O pracy

Aktualności - 2011 r.

   

  František Ligocki - ponownie w Radzie Nadzorczej Huty Trzyniec

  František Ligocki, Przewodniczący Związków Zawodowych w Hucie Trzyniec został ponownie wybrany członkiem Rady Nadzorczej Huty Trzyniec. O jego powołaniu na tę funkcję zdecydowało prawie cztery i pół tysiąca pracowników zakładu, którzy wzięli udział w wyborach. František Ligocki będzie w ciągu następnych pięciu lat reprezentować interesy załogi w Radzie Nadzorczej Huty Trzyniec.

  František Ligocki był jedynym kandydatem do objęcia tej funkcji. Na jego kandydaturę oddano 3252 ważnych głosów, co stanowi blisko 75 % wszystkich oddanych głosów. W wyborach wzięło udział 73 % z sześciu tysięcy osób zatrudnionych w Hucie Trzyniec.

  Po ogłoszeniu wyników wyborów František Ligocki zwrócił się do załogi Huty Trzyniec z następującymi słowami: pragnę podziękować pracownikom Huty za zaufanie, którym ponownie mnie obdarzyli w wyborach. Dzięki temu mogę kontynuować swoją pracę w Radzie Nadzorczej Huty Trzyniec, która podejmuje decyzje o długookresowych celach rozwoju naszej spółki.

  Rada Nadzorcza Huty Trzyniec liczy dziewięciu członków, spośród których trzej są wybierani oraz odwoływani przez pracowników spółki. Oprócz Františka Ligockého interesy załogi reprezentują również: Vladislav Heczko i Roman Mitręga.

  František Ligocki urodził się w 1955 roku, jest żonaty i ma dwoje dorosłych dzieci. Po ukończeniu trzyletniego studium w zawodzie walcownika w Średniej Szkole Zawodowej w Trzyńcu- Kanadzie, podjął pracę w Hucie Trzyniec, gdzie pracował jako walcownik. W 1990 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Związków Zawodowych w Hucie Trzyniec. W marcu 2001 roku objął funkcję Przewodniczącego Związków, którą pełni do dziś.

  Grudzień`2011

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec wspiera badania stosowane

  Huta Trzyniec oraz jej spółki-córki: Materiálový a metalurgický výzkum i VÚHŽ należą do siedemdziesięciu czołowych czeskich firm, które są członkami AVO - Asociace výzkumných organizací (stowarzyszenie organizacji badawczych). Poprzez uczestnictwo w tym podmiocie firmy aktywnie działają na rzecz rozwoju w gospodarce sfery badań stosowanych. AVO to jedyna w Republice Czeskiej organizacja wspierająca badania stosowane oraz badania komercyjne, podejmowane na rzecz firm i finansowane przez nie z prywatnych środków.

  Stowarzyszenie koncentruje się na pomocy w inicjowaniu, upowszechnianiu oraz dalszym rozwoju czeskich badań stosowanych – jako podstawowego elementu transferu wiedzy z badań podstawowych do praktyki czeskiego przemysłu, rolnictwa oraz pozostałych branży gospodarki.

  Jak wyjaśnia Jiří Cienciala, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: wspieranie badań stosowanych to rzecz bardzo istotna. Równie ważne jest ich upowszechnianie oraz wskazywanie nowych możliwości biznesowych, jakie daje wykorzystanie tych badań w gospodarce. Popularyzacja działalności stowarzyszenia AVO i jego wyników to ważny cel dla Huty Trzyniec.

  Stowarzyszenie AVO powstało w 1990 roku w Brnie jako organizacja pozarządowa skupiająca osoby fizyczne oraz firmy, prowadzące działalność w dziedzinie badawczo-rozwojowej oraz realizujące cele gospodarcze związane z tą sferą. W skład tej organizacji wchodzą instytuty, jednostki oraz specjaliści z poszczególnych dziedzin nauki. Ich wspólnym priorytetem jest orientacja na badania stosowane oraz rozwój nauki w służbie gospodarki. Obecnie Stowarzyszenie liczy około ośmiu tysięcy członków czynnych zawodowo i naukowo w sferze badań stosowanych.

