O pracy

Aktualności - 2012 r.

   

  Spółka Slévárny Třinec modernizuje produkcję.

  Slévárny Třinec, odlewnia będąca spółką - córką Huty Trzyniec ukończyła dużą inwestycję o wartości ponad trzydziestu milionów koron czeskich. Chodzi o nowy piec żarowy, który umożliwi przede wszystkim dostawy odlewów o wyższej wartości dodanej. Celem projektu było poszerzenie asortymentu oferowanych przez firmę usług, poprawa rentowności i konkurencyjności oraz obniżka kosztów produkcji. Koszt inwestycji w około 40% zostanie pokryte z dotacji Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje.

  Kluczowa część inwestycji - nowy piec żarowy - zastąpi technologicznie przestarzałe urządzenie, które było wykorzystywane w spółce Slévárny Třinec od 50. lat XX wieku. Jak wyjaśnia Zdeněk Vladár, Dyrektor spółki Slévárny Třinec: nowy piec żarowy jest bardziej wydajny dzięki precyzji ogrzewania wsadu. Obecnie możemy produkować odlewy bardziej zaawansowane technologicznie, o wyższej wartości dodanej. Chodzi przede wszystkim o obróbkę cieplną pozwalającą na osiągnięcie lepszych wartości mechanicznych odlewów.

  Częścią inwestycji, oprócz nowego pieca żarowego, jest również modernizacja pierwotnej kadzi do hartowania oraz instalacja nowej kadzi - do hartowania polimeryzacją. Dotychczas hartowanie możliwe było tylko w wodzie, obecnie dzięki polimeryzacji spółka może hartować produkty wytworzone z różnorakich materiałów – przede wszystkim stal do odlewów o wyższej odporności na ścieranie.

  Modernizacja procesu wyżarzania podniesie jakość produktów końcowych oraz przyniesie obniżkę kosztów produkcji i poprawę warunków pracy. Według Zdeňka Vládara: celem inwestycji jest poprawa jakości odlewów, co poprawi konkurencyjność firmy na rynku oraz pozwoli na wzrost rentowności przy niższych kosztach energii. Do końca 2012 roku nowy piec żarowy będzie testowany, natomiast od stycznia 2013 roku nastąpi jego pełny rozruch.

  Listopad‘2012

  « powrót do góry
   

  Jiří Cieńciała w Radzie Nadzorczej Huty Trzyniec.

  Jiří Cieńciała został nowym członkiem Rady Nadzorczej Huty Trzyniec. Zastąpił on na tym stanowisku Romana Mitręgę, który złożył rezygnację. Jiří Cieńciała pełnił do końca 2011 roku funkcję Dyrektora Generalnego Huty Trzyniec. O jego powołaniu do Rady Nadzorczej zdecydowało ponad 5100 pracowników zakładu, którzy wzięli udział w wyborach. Przez pięć kolejnych lat Jiří Cieńciała będzie reprezentować interesy załogi w Radzie Nadzorczej Huty Trzyniec.

  Jiří Cieńciała był jedynym kandydatem do objęcia tej funkcji, nominowanym przez Zarząd Huty Trzyniec. W wyborach wzięło udział ponad 85 % załogi tj. 5124 osób, spośród 5 991 zatrudnionych obecnie w Hucie Trzyniec. Na jego kandydaturę oddano 4527 ważnych głosów, co stanowi blisko 75,56 % wszystkich oddanych głosów.

  Po ogłoszeniu wyników wyborów Jiří Cieńciała zwrócił się do załogi Huty Trzyniec z następującymi słowami: Bardzo cenię sobie zaufanie, którym mnie pracownicy Huty Trzyniec obdarzyli. Pragnę wszystkim szczerze podziękować. Dzięki temu wyborowi mogę kontynuować swoją pracę dla Huty Trzyniec i wspierać interesy tego zakładu, jej pracowników oraz całego regionu dla przyszłego rozwoju.

  Rada Nadzorcza Huty Trzyniec liczy dziewięciu członków, w tym trzech wybieranych i odwoływanych przez pracowników spółki. Oprócz Jiříego Cieńciały interesy załogi reprezentują również: Vladislav Heczko i František Ligocki.

