O pracy

Aktualności - 2013 r.

   

  Huta Trzyniec rozpoczęła największe przedsięwzięcia proekologiczne w swojej historii

  Po ukończeniu wszystkich 12 proekologicznych inwestycji Huta Trzyniec o łącznej wartości ponad 2,6 mld koron czeskich, w regionie wystąpi odczuwalny spadek ilości pyłu w powietrzu. Niektóre projekty rozpoczęto już na początku 2013 roku. Ich efektem będzie spadek emisji stałych o jedną trzecią. Wszystkie zadania inwestycyjne zostaną ukończone najpóźniej w 2015 roku i doprowadzą do obniżenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego w okolicy zakładu.

  Do największych przedsięwzięć proekologicznych należy sekundarne odpylenie stalowni konwertorowej, którego koszty wyniosą 930 milionów koron czeskich. Inwestycja ta rozpoczęła się w lipcu 2013 roku. Kolejny projekt to odpylenie spalin oraz węzłów aglomerowni nr 2 o wartości 910 milionów koron czeskich. Jak wyjaśnia Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: z punktu widzenia obniżenia stanu zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpylenie aglomerowni jest tą inwestycją, która doprowadzi do największej poprawy tj. do zmniejszenia emisji stałych aż o 130 ton rocznie. Odpylenie aglomerowni to istotny krok w celu obniżenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego w regionie, w którym żyjemy oraz pracujemy.

  Pierwsze zadanie inwestycyjne, dotyczące rekonstrukcji odsysania odlewni wielkich pieców, rozpoczęło się wiosną 2013 roku, zaś ostatnie zadania zostaną rozpoczęte jeszcze w 2013 roku, po ukończeniu poszczególnych przetargów publicznych. Radek Olszar, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Inwestycji wyjaśnia znaczenie tego projektu: odsysanie odlewni wielkich pieców stanowi punkt zwrotny w obniżeniu ilości pyłu w regionie oraz równocześnie podniesienie jakości warunków pracy. Instalacja nowych filtrów tkaninowych doprowadzi do eliminacji tzw. dymów czerwonych, które powstają nad główną rynną spustową utlenienia żelaza surowego i są połączone z ilością emisji stałych.

  Nowoczesne urządzenie odchyla emisje do dwu stacji filtracyjnych oraz do obszaru, gdzie dochodzi do przelewania materiału. Obecne urządzenie jest technicznie bardzo zużyte. Ilość kominowych oraz tzw. fugitywnych emisji ogółem obniży się w przyszłym roku o 29 procent, natomiast w 2015 roku aż o 80 procent. Radek Olszar, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Inwestycji dodaje, że: dzięki modernizacji systemu odpylenia obniży się także w rejonie huty poziom hałasu.

  Kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne to m.in. odpylenie wywrotnic, jamy wyładowczej węgla, sortowni granulatu oraz inwestycje w spółce-córce Slévárny Třinec, gdzie obecnie mokre oddzielacze wymieniane są na filtry suche. 90 % kosztów wszystkich 12 przedsięwzięć inwestycyjnych pokryje dotacja uzyskana w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko Naturalne” Nr 36, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego. Pozostałe koszty Huta Trzyniec pokryje ze środków własnych.

  Na rok 2014 Huta Trzyniec zaplanowała kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne, m.in.: 5 zadań o wartości 22 milionów koron czeskich. Połowę kosztów tych zadań pokryje dotacja z Programu Operacyjnego „Środowisko Naturalne” Nr 38. Radek Olszar, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Inwestycji wyjaśnia, iż: celem tych inwestycji jest obniżenie emisji pyłu na urządzeniach, gdzie zanieczyszczenie spowodowane jest przede wszystkim obróbką materiału, m.in. w rozdrabnialni surowców wtórnych. Dzięki inwestycji związanej z instalacją zraszaczy dojdzie do spadku ilości pyłu w powietrzu nie tylko na terenie huty, ale również w jej okolicy. Zakład oczekuje także z niecierpliwością na zatwierdzenie dotacji w wysokości ponad 200 milionów koron czeskich w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko Naturalne” Nr 48, dotyczącej dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych w Hucie Trzyniec oraz kolejnych dwóch w spółce-córce: Slévárny Třinec. W efekcie nastąpi kolejne, znaczne obniżenie emisji stałych.