  Grudzień`2011

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec wyróżniona za działalność proekologiczną. W konkursie wojewódzkim pod nazwą Proekologiczny przedsiębiorca 2011 roku Huta Trzyniec uzyskała prestiżowe wyróżnienie za działalność proekologiczną w Regionie Morawsko-Śląskim. Odebrał je Jan Czudek, Dyrektor Inwestycyjny Huty Trzyniec, w Konserwatorium im. Janaczka w Ostrawie.

  Organizatorem konkursu są władze Regionu Morawsko-Śląskiego, a rywalizacja odbywa się w kategoriach: Proekologiczny urząd / organizacja 2011 roku w Regionie Morawsko-Śląskim, Szkoła ekologiczna w Regionie Morawsko-Śląskim w roku szkolnym 2010/2011 oraz Proekologiczny przedsiębiorca 2011 roku w Regionie Morawsko-Śląskim.Właśnie w tej ostatniej kategorii, wśród firm zatrudniających ponad 50 pracowników, pierwsze miejsce zajęła spółka Huta Trzyniec.

  Jak zapewnia Jiří Cienciala, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: Bardzo cenimy sobie to uzyskane wyróżnienie, które jest przede wszystkim wspólnym osiągnięciem pracowników całej grupy Třinecké železárny – Moravia Steel, którym w ten sposób składamy podziękowanie. I nie tylko za to, ale również za wszystkie sukcesy oraz stabilną pozycję naszej spółki. Uzyskane wyróżnienie jest ogromną motywacją oraz wyzwaniem na przyszłość.

  Jury, w skład którego wchodzili członkowie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Środowiska Naturalnego, oceniało kandydatów na bazie ich wysiłków na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jak również tempa wprowadzania zarządzania ekologicznego i metod czystszej produkcji. Uwzględniano także dodatkowe działania na rzecz zapobiegania awariom ekologicznym oraz edukację proekologiczną.

  Ochrona środowiska naturalnego to dla Huty Trzyniec priorytet, nie tylko z punktu widzenia troski o stan powietrza, ale również w aspekcie ochrony wód i gospodarki odpadami. Od 1996 roku, z własnych środków, Huta Trzyniec przeznaczyła na inwestycje proekologiczne sześć miliardów koron czeskich, dzięki czemu znacznie poprawił się stan środowiska naturalnego w Trzyńcu i w okolicach miasta. W dwóch najbliższych latach spółka będzie kontynuować działania proekologiczne, w tym trzy duże inwestycje o tym charakterze i przeznaczy na ten cel ogółem 2 miliardy koron czeskich.

  Listopad`2011

  « powrót do góry
   

  Spółka Strojírny Třinec zaprezentuje uczniom nowoczesne urządzenia: obrabiarkę, linię automatyczną oraz specjalnego robota.

  Blisko trzystu uczniów klas ósmych oraz dziewiątych zainteresowanych budową maszyn wzięło udział w akcji pod nazwą: Dni Otwartych Drzwi. Przedsięwzięcie to zorganizowała firma Strojírny Třinec, spółka-córka Huty Trzyniec, w dniach: 13 października (czwartek) oraz 17 października (poniedziałek), od godzin porannych, kolejno na wydziałach: warsztatów mechanicznych, produkcji akcesoriów kolejowych oraz tokarek walców.

  Dni Otwartych Drzwi to dla uczniów okazja do bezpośredniego zetknięcia się z nowoczesnymi urządzeniami, techniką oraz środowiskiem pracy nowoczesnego zakładu. Największą atrakcją wizyty była prezentacja dużych obrabiarek, przede wszystkim dużych horyzontalnych frezarek w warsztatach mechanicznych. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się także tokarki NC na wydziale tokarek walców oraz nowa linia automatyczna do obróbki podkładek szynowych.

  Tradycyjnie najbardziej ulubionymi miejscami zwiedzania były dla uczniów wydziały wykowków ciepłych, interesujące były procesy kucia ręcznego oraz przekuwania trzonów w warsztatach mechanicznych. Tegoroczną niespodzianką dla zwiedzających zakład uczniów była również możliwość obejrzenia nowoczesnego, zdalnie sterowanego robota interwencyjnego Hardy, który potrafi gasić pożary oraz przesuwać przedmioty.