  Jiří Cieńciała jest zatrudniony w grupie Třinecké železárny – Moravia Steel od ponad 37 lat. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w dziale IT, a następnie w dziale automatyzacji produkcji. Później objął stanowisko Dyrektora Handlu i Rozwoju Wydziału Maszynowego Huty Trzyniec. Przez ostatnich czternaście lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Huty Trzyniec. Będąc na tym stanowisku, Jiří Cieńciała uzyskał w 2008 roku prestiżowy tytuł Menedżera Roku, nagradzający jego długoletnie, efektywne kierowanie Hutą Trzyniec.

  Październik‘2012

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec przejęła kontrolę nad ciągarnią ŽDB Drátovna.

  Po zatwierdzeniu transakcji przez urzędy antymonopolowe, Huta Trzyniec została jedynym udziałowcem ciągarni ŽDB Drátovna. Od 1 października 2012 ŽDB Drátovna jest spółką-córką Huty Trzyniec.

  Jan Czudek, Prezes Zarządu Huty Trzyniec wyjaśnia: przejęcie ciągarni stanowi dla nas znaczne wzmocnienie asortymentowe oraz oznacza lepszą pozycję na rynku produkcji walcówki. Bohumińska ciągarnia ma ponad 125 lat tradycji w produkcji walcówki, a jej połączenie z aktualną produkcją walcówki w Hucie Trzyniec to z punktu widzenia strategicznego duża wartość dodana dla przedsiębiorstwa. Jak dodaje Prezes Jan Czudek: teren Bohumina jest dla Huty Trzyniec obszarem znajomym, ponieważ firma ma tam już jeden ze swych wydziałów produkcyjnych – uniwersalną linię do walcowania.

  Częścią transakcji jest również umowa o długoterminowej współpracy grupy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL ze spółką maszynową BONATRANS GROUP a.s. z grupy BONATRANS GROUP Holding, będącej czołowym, światowym producentem kół kolejowych oraz kolejowych zestawów kołowych. Jan Czudek dalej wyjaśnia: długoterminowa umowa umożliwi obu partnerom przede wszystkim poszerzenie współpracy w zakresie dostaw i odbioru stali do produkcji kół kolejowych oraz przekładni. Porozumienie stanowi początek szerszej współpracy między grupą TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL oraz BONATRANS GROUP Holding.

  Roczne dochody spółki ŽDB Drátovna sięgają obecnie 3,2 miliarda koron czeskich. Udział eksportu w produkcji wynosi około 80 procent. Krajami docelowymi dla produktów firmy są przede wszystkim Polska i Niemcy, a także Brazylia, Nowa Zelandia oraz Kanada. ŽDB Drátovna posiada wydziały produkcyjne ciągarni patentowanej oraz niepatentowanej walcówki, lin i kordów stalowych, piór stalowych oraz produkcji drutu. Spółka ŽDB Drátovna zatrudnia obecnie 1100 pracowników. Ich liczba po przejęciu spółki przez Hutę Trzyniec pozostanie niezmieniona.

  Październik‘2012

  « powrót do góry
   

  Wytwórca maszyn - spółka Strojírny Třinec wyprodukowała nowy dźwig, przeznaczony specjalnie dla Huty Trzyniec.

  Strojírny Třinec, spółka-córka Huty Trzyniec, wyprodukowała dźwig, który będzie przeznaczony dla potrzeb urządzenia do mielenia żużlu w Hucie Trzyniec. Nowoczesny dźwig o wartości blisko pięciu milionów koron czeskich zastąpi w Hucie Trzyniec o ponad 30 lat starsze urządzenie. Zaletą tego dźwigu, który waży około dziesięciu ton, jest zastosowanie nowoczesnej technologii, a przede wszystkim większy komfort obsługi.

  Jak wyjaśnia Jan Czudek, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: Nowy dźwig został wyprodukowany przez spółkę Strojírny Třinec według życzeń klienta. Z efektów tego zamówienia jesteśmy bardzo zadowoleni. Dysponujemy nowym dźwigiem o optymalnym stanie technicznym, a jego wyposażenie znacznie ułatwi wykonywanie zadań obsługującym go pracownikom. Można także oczekiwać, że obniży się poziom hałasu i pyłu w kabinie.