  W porównaniu z 2011 rokiem w Hucie Trzyniec wystąpił wyraźny spadek emisji stałych: z 670 ton do 581 ton w 2012 roku, przede wszystkim dzięki odpyleniu koksowni, baterii koksowniczych oraz częściowo hali stalowni. Równocześnie wyraźnie obniżyła się emisja SO2. Huta Trzyniec przeznaczyła na przedsięwzięcia inwestycyjne od 1996 roku 18 mld koron czeskich, z czego 5,5 mld koron czeskich to środki zaangażowane w projekty proekologiczne.

  Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec dodaje: pragnę podziękować pracownikom Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej za ich zaangażowanie w negocjacjach z Komisją Europejską, które okazały się kluczowe w tej sprawie.

  Wrzesień`2013

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec zainwestuje 700 milionów koron czeskich w modernizację nowej linii do uszlachetniania prętów stalowych

  Przed kilkoma dniami Huta Trzyniec rozpoczęła budowę hali przeznaczonej dla nowej linii indukcyjnej do łuszczenia oraz uszlachetniania prętów stalowych. Powierzchnia hali wyniesie 12 tys. m2, zaś uruchomienie nowej linii zaplanowano na koniec 2014 roku. Wdrożenie nowoczesnej technologii umożliwi produkcję wysokiej jakości prętów stalowych oraz obróbkę ich powierzchni. Pod względem wielkości sprzedaży pręty stalowe oraz kształtowniki zajmują w Hucie Trzyniec trzecie miejsce.

  Nowa linia częściowo zastąpi kosztowny transport materiału do spółki-córki Sochorová válcovna w Kladnie, gdzie dotychczas przeprowadzano obróbkę cieplną prętów stalowych. Jak wyjaśnia Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: podstawowym atutem stali uszlachetnionych, w odróżnieniu od normalizowanych, jest uzyskiwanie lepszych właściwości przy takiej samej wytrzymałości.

  Lepsze właściwości stali uszlachetnionych przesądzają o możliwości zastosowania produktów Huty Trzyniec w przemyśle maszynowym oraz samochodowym. Przykładem takich produktów są: wytrzymałościowe części łączące, cięgła, walce, sprężyny oraz stabilizatory.

  Huta Trzyniec podjęła decyzję o wprowadzeniu technologii ogrzewania indukcyjnego, ponieważ umożliwi to osiągnięcie lepszych parametrów produkcji. Jak dodaje Radek Olszar, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Inwestycji: największym plusem realizowanego przedsięwzięcia są niskie koszty inwestycyjne, zaś z punktu widzenia środowiska naturalnego - jego bezemisyjne działanie. Ważnym elementem technologii będzie wodny cykl chłodniczy, który zabezpieczy chłodzenie przetwornic tranzystowych, baterii kondensowanych, cewek indukcyjnych oraz czynnika hartującego.

  Nowa linia uszlachetniania o zakresie produkcyjnym od 16 do 80 mm będzie obrabiać pręty stalowe do 10,5 m długości, osiągając wydajność około 20 tys. ton i moc produkcyjną 3t/godz. Zdolności produkcyjne nowej linii wyniosą prawie 70 tys. ton rocznie. Obróbka dotyczyła będzie przede wszystkim prętów stalowych o średnicy 16-90 mm, o długości do 10,5 m. Linia będzie również wyposażona w sprzęt do kontroli wad powierzchniowych, co daje gwarancję wysokiej jakości produktów końcowych.

  Pręty stalowe oraz kształtowniki są na trzecim miejscu w strukturze sprzedaży Huty Trzyniec. W 2012 roku sprzedaż produktów walcowanych huty wyniosła 2.332 tysiące ton, zaś prętów stalowych oraz kształtowników - 325 tys. ton. Prawie połowa produkcji trafia na eksport, przede wszystkim do Niemiec, Włoch, Polski, Słowacji oraz Stanów Zjednoczonych. Dzięki tej inwestycji w strukturze produkcji Huty Trzyniec nastąpi wzrost udziału produktów wysoko przetworzonych, co jest jednym z parametrów ekonomicznej stabilności oraz rozwoju firmy.