  Jak wyjaśnia Josef Konderla, Dyrektor spółki Strojírny Třinec: Dni Otwartych Drzwi to przedsięwzięcie spółki Strojírny Třinec, które ma już 14-letnią tradycję. Zainteresowanie ze strony uczniów jest ogromne. Akcja ma przede wszystkim wesprzeć młodych ludzi stojących przed wyborem dalszej ścieżki edukacji i kariery, ukazując im ciekawe możliwości rozwoju zawodowego, jakie stwarza nauka w Średniej Szkole Technicznej Huty Trzyniec.

  Spółka Strojírny Třinec współpracuje długofalowo z tą szkołą i oferuje zatrudnienie niektórym jej absolwentom, przede wszystkim specjalizującym się w obróbce metali.

  Październik‘2011

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec edukuje swoich pracowników podczas Dni Bezpieczeństwa Pracy.

  Pracownicy Huty Trzyniec, bez względu na stanowisko: od robotnika po menedżera, w kwietniu br. uczestniczyli w specjalnych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa pracy. Akcja pod nazwą: Dni Bezpieczeństwa Pracy została zorganizowana dla ponad 500 pracowników, zatrudnionych na sześciu wydziałach Huty Trzyniec. Do końca września br. szkolenia przejdą także kolejni pracownicy z wydziału produkcyjnego w Ostrawie.

  Dni Bezpieczeństwa Pracy to okazja do konsultacji ze specjalistami z zakresu: bezpieczeństwa pracy, środowiska pracy oraz ochrony zdrowia, a przede wszystkim jest to dogodny moment na zadawanie pytań czy zgłaszanie sugestii. Jak wyjaśnia Zdeněk Gorecki z Wydziału Bezpieczeństwa oraz Ochrony Zdrowia Huty Trzyniec: podczas tej akcji pracownicy mają możliwość dyskusji z kompetentnymi ekspertami na różne tematy dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

  Podczas Dni Bezpieczeństwa Pracy można także skorzystać z badań diagnostycznych z wykorzystaniem systemu komputerowego VarCord. Akcja wzbudziła wielkie zainteresowanie ze strony pracowników Huty Trzyniec.

  Na niektórych wydziałach specjaliści z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia byli zajęci rozmowami i konsultacjami nawet przez cały czas trwania jednej zmiany. Najczęstsze pytania dotyczyły konsekwencji wypadków przy pracy, ich przyczyn, warunków środowiska pracy oraz troski o stan urządzeń technicznych i technologicznych. Odnotowano również mnóstwo uwag i sugestii dotyczących poprawy środowiska pracy.

  Dotychczas Bezpieczeństwa Pracy zorganizowane zostały na wydziałach: produkcji żelaza i stali, walcowni ciągłej walcówki oraz walcowni ciągłej drobnej, walcowni walcarki nawrotnej i średniej, surowców wtórnych, produkcji koksochemicznej oraz transportu. Przedsięwzięcie zainicjowano końcem kwietnia, a do końca września podobna akcja odbędzie się jeszcze w walcowni rur w Ostrawie. Analogiczne przedsięwzięcie zostanie zorganizowane również w przyszłym roku.

  Jak dodaje Zdeněk Gorecki: Dni Bezpieczeństwa Pracy nie powinny być tylko formalnym przedsięwzięciem, ale przede wszystkim akcją, która uświadamia, że bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia to priorytety dla kierownictwa Huty Trzyniec. Zdrowie człowieka jest z pewnością dla każdego najcenniejszym skarbem.

  Wrzesień‘2011

  « powrót do góry
   

  Spółka Hanácké železárny a pérovny zdobyła prestiżowy kontrakt na dostawę sprężyn dla linii kolejowych w Korei Południowej.

  Należąca do grupy Třinecké železárny - Moravia Steel spółka Hanácké železárny a pérovny zdobyła atrakcyjny kontrakt na rynku azjatyckim. W ciągu najbliższych 2 lat firma z Prostějova dostarczy dla południowo-koreańskich linii kolejowych sprężyny śrubowe o wartości kilkudziesięciu milionów koron czeskich. To jedno z najbardziej prestiżowych zleceń w obszarze produkcji lokomotyw.