  Spółka Strojírny Třinec zabezpieczyła produkcję nowego dźwigu kompleksowo, od przygotowania projektu aż po realizację. Projekt oraz dokumentację produkcyjną opracowali pracownicy wydziału konstrukcji spółki Strojírny Třinec, natomiast produkcja stalowej konstrukcji wraz z częściami maszynowymi odbyła się na wydziale mechanicznym tego zakładu. Cały proces trwał ponad pół roku.

  Urządzenie zostało zainstalowane w ciągu dziesięciu dni. Najpierw, z uwzględnieniem obciążenia linii dźwigu, został zdemontowany stary dźwig, a później zainstalowany nowy. Elektroinstalację oraz uruchomienie dźwigu przeprowadziła firma D5 - spółka-córka Huty Trzyniec, a jego montaż - firma Hutní montáže. Aktualnie trwa rozruch dźwigu. Stary dźwig został rozebrany, a jego części będą poddane recyklingowi.

  Strojírny Třinec, spółka-córka Huty Trzyniec, produkuje akcesoria nawierzchni kolejowej – drobne akcesoria szynowe. W zakres działalności zakładu wchodzi również produkcja oraz renowacja kalibrowanych walców metalurgicznych oraz produkcja maszyn w szerokim asotymencie. Nową usługą spółki Strojírny Třinec, realizowaną zgodnie z życzeniem klienta jest produkcja specjalnych dźwigów.

  Sierpień‘2012

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec dostarczy na Słowację szyny za ponad 100 milionów koron czeskich.

  Spółka Moravia Steel zdobyła poważny kontrakt na dostawę stalowych szyn kolejowych dla firmy Železnice Slovenskej republiky (Słowackie linie kolejowe), która jest zarządcą oraz operatorem słowackich linii kolejowych. Wartość zamówienia sięga kwoty 4,1 miliona euro, bez podatku VAT. Szyny wyprodukowane w Hucie Trzyniec zostaną wykorzystane przede wszystkim w celu modernizacji już istniejących linii kolejowych na Słowacji.

  Moravia Steel zdobyła zamówienie na dostawę szyn dla Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) w przetargu. Jak mówi Krzysztof Ruciński, Dyrektor Handlowy spółki Moravia Steel: zwycięstwo w takim przetargu jest bardzo przyjemne. Jesteśmy zadowoleni, że to właśnie Huta Trzyniec, która jest Słowakom geograficznie najbliższa, zostanie tym wykonawcą, kto wyprodukuje nowe szyny dla Słowackich linii kolejowych. ŽSR jest naszym długoletnim klientem w obszarze szyn kolejowych, dlatego i tym razem firma ta obdarzyła nas zaufaniem, co bardzo cieszy. Dyrektor Handlowy Krzysztof Ruciński dodaje także, że szyny szeroko-stopowe dotrą na Słowację już we wrześniu 2012 roku.

  Szyny kolejowe są tradycyjnym produktem Huty Trzyniec od 1878 roku, czyli od ponad 130 lat. Grupa Třinecké železárny – Moravia Steel sprzedaje szyny do krajów całego świata, przede wszystkim do państw Unii Europejskiej, na Bliski Wschód, do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

  Szyny wyprodukowane w Hucie Trzyniec można znaleźć w niemal pięćdziesięciu krajach świata, na przykład w jednej z najdłuższych linii kolejowych wiodącej przez Egipt do Kairu, aż po granice sudańskie. Szyny są zawsze produkowane na życzenie klienta, o różnej długości: od osiemnastu aż do pięćdziesięciu metrów. O jakości szyn świadczy również niski poziom reklamacji, które w ostatnich pięciu latach praktycznie nie występują.

  Lipiec‘2012

  « powrót do góry
   

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty Trzyniec zamknęło rok 2011.

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty Trzyniec pomyślnie zamknęło 2011 rok. Spółka osiągnęła w tym okresie zysk netto w wysokości niemal 1,4 miliarda koron czeskich. W ramach tej kwoty, na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, niemal 70 mln koron czeskich powiększy kapitał rezerwowy, zaś pozostała część w wysokości 1,3 miiarda koron czeskich zasili nieprzydzielony zysk z lat ubiegłych.