  Sierpień`2013

  « powrót do góry
   

  Akcje Huty Trzyniec zostaną wykupione przez jedynego większościowego akcjonariusza

  Spółka MORAVIA STEEL, większościowy akcjonariusz Huty Trzyniec, odkupi od akcjonariuszy mniejszościowych ich akcje. Aktualnie MORAVIA STEEL posiada akcje reprezentujące ponad 90 procent kapitału zakładowego Huty Trzyniec. Uchwała o wykupie akcji drobnych akcjonariuszy została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Trzyniec w dniu 31 lipca 2013 roku.

  Wykup akcji nastąpi po cenie 1 815 koron czeskich za sztukę. Cena jest wyższa o 82 korony czeskie od ceny ustalonej przez biegłego. Jak wyjaśnia Mojmír Kašprišin, członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem spółki MORAVIA STEEL: chodzi tutaj o przyjazny krok w kierunku akcjonariuszy mniejszościowych, z uwzględnieniem pozytywnego trendu ekonomicznego firmy oraz oczekiwanego korzystnego wyniku finansowego w kolejnym roku, od okresu wyceny do terminu przejścia praw własności. Mojmír Kašprišin dodaje ponadto, że cena w wysokości 1 733 korony czeskie za akcję o wartości nominalnej 1 000 koron czeskich została określona przez biegłego metodą dochodową.

  Wykup akcji mniejszościowych akcjonariuszy wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów prawnych obowiązujących od 01.01.2014 roku, dotyczących przejrzystości spółek akcyjnych oraz jasnej i zweryfikowanej struktury majątku. Po zakończeniu procesu wykupu, akcje Huty Trzyniec staną się akcjami imiennymi, ale pozostaną w formie zmaterializowanej. Cały proces prowadzony jest zgodnie z Kodeksem Handlowym.

  Operacja wykupu akcji rozpocznie się w drugiej połowie września br. Mniejszościowi akcjonariusze będą mieć do dyspozycji dwa biura otwarte przez trzy dni w tygodniu, w wymaganym terminie. Jedno z biur będzie działać w Trzyńcu, a drugie w Brnie. Szczegóły dotyczące możliwości oraz warunków wykupu akcji zostaną oficjalnie opublikowane, w taki sam sposób, jak miało to miejsce w przypadku zwołania walnego zgromadzenia, na stronie internetowej Huty Trzyniec oraz na stronie przedstawiciela spółki CYRRUS CORPORATE FINANCE.

  W 2012 roku Huta Trzyniec wyprodukowała 2,49 mln ton stali, co stanowi 49% produkcji krajowej. W tym okresie spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 793 milionów koron czeskich. Firma zatrudnia prawie sześć tysięcy pracowników w regionie liczącym około sto tysięcy mieszkańców. Przeciętne wynagrodzenie w Hucie Trzyniec wyniosło 27 500 koron czeskich.

  Lipiec`2013

  « powrót do góry
   

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty Trzyniec zamknęło rok 2012

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty Trzyniec pomyślnie zamknęło rok 2012. W tym okresie spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 793 milionów koron czeskich. Z kwoty wypracowanego zysku, na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, niemal 40 milionów koron czeskich przeznaczono na powiększenie kapitału rezerwowego, 700 milionów koron czeskich zasili niepodzielony zysk z lat ubiegłych, zaś pozostała kwota tj. 50 milionów koron czeskich przeznaczona zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych. Dywidenda nie będzie wypłacana. Walne Zgromadzenie zadecydowało również o połączeniu dwu spółek-córek: Strojírny Třinec i D5, z których utworzono jedną firmę o nowej nazwie: Strojírny a stavby.

  Pomimo utrzymującej się recesji, Huta Trzyniec osiągnęła w 2012 roku zysk. Ten pomyślny fakt potwierdza słuszność decyzji o wyborze przez spółkę strategii dynamicznego wzrostu w asortymencie produkcyjnym huty udziału długich wyrobów walcowanych, o wyższej wartości dodanej. Wynik finansowy za 2012 rok jest o 580 milionów koron czeskich niższy od zysków z roku 2011.

