produkt przeznaczony jest dla koncernu ThyssenKrupp A.G. Oprócz spółki VÚHŽ, tylko dwie firmy ma świecie posiadają w swoim asortymencie tego typu wyrób.

  Firma VÚHŽ jest wiodącym, światowym producentem urządzeń bramowego ciągłego odlewania stali. Jej udział w rynku globalnym wynosi obecnie 20% i cały czas wzrasta. Jak wyjaśnia inż. Jaroslav Zachurczok, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny VÚHŽ - niemal 100 procent wyprodukowanych sensorów trafia na eksport, do odbiorców z wszystkich kontynentów świata, za wyjątkiem Antarktydy. Praktycznie wszyscy światowi producenci urządzeń COS korzystają z czeskich sensorów.

  Spółka produkuje ten typ sensora od 1989 roku. Najpierw były to zaledwie dziesiątki sztuk. W ostatnich latach produkcja sensorów dynamicznie wzrasta. W 2006 roku produkcja wyniosła 170 sztuk, rok później już 243 sztuki, zaś w roku bieżącym produkcja wyniesie prawdopodobnie 290 sztuk. Koszt jednego sensora odpowiada cenie średniej klasy samochodu osobowego. Produkcja sensorów przynosi obecnie około 30 procent dochodów spółki.

  Sensory pomiarowe, produkowane w Oddziale Automatyzacji należą do podstawowych części składowych urządzeń COS. Mają zasadniczy wpływ na końcową jakość stali oraz na wydajność produktów hutniczych. Teraz, kiedy na rynku stali wciąż występuje nadwyżka popytu nad podażą, zwiększenie produkcji stali jakościowej w oparciu o posiadane urządzenia to kluczowy cel dla wszystkich firm.

  Spółka VÚHŽ to firma technologiczna, działająca w branży metali, a jednocześnie liczący się dostawca dla przemysłu samochodowego i maszynowego oraz dla hutnictwa. Produkuje urządzenia dla branży automatycznej, działające w oparciu o zaawansowane technologie, znajdujące zastosowanie w procesie produkcji dla sektora hutniczego oraz wtórny sprzęt metalurgiczny. W skład firmy wchodzi także walcownia profili lekkich dla przemysłu samochodowego, odlewnia odlewów specjalnych i odlewanych odśrodkowo, maszynownia, która zabezpiecza produkcję jednostkową oraz dział produkcji i pokrycia narzędzi oraz form. Spółka posiada własny dział badań i rozwoju oraz laboratoria.

  W 2007 roku firma osiągnęła dochód z wysokości 560 milionów koron czeskich. Jak informuje inż. Jaroslav Zachurczok – także na kolejne lata firma prognozuje sukcesywny wzrost dochodów. W porównaniu z rokiem 2007 – w roku 2008 wyniesie on minimum osiem procent. Oprócz rynku krajowego, produkcja spółki trafia do prawie wszystkich państw europejskich, a także niektórych krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji i Ameryki. Udział eksportu do tych krajów to około 60 procent produkcji spółki.

  Spółka VÚHŽ, zatrudniająca 340 pracowników, od ubiegłego roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Huta Trzyniec – Moravia Steel.

  Sierpień‘2008

  « powrót do góry
   

  Ponad 500 dzieci pracowników wyjedzie na zagraniczne kolonie letnie dofinansowane przez Grupę Huta Trzyniec – Moravia Steel.

  520 dzieci pracowników Grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel spędzi część tegorocznych wakacji na 2-tygodniowych koloniach letnich za granicą. Grupa już od 20 lat dofinansowuje wakacyjny wypoczynek dzieci swych pracowników. Dzieje się to przy dużym zaangażowaniu Ogranizacji Związków Zawodowych OS KOVO Huty Trzyniec. W lipcu tego roku dzieci wyjeżdżają do Chorwacji, Grecji i na Słowację.

  287 dzieci spędzi część wakacji w słowackim Žiaru w Tatrach Zachodnich. Nad Adriatyk, do miejscowości Klenovici, wyjedzie ogółem 84 dzieci pracowników, natomiast do Nemiry – kolejne 65 dzieci wraz ze swymi rodzicami. Po raz pierwszy pojawił się w ofercie kolonii letnich także grecki ośrodek wypoczynkowy w Sarti, w którym blisko dwa tygodnie spędzi 84 dzieci.