  Spółka dostarcza już obecnie dla południowo-korejskiego odbiorcy - firmy Hyundai Rotem Company wysokiej klasy sprężyny, które spełniają wygórowane wymagania w zakresie precyzyjności. Jak wyjaśnia Petr Vaněk, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny spółki: obecnie trwają negocjacje dotyczące kolejnego kontraktu dla firmy Hyundai Rotem Company. Chodzi tutaj ponownie o dostawy do produkcji lokomotyw dla klienta z Turcji. Petr Vaněk dodaje, że spółka z Prostějova dostarcza również sprężyny na rynek azjatycki za pośrednictwem swych partnerów hadlowych już od ponad dziesięciu lat.

  Firma Hanácké železárny a pérovny ma dwa podstawowe obszary działania. Pierwszym z nich jest produkcja sprężyn parabolicznych dla samochodów ciężarowych, zaś drugim - produkcja sprężyn śrubowych dla przemysłu kolejowego oraz dla aplikacji przemysłowych. Sprężyny paraboliczne dostarczane są do fabryk samochodów SCANIA oraz IVECO, natomiast sprężyny śrubowe - dla producentów samochodów ciężarowych w Europie, w tym tak znaczących odbiorców jak: Tatravagónka Poprad czy IRS. Firma jest również poważnym partnerem handlowym w sferze dostaw dla producentów tramwajów, metra, pociągów podmiejskich oraz regionalnych, takich jak: Alstom, Bombardier, Rotem czy Ansaldobreda.

  Obecnie prawie cała produkcja spółki trafia na eksport. Z roku na rok coraz więcej produktów wysyłanych jest poza Europę. Sprężyny z Prostějova pracują między innymi w pociągach podmiejskich w amerykańskim Bostonie, w regionalnych pociągach VLocity train australijskiej firmy Bombardier oraz w rosyjskim metrze Mytiszcz. Petr Vaněk dodaje, że wartość firmy z punktu widzenia wizerunku, konkurencyjności oraz pozycji rynkowej wzmacnia także rola dostawcy sprężyn dla pociągów TGV, które odnotowały światowy rekord prędkości 574 kilometrów na godzinę, na podwoziu zawieszonym sprężynami z Prostějova.

  Spółka Hanácké železárny a pérovny zatrudnia obecnie 280 pracowników. W 2010 roku dochody firmy wyniosły 535 milionów koron czeskich, zaś na roku 2011 zaplanowano dalszy ich wzrost o 30 procent.

  Sierpień‘2011

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec połączy się ze spółką-córką Ferromoravia.

  Huta Trzyniec łączy się ze spółką-córką „FERROMORAVIA“s.r.o. w której dotychczas posiadała 100% udziałów. Fuzja została zatwierdzona przez akcjonariuszy Huty Trzyniec na Walnym Zgromadzeniu i będzie sfinalizowana wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jesienią br.

  Jak wyjaśniał podczas Walnego Zgromadzenia Jan Czudek, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Huty Trzyniec: powodem fuzji jest uproszczenie zarządzania procesami produkcyjnymi oraz połączenie systemów zarządzania i planowania produkcji. Proponowane połączenie doprowadzi do oszczędności w zakresie kosztów zarządzania i administracji oraz w sferze działalności obu spółek. Jan Czudek dodał także, że po wprowadzeniu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka FERROMORAVIA stanie się zakładem Huty Trzyniec.

  Spółka FERROMORAVIA w Starém Městě koło Uherského Hradiště zatrudnia ogółem 200 pracowników i jest największym czeskim producentem stali ciągnionej na zimno. Na wiosnę 2003 roku firma stała się spółką-córką grupy HUTA TRZYNIEC – MORAVIA STEEL. Produkcja stali ciągnionej opiera się na wsadzie produkcyjnym dostarczanym z Huty Trzyniec. Ubiegłoroczne dochody spółki FERROMORAVIA przekroczyły 1,1 miliarda koron czeskich.

  Produkty spółki w postaci stalowych prętów ciągnionych okrągłych, sześciokątnych lub czworokątnych, znajdują zastosowanie przede wszystkim w branży maszynowej oraz samochodowej. Dlatego największa część asortymentu produkcyjnego zakładu to stal niższych jakości oraz stal automatowa. Produkty firmy są sprzedawane przez sieć handlową spółki MORAVIA STEEL. Produkty ze stali ciągnionej są eksportowane przede wszystkim do Niemiec, Polski, Węgier, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii oraz Finlandii.

  Spółka FERROMORAVIA posiada wdrożony system zarządzania jakością według normy ČSN EN ISO 9001:2008. Ponadto w 2009 roku firma uzyskała certyfikat zarządzania jakością według nowej normy ČSN ISO/TS 16949:2009, dotyczący produkcji seryjnej zgodnie z wymaganiami branży samochodowej, zatwierdzony następnie przed audyt certyfikacyjny firmy TÜV NORD w kwietniu 2011 roku.

  Lipiec‘2011

  « powrót do góry
   

  Globalny kryzys gospodarczy, utrzymanie pełnego zatrudnienia oraz modernizacja baterii koksowniczej odbiły się na wynikach finansowych Huty Trzyniec.

  Powolne wychodzenie z kryzysu gospodarczego, przy jednoczesnym wysokiem koszcie surowców i niskich cenach stali, utrzymanie pełnego zatrudnienia oraz modernizacja baterii koksowniczej – to czynniki rzutujące na ubiegłoroczny wynik finasowy Huty Trzyniec. Po 15-letnim okresie notowania zysków, w 2010 roku, po raz drugi z rzędu spółka wykazała stratę.

  Ubiegły rok był czasem wychodzenia z globalnego kryzysu ekonomicznego. Pomimo, iż ten najtrudniejszy w ciągu ostatnich dziesięciu lat okres powoli dobiega końca, jego skutki negatywnie rzutowały na ubiegłoroczne wyniki finansowe europejskich firm hutniczych. Jak wyjaśnia Jiří Cieńciała, Dyrektor Generalny firmy: Huta Trzyniec, jako jedyna środkowoeuropejska spółka hutnicza, nawet w okresie kryzysu, wykorzystywała swoje moce produkcyjne na bardzo wysokim poziomie około 85%. W porównaniu z latami 2008 i 2009 – w ubiegłym roku w zakładzie nie wystąpiła żadna regulacja agregatów hutniczych. W roku 2010, już po raz drugi Huta Trzyniec znalazła się na pozycji największego czeskiego producenta żelaza surowego, generując 48 procent jego produkcji krajowej.

  W ostatnich latach zmieniły się bieguny światowego hutnictwa. Globalne ceny takich surowców jak: ruda, węgiel oraz koks już nie są wyznaczane w Europie, ale w Chinach oraz Indiach, gdzie od kilku lat trwa boom na rozbudowę hutniczych mocy produkcyjnych i produkcję stali. Mimo światowego kryzysu koniunktura w Azji się nie załamała i to jest powodem nieustannego wzrostu cen surowców, przede wszystkim rudy żelaza.

  Według Jiříego Cieńciały: po uwzględnieniu kosztów transportu, ceny miejscowej siły pracy oraz dostępności surowców w miejscu produkcji, stal europejska w żadnym wypadku nie jest w stanie dotrzymać konkurencyjności produkcji ajzatyckiej. Ponieważ ceny produktów końcowych są ustalane na rynkach lokalnych, obecna sytuacja jest bardzo niekorzystna dla europejskich zakładów hutniczych. Oczywiście istnieją wyjątki, ale te dotyczą tylko i wyłącznie produktów z bardzo wysoką wartością dodaną. Jiří Cieńciała dodaje równocześnie, że wyraźny wzrost cen surowców do produkcji stali był szybszy niż wzrost cen gotowych produktów stalowych. Podkreśla także, że aby zachować portfel klientów firma utrzymywała dla nich stałe ceny, nawet takie, które pokrywały wyłącznie koszty produkcji.

  Zatrudniająca 5700 pracowników Huta Trzyniec wyprodukowała oraz sprzedała w ubiegłym roku 2338 kiloton materiału walcowanego wraz z kęsiskami, co w porównaniu z rokiem 2009 oznacza wzrost o 260 kiloton. Dochody uzyskane ze sprzedaży własnych produktów i usług wyniosły 32,459 miliarda koron czeskich, natomiast w roku 2009 było to 24,316 miliarda koron czeskich. Pomimo znacznej redukcji kosztów oraz wzrostu przeciętnego poziomu cen produktów stalowych (w tempie wolniejszym niż wzrost cen surowców do produkcji), roczny bilans Huty Trzyniec wykazał stratę w wysokości 632 milionów koron czeskich. W 2009 roku strata firmy wyniosła 732 milionów koron czeskich.