  Prezes Rady Nadzorczej Huty Trzyniec, Tomáš Chrenek, podsumuje: Pomimo planowanej redukcji produkcji stali i walcówki, w ubiegłym roku Huta Trzyniec wyprodukowała 2,48 miliona ton stali, najwięcej w Republice Czeskiej. W 2011 roku, po dwóch słabszych latach, osiągnęliśmy zysk netto w wysokości 1,377 miliarda koron czeskich, co jest wynikiem lepszym od naszych oczekiwań na początku roku. Tomáš Chrenek dodaje równocześnie, że także światowa produkcja stali osiągnęła w roku 2011 nowy rekordowy poziom.

  Według danych World Steel Association światowa produkcja stali wyniosła w 2011 roku 1 527 mln ton stali, co stanowi, w porównaniu z rokiem 2010, wzrost o 6,8 procent. Producja stali w Unii Europejskiej w 2011 roku wzrosła o 2,8 procent (177,4 mln stali).

  Produkcja stali w Republice Czeskiej w 2011 roku wzrosła o 8 procent, z 5,179 mln ton do 5,582 mln ton. Huta Trzyniec, pomimo lekkiego obniżenia produkcji stali o 0,7 procent w porównaniu z 2010 rokiem, utrzymała swój udział w krajowej produkcji stali na poziomie niemal 45 procent.

  Jak wyjaśnia Jan Czudek, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Huty Trzyniec, rok 2011 był rokiem udanym, przede wszystkim w porównaniu z okresem lat 2009-2010. Potwierdza to słuszność decyzji o wyborze przez spółkę strategii dynamicznego wzrostu udziału długich wyrobów walcowanych o wyższej wartości dodanej w asortymencie produkcyjnym huty. Nie tylko Huta Trzyniec, ale również wszystkie tradycyjne spółki grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel, osiągnęły pozytywne wyniki finansowe, co stanowi duży sukces.

  Zatrudniająca niemal sześć tysięcy pracowników Huta Trzyniec wyprodukowała oraz sprzedała w ubiegłym roku 2302 kiloton materiału walcowanego wraz z kęsiskami. Dochody uzyskane ze sprzedaży własnych produktów i usług wyniosły 38,897 miliarda koron czeskich, co w porównaniu z rokiem 2010, kiedy dochody osiągnęły 32,459 miliarda koron czeskich, daje wzrost o prawie 20 procent. W ubiegłym roku Huta Trzyniec również poszerzyła swój łańcuch produkcyjny, przede wszystkim poprzez połączenie ze spółką Ferromoravia oraz dzięki akwizycji spółki D&D Drótáru w węgierskim Miscolcu.

  W 2011 roku przeciętne wynagrodzenie w Hucie Trzyniec, która należy do największych pracodawców na Północnych Morawach, wyniosło 27 400 koron czeskich, co w porównaniu ze średnią w regionie Moraw Północnych daje wynik lepszy o 4 500 koron czeskich.

  Czerwiec‘2012

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec przejęła kontrolę nad ciągarnią ŽDB Group. Bonatrans Group i Moravia Steel będą współpracować długofalowo.

  Huta Trzyniec uzgodniła z grupą Bonatrans Group Holding B.V. przejęcie ciągarni ŽDB Group a.s. Transakcja czeka na zatwierdzenie przez urzędy antymonopolowe.

  Bohumińska ciągarna ŽDB Group ma ponad 125 lat tradycji w produkcji walcówki, a jej roczne dochody przekraczają 3 miliardy koron czeskich. Akwizycja ciągarni stanowi dla grupy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL znaczne wzmocnienie asortymentowe oraz lepszą pozycję na rynku produkcji walcówki.

  Połączenie przejętej ciągarni z wydziałem produkującym walcówkę w Hucie Trzyniec to strategiczny krok na drodze dalszego rozwoju produkcji tego asortymentu przez spółkę z Trzyńca.