  Jak informuje Jiří Cienciala, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: na kolonie letnie dla dzieci pracowników przeznaczono w tym roku 2,6 miliona koron czeskich, co oznacza, dofinansowanie dwóch trzecich kosztów wypoczynku.

  Podczas, gdy dla rodzin posiadających kilkoro dzieci, bądź rodzin o niższym statusie materialnym, koszty zagranicznego wypoczynku dzieci stanowią znaczne obciążenie finansowe, w przypadku Huty Trzyniec wydatna partycypacja w kosztach ze strony pracodawcy umożliwi tym dzieciom spędzenie części wakacji w formie atrakcyjnego wypoczynku na koloniach letnich za granicą. Każdy pracownik może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie kolonii letnich dla dziecka.

  Z efektów tych działań cieszy się także František Ligocki, przewodniczący Związków Zawodowych Huty Trzyniec, który uważa, że dzieci pracowników Huty Trzyniec mają okazję spędzić piękne wakacje nad morzem lub w Tatrach.

  Oprócz kolonii letnich Związki Zawodowe organizują także dla pracowników Grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel pobyty wypoczynkowe w Republice Czeskiej, na Słowacji oraz w Chorwacji. Pracownicy mogą korzystać z bogatej oferty pensjonatów w Łomnej Dolnej, Karlowych Warach, Žiaru lub chorwackiej Nemirze.

  Jak podsumowuje František Ligocki: w biężącym roku ponad dwa tysiące pracowników skorzysta z różnych form wypoczynku organizowanych przez Grupę Huta Trzyniec – Moravia Steel. Oprócz tego, pracownicy każdorocznie korzystają także z bonusów zawartych w układzie zbiorowym pracy.

  Lipiec‘2008

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec uruchomiła nową linię produkcyjną typu Garett

  Huta Trzyniec rozpoczęła próbną produkcję na nowej linii nawijania typu Garret w walcowni ciągłej drobnej. To jedna z najważniejszych inwestycji produkcyjnych, zrealizowanych przez spółkę w ostatnich dziesięciu latach. Jej koszt wyniósł setki milionów koron czeskich. Oprócz stacji filtracyjnej przeznaczonej do odpylenia spalin, wchodzącej w skład dwóch pasów produkujących aglomerat dla potrzeb wiekich pieców i stalowni konwertorowej, jest to drugie pod względem wielkości przedsięwzięcie inwestycyjne w bieżącym roku.

  Nowa inwestycja zastąpiła cztery linie nawijania typu Garret, które funkcjonowały od lat 60-tych ubiegłego stulecia i nie były dotychczas modernizowane ani remontowane. Z tego względu ich stan techniczny nie spełnia aktualnych standardów rynkowych w zakresie jakości czy wagi zwojów. Jak wyjaśnia inż. Jan Czudek, Dyrektor ds. Inwestycji: modernizacja całego węzła linii nawijania i poprawa wydajności to dla Huty kluczowe przedsięwzięcie, tym bardziej, że w ostatnich 15 latach na całym świecie odnotowano wyraźny wzrost popytu na tego typu zwoje.

  W ostatnich latach produkcja zwojów w walcowni ciągłej drobnej plasowała się w przedziale od 30 do 40 kiloton. Po przeprowadzeniu planowanej inwestycji wzrośnie ona do 100 kiloton rocznie. Inż. Jan Czudek dodaje także, że na nowej linii zwiększy się średnica nawijanych prętów stalowych okrągłych z 12 - 26 milimetrów na 16 - 50 milimetrów. Inwestycja stworzy także możliwość nawijania dwutonowych zwojów w porównaniu z dotychczasowymi, maksymalnie jednotonowymi zwojami. Przedsięwzięcie pozwoli także na poszerzenie asortymentu produkowanej stali wysokogatunkowej. Dzięki tej inwestycji Huta Trzyniec uplasuje się w światowej czołówce w tym segmencie produkcji“.