  Na wynikach finansowych Huty Trzyniec wyraźnie odbił się także koszt inwestycji związanej z modernizacją jednej z dwu bateriii koksowniczych. Skutkiem tego zakład nie był w stanie samodzielnie wyprodukować wystarczającej ilości własnego koksu i zaistniała potrzeba dodatkowego nabycia tego drogiego surowca od dostawców zewnętrznych. Koszty tego jednego z największych przedsięwzięć inwestycyjnych ostatniej dekady, które realizowane było przez około półtora roku siągnęły niemal 2 miliardów koron czeskich. Ogółem na inwestycje w roku 2010 Huta Trzyniec przeznaczyła kwote 1,307 miliarda koron czeskich.

  Czerwiec‘2011

  « powrót do góry
   

  W Ostrawie odbyła się inauguracja oraz promocja książki autorstwa Jiříego Cienciały oraz kolektywu autorów o zarządzaniu procesowym.

  Inauguracja oraz promocja książki “Procesowo zarządzana organizacja“ przebiegła w połowie maja br. w Ostrawie. W uroczystości udział wzięli: kolektyw autorów pod kierownictwem doc. inż. Jiříego Cienciały, CSc., ojciec chrzestny książki Prezes Rady Republiki Czeskiej ds. Jakości, Robert Szurman, dalej Joseph A. De Feo z Juran Institute ze Stanów Zjednaczonych oraz wydawca Kamil Mařík. Publikacja o procesowym zarządzaniu organizacją, zawierająca praktyczne przykłady z Huty Trzyniec, wydana została w nakładzie 500 egzemplarzy.

  Bitwa o sukces firmy na rynku to niekończąca się opowieść. Firmy muszą obecnie podołać twardej konkurencji na rynku globalnym oraz uporać się z nieustanną niepewnością. Każda firma stara się walczyć z tą niepewnością, każda wybiera inną strategię. Coś jednak mają wszystkie firmy wspólnego, a to kontynualnie się rozwijający system zarządzania, jego modyfikacja wobec warunków środowiska oraz strategii, która postanowiły firmy napełniać.

  “Książka podaje informacje o naszym systemie zarządzania. Przybliży Państwu strategię, która jest podstawowym motorem naszych działań oraz elementem, który przelina się całym systemem zarządzania. Wspólnie z ekspertami w sferze terorii zarządzania pokażemy Państwu aktualne teorie zarządzania procesowego uzupełnione o przykłady, które spotkały nas na drodze wdrażania zarządzania procesowego. Nie zabraknie również doświadczeń oraz rad w sprawie zarządzania firmą,“ mówi Dyrektor Generalny Huty Trzyniec, Jiří Cienciala, dodając rownocześnie, że celem książki jest zwrócenie uwagi na to, co udało się realizować w trzynieckiej firmie oraz podanie rad “dobre przykłady z praktyki“.

  Inauguracja oraz promocja książki przebiegła w ramach ostrawskiej konferencji Jakość – Quality 2011. Podczas konferencji wygłosili wykłady naprzykład Prezes Rady Republiki Czeskiej ds. Jakości, Robert Szurman, Przewodnicząca Państwowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Atomowego, Dana Drábová, oraz Jan Světlík, właściciel holdingu Vítkovice.

  Maj‘2011

  « powrót do góry
   

  Z okazji Dnia Ziemi w korycie rzeki Olzy, na terenie Huty Trzyniec zebrano 4,4 ton odpadów.

  W ramach tegorocznej edycji Dnia Ziemi’2011 Huta Trzyniec po raz kolejny dołączyła do grona inicjatorów proekologicznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie miasta Trzyniec. W ramach akcji „Tygodnie czystości“ pracownicy zakładu wyczyścili 7-kilometrowy odcinek koryta oraz brzegów rzeki Olzy na terenie spółki.

  Jak wyjaśnia Radim Klimša z Działu Ochrony Środowiska Naturalnego Huty Trzyniec: ogółem zebrano 4,38 tony wszelkiego rodzaju odpadów, którymi napełniono blisko 85 plastikowych worków odpowiadających połowie kontenera. Najwięcej było plastikowych i szklanych butelek, plastikowych torebek, przedmiotów metalowych, opon pneumatycznych, różnego rodzaju kabli, itd. a nawet jeden nowy rower. Radim Klimša dodaje, że zebrane odpady zostaną sprzedane firmie specjalizującej się w ich likwidacji.

  Nagromadzenie się na na terenie Huty Trzyniec wszelkiego rodzaju odpadów to głównie wina ubiegłorocznej powodzi.

  W tym roku dziesięciu pracowników spółki-córki KOVO przez siedem dni zbierało odpady w korycie oraz wzdłuż brzegów rzeki Olzy. Podobną akcję Huta Trzyniec zorganizowała w roku 2010. Wówczas zebrano łącznie 1,4 tony odpadów. Jak dodaje Radim Klimša: akcje tego typu jednoznacznie pozytywnie wpływają na stan środowiska naturalnego, przede wszystkim na biocorridor rzeki Olzy.

  Kwiecień‘2011

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec przejęła węgierską firmę „D&D“ Drótáru.

  Huta Trzyniec przejęła 100% udziałów w węgierskiej spółce „D&D“ Drótáru Zrt.

  Jak wyjaśnia Jiří Cienciala, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: dzięki tej międzynarodowej transakcji Huta Trzyniec dalej rozwija swój łańcuch produktowy w asortymencie walcówki, przede wszystkim stali wysoce węglowej.

  Podstawowa produkcja spółki „D&D“ Drótáru Zrt. w Miszkolcu, zatrudniającej 150 osób, to produkcja drutu ciągnionego na zimno oraz włókien wykorzystywanych przede wszystkim w przemyśle budowlanym oraz wydobywczym, jak również włókien stalowych do podłóg betonowych.

  W skład nowego Zarządu spółki „D&D“ Drótáru Zrt. weszli: Albert Köszeghy (Prezes Zarządu), László Jex, Jozef Blaško (nie chodzi tutaj o członka Rady Nadzorczej Huty Trzyniec) oraz Karel Kawulok.

  Marzec‘2011

  « powrót do góry
   

  Pracownikom Huty Trzyniec wzrośnie wynagrodzenie .

  Zarząd i związki zawodowe zakończyły negocjacje dotyczące układu zbiorowego pracy w Hucie Trzyniec na lata 2011 i 2012. Jednym z postanowień dokumentu jest wzrost wynagrodzeń o co najmniej 2,5 procent rocznie. Jeśli w roku 2011 uda się dodatkowo poprawić planowane wyniki, znajdzie to także odbicie w dalszym wzroście płac.

  Przeciętne wynagrodzenie w Hucie Trzyniec w roku 2010, z uwzględnieniem danych z zakładu walcowni rur bez szwu oraz z zaliczeniem wypłaconej pracownikom końcem ubiegłego roku premii wyniosło średnio 24 tysiące koron czeskich. Dla porównania, przeciętne wynagrodzenie na Śląsku i Północnych Morawach w trzecim kwartale roku 2010 wyniosło 21.694 koron czeskich.

  Związki zawodowe wynegocjowały również kolejne, dodatkowe bonusy z tytułu zatrudnienia. Każdy pracownik ma prawo do pięciu tygodni urlopu, dofinansowania wyżywienia oraz dodatkowych, specjalnych bonusów wypłacanych w związku z odejściem na emeryturę lub w ramach jubileuszy zatrudnienia, jak też do wielu innych korzystnych przywilejów. Dla przykładu, huta corocznie wydaje około dziesięciu milionów koron czeskich na zapewnienie napojów i dodatkowego wsparcia dla pracowników, pokrywa częściowo ich koszty wyżywienia (ponad trzydzieści dwa miliony koron czeskich rocznie) lub finansuje szczepienia przeciwko grypie, jak również korzystanie z innych usług medycznych.

  Układ zbiorowy pracy na lata 2011 i 2012 został podpisany 31 grudnia 2010 roku przez Jiříego Ciencialę, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Huty Trzyniec oraz Františka Ligockiego, szefa związków zawodowych.

  Styczeń‘2011

  « powrót do góry