  Częścią transakcji jest również umowa o długoterminowej współpracy grupy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL ze spółką maszynową BONATRANS GROUP a.s. z grupy BONATRANS GROUP Holding, będącej czołowym, światowym producentem kół kolejowych oraz kolejowych zestawów kołowych. Długoterminowa umowa umożliwi obu partnerom przede wszystkim poszerzenie współpracy w zakresie dostaw i odbiorów stali do produkcji kół kolejowych oraz przekładni. Porozumienie stanowi początek szerszej współpracy między grupą TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL oraz BONATRANS GROUP Holding.

  Spółka ŽDB Group pozostaje nadal w grupie BONATRANS GROUP Holding i będzie kontynuować rozwój swych pozostałych wydziałów produkcyjnych, wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem marki VIADRUS.

  Jak wyjaśnia Aleš Cechel, członek Zarządu BONATRANS GROUP Holding: jego firmie zależy na długofalowym rozwoju produkcji maszynowej w Bohuminie, dlatego sprzedaż bogumińskiej ciągarni strategicznemu inwestorowi, jakim jest Huta Trzyniec, stanowi najlepszą perspektywę dla rozwoju produkcji walcówki w regionie.

  Jan Czudek, Prezes Zarządu Huty Trzyniec dodaje: bohumiński Bonatrans Group należy do najważniejszych klientów, nie tylko z powodu geograficznej bliskości. Huta Trzyniec wyraża zadowolenie, że będzie mogła nie tylko wzmocnić i poszerzyć produkcję walcówki, ale również umocnić się w roli dostawcy stali do produkcji kół kolejowych oraz kolejowych zestawów kołowych firmy Bonatrans.

  Maj‘2012

  « powrót do góry
   

  Metalurgia S.A. Radomsko modernizuje produkcję w wyżarzalni.

  Metalurgia S.A. Radomsko, polska spółka-córka Huty-Trzyniec, zakończyła jedną z kluczowych inwestycji, związaną z modernizacją wyżarzalni. Rezultatem tego przedsięwzięcia będzie poszerzenie asortymentu oferowanych usług, obniżka kosztów produkcji oraz poprawa wydajności pracy.

  Jiří Ziętek, dyrektor spółki Metalurgia S.A wyjaśnia, że inwestycja związana z modernizacją wyżarzalni obejmowała przede wszystkim instalację nowego pieca żarowego. Dzięki temu przed zakładem otwierają się nowe możliwości świadczenia usługi wyżarzania sferoidyzującego walcówki. Do tej pory spółka mogła przeprowadzać jedynie wyżarzanie rekrystalizujące.

  Nowy sposób wyżarzania obniży koszty produkcji, podniesie jakość produktów finalnych oraz doprowadzi do poprawy warunków pracy. Nowoczesne urządzenie jest już w pełni uruchomione. Jak dodaje dyrektor Jiří Ziętek: nowa wyżarzalnia poszerzy asortyment usług świadczonych przez firmę klientom, opartych na chemicznym przetwarzaniu stali trawieniem, fosfatyzacją i warstwą mydła reakcyjnego w ramach wyżarzania sferoidyzującego. Do tej pory spółka nie posiadała takiego potencjału.

  Spółka METALURGIA S.A. z siedzibą w Radomsku jest jednym z największych europejskich producentów drutu oraz specjalistycznych wyrobów z drutów ciągnionych, które następnie przetwarzane są cynkowaniem, trawieniem oraz wyżarzaniem. Od 2009 roku spółka jest członkiem grupy Třinecké železárny – Moravia Steel.

  Kwiecień`2012

  « powrót do góry
   

  Z okazji Dnia Ziemi na terenie Huty Trzyniec zebrano 4,5 tony różnego typu odpadów, pochodzących z koryta oraz brzegów rzeki Olzy.

  Huta Trzyniec dołączyła do grona inicjatorów proekologicznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie Trzyńca. Podczas akcji „Tygodnie czystości“, związanej z obchodami Dnia Ziemi’2012, pracownicy zakładu wyczyścili 7-kilometrowy odcinek koryta oraz brzegów rzeki Olzy znajdujących się na terenie spółki.