  Oprócz zużycia krajowego, pręty stalowe okrągłe w zwojach z Huty Trzyniec eksportowane są do prawie wszystkich krajów europejskich. Eksport stanowi obecnie około 70 procent produkcji. Ważnymi odbiorcami tych produktów są firmy z branży koksowniczej, ciągarnie oraz maszynownie.

  Polityka inwestycyjna Huty Trzyniec koncentruje się w ostatnich latach na modernizacji urządzeń produkcyjnych oraz wdrażaniu nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Od 1997 roku Huta Trzyniec zrealizowała, bądź też przygotowała do wdrożenia inwestycje o łącznej wartości 12 miliardów koron czeskich, natomiast na przedsięwzięcia proekologiczne spółka przeznaczyła ponad 4 miliardy koron czeskich. Kierownictwo Huty Trzyniec zaplanowało także realizację kolejnych projektów inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 11 miliardów koron czeskich, zmierzających do wzrostu wartości dodanej produktów oraz redukcji negatywnego wpływu działalności Huty Trzyniec na stan środowiska naturalnego.

  Czerwiec‘2008

  « powrót do góry
   

  Ubiegły rok przyniósł Hucie Trzyniec wzrost produkcji oraz rekordowe wyniki finansowe.

  W ostatnich latach Huta Trzyniec SA odnotowuje systematyczny wzrost wskaźników produkcyjnych oraz finansowych. Dzięki dobrej koniunkturze na rynku stali oraz przeprowadzonym w ostatnich latach kluczowym inwestycjom spółka osiągnęła w 2007 roku najlepsze wyniki w dotychczasowej historii. Przewyższyły one nawet bardzo dobre wyniki z lat: 2006 i 2005.

  Utrzymujący się popyt na produkty hutnicze pozwolił w pełni wykorzystać potencjał Huty Trzyniec, która już po raz jedenasty osiągnęła zysk. Jak wyjaśnia przewodniczący Rady Nadzorczej spółki inż. Tomáš Chrenek, Ph.D.: „Poziom produkcji surówki, stali, walcówki oraz uzyskane wyniki finansowe złożyły się na to, że Huta Trzyniec w ostatnim roku ustanowiła nowy rekord w tych wskaźnikach, przekraczający ich dotychczasowy najwyższy poziom z lat 90-tych ubiegłego stulecia. Wyniki spółki są jeszcze bardziej korzystne, bowiem wartość dodana produktów z Huty Trzyniec z roku na rok wzrasta.“

  W roku 2007 odnotowano zysk netto w wysokości 3,633 miliarda koron oraz rekordowy zysk operacyjny, który wyniósł 4,372 miliarda koron. Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług za rok 2007 osiągnęły 35,553 miliarda koron. Wartość dodana odnotowana została na poziomie 7,967 miliarda koron. W porównaniu z wynikiem 6,231 miliarda koron osiągniętym w roku 2006 oznacza to wzrost o 27,9 procent.

  W porównaniu do roku 2006 - w roku ubiegłym produkcja żelaza surowego zwiększyła się o 41 tysięcy ton i wyniosła 2,07 miliona ton, co oznacza, że po raz drugi z rzędu od 1990 roku przekroczyła poziom dwu milionów ton. Huta Trzyniec odnotowała również najwyższy od 15 lat poziom produkcji stali surowej, która wyniosła 2,563 miliona ton, co w porównaniu z rokiem 2006 daje wzrost o 47 tysięcy ton. Wydajność osiągnęła 472 ton na pracownika, co per capita oznacza wzrost o 7 ton.

  W ostatnich latach polityka inwestycyjna grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel koncentruje się przede wszystkim na modernizacji urządzeń produkcyjnych oraz implementacji nowoczesnych proekologicznych projektów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Od 1997 roku Huta Trzyniec zrealizowała bądź też przygotowała do wdrożenia inwestycje za łączną kwotę 12 miliardów koron czeskich, natomiast na przedsięwzięcia proekologiczne przeznaczyła ponad cztery miliardy koron czeskich.

  Tomáš Chrenek podkreśla także, że „spółka inwestuje z myślą o wzroście wartości dodanej swoich produktów poprzez ich obróbkę cieplną lub ciągnienie oraz wprowadzanie do asortymentu nowych gatunków stali. Równie ważne dla spółki są inwestycje w badania i rozwój oraz nowe technologie, które także mają się przyczynić do podniesienia wartości dodanej produktów Huty Trzyniec. Inwestycje te potwierdząją nowe akwizycje dwu spółek z sektora badań i rozwoju, jakimi są: VÚHŽ Dobrá (Instytut Badań Hutnictwa Żelaza) w Dobrej oraz Materiálový a metalurgický výzkum (Instytut Doświadczalny Materiałoznawstwa i Metalurgii) w Ostrawie-Vítkowicach“.

  W 2007 roku przeciętne wynagrodzenie w Hucie Trzyniec wyniosło 26.799 koron czeskich, co w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku oznacza wzrost o 1 941 koron czeskich i daje wynik lepszy niż średnia krajowa oraz regionalna. Huta Trzyniec zatrudnia 5400 pracowników i należy do największych pracodawców na Północnych Morawach.

  Maj 2008

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec przejęła spółkę Šroubárna Kyjov

  Huta Trzyniec przejęła 100 procent udziałów spółki Šroubárna Kyjov, zajmującej się produkcją śrub. Akwizycję zatwierdził niemiecki urząd antymonopolowy.

  Poprzez to przejęcie Grupa Třinecké železárny – Moravia Steel poszerzyła swój asortyment produkcyjny o renomowanego producenta śrub szynowych. Jak wyjaśnia inż. Tomáš Chrenek, przewodniczący Rad Nadzorczych Huty Trzyniec i Moravia Steel - powodem zakupu spółki był zamiar poszerzenia asortymentu o wyroby bardziej zaawansowane technologicznie, przeznaczone dla przemysłu szynowego oraz produkcji łożysk. Inwestycja ta wiąże się również z dostawami materiałów z Huty Trzyniec oraz prowadzi do podwyższenia wartości dodanej wytwarzanych produktów.

  Spółka Šroubárna Kyjov produkuje śruby dla podkładów kolejowych, śruby konstrukcyjne, hakowe, śruby dla nawierzchni kolejowych, nakrętki, strzemiona dla kopalń oraz części specjalnego przeznaczenia, takie jak: nity, naprężacze, śruby kotwowe. Obecnie spółka przygotowuje kolejne inwestycje związane z rozszerzeniem asortymentu produkcji o pierścienie łożyskowe.

  Produkcja spółki Šroubárna Kyjov przeznaczona jest przede wszystkim na rynki zagraniczne. Udział eksportu w produkcji wynosi obecnie około 75 procent. W ciągu ostatnich lat firma zyskała pozycję ważnego europejskiego producenta śrub dla linii kolejowych. Spółka zatrudnia 300 pracowników, jej przychody w 2007 roku osiągnęły 767 mln koron.

  Kwiecień 2008

  « powrót do góry
   

  VÚHŽ, spółka zależna Huty Trzyniec, rozpoczęła największą inwestycję w swojej historii

  VÚHŽ, spółka zależna Huty Trzyniec, wywodząca się z Instytutu Badań Hutnictwa Żelaza, rozpoczęła największą inwestycję w całej swojej historii. Do końca tego roku spółka VÚHŽ znacznie poprawi moce produkcyjne walcowni profili lekkich. Inwestycja będzie kosztować niemal 20 milionów koron czeskich. Kolejne dwa przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2009 - 2012. Ich koszty to dziesiątki milionów koron czeskich. Dzięki tym inwestycjom spółka wdroży do produkcji nowy asortyment profili lekkich, charakteryzujących się wyższą jakością materiałów oraz produktów finalnych.

  Jak podkreśla inż. Jaroslav Zachurczok, Prezes Zarządzu oraz Dyrektor Generalny firmy - celem tegorocznej inwestycji jest stworzenie warunków do osiągnięcia zaplanowanego poziomu produkcji lekkich profili stalowych - to jest 6500 ton w 2011 roku (obecnie spółka wytwarza 5500 ton). Kolejnym postulatem jest nacisk na rozwój techniczny walcowni, zwiększenie długości wyrobów walcowanych, która obecnie wynosi 13 ma docelowo wynosić 18 do 20 metrów. Kolejny cel to poprawa warunków magazynowania oraz ekspedycji, poprawa jakości kształtowników oraz obniżenie pracochłonności produkcji. Stopa zwrotu środków finansowych kalkulowana jest na cztery lata.

  Spółka VÚHŽ jest firmą technologiczną działającą w branży metali, a jednocześnie liczącym się dostawcą dla przemysłu samochodowego i maszynowego oraz dla hutnictwa. Produkuje urządzenia pracujące w zaawansowanych technologiach, w branży automatyzacyjnej, między innymi związane z produkcją dla sektora hutniczego oraz wtórny sprzęt metalurgiczny. Częścią składową firmy jest również walcownia profili lekkich dla przemysłu samochodowego, odlewnia odlewów specjalnych i odlewanych odśrodkowo, maszynownia, która zabezpiecza produkcję jednostkową oraz dział produkcji i pokrycia narzędzi oraz form. Spółka posiada również własny dział rozwoju i badań oraz własne laboratoria.

  Oprócz Republiki Czeskiej, krajami docelowymi dla produktów firmy są prawie wszystkie państwa europejskie a także niektóre kraje Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji i kontynentu amerykańskiego. Udział eksportu do tych krajów to około 60 procent produkcji spółki.

  Spółka z Dobrej koło Frýdku-Místku osiągnęła w ubiegłym roku 560 milionów koron czeskich dochodów. Po dokończeniu wszystkich tegorocznych inwestycji, których koszty wyniosą 39 milionów koron czeskich, w porównaniu z 2007 rokiem - dochody spółki wzrosną w 2008 roku o osiem procent. Taki wzrost kontynuowany będzie także w kolejnych latach.

  Spóła VÚHŽ, zatrudniająca 340 pracowników, stała się częścią składową grupy Třinecké Železárny - Moravia Steel w ubiegłym roku. Podstawową część wsadu produkcyjnego spółki stanowić będą materiały dostarczane z Huty Trzyniec.

  Marzec 2008

  « powrót do góry
   

  Nowy typ stali ZF w asortymencie Huty Trzyniec plasuje firmę w światowej czołówce

  Huta Trzyniec znalazła się w elitarnym gronie najlepszych na świecie producentów stali wysoko wyspecjalizowanej. Huta uzyskała certyfikat uprawniający do produkcji stali gatunku SBQ (specjalne pręty stalowe) typu ZF (wywodzącej się od nazwy niemieckiej fabryki Zahnradfabrik Friedrichshafen). Tego rodzaju specjalizację posiada zaledwie osiem firm na całym świecie. Prawo do produkcji stali typu ZF to przepustka do elitarnej grupy producentów wysoko jakościowych gatunków stali, jakimi są na przykład: Corus Engineering Steels, Georgsmarienhütte, Lech Stahlwerke lub Saarstahl AG.

  Sukces ten ocenia Henryk Huczala Dyrektor Techniczny Huty Trzyniec, który twierdzi, że "...przede wszystkim to sprawa prestiżu, ale istotny jest także efekt ekonomiczny. Typ stali ZF znajduje zastosowanie szczególnie w przemyśle samochodowym, budowlanym, lotniczym oraz stoczniowym, gdzie potrzebne są podzespoły do mechanizmów przekładniowych. Proces certyfikacji w zakładzie w Trzyńcu oraz w niemieckim Friedrichshafen trwa już od pięciu lat".

  Dzięki uzyskaniu cennego certyfikatu Huta Trzyniec może produkować, testować we własnych laboratoriach a następnie sprzedawać na całym świecie stal wysoce specjalizowaną. Dyrektor Henryk Huczala dodaje, że "...popyt na rynku stali ZF jest ogromny. Klienci oczekiwali na moment, kiedy huta uzyska certyfikat i będzie mogła dostarczać właśnie ten typ stali w określonym czasie. Dotychczas Huta Trzyniec mogła oferować ten produkt dopiero po jego przetestowaniu przez stronę niemiecką, co powodowało problemy związane z logistyką i sprzedażą".

  Luty 2008

  « powrót do góry
   

  W 2007 roku Huta Trzyniec osiągnęła rekordowe wyniki

  Huta Trzyniec SA odnotowała w ubiegłym roku rekordowe, a zarazem najlepsze w dotychczasowej historii, wyniki. Dzięki dobrej koniunkturze na rynku stali oraz wdrożonym już wcześniej inwestycjom - huta osiągnęła w minionym roku wyniki jeszcze lepsze niż w tym samym okresie roku 2006 - a to właśnie ten rok uznawany był wcześniej za najlepszy w dotychczasowej działalności Huty Trzyniec.

  Od 1997 roku Huta Trzyniec zrealizowała bądź też przygotowała do wdrożenia inwestycje dotyczące przedewszystkim metalurgii pierwotnej oraz wtórnej za łączną kwotę 11 miliardów koron czeskich. Przedsięwzięcia te przyczyniły się do wyraźnego wzrostu wydajności pracy w Hucie Trzyniec.

  "Wzrost produkcji surówki, stali oraz walcówki w ostatnich dwóch latach sprawił, że Huta Trzyniec przekroczyła wcześniejszy, rekordowy poziom produkcji tych wyrobów, ustanowiony jeszcze na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia. Potwierdza to efektywność wdrożonych przez firmę inwestycji" - wyjaśnia Jiří Cienciala, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Huty Trzyniec. Dodaje on równocześnie, że w ciągu najbliższych pięciu lat na przedsięwzięcia inwestycyjne (przede wszystkim modernizację urządzeń produkcyjnych) oraz projekty proekologiczne Huta Trzyniec przeznaczy tyle, ile wydała na podobne cele przez całą ostatnią dekadę.

  W 2007 roku produkcja żelaza surowego po raz drugi z rzędu przekroczyła poziom dwu milionów ton. Takie rozmiary produkcji Huta Trzyniec osiągnęła pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, ale przy wykorzystaniu aż trzech wielkich pieców (obecnie pracują dwa piece). Również pracownicy stalowni odnotowali rekordową w ostatnich 15 latach produkcję stali surowej, wynoszącą ponad dwa i pół miliona ton. Najwyższy od 15 lat poziom wystąpił także w produkcji i sprzedaży walcówki włącznie z kęsiskami, która wyniosła w 2007 roku prawie 2,4 miliona ton.

  Jiří Cienciala twierdzi także, że "rekordowe wyniki produkcji w połączeniu z efektywym zarządzaniem procesami zakupu, produkcji, technologii oraz sprzedaży miały pozytywny wpływ na kondycję ekonomiczną huty. Z tego względu większość ubiegłorocznych wyników ekonomicznych osiąga poziom jeszcze wyższy niż w uznawanym wcześniej za rekordowy dla huty - roku 2006". Ubiegłoroczne dochody ze sprzedaży produktów oraz usług będą o jedną dziesiątą wyższe w porównaniu z rokiem 2006. Rachunek zysków i strat wskazuje na to, że wynik finansowy Huty Trzyniec przed opodatkowaniem przekroczy także rekordowy poziom z roku 2005.

  Średnie wynagrodzenie w Hucie Trzyniec za okres styczeń - listopad 2007 roku wyniosło 25.878 koron czeskich, co w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku oznacza wzrost o 8,38 procent. Średnioroczne wynagrodzenie w Hucie Trzyniec, zatrudniającej 5400 pracowników i należącej do największych pracodawców na Śląsku i Północnych Morawach, wyniosło ponad 26.000 koron czeskich, co daje wynik lepszy niż średnia krajowa.

  W ubiegłym roku grupa Třinecké železárny - Moravia Steel pozyskała dwie spółki: VÚHŽ Dobrá (Instytut Badań Hutnictwa Żelaza w Dobrej) oraz Vítkovice výzkum a vývoj (VÍTKOVICE - Badania i rozwój). Jiří Cienciala podkreśla, że "inwestycje te mają przyczynić się do wzmocnienia bazy badawczo-rozwojowej Huty Trzyniec, poprawy innowacyjności produkcji oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej".

  Styczeń 2008

  « powrót do góry