  Tomáš Chrenek, Prezes Rady Nadzorczej Huty Trzyniec podsumuje: Pomimo wzrostu sprzedaży produktów walcowanych, zysk z roku 2012 nie dorównał wynikowi z 2011 roku, przede wszystkim z powodu wysokiej ceny surowców. W ubiegłym roku Huta Trzyniec wyprodukowała oraz sprzedała o 1,3 procent więcej materiału walcowanego wraz z kęsiskami. Dochody uzyskane ze sprzedaży własnych produktów i usług wyniosły 37,1 miliarda koron czeskich, co daje w porównaniu z rokiem 2011 spadek o 4,6 procent. Powodem obniżenia uzyskanych dochodów jest stopniowo pogarszająca się sytuacja na rynku. Pomimo tego, osiągnęliśmy w 2012 roku zysk netto w wysokości 793 milionów koron czeskich, co jest wynikiem lepszym od naszych oczekiwań z początku roku.

  Jak wyjaśnia Jan Czudek, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: Ogółem Huta Trzyniec wyprodukowała 2,49 milionów ton stali, tj. najwięcej w Republice Czeskiej. W roku 2012 udział Huty Trzyniec w krajowej produkcji stali wzrósł do poziomu 49 procent, w porównaniu z udziałem wynoszącym 45 procent w 2011 roku. Sprzedaż produktów walcowanych osiągnęła 2.332 tysiące ton. Pozycja Huty Trzyniec, jako wiodącego czeskiego producenta, została wzmocniona przede wszystkim dzięki wysokiej jakości produktom, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle samochodowym, maszynowym oraz transporcie, nie tylko na rynku europejskim. Huta eksportuje 57 procent swojej produkcji, przede wszystkim do Niemiec, Włoch, Polski, Słowacji oraz Stanów Zjednoczonych.

  Ubiegłoroczne przedsięwzięcia inwestycyjne miały głównie charakter modernizacyjny, dzięki czemu możliwy był wzrost udziału produkcji wyrobów o wyższej wartości dodanej, realizacja przedsięwzięć proekologicznych w związku z wprowadzeniem najnowocześniejszych technik oraz renowacje obecnych urządzeń produkcyjnych. Firma, która zatrudnia niemal sześć tysięcy pracowników w regionie, przeznaczyła w ubiegłym roku na inwestycje kwotę 744 miliony koron czeskich. Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych jest rozpoczęcie budowy nowej stacji separacji powietrza, która umożliwi wtrysk węgla pyłowego do wielkich pieców. Jej zakończenie zaplanowano na rok bieżący. Przeciętne wynagrodzenie w Hucie Trzyniec wyniosło 27 500 koron czeskich.

  Spółka Strojírny Třinec zostanie podzielona na oddziały: Drobné kolejivo (który zostanie następnie połączony z Hutą Trzyniec) oraz Strojírny (połączony następnie ze spółką D5). Kolejnym krokiem będzie powstanie nowej spółki: Strojírny a stavby Třinec, z połączenia spółek Strojírny Třinec oraz D5. Jak wyjaśnia Ján Moder, Pierwszy Wiceprezes Rady Nadzorczej Huty Trzyniec: Celem jest przede wszystkim podniesienie efektywności zarządzania, ułatwienie procesów komunikacyjnych i produkcyjnych oraz uzyskanie oszczędności. Po połączeniu obu spółek liczba pracowników nie zmieni się.

  W ubiegłym roku grupa Huta Trzyniec – Moravia Steel poszerzyła również swój łańcuch produkcyjny. Nastąpiło to w październiku 2012 roku, poprzez pozyskanie 100 procent akcji spółki ŽDB Drátovna (produkcja walcówki), co wyraźnie wzmocniło portfolio produktowe huty w sferze produkcji wyrobów z drutu. Nową spółką-córką grupy Huta Trzyniec – Moravia Steel została również firma Dalselv Design, której specjalizacją są projekty oraz konstrukcje w przemyśle koksowniczym, przede wszystkim urządzenia przeznaczone dla koksowni, baterii koksowniczych oraz maszyn serwisowych.

  Czerwiec`2013

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec jest Bezpieczną Firmą

  Huta Trzyniec została wyróżniona tytułem „Bezpieczna Firma”. Został on wręczony Janowi Czudkowi, Dyrektorowi Generalnemu Huty Trzyniec, przez Romana Chlopčíka, sekretarza stanu Ministerstwa Pracy oraz Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej i Rudolfa Hahna, Inspektora Generalnego Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy.

  Tytuł „Bezpieczna Firma” potwierdza, że w przedsiębiorstwie został wprowadzony system zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz że funkcjonuje on prawidłowo. Obecna certyfikacja obowiązuje do 2016 roku, po czym Huta Trzyniec musi ponownie przejść audyt. Audyt w hucie rozpoczął się w grudniu ubiegłego roku i zakończył się pozytywnie w lutym 2013 roku. Dwunastu inspektorów oceniało poszczególne obszary bezpieczeństwa pracy: nie tylko oddziały produkcyjne czy serwisowe, ale także wybrane urządzenia techniczne, urządzenia transportowe, prace budowlane, sposób obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi, na środowisku pracy kończąc.

  Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec podsumuje: Zdrowie naszych pracowników to nasz priorytet. Tylko zdrowa kadra jest w stanie osiągnąć oczekiwaną wydajność pracy. Firma musi zapewnić im bezpieczne środowisko pracy, równocześnie wspierając wszelkie zachowania pracownicze na terenie zakładu przemysłowego, zapewniające bezpieczny ruch oraz pracę, szczególnie w oddziałach produkcyjnych huty. Każdy pracownik musi wrócić z pracy do domu zdrowy.

  W Hucie Trzyniec liczba wypadków przy pracy z roku na rok stopniowo spada. Jak wyjaśnia Zdeněk Gorecki, odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz ochrony zdrowia w Hucie Trzyniec: W 2012 roku odnotowaliśmy 11 wypadków przy pracy, natomiast w 2011 roku - o jeden mniej,zaś w 2010 roku miało miejsce w hucie 20 wypadków. Żadne z tego typu odnotowanych zdarzeń nie było wypadkiem poważnym lub śmiertelnym. Spadek liczby wypadków, w porównaniu z latami ubiegłymi, jest bardzo wyraźny, np. w 2002 roku w hucie miało miejsce aż 37 wypadków. Osiągnięty sukces potwierdza także wskaźnik 0,18 wypadku przy pracy na setkę pracowników w 2012 roku.

  Maj`2013

  « powrót do góry
   

  Z koryta rzeki Olzy zebrano tony odpadów.

  Już po raz piąty z okazji Dnia Ziemi pracownicy Huty Trzyniec zbierali różnego typu odpady zalegające w korycie i na brzegach Olzy. Wśród 2,7 tony zebranych ścieci przeważały plastikowe torebki i szklane butelki, ale pojawiły się również elementy mebli, opony pneumatyczne oraz zużyte materace.

  Corocznie Huta Trzyniec dołącza do grona inicjatorów proekologicznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie Trzyńca. Podczas akcji „Tygodnie czystości“, która rozpoczęła się 22 kwietnia br., dziesieciu pracowników zakładu wyczyściło 7-kilometrowy odcinek koryta i brzegów rzeki Olzy, znajdujących się na terenie spółki. Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane firmie utylizującej śmieci.

  Troska o biokorydor rzeki Olzy to priorytet dla kierownictwa Huty Trzyniec, a zarazem integralny element polityki jakości spółki, ochrony środowiska naturalnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak wyjaśnia Radim Klimša: akcje tego typu mają jednoznacznie pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.

  Kwiecień`2013

  « powrót do góry
   

  Nowa stacja separacji powietrza o wartości 1,5 miliarda koron czeskich zabezpieczy dostawy gazów technicznych.

  Ekonomiczny oraz ekologiczny proces produkcji żelaza umożliwi wtrysk węgla pyłowego do wielkich pieców Huty Trzyniec. Zastosowana technologia wymaga dostawy gazów technicznych, dlatego w przyszłym roku rozpocznie się jedna z najważniejszych inwestycji w Hucie Trzyniec o wartości 1,5 miliarda koron czeskich.

  Dostawcą technologii jest spółka Linde Gas, z którą Huta Trzyniec przed kilkoma dniami podpisała długoletni kontrakt. Konstrukcja nowego urządzenia produkcyjnego rozpocznie się w styczniu 2014 roku.

  Mojmír Kašprišin, Członek Zarządu Moravia Steel wyjaśnia okoliczności zawarcia umowy dotyczącej tej inwestycji: obecnie spółka Linde w Trzyńcu prowadzi trzy oddziały separacji powietrza. Zostaną one zastąpione nowym urządzeniem, które poprawi niezawodność, bezpieczeństwo oraz efektywność dostaw. Wtrysk węgla pyłowego do wielkich pieców wymaga wyższego zapotrzebowania na tlen oraz azot, dlatego wszystkie trzy urządzenia separacji powietrza będą nadal w pełni działać. Długoterminowym rozwiązaniem jest budowa nowego urządzenia, które je wkrótce zastąpi. Wydajność nowego urządzenia może zabezpieczyć gazy techniczne także w przypadku wzrostu produkcji stali.

  Jeszcze przed rozpoczęciem tej inwestycji parking znajdujący się obok bramy głównej Huty Trzyniec zostanie przesunięty na miejsce byłego dworca autobusowego. Jak wyjaśnia Jan Czudek, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: przygotowania do tak ważnej inwestycji nadal trwają. Przedsięwzięcie wpłynie na logistykę, będzie miało konsekwencje w zakresie dojazdu do Huty Trzyniec oraz przyniesie znaczne ograniczenie w ruchu drogowym, nie tylko dla naszych pracowników.

  Nowoczesne urządzenie do separacji powietrza zostało zaprojektowane w oparciu o długoletnie doświadczenia spółki Linde i może ono wyprodukować ponad tysiąc ton tlenu, jak też azot oraz argon. Wykonawcami prac budowlanych związanych z powstaniem tego urządzenia będą firmy krajowe oraz zagraniczne, zaś dostawcą technologii - spółka Linde Engineering. Petr Choulík, Dyrektor Generalny Linde Gas dodaje, że: inwestycja ta wzmocni silną pozycję firmy Linde na rynku czeskim w obszarze zabezpieczenia dostaw produktowodami oraz magazynowania cieczy dla dużych klientów.

  Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na lipiec 2015.

  Marzec`2013

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec zainwestuje 800 milionów koron czeskich w modernizację walcowni walcówki

  Spółka Huta Trzyniec przygotowuje inwestycję związaną z modernizacją walcowni walcówki - jednego z kluczowych wydziałów produkcyjnych. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy jakości produkowanej walcówki i poszerzenia asortymentu oferowanych produktów, umożliwi także uzyskanie wyższej precyzji wytwarzania i większej szybkości pracy linii walcowniczej. Koszty przedsięwzięcia wraz z dodatkowymi inwestycjami wyniosą ogółem około 800 milionów koron czeskich.

  Jan Czudek, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Huty Trzyniec wyjaśnia: obecnie Huta Trzyniec należy do czołówki producentów wysokojakościowej walcówki, ale po przeprowadzeniu modernizacji walcowni walcówki stanie się europejskim liderem światowej klasy producentów, na których wcześniej się wzorowaliśmy np. japoński Nippon Steel lub Daido Steel. Dodaje również, że: zmodernizowana linia walcownicza na pewno przyniesie dobre efekty dla całej grupy Třinecké železárny – Moravia Steel. Oczekujemy, że ta inwestycja będzie także szczególnie korzystna dla spółki-córki ŽDB Drátovna w Bohuminie, która będzie miała do dyspozycji wsad o wyższej wartości dodanej.

  Podstawowym elementem modernizacji linii walcowniczej będzie instalacja nowych 4-klatkowych bloków RSM (Reducing Sizing Mill). Umożliwią one dokładniejsze walcowanie, produkcję walcówki o wyższej jakości oraz poszerzenie oferowanego asortymentu walcówki o średnicy 5 milimetrów. Dzięki wdrożeniu nowej technologii chłodzenia wzrośnie intensywność oraz równomierność chłodzenia walca wodą i powietrzem.

  Dostawcą kluczowych technologii do modernizacji linii walcowniczej jest konsorcjum oddziałów firmy Siemens ze Stanów Zjednaczonych, Niemiec oraz Republiki Czeskiej, z którymi Huta Trzyniec podpisała kontrakt. W roku bieżącym zostaną zrealizowane prace projektowe oraz inżynierskie. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na marzec 2014 roku, a zakończenie przedsięwzięcia – na sierpień 2014 roku.

  Luty`2013

  « powrót do góry
   

  W Hucie Trzyniec zakończyły się negocjacje w sprawie układu zbiorowego pracy

  Zarząd oraz związki zawodowe zakