O pracy

Aktualności - 2009 r.

   

  Spółka Hanácké železárny a pérovny dostarczy sprężyny dla kolei łączących Paryż z lotniskami.

  Hanácké železárny a pérovny, spółka-córka Moravia Steel, otrzymała prestiżowe zlecenie. Firma z Prostějova dostarczy w 2010 roku 2014 sztuk sprężyn do pociągów automatycznych spółki Alstom, które połączą Paryż z miejscowymi lotniskami. Wartość zamówienia wyniesie blisko 26 milionów koron czeskich.

  Jak wyjaśnia Petr Vaněk, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny firmy: nie chodzi tutaj o wielkość samej dostawy, ale o prestiż. Zlecenie to jest jak dotychczas największym indywidualnym zamówieniem od firmy Alstom, kluczowego odbiorcy sprężyn w branży transportu kolejowego.

  Spółka z Prostějova posiada 85-procentowy udział w rynku i plasuje się na pozycji największego europejskiego producenta sprężyn dla przemysłu kolejowego. Firma ma dwa podstawowe obszary działania. Pierwszym z nich jest produkcja sprężyn parabolicznych dla samochodów ciężarowych, zaś drugim - produkcja sprężyn śrubowych dla przemysłu kolejowego.

  Petr Vaněk dodaje, że sprężyny paraboliczne dostarczane są dla fabryk samochodów SCANIA oraz IVECO, natomiast sprężyny śrubowe - dla producentów samochodów ciężarowych w Europie, w tym takich odbiorców jak: Tatravagónka Poprad czy IRS. Firma nieustannie umacnia swoją pozycję wiodącego europejskiego dostawcy sprężyn dla samochodów osobowych. Jest także poważnym partnerem handlowym dla takich potentatów jak: Alstom, Bombardier, Rotem czy Ansaldobreda. Konkurencyjny asortyment firmy obejmuje kompleksowe dostawy sprężyn dla tramwajów, metra, poprzez pociągi podmiejskie oraz regionalne aż po pociągi ekspresowe. Obecnie prawie cała produkcja spółki trafia na eksport. Z roku na rok coraz więcej produktów eksportowanych jest poza Europę. W ostatnich trzech latach spółka znacząco rozszerzyła współpracę z koreańską firmą Hyundai-Rotem, dla której obecnie realizuje dwa projekty: w Turcji oraz w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze zlecenie dla amerykańskiego kontynentu to dostawa sprężyn do pociągów podmiejskich w Bostonie. Z kolei współpraca z firmą Hyundai-Rotem dotyczy dwu nowych projektów, tj. lokomotyw Loco CoCo (Koreain rail) oraz Loco Bobo. Firma zdobywa także rynek australijski, gdzie zabiega o dostawy dla regionalnego projektu pociągu Vlocity train australijskiej firmy Bombardier, natomiast w Rosji - o dostawy dla metra w Mytiszcz.

  Petr Vaněk dodaje, że wartość firmy z punktu widzenia prestiżu, znaczenia oraz pozycji rynkowej podnosi także dostawa sprężyn dla pociągów TGV, które odnotowały światowy rekord prędkości 574 kilometrów na godzinę, na podwoziu zawieszonym sprężynami z Prostějova.

  Spółka Hanácké železárny a pérovny zatrudnia obecnie 250 pracowników. W roku 2009 roku dochody spółki osiągnęły około 500 milionów koron czeskich.

  Grudzień‘2009

  « powrót do góry
   

  Spółka Energetika Třinec wyróżniona za działalność proekologiczną.

  Ogromnym sukcesem proekologicznym może pochwalić się spółka Energetika Třinec, która jest w 100 procentach spółką-córką Huty Trzyniec. Firma uzyskała ważne wyróżnienie za działalność proekologiczną w Regionie Morawskośląskim w ramach konkursu wojewódzkiego pod nazwą „Proekologiczny przedsiębiorca 2009 roku“.

  Spółka Energetika Třinec zajęła drugie miejsce w kategorii firm zatrudniających ponad 50 pracowników. Na pierwszym miejscu uplasowała się spółka OZO Ostrava. Trzyniecka spółka energetyczna przeznaczyła na inwestycje proekologiczne w ostatnich dziesięciu latach 250 milionów koron czeskich z łącznej kwoty 1,5 miliarda koron czeskich, które ogółem wydała na działania inwestycyjne.

  Petr Matuszek, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Spółki twierdzi, że to pierwszorzędne wyróżnienie, potwierdzające pozytywne nastawienie firmy do ciągłych wysiłków na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dodaje także, że jury składające się z członków wojewódzkiej komisji do spraw środowiska naturalnego oceniało kandydatów w oparciu o tempo wprowadzania zarządzania ekologicznego oraz metod czystszej produkcji. Uwzględniano także dodatkowe działania na rzecz zapobiegania awariom ekologicznym oraz edukację proekologiczną.

  Największe inwestycje spółki Energetika Třinec w ostatnich trzech latach to: wymiana palnika do spalania gazów hutniczych na kotłach K3 i K4 w cieplarni E2, instalacja palnika za piecem ogrzewczym w walcowni ciągłej drobnej Huty Trzyniec oraz modernizacja rampy do zwijania w centralnym magazynie olejów za ponad 125 milionów koron czeskich.

  Spółka Energetika Třinec produkuje, rozprowadza oraz sprzedaje energię elektryczną, ciepło, parę i sprężone powietrze, wodę, gazy grzejne oraz oleje stosowane następnie w technologii produkcji hutniczej oraz w innych branżach zlokalizowanych w regionie. Firma zatrudnia 370 pracowników i zapewnia dostawy ciepła dla miasta Trzyniec. W ubiegłym roku osiągnęła zysk w wysokości 109 milionów koron czeskich przy dochodach sięgających 2,728 miliarda koron czeskich.

  Listopad‘2009

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec uruchomiła urządzenie do zdmuchiwania powierzchni stalowych prętów okrągłych.

  Huta Trzyniec uruchomiła nowe urządzenie do zdmuchiwania powierzchni stalowych prętów okrągłych w walcowni walcówki oraz profili lekkich. Urządzenie to służy do usuwania zgorzelin z powierzchni prętów okrągłych o średnicy od 30 do 80 milimetrów, przed prostowaniem oraz kontrolą wad powierzchni. Inwestycja wyniosła ponad 11 milionów koron czeskich.

  Nowa linia produkcyjna zastąpi dotychczasową, używaną od ponad 30 lat, która nie spełnia już aktualnych standardów rynkowych. Jak wyjaśnia Jan Czudek, Dyrektor Inwestycyjny Huty Trzyniec: nowe urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami klientów w zakresie jakości powierzchni prętów stalowych. W jego skład wchodzi także nowoczesny oddzielacz pyłu, który spełnia rygorystyczne normy emisji. Głównym dostawcą urządzenia jest włoska firma Carlo Banfi, która wyprodukowała je mając na uwadze konieczność umieszczenia tego urządzenia w pierwotnym miejscu linii obróbki nr 2, poza centrum szlifowania oraz przed nową linią do prostowania.

  Polityka inwestycyjna grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel koncentruje się w ostatnich latach na inwestycjach modernizacyjnych i rozwojowych oraz na wdrażaniu nowoczesnych technologii produkcji, które jednocześnie wywierają istotny, pozytywny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Od 1997 roku spółka przeznaczyła na inwestycje ponad 13 miliardów koron czeskich, w tym 4 miliardy na proekologiczne działania związane z dążeniem do poprawy stanu środowiska naturalnego. W ubiegłym roku Huta Trzyniec wydała na cele inwestycyjne 1,01 miliarda koron czeskich. Największym przedsięwzięciem była modernizacja linii produkcyjnej do nawijania „Garett“ w walcowni profili lekkich.

  Październik‘2009

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec inwestuje we współpracę z absolwentami szkół wyższych.

  We wrześniu tego roku w Hucie Trzyniec ruszyła dziewiąta edycja działalności ośrodka praktyk dla absolwentów szkół wyższych. Wśród szesnastu tegorocznych uczestników przeważają absolwenci kierunków technicznych. Wszyscy będą mieli możliwość zweryfikowania swojej wiedzy teoretycznej podczas 9-miesięcznego programu adaptacyjnego. Od momentu utworzenia ośrodka w 2002 roku, w programie udział wzięło łącznie sto sześćdziesiąt jeden absolwentów szkół wyższych. Dziewięćdziesiąt dwa procent spośród nich zostało następnie zatrudnionych w grupie Huta Trzyniec – Moravia Steel.

  Celem wdrażanego programu adaptacyjnego jest poznanie struktury organizacyjnej firmy i jej poszczególnych wydziałów, procesu produkcyjnego, kultury firmy oraz wizji i celów działania, a następnie realizacja konkretnych zadań w określonym miejscu zatrudnienia.

  Jak informuje Boguslaw Heczko, Dyrektor ds. Personalnych Huty Trzyniec: rozmowy kwalifikacyjne zostały przeprowadzone w czerwcu i lipcu br. Spośród szesnastu wybranych absolwentów trzech ukończyło studia licencjackie, dwunastu – studia magisterskie, a jeden – studia doktoranckie. Sześciu absolwentów skorzystało z oferty stypendium Huty Trzyniec.

  Część ogólna programu adaptacyjnego realizowanego przez ośrodek praktyk trwa sześć tygodni i służy poznaniu cyklu produkcyjnego Huty oraz jej spółek-córek, obejmuje też zajęcia edukacyjne i wykłady prowadzone przez specjalistów z różnych wydziałów. Boguslaw Heczko wyjaśnia także, że druga część programu obejmuje praktykę w dwóch lub trzech wydziałach Huty Trzyniec lub jej spółek-córek, podczas której absolwenci wykonują już konkretne zadania, zgodnie ze swoim wykształceniem kierunkowym.

  Wrzesień‘2009

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec przejęła kontrolę nad spółką METALURGIA S.A. z Radomska.

  Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki METALURGIA S.A., Huta Trzyniec jako jej nowy właściciel przejęła wykonywanie praw jedynego akcjonariusza. Następnie Rada Nadzorcza powołała 4-osobowy Zarząd, w skład którego weszli przedstawiciele Huty Trzyniec oraz kierownictwa spółki METALURGIA S.A.

  Tym samym Huta Trzyniec sfinalizowała proces przejęcia firmy METALURGIA S.A. oraz poszerzyła swoje portfolio spółek zależnych o pierwszą akwizycję zagraniczną. Profil produkcji spółki METALURGIA S.A. korzystnie umocni realizowaną przez Hutę Trzyniec strategię budowy łańcuchów produktowych. Przejęcie polskiej spółki METALURGIA S.A. stanowi również dopełnienie przedsięwzięć inwestycyjnych Huty Trzyniec związanych z doskonaleniem procesów przetwarzania walcówki.

  Szczególną wagę Huta Trzyniec przywiązuje do wykorzystania mocy produkcyjnych trawialni. W przyszłości planowana jest również realizacja projektów inwestycyjnych rozwijających technologię procesów żarzenia, w celu poprawy wydajności produkcji tak, aby spółka METALURGIA S.A. mogła samofinansować swój dalszy rozwój.

  Huta Trzyniec to firma o długoletniej tradycji, posiadająca bazę doświadczeń oraz szerokie know-how w zakresie zarządzania procesami produkcji. Ten wielki potencjał wraz z fachową wiedzą pracowników METALURGII S.A. stwarza bardzo dobrą perspektywę rozwoju. Połączenie doświadczeń kadry Huty Trzyniec i firmy METALURGIA S.A. to dobra podstawa do umocnienia pozycji polskiej spółki na rynku produktów stalowych.

  Huta Trzyniec S.A. która powstała w 1839 roku, w tym roku obchodzi 170 rocznicę swego istnienia. Jest jednym z trzech największych zakładów hutniczych w Republice Czeskiej, z produkcją stali na poziomie prawie 2,5 miliona ton rocznie, co stanowi ponad jedną trzecią krajowej produkcji stali. Program produkcyjny Huty jest zorientowany głównie na produkcję długich wyrobów walcowanych: walcówki, szyn, prętów specjalnej jakości (SBQ), prętów stalowych okrągłych, stali zbrojeniowej oraz prętów płaskich. Ubiegłoroczne przeciętne wynagrodzenie w Hucie Trzyniec, zatrudniającej 5400 pracowników i zaliczającej się do największych pracodawców na Północnych Morawach, osiągnęło 27 402 koron czeskich.

  Wrzesień‘2009

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec rozpoczęła jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w ostatnich latach.

  Pomimo trudności związanych z globalnym kryzysem gospodarczym i finansowym, Huta Trzyniec nadal inwestuje w swoją przyszłość. Spółka właśnie rozpoczęła modernizację jednej z dwóch baterii koksowniczych. To jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w ostatniej dekadzie, którego koszty wyniosą prawie 2 miliardy koron czeskich. Zakończenie zadania planowane jest na wiosnę 2011 roku.

  Technologia produkcji koksu w nowej baterii koksowniczej pozostanie taka sama. Jak wyjaśnia Jan Czudek, Dyrektor Inwestycyjny Spółki - po przeprowadzonej rekonstrukcji bateria będzie pracować zgodnie z wszystkimi ustawowymi limitami, zaś dzięki wyposażeniu w najlepsze, dostępne technologie (BAT) nastąpi wyraźna poprawa parametrów ekologicznych. Podczas gaszenia koksu spadnie ilość emisji stałych z obecnych 100 do 50 gram na tonę stali. Wdrożenie tej inwestycji spowoduje również obniżenie zawartości amoniaku w wypuszczanych wodach odpadowych. Wobec nowych urządzeń odpylających serwisu węglowego, wyciskania koksu oraz serwisu koksowni oczekiwany jest spadek emisji stałych w ogólnej ilości gazów i pary z 100 mg/m3 do 20 mg/m3.

  Po schłodzeniu baterii, ruszy jej demontaż. Od lutego rozpocznie się budowa ogrzewanego, odrębnego hangaru, w którym zostanie następnie obudowana zmodernizowana bateria koksownicza.

  Samo zużycie cegieł krzemionkowych podczas inwestycji osiągnie około sześciu tysięcy ton, zaś cegieł szamotowych - 2800 ton. Obmurówka komór zakończy się w trzecim kwartale 2010 roku. Następnie zostanie przeprowadzony montaż części technologicznej. Suszenie oraz ogrzewanie baterii rozpocznie się w październiku 2010 roku. Planuje się, że zmodernizowana bateria koksownicza rozpocznie produkcję na wiosnę 2011 roku.

  Jan Czudek dodaje, że o możliwości rekonstrukcji drugiej baterii spółka zdecyduje w późniejszym czasie. Będzie to zależne od sytuacji ekonomicznej i rynkowej.

  Polityka inwestycyjna grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel koncentruje się w ostatnich latach na inwestycjach modernizacyjnych i rozwojowych oraz na wdrażaniu nowoczesnych technologii produkcji, które wywierają istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Od roku 1997 Spółka przeznaczyła na inwestycje ponad 13 miliardów koron czeskich, w tym 4 miliardy na proekologiczne działania związane z dążeniem do poprawy stanu środowiska naturalnego.

  Sierpień‘2009

  « powrót do góry
   

  Wdrożono kluczową inwestycję w firmie Sochorová válcovna TŽ.

  Sochorová válcovna TŽ to spółka-córka, która od siedmiu lat należy do grupy Huta Trzyniec - Moravia Steel. Firma właśnie ukończyła strategiczną inwestycję o wartości ponad 400 milionów koron czeskich, związaną z uruchomieniem pieca podkrocznego. Po okresie pół roku od rozruchu próbnego, przeprowadzono kolaudację i uzyskano zgodę na używanie tego nowo wybudowanego pieca.

  Dostawcą pieca jest włoska spółka Danieli Centro Combustion (DCC), czołowy producent tego rodzaju urządzeń na świecie.

  Jak wyjaśnia Pavel Kalvoda, Dyrektor Generalny firmy: przeprowadzona inwestycja to przedsięwzięcie unikalne w skali światowej ze względu na różnorodność ogrzewanego materiału. Piec podkroczny będzie ogrzewać kęsiska okrągłe o średnicy 410 i 525 mm oraz kęsiska prostokątne o wymiarach 270 x 330 mm i 300 x 350 mm, o długości od 2,5 do 6 metrów, osiągając wydajność aż do 120 ton za godzinę.

  Kluczowym powodem wdrożenia inwestycji była potrzeba zabezpieczenia procesu ogrzewania dla całego asortymentu wsadu wraz z poprawą jakości parametrów tego procesu. Jak dodaje Dyrektor Pavel Kalvoda: oprócz pozytywnego efektu ekologicznego, jaki wiąże się z eksploatacją nowego pieca podkrocznego, w wyniku wdrożenia projektu nastąpi również obniżka zużycia gazu ziemnego, tj. zużycia energii w procesie produkcji.

  W ciągu ostatnich czterech lat spółka Sochorová válcovna TŽ przeznaczyła na inwestycje ponad miliard koron czeskich. Dzięki wdrożonym projektom uzyskano wzrost produkcji i poprawę wydajności pracy, a także szersze możliwości rozwoju asortymentu produktów o wyższej wartości dodanej.

  Sochorová válcovna TŽ to firma z siedzibą w Kladnie, zatrudniająca obecnie 630 pracowników, specjalizująca się w dostawach dla przemysłu samochodowego i stoczniowego oraz produkcji urządzeń i naczyń ciśnieniowych.

  Lipiec‘2009

  « powrót do góry
   

  Trzy miliony koron czeskich dla regionów dotkniętych skutkami powodzi.

  Akcjonariusze Grupy Huta Trzyniec - Moravia Steel podjęli decyzję o przekazaniu kwoty 3 milionów koron czeskich dla dotkniętego skutkami powodzi regionu Morawsko-Śląskiego, który otrzyma te środki bezpośrednio na konto bankowe.

  Podjęta decyzja to nie pierwszy przykład niesienia pomocy potrzebującym przez Grupę Huta Trzyniec - Moravia Steel. W przeszłości takie wsparcie udzielone zostało zniszczonemu przez wichurę słowackiemu regionowi Tatr Wysokich oraz ofiarom tsunami w Azji.

  Lipiec‘2009

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec rozwija swój potencjał technologiczny.

  Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Vysoká škola báňská – Technická univerzita) nabył 10 procent udziałów w spółce Huty Trzyniec Materiálový a Metalurgický Výzkum (Badania i rozwój). Celem obu wspólników jest umocnienie potencjału badawczo-rozwojowego oraz zdolności produkcyjnych Grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel, dzięki rozwojowi kooperacji pomiędzy sferą gospodarczą i naukowo-badawczą. To wyjątkowy projekt w Republice Czeskiej, który łączy specyfikę badań podstawowych i przemysłowych realizowanych na bazie infrastruktury technicznej Huty Trzyniec z badaniami naukowymi w sferze przemysłu.

  Rezultatem dotychczasowej, niezwykle korzystnej współpracy Uniwersytetu Tecznicznego w Ostrawie i spółki Materiálový a Metalurgický Výzkum, w obszarze inżynierii materiałowej oraz metalurgicznej, jest wspólne opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem „Regionalne centrum materiałowe, technologiczne i badawcze“ do Programu Operacyjnego Badania i Rozwój dla Inowacji.

  Jak wyjaśnia Jaroslav Pindor, Dyrektor Spółki: celem projektu jest umocnienie potencjału badawczo-rozwojowego w Regionie Morawskośląskim, co przyczyni sie do poprawy konkurencyjności działających tam podmiotów.

  W 2007 roku Huta Trzyniec przejęła dwie spółki: Materiálový a Metalurgický Výzkum w Ostrawie oraz VÚHŽ (Instytut Badań Hutnictwa) w Dobrej. Te akwizycje znacząco wzmocniły potencjał badań technologicznych prowadzonych w Grupie Huta Trzyniec – Moravia Steel. Stworzyły one również lepsze możliwości zaspokajania rosnących potrzeb klientów w zakresie poprawy funkcjonalności wytwarzanych produktów, co znajduje przełożenie na cały łańcuch produkcyjny Grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel.

  Od roku 2008 spółka Materiálový a Metalurgický Výzkum spełnia wszystkie kryteria Unii Europejskiej w zakresie zakwalifikowania do grupy tzw. organizacji badawczych. Oznacza to, że podmiot ten obecnie może być odbiorcą wsparcia instytucjonalnego na cele badawcze. Statut spółki umożliwia przedsiębiorstwom, które wspólnie z nią realizują projekty badawcze przy wsparciu środków publicznych, pozyskanie wyższej dotacji finansowej, co warunkowane jest właśnie tego rodzaju współpracą z tzw. organizacją badawczą w roli partnera. Wszystkie zainteresowane firmy mogą skorzystać z przedstawionej oferty.

  Firma Materiálový a Metalurgický Výzkum prowadzi badania rozwojowe i technologiczne oraz doświadczenia naukowe na potrzeby spółek z Grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel. Swoje usługi oferuje także innym firmom hutniczym i maszynowym z kraju oraz zagranicy.

  Czerwiec‘2009

  « powrót do góry
   

  W ciągu ostatnich 6 miesięcy Huta Trzyniec zatrudniła 150 nowych pracowników, w większości młodych ludzi.

  Nawet w czasie światowego kryzysu gospodarczego, kiedy firmy zwalniają setki, a nawet tysiące pracowników lub bankrutują, Huta Trzyniec dba o swą przyszłość. Spółka zatrudniła w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 150 nowych pracowników. Dwie trzecie nowo przyjętych osób nie przekroczyło jeszcze 30 roku życia.

  Jak wyjaśnia inż. Boguslaw Heczko, Dyrektor Personalny Huty Trzyniec - z nowo zatrudnionymi pracownikami, przede wszystkim absolwentami szkół technicznych, Huta Trzyniec współpracowała już podczas ich nauki w szkole średniej lub studiów. Większość z nich korzystała z trzynieckiego programu promocji zatrudnienia: podjęła praktykę zawodową, skorzystała z propozycji tematów prac dyplomowych czy magisterskich oraz wsparcia finansowego lub stypendium w ramach programu współpracy z szkołami. Huta ma świadomość, że kiedy kryzys minie, na rynku pracy ponownie wystąpi problem braku wykształconych hutników, mechaników oraz elektryków. Wtedy znalezienie takich fachowców będzie graniczyło z cudem. Zgodnie z celem strategicznym Huty Trzyniec, pomimo, że produkcja w tym roku stanowi tylko 80 procent mocy produkcyjnych, w zakładzie podejmuje się nieustanne starania o zabezpieczenie nieuchronnej „zmiany pokoleniowej” wśród pracowników spółki. Obecnie około 10 procent nowych pracowników stanowią absolwenci szkół wyższych, bez doświadczeń zawodowych.

  Już w 2002 roku Huta Trzyniec opracowała „Program współpracy ze szkołami na wszystkich poziomach edukacji”. Zobowiązuje on do aktywnego podejścia do edukacji przyszłych pracowników. Jak informuje Boguslaw Heczko, właśnie dzięki temu programowi, rocznie zakład przygotowuje do pracy w Hucie Trzyniec od 100 do 130 absolwentów szkół średnich i wyższych. Spółka znacząco wspiera także finansowo hutnicze kierunki kształcenia w szkołach i na uczelniach.

  Pod koniec października 2008 roku w Hucie Trzyniec zatrudnionych było około 5400 pracowników, zaś sześć miesięcy później kadra liczyła o sto osób mniej. Pomimo, iż zakład zatrudnił 150 nowych pracowników, jednocześnie około 250 zatrudnionych skorzystało z możliwości dobrowolnego, przedwczesnego odejścia na emeryturę na dogodnych warunkach. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Huta Trzyniec zrezygnowała również z 200 pracowników agencyjnych, choć nie byli oni zaliczani do kadry zakładu. Spółka nadal korzysta z usług 250 pracowników agencyjnych zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony.

  Czerwiec‘2009

  « powrót do góry
   

  W Hucie Trzyniec most kolejowy przetopiono na szyny.

  Przed kilku tygodniami czynny most kolejowy w Znojmie, o wadze 57 ton, został najpierw na miejscu pocięty a następnie przetopiony w Hucie Trzyniec wraz z surowym żelazem w konwertorach na stal. Następnie z tej stali odwalcowano około 3600 metrów nowych szyn. W najbliższych tygodniach dotrą one poprzez porty w Baton Rouge w stanie Lousiana do amerykańskich klientów z przeznaczeniem na budowę trasy kolejowej w Stanach Zjednoczonych.

  57-tonowy most kolejowy, który w najbliższych tygodniach zostanie zastąpiony nowym obiektem, znajdował się w ciągu ulicy Vídeňská w Znojmie. Demontaż mostu rozpoczął się w połowie marca tego roku, od jego rozcięcia autogenem przez dwóch techników. Następnie wyspecjalizowana firma przetransportowała poszczególne części konstrukcji na Morawy Północne, gdzie wykorzystano je jako wsad – złom stalowy – przeznaczony do produkcji stali szynowej. Produkcja jednej tony stali wymaga zapewnienia konwertorom wsadu w ilości około 300 kilogramów złomu stalowego. W związku z tym stary kolejowy most ze Znojmy pozwolił na wyprodukowanie około 225 ton stali, z której następnie powstały szyny kolejowe o długości około 3600 metrów.

  Szyny kolejowe to sztandarowy produkt Huty Trzyniec. Tradycja produkcji szyn w Trzyńcu sięga 1878 roku, czyli już ponad 130 lat. Grupa Huta Trzyniec – Moravia Steel sprzedaje szyny, jako jeden ze swoich najbardziej atrakcyjnych produktów, odbiorcom z całego świata, przede wszystkim z Unii Europejskiej, Bliskiego Wschodu, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Szyny produkowane w Trzyńcu stanowią między innymi element tras kolejowych w niemal 50 krajach świata, na przykład w Niemczech (DB), Szwajcarii (SBB) oraz jednej z najdłuższych tras kolejowych świata wiodącej od Kahiry aż po granice sudańskie.

  Maj‘2009

  « powrót do góry
   

  Mimo światowego kryzysu gospodarczego Huta Trzyniec osiągnęła w 2008 roku zysk netto w wysokości 1,2 miliarda koron czeskich.

  Huta Trzyniec z sukcesem wykorzystała dobrą koniunkturę na rynku stali w pierwszej połowie ubiegłego roku. Niestety, w drugiej połowie roku nastąpiło pogorszenie wyników finansowych zakładu. Wyraźnie wpłynął na to światowy kryzys gospodarczy, którego skutki dotkliwie odczuła branża hutnicza. Pomimo tej niekorzystnej tendencji, Huta Trzyniec zamknęła ubiegły rok zyskiem netto w wysokości 1,2 miliarda koron czeskich. Rok 2008 był zarazem jednym z lepszych w ostatnich 15 latach działalności zakładu.

  Tomáš Chrenek, Prezes Rady Nadzorczej podsumowuje: Rok 2008 był rokiem dwu twarzy. Jedna przyjazna, obejmująca dwa pierwsze kwartały, stanowiła kontynuację pomyślnego roku 2007. Druga przyniosła recesję oraz problemy związane z kryzysem gospodarczym i w związku z tym wyraźny spadek popytu. Podkreśla także, że w drugiej połowie ubiegłego roku skutki kryzysu gospodarczego odczuła dotkliwie Europa oraz Republika Czeska. W porównaniu z rokiem 2007 doszło do spadku zużycia stali o ponad 20 procent. Jak wyjaśnia Tomáš Chrenek: Trend ten trwa nadal w 2009 roku. Nawet optymistyczne prognozy nie wróżą żadnej poprawy przed końcem bieżącego roku. Powrót do poziomu z lat poprzednich będzie bardzo powolny, może trwać nawet kilka lat.

  Zmiany wywołane kryzysem gospodarczym, przede wszystkim spadek eksportu oraz zaostrzenie warunków uzyskiwania kredytów, spowodowały wyraźną utratę wydajności czeskiej gospodarki w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Podobnie jak w innych krajach europejskich, nastąpił też wzrost zasobów wyrobów gotowych i produkcji w toku. W 2008 roku produkcja stali w Republice Czeskiej spadła z 7,1 do 6,4 mln ton, to jest o prawie 10 procent. W roku 2008 udział Huty Trzyniec w produkcji stali w Republice Czeskiej wyniósł 38,3 procent, co w porównaniu z rokiem 2007 oznacza wzrost o 2 procent.

  Pomimo trudności związanych z kryzysem, Huta Trzyniec osiągnęła w ubiegłym roku zysk netto w wysokości 1,204 miliarda koron czeskich. W 2007 roku, dzięki ogromnemu popytowi na produkty hutnicze, Huta Trzyniec odnotowała zysk netto w kwocie 3,633 miliarda koron czeskich. Zysk operacyjny wyniósł w ubiegłym roku 1,377 miliarda koron czeskich. Oznacza to spadek w porównaniu rokiem 2007, gdzie zysk ten wyniósł 4,372 miliarda koron.

  Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług w roku 2008 wyniosły 37,085 miliarda koron czeskich. W porównaniu z rokiem 2007 oznacza to wzrost wartości przychodów o ponad 1,5 miliarda koron czeskich.

  „Z finansowego punktu widzenia 2008 rok nie był rokiem złym, ale na pewno nie dorównuje sukcesom z lat poprzednich“ wyjaśnia Jiří Cienciala, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Huty Trzyniec. Dodaje równocześnie, że z powodu globalnego kryzysu finansowego pod koniec ubiegłego roku spółka zmuszona była ograniczyć skalę produkcji. Produkcja stali surowej w Hucie Trzyniec wyniosła w 2008 roku 1,983 mln ton, w porównaniu do 2,074 mln ton w roku 2007. W porównaniu ze sprzedażą Sprzedaż walcówki wraz z kęsiskami zmniejszyła się o 91 tysięcy ton - w porównaniu z wynikiem z roku 2007, który wyniósł 2301 tysięcy ton. Polityka inwestycyjna grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel koncentruje się w ostatnich latach na inwestycjach modernizacyjnych i rozwojowych oraz na wdrażaniu nowoczesnych technologii produkcji, które wywierają istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Od roku 1997 spółka przeznaczyła na inwestycje ponad 13 miliardów koron czeskich, w tym 4 miliardy na proekologiczne działania związane z dążeniem do poprawy stanu środowiska naturalnego.

  W ubiegłym roku Huta Trzyniec wydała w celach inwestycyjnych 1,01 miliarda koron czeskich. Największym przedsięwzięciem była modernizacja linii produkcyjnej do nawijania „Garett“ w walcowni profili lekkich i walcówki oraz dokończenie rekonstrukcji odpylenia aglomerowni Nr 1. Na rozwój spółek, głównie poprawę jakości oraz wydajności, w ramach własnej grupy kapitałowej, Huta Trzyniec przeznaczyła w ubiegłym roku rekordową kwotę 1,5 miliarda koron czeskich.

  Do strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych w roku 2008 zaliczyć należy: budowę nowego pieca podkrocznego w spółce Sochorová válcovna TŽ w Kladně, rekonstrukcję i modernizację zespołu walcowniczego Wielki Mannesmann w spółce Válcovně trub TŽ w Vítkovicach oraz urochomienie urządzenia do ciągnienia stali ze zwojów do prętów Schumag w spółce Ferromoravia w Starém Městě u Uherského Hradiště.

  W ubiegłym roku grupa Třinecké železárny – Moravia Steel dokonała również przejęcia dwóch spółek: Hanácké železárny a pérovny oraz Šroubárna Kyjov. Akwizycje te mają przyczynić się do umocnienia strategii budowania downstream łańcuchów produktowych.

  Ubiegłoroczne przeciętne wynagrodzenie w Hucie Trzyniec, zatrudniającej 5400 pracowników i zaliczającej się do największych pracodawców na Północnych Morawach, osiągnęło 27.402 koron czeskich. Znacznie przekracza to czeską średnią krajową oraz średnią regionalną. W porównaniu z 2007 rokiem wynagrodzenia wzrosły przeciętnie o 603 koron czeskich.

  Maj‘2009

  « powrót do góry
   

  100-letnia szyna do obejrzenia w muzeum w Trzyńcu.

  W muzeum Huty Trzyniec oraz miasta Trzyniec znajduje się licząca ponad 100 lat szyna. Została ona odkryta w marcu tego roku podczas modernizacji i rekonstrukcji trasy kolejowej: Bohumín – Mosty u Jablunkova. Wzór szyny z końca XIX wieku wzbogacił stałą ekspozycję Huty Trzyniec, która obchodzi w tym roku 170. rocznicę powstania.

  Liczące ponad 100 lat szyny, które zostały wyprodukowane w Trzyńcu, odkryto w podłożu nawierzchni kolejowej na odcinku zmodernizowanej trasy kolejowej Návsí – Bocanovice. Na szyjce szyn widoczny jest relief w języku niemieckim „ST. TESCHEN“. Na jednej z szyn można także odczytać numer „92.“ W latach 1839-1905 Huta Trzyniec znajdowała się pod jurysdykcją Komory Cieszyńskiej, co tłumaczy nazwę sygnatury na znalezionej szynie. Z kolei numery oznaczają, że najprawdopodobniej chodzi o skróconą wersję oznaczenia roku 1892, w którym szyny zostały wyprodukowane.

  27 lutego 2009 minęło 80 lat od oficjalnej rejestracji przez Urząd Własności Przemysłowej w Pradze, a następnie Światową Organizację Własności - znaku fabrycznego "Trzy młotki w kole" Huty Trzyniec, która wówczas należała do Bańskiej i Hutniczej Spółki. Od 1929 roku znak ten stanowi nieodłączną część produktów z Huty Trzyniec, w tym także szyn, które zakład wytwarza jako jedyny w Republice Czeskiej.

  Szyny kolejowe to sztandarowy produkt Huty Trzyniec. Tradycja produkcji szyn w Trzyńcu sięga 1878 roku, czyli już ponad 130 lat. Grupa Huta Trzyniec – Moravia Steel sprzedaje szyny, jako jeden ze swoich najbardziej atrakcyjnych produktów, odbiorcom z ponad 50. krajów z całego świata, przede wszystkim z Unii Europejskiej, Bliskiego Wschodu i Kanady. Szyny produkowane w Trzyńcu stanowią między innymi element tras kolejowych w Niemczech (DB), Szwajcarii (SBB) oraz jednej z najdłuższych tras kolejowych świata wiodącej od Kahiry aż po granice sudańskie.

  Maj‘2009

  « powrót do góry
   

  Układ zbiorowy pracy w Hucie Trzyniec będzie obowiązywać w obecnym kształcie do końca czerwca 2009 roku.

  Ze względu na trwający kryzys gospodarczy i finansowy Zarząd Huty Trzyniec i działające w spółce związki zawodowe już po raz drugi odroczyły negocjacje w sprawie układu zbiorowego pracy na rok 2009. Dotychczasowy układ zbiorowy w obecnym kształcie będzie obowiązywać do końca czerwca bieżącego roku.

  Negocjacje zarządu i związków zawodowych w sprawie układu zbiorowego pracy rozpoczęły się w październiku 2008 roku. Z powodu kryzysu pod koniec ubiegłego roku wstrzymano rozmowy. Jak twierdzi František Ligocki, przewodniczący związków zawodowych w Hucie Trzyniec: „w obecnej sytuacji nie można przewidzieć, co nastąpi za kilka tygodni lub miesięcy w hutnictwie, dlatego podjęto decyzję o przedłużeniu dotychczasowego układu zbiorowego pracy do końca czerwca 2009 roku, choć negocjacje potrwają dalej“.

  Przeciętne wynagrodzenie za 2008 rok w Hucie Trzyniec, zatrudniającej 5200 osób, wyniosło ponad 27 tysięcy koron czeskich. Pracownikom przysługują także bonusy z tytułu zatrudnienia - przede wszystkim dodatkowy fundusz emerytalny oraz ubezpieczenie na życie finansowane przez Hutę Trzyniec, jak również limit w wysokości 2000 koron czeskich, z przeznaczeniem między innymi na wybrane usługi medyczne.

  Kwiecień‘2009

  « powrót do góry
   

  Rostislav Wozniak nowym Dyrektorem Finansowym w Hucie Trzyniec.

  Od 1 kwietnia br. nowym Dyrektorem Finansowym w Hucie Trzyniec jest Rostislav Wozniak (l. 47), który wcześniej pracował na stanowisku Dyrektora Generalnego w firmie Sochorová Válcovna TŽ Kladno SA, produkującej pręty okrągłe i kwadratowe.

  Jaroslava Ciahotná (l. 61), pełniąca w Hucie Trzyniec przez ostatnie trzynaście lat funkcję Dyrektora Finansowego pozostanie nadalej na stanowisku pierwszego Wiceprezesa Zarządu Huty Trzyniec SA, natomiast funkcję Dyrektora Generalnego w firmie Sochorová Válcovna TŽ Kladno SA obejmie dotychczasowy Dyrektor Finasowy SCHV TŽ Kladno SA, Pavel Kalvoda.

  Jaroslava Ciahotná związała z Hutą Trzyniec 43 lata swojego życia zawodowego. Zajmowała różne stanowiska: od sekretarki aż po Dyrektora Finansowego i pierwszego Wiceprezesa Zarządu Huty, zaś w kierownictwie huty zasiada od trzynastu lat.

  W swojej karierze zawodowej na stanowisku Dyrektora Finansowego Huty Trzyniec Jaroslava Ciahotná odnotowała szereg sukcesów, związanych zarówno z restrukturyzacją i konsolidacją zakładu, jak też z szeroko zakrojonymi działaniami rozwojowymi. Ich rezultatem są znaczące zmiany w zarządzaniu firmą, projektach inwestycyjnych oraz we wdrażaniu w przejmowanych przedsiębiorstwach standardów obowiązujących w Grupie Huta Trzyniec – Moravia Steel.

  Rostislav Wozniak jest absolwentem wydziału hutniczego Uniwersytetu Tecznicznego w Ostrawie. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Hucie Trzyniec, jako robotnik w oddziale piecy wgłębnych. Następnie zdobywał doświadczenia na kolejnych stanowiskach pracy: jako zastępca mistrza, planista walcowni, kierownik oddziału produkcji walcówki, kierownik ewidencji oraz planowania produkcji, kierownik controllingu walcowni aż po funkcję kierownika Wydziału Controllingu Huty Trzyniec. Rostislav Wozniak od lutego 2002 roku do marca br. zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego oraz Wiceprezesa Zarządu spółki-córki Huty Trzyniec - Sochorová válcovna Třineckých železáren w Kladně – Dříni. Rostislav Wozniak jest żonaty, ma dwóch synów.

  Kwiecień‘2009

  « powrót do góry
   

  Dzieci pracowników wyjeżdżają na narty na Słowację.

  Kilkudziesięcioro dzieci pracowników Grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel podczas wiosennych wakacji spędzi około tygodnia w górach. Tradycyjnie już, od 1998 roku grupa dofinansowuje zagraniczne i krajowe kolonie letnie oraz zimowe kursy narciarskie dla dzieci pracowników. Tegoroczne wakacje wiosenne przypadają na okres od 2 do 9 marca. W tym czasie, dzięki zaangażowaniu organizacyjnemu Związków Zawodowych OS KOVO Huty Trzyniec dzieci uczestniczyć będą w kursach narciarstwa na Słowacji.

  40 dzieci w wieku od 7 do 15 lat wyjedzie na wiosenne wakacje do słowackiego Žiaru w Tatrach Zachodnich. Tam w podziale na grupy według stopnia zaawansowania umiejętności narciarskich oraz wieku, dzieci będą mogły skorzystać z wyciągów narciarskich w Niskich Tatrach, Jasnej, Čertovici, Barborce lub na Malino Brdo.

  František Ligocki, przewodniczący Związków Zawodowych Huty Trzyniec wyraża zadowolenie, że dzieci pracowników będą mogły spędzić piękne wakacje na nartach w górach. To dla nich wielki powód do radości, że nie muszą spędzić wolnych dni w domu, u dziadków albo gdzieś w mieście. Dodaje również, że co roku Grupa Huta Trzyniec – Moravia Steel dofinansuje także letnie dwutygodniowe kolonie zagraniczne w Chorwacji i na Słowacji dla setek dzieci swych pracowników.

  Marzec‘2009

  « powrót do góry
   

  Walcownia prętów kwadratowych i okrągłych w Hucie Trzyniec sfinalizowała kluczową inwestycję.

  Sochorová válcovna TŽ czyli walcownia prętów kwadratowych i okrągłych, została przejęta przez grupę Huta Trzyniec – Moravia Steel w 2002 roku. Od tego czasu największym przedsięwzięciem inwestycyjnym spółki jest uruchomienie nowego pieca grzewczego, którego koszt wyniósł niemal pół miliarda koron czeskich.

  Jak wyjaśnia inż. Rostislav Wozniak, Dyrektor spółki: nowy piec grzewczy dostarczyła włoska firma Danieli Centro Combustion, należąca do światowej czołówki producentów tego typu urządzeń. Inwestycja ta jest pionierskim rozwiązaniem na skalę światową, jeśli chodzi o różnorodność ogrzewanego materiału. Piec podkroczny będzie ogrzewać kęsiska okrągłe o średnicy 410 i 525 milimetrów oraz kęsiska prostokątne o wymiarach 270x 330 mm, 300x350 mm, o długości od 2,5 do 6 metrów, zaś jego wydajność to 120 ton na godzinę. Podstawowym powodem zakupu tego pieca była potrzeba zabezpieczenia ogrzewania pełnego asortymentu wsadu produkcyjnego wraz z poprawą wydajności grzewczej. Poza korzyściami płynącymi z pozytywnego oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne, nowy piec grzewczy obniży także tzw. energetyczne wymogi produkcji, czyli zapotrzebowanie na gaz ziemny.

  W ciągu ostatnich czterech lat spółka przeznaczyła na przedsięwzięcia inwestycyjne ponad miliard koron czeskich. Dzięki temu w zakładzie znacznie wzrósł poziom produkcji, poprawiła się wydajność pracy oraz nastąpiła zmiana orientacji produkcyjnej w kierunku produktów wysokoprzetworzonych.

  Zatrudniająca 700 pracowników spółka hutnicza z Kladna jest dostawcą dla przemysłu samochodowego i stoczniowego. Jej produkty są również wykorzystywane w produkcji urządzeń ciśnieniowych lub stalowych butli ciśnieniowych.

  Luty‘2009

  « powrót do góry
   

  W 2008 roku Huta Trzyniec wydała rekordową sumę 1,5 miliarda koron czeskich na inwestycje w spółkach–córkach.

  Na rozwój spółek ze swojej grupy kapitałowej Huta Trzyniec przeznaczyła w ubiegłym roku rekordową kwotę 1,5 miliarda koron czeskich. Rok wcześniej wydatki na ten cel wyniosły 1,1 miliarda koron czeskich.

  Rok 2008 był dla podmiotów z grupy kapitałowej Huty Trzyniec okresem intensywnego rozwoju inwestycyjnego. Jak wyjaśnia inż. Jan Czudek, Dyrektor Inwestycyjny Huty Trzyniec - prawie wszystkie spółki zrealizowały w tym czasie nowe projekty na niespotykaną wcześniej skalę. Były to jednocześnie zadania inwestycyjne, które pozwoliły na zamknięcie w tych firmach kolejnych, strategicznych etapów rozwoju. Oznacza to, że w roku bieżącym i w najbliższych latach nie będzie potrzeby angażowania w tych zakładach tak znacznych środków w zadania inwestycyjne. Dzięki temu setki milionów koron zostaną zaoszczędzone i przeznaczone przede wszystkim na energetykę oraz ekologię.

  Grupa Huta Trzyniec – Moravia Steel sukcesywnie poszerza portfolio swoich akwizycji. Obecnie posiada udziały w 28 spółkach. Większość z nich w pełni kontrolowana jest przez Hutę Trzyniec.

  Zdaniem inż. Jana Czudka - podstawowym kierunkiem i celem strategicznym dla grupy jest obecnie budowanie łańcuchów produkcyjnych. Z myślą o takich działaniach grupa dokonuje kolejnych przejęć. Włączone do grupy spółki szybko zyskują na wartości. Z drugiej strony dążeniem grupy jest jak najściślejsze powiązanie z własną baza surowcową.

  Z punktu widzenia kreowania łańcuchów produkcyjnych - do strategicznych spółek-córek Huty Trzyniec należą:
  - Sochorová válcovna Kladno (produkcja prętów okrągłych i kwadratowych),
  - Válcovna trub TŽ w Ostrawie (produkcja rur stalowych),
  - Ferromoravia (produkcja oraz obróbka żelaza i stali),
  - Šroubárna Kyjov (produkcja śrub),
  - Řetězárna Česká Ves (produkcja łańcuchów),
  - VÚHŽ Dobrá (insytut badań),
  - Materiálový a metalurgický výzkum Ostrava (badania i rozwój).

  W spółce Sochorová válcovna pod koniec ubiegłego roku ukończono budowę nowego pieca podkrocznego za 450 milionów koron czeskich. Jak wyjaśnia inż. Jan Czudek – strategicznym celem tego projektu była poprawa wydajności grzewczej, parametrów finansowych i technologicznych.

  Kolejnym wielkim przedsięwzięciem inwestycyjnym była rekonstrukcja oraz modernizacja zespołu walcowniczego Wielki Mannesmann o wartości 770 milionów koron czeskich w spółce Válcovna trub TŽ. Powstała tam praktycznie kompleksowa infrastruktura technologiczna do produkcji rur stalowych. Wdrożenie tej inwestycji znacząco poprawi parametry jakościowe i dokładność pomiaru oraz pozwoli rozszerzyć asortyment produkcyjny zakładu o rury wyższej jakości wraz z kompletną diagnostyką całej produkcji.

  Luty‘2009

  « powrót do góry

  Huta Trzyniec przejęła polską firmę METALURGIA S.A. z Radomska. Transakcja czeka na zatwierdzenie przez urzędy antymonopolowe.

  Spółka Huta Trzyniec podpisała umowę o przejęciu polskiej firmy METALURGIA S.A. Transakcja zostanie sfinalizowana po spełnieniu warunków zawieszających, między innymi po uzyskaniu akceptacji przez urzędy antymonopolowe, w tym Urząd ds. Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W efekcie Huta Trzyniec stanie się właścicielem 100 procent akcji polskiej firmy.

  Jak wyjaśnia Jiří Cienciala, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: przejęcie polskiej spółki jest dopełnieniem przedsięwzięć inwestycyjnych zakładu związanych z doskonaleniem procesów przetwarzania walcówki. W Radomsku będą realizowane niektóre z projektów inwestycyjnych Huty Trzyniec.

  Spółka METALURGIA S.A. z siedzibą w Radomsku produkuje głównie druty ciągnione oraz specjalistyczne wyroby z drutów ciągnionych. Firma zatrudnia 280 pracowników, jej przychody w ubiegłym roku osiągnęły ponad 100 mln złotych.

  Styczeń‘2009

  « powrót do góry
   

  Wyniki Huty Trzyniec w drugiej połowie ubiegłego roku wyraźnie pogorszył kryzys gospodarczy.

  Kryzys gospodarczy i finansowy mocno uderzył w drugiej połowie 2008 roku, czego skutki dotkliwie odczuła branża hutnicza. Huta Trzyniec z sukcesem wykorzystała dobrą koniunkturę na rynku stali w pierwszej połowie ubiegłego roku. Niestety, druga połowa roku pogorszyła optymistyczne wyniki gospodarcze. Mimo wszystko, dla Huty Trzyniec ubiegły rok był jednym z lepszych w ostatnich 15 latach działalności zakładu.

  Jak podsumowuje Jiří Cienciala, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: Rok 2008 był rokiem dwu twarzy. Jedna przyjazna i życzliwa stanowiła kontynuację pomyślnego roku 2007, druga przyniosła recesję oraz problemy rozpoczynającego się kryzysu gospodarczego. Z ekonomicznego punktu widzenia ubiegły rok nie był rokiem złym, ale na pewno nie dorównał sukcesom lat poprzednich. Kryzys zmusił Hutę Trzyniec do przystąpienia z końcem 2008 roku do przymusowej regulacji produkcji. Spowodowało to międzyroczny spadek produkcji żelaza surowego oraz walcówki o 5 procent.

  Odnosząc się do wyników finansowych za rok 2008 Jiří Cienciala wyjaśnia, że: suma dochodów prawdopodobnie przekroczy poziom z roku 2007, natomiast zysk brutto z powodu gwałtownego obniżenia popytu i cen, przy jednoczesnym wzroście kosztów surowców wstępnych oraz energii, będzie niższy niż w 2007 roku. Pomimo tego prognozowane niemal dwie miliardy koron są dobrym wynikiem.

  Huta Trzyniec zatrudnia 5400 pracowników. Przeciętne wynagrodzenie za ostatnie jedenaście miesięcy 2008 roku wyniosło w spółce 27.140 koron czeskich, co w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku oznacza wzrost o 4,9 procent. Zapisy układu zbiorowego pracy gwarantują pracownikom Huty Trzyniec międzyroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 5,5 procent, nie licząc 84- milionowej premii Rady Nadzorczej Huty Trzyniec dla pracowników, która została wypłacona latem ubiegłego roku.

  Z powodu kryzysu gospodarczego i finansowego Zarząd Huty Trzyniec i działające w spółce związki zawodowe wstrzymały negocjacje w sprawie układu zbiorowego pracy na 2009 rok. Dotychczasowy układ w obecnym kształcie będzie obowiązywać do końca marca 2009 roku. Powrót do negocjacji zaplanowano na najbliższe tygodnie tego roku.

  Styczeń‘2009

  « powrót do góry