  Radim Klimša z Działu Ochrony Środowiska Naturalnego Huty Trzyniec wyjaśnia, że podczas akcji ogółem zebrano 4,5 tony różnego typu odpadów, którymi napełniono blisko 100 plastikowych worków oraz jeden kontener. Wśród śmieci przeważały plastikowe torebki i szklane butelki, ale pojawiły się również opony pneumatyczne oraz zużyte materace. Z rzeki wyłowiono również jedno stare krzesło. Jak informuje Radim Klimša: wszystkie odpady zebrane wzdłuż brzegów rzeki Olzy zostały sprzedane firmie zajmującej się utylizacją śmieci.

  Troska o biokorydor rzeki Olzy to priorytet dla kierownictwa Huty Trzyniec, a zarazem integralny element polityki jakości spółki, ochrony środowiska naturalnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Podobną akcję Huta Trzyniec zorganizowała już po raz czwarty. Jak dodaje Radim Klimša: akcje tego typu mają jednoznacznie pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.

  Kwiecień`2012

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec zainicjowała projekt wtryskiwania miału węglowego

  Huta Trzyniec zainicjowała projekt pod nazwą: Wtryskiwanie miału węglowego do wielkich pieców. Jest to przedsięwzięcie ekologiczne na dużą skalę, o wartości przekraczającej pół miliarda koron czeskich. Inwestycja nawiązuje na ukończonego w 2011 roku projektu związanego z modernizacją baterii koksowniczej, którego koszty wyniosły blisko 2 miliardy koron czeskich. Nowa technologia nie tylko obniży zużycie koksu metalurgicznego, ale także ograniczy emisje stałe oraz zredukuje koszty produkcji żelaza surowego.

  Zastosowanie technologii wtryskiwania miału węglowego do wielkich pieców pozwoli zastąpić częściowo koskowniczy wsad wielkopiecowy - węglem drobno mielonym, wtryskiwanym do wielkich pieców przez dysze. Cały proces zostanie uproszczony i stanie się bardziej ekologiczny- tłumaczy Radek Olszar, kierownik zespołu realizacyjnego.

  Aktualnie podpisany został kontrakt na dostawę podstawowej technologii. Budowa urządzenia powinna ruszyć w sierpniu 2012 roku. Częścią projektu jest również budowa młyna do produkcji miału węglowego oraz instalacja zasobników, które będą dostarczać węgiel do wielkich pieców. Projekt zakończy się pod koniec 2013 roku. Produkcja żelaza surowego zostanie na dotychczasowym poziomie, wynoszącym około 2 milionów ton rocznie.

  Jak wyjaśnia Česlav Marek, Dyrektor Produkcyjny Huty Trzyniec – wybraliśmy najnowocześniejszą technologię i oczekujemy, że przyniesie znaczną poprawę wyników finansowych Huty Trzyniec. Bardzo obiecująca jest także długoterminowa stopa zwrotu, która wynosi od dwóch do trzech lat.

  Huta Trzyniec realizuje projekt inwestycyjny dotyczący wtryskiwania miału węglowego we współpracy z luksemburską spółką Paul Wurth – jednym z czołowych, światowych dostawców tego typu technologii.

  Od 1996 roku Huta Trzyniec przeznaczyła na inwestycje proekologiczne około 5,5 miliarda koron czeskich. Do najważniejszych projektów służących ochronie środowiska należały: rekonstrukcja chemicznych wydziałów koksowni, odsiarczenie gazu koksowniczego, naprawy oraz modernizacje oczyszczalni gazów stalowni, odpylenie aglomerowni nr 1, rekonstrukcja nagrzewnic dmuchu wielkich pieców oraz modernizacja baterii koksowniczej nr 12.

  Na najbliższe lata Huta Trzyniec zaplanowała trzy kolejne projekty dużej skali, o wartości około 2 miliardów koron czeskich. Dotyczą one między innymi: rekonstrukcji sekundarnego odpylenia stalowni, rekonstrukcji odpylenia wydziału odlewani stali wielkich pieców oraz odpylenia aglomerowni nr 2.

  Marzec`2012

  « powrót do góry
   

  Spółka Hanácké železárny a pérovny zdobyła kontrakt na rynku indyjskim

  Należąca do grupy Třinecké železárny - Moravia Steel spółka Hanácké železárny a pérovny zdobyła atrakcyjny kontrakt na rynku indyjskim. To pierwsza w historii dostawa sprężyn śrubowych dla spółki Indian Railways - indyjskich linii kolejowych. Zamówienie o wartości 1,5 miliona koron czeskich zostanie zrealizowane w czerwcu b.r.

  Według Petra Vaněk, dyrektora spółki Hanácké železárny a pérovny w ostatnich latach przyzwyczailiśmy się, że do Europy napływają towary ze Wschodu: z Chin oraz Indii. Spółka stara się udowodnić, że dostawy możliwe są również w odwrotnym kierunku. Petr Vaněk dodaje również, że negocjacje były bardzo trudne. Największą komplikacją okazała się niedostateczna znajomość rynku indyjskiego, reguł handlu i komunikacji oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji.

  Negocjacje ostatecznie zakończyły się finalizacją kontraktu, który zapewnia dostawę sześciuset pierwotnych i wtórnych sprężyn z Moraw do Indii. Transport gotowych wyrobów potrwa od czterech do pięciu tygodni.

  Petr Vaněk podkreśla, iż spółka jest bardzo zadowolona, że Indie, drugi pod względem zaludnienia kraj na świecie, dołączyły do grona jej krajów-klientów oraz wyraża nadzieję, że to zamówienie nie będzie ostatnim. Potencjał indyjski jest nieporównywalny pod względem wielkości z tradycyjnym potencjałem europejskim.

  Spółka Hanácké železárny a pérovny jest producentem stalowych sprężyn dociskowych kształtowanych na gorąco, parabolicznych oraz trapezowych sprężyn płytkowych. Spółka eksportuje swoje wyroby do 32 krajów, przede wszystkim europejskich, ale coraz więcej produktów trafia także do Brazylii oraz do Korei Południowej.

  Luty`2012

  « powrót do góry
   

  Jan Czudek objął stanowisko Dyrektora Generalnego Huty Trzyniec

  Od 1 stycznia 2012 roku funkcję Dyrektora Generalnego Huty Trzyniec pełni Jan Czudek, wcześniej zatrudniony na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego Huty Trzyniec. Jiří Cienciala, który przez ostatnich czternaście lat pełnił tę funkcję, zostanie członkiem Rady Nadzorczej Huty Trzyniec.

  Jiří Cienciala był zatrudniony w grupie Třinecké železárny – Moravia Steel od ponad 37 lat. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w dziale IT, a następnie w dziale atomatyzacji produkcji. Później objął stanowisko Dyrektora Handlu i Rozwoju Wydziału Maszynowego Huty Trzyniec. Przez ostatnich czternaście lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Huty Trzyniec. Będąc na tym stanowisku, Jiří Cienciala uzyskał w 2008 roku prestiżowy tytuł Menedżera Roku, nagradzający jego długoletnie, elektywne kierowanie Hutą Trzyniec, a obecnie został członkiem Rady Nadzorczej spółki.

  Jak podkreślają wspólnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec - Tomáš Chrenek oraz Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec - Ján Moder: w ciągu czternastu lat pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego Jiří Cienciala zdziałał dla Huty Trzyniec bardzo wiele. Pomógł firmie przebrnąć przez szereg kryzysów, m.in. przez trudności, jakie pojawiły sie w okresie poprywatyzacyjnym, następnie przez kilka recesji koniunkturalnych w hutnictwie oraz niedawny, globalny kryzys finansowy. Przy tym był zawsze otwarty na propozycje i poglądy partnerów handlowych oraz pracowników. Nie dziwi zatem, że już przed dwoma laty Jiří Cienciala zyskał wieczyste miejsce w Galerii Sławy Huty Trzyniec. W historii całej grupy zostawił po sobie wyraźny ślad, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Na pewno należy mu się ogromne podziękowanie.

  Od stycznia 2012 roku funcję Dyrektora Generalnego Huty Trzyniec pełni Jan Czudek, który jest długoletnim pracownikiem zakładu. W 1983 roku, bezpośrednio po studiach, które ukończył w kierunku telekomunikacyjnym na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, podjął pracę w Hucie Trzyniec na stanowisku asystenta w dziale energetyki. Następnie pracował jako projektant w oddziale automatyzacji produkcji, a później został dyrektorem spółki-córki Inženýring Třinec i Dyrektorem ds. Rozwoju Systemu Zarządzania Huty Trzyniec. W ciągu ostatnich pięciu lat pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego Huty Trzyniec. Uczestniczył w zakładowych projektach inwestycyjnych jako technik oraz projektant, zarządzał ważnymi inwestycjami, takimi jak: modernizacja walcowni ciągłej walcówki oraz walcowni ciągłej drobnej, budowa drugiej stacji do próżniowego odgazowania stali, odpylenia aglomerowni, odsiarczenia żelaza surowego lub modernizacja baterii koksowniczej nr 12. W 2009 roku Jan Czudek otrzymał prestiżowy tytuł najlepszego czeskiego menedżera w dziedzinie Produkcja metali oraz wyrobów hutniczych.

  Jan Czudek jest żonaty od 28 lat, ma dwójkę dzieci. Jego hobby to sport, przede wszystkim siatkonoga, jazda na rowerze oraz narciarstwo, a także sztuka, architektura i podróżowanie.

  Styczeń`2012

  « powrót do góry
   

  W Hucie Trzyniec zakończyły się negocjacje w sprawie układu zbiorowego pracy

  Zarząd oraz związki zawodowe zakończyły negocjacje w sprawie aneksu do układu zbiorowego pracy w Hucie Trzyniec na rok 2012. Jednym z postanowień dokumentu jest wzrost wynagrodzeń o 3% rocznie, zapewnienie pracownikom dodatkowych bonusów oraz wzrost wysokości dodatków za pracę w godzinach nocnych. Przeciętne wynagrodzenie w Hucie Trzyniec w roku 2011 wyniosło 27 400 koron czeskich. Dla porównania, przeciętne wynagrodzenie na Śląsku i Północnych Morawach w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku było niższe o pięć tysięcy koron czeskich.

  Ivo Žižka, Dyrektor Personalny Huty Trzyniec wyjaśnia, że w zakładzie pozostaje nadal płatny układ zbiorowy pracy na lata 2011 i 2012, a negocjacje dotyczyły tylko aneksu odnoszącego się przede wszystkim do kosztów osobowych oraz dodatkowych bonusów. W ocenie Dyrektora Ivo Žižki negocjacje nie były łatwe, ale wynik powinien być satysfakcjonujący dla obu stron.

  Z tą opinią zgadza się František Ligocki, Przewodniczący Związków Zawodowych w Hucie Trzyniec, który dodaje,
  że negocjacje były trudne, ale w końcu doprowadziły do wspólnego konsensusu.

  Oprócz wzrostu wysokości dodatków za pracę w godzinach nocnych, aneks do układu zbiorowego pracy na rok 2012 przewiduje także dodatkowe bonusy z tytułu zatrudnienia oraz wyższe nagrody jubileuszowe dla pracowników. Dalszy wzrost płac warunkowany będzie wynikami finansowymi Huty Trzyniec. Aneks do układu zbiorowego pracy został podpisany 13 stycznia 2012 roku przez Jana Czudka - Dyrektora Generalnego, Iva Žižkę - Dyrektora Personalnego oraz Przewodniczących Związków Zawodowych: Františka Ligockiego i Jiříego Slívę.

  W ocenie Jana Czudka, Dyrektora Generalnego Huty Trzyniec zawarty aneks, odnoszący się do kwestii wynagrodzeń pracowniczych, to wynik twórczego kompromisu, który umożliwia załodze utrzymanie określonego standardu socjalnego
  a równocześnie gwarantuje długoterminową konkurencyjność firmy.

  Każdy pracownik Huty Trzyniec ma prawo do pięciu tygodni urlopu, dofinansowania wyżywienia oraz korzystania
  z dodatkowego funduszu emerytalnego i ubezpieczenia na życie, podobnie jak w latach ubiegłych. Jako przykład można wskazać coroczne wydatki Huty Trzyniec w wysokości około dziesięciu milionów koron czeskich na zapewnienie napojów dla pracowników. Z kolei na częściowe pokrycie kosztów wyżywienia pracowników zakład wydaje rocznie ponad trzydzieści milionów koron czeskich. Spółka finansuje też pracownikom szczepienia przeciwko grypie, jak również korzystanie z innych usług medycznych.

  Styczeń`2012

  « powrót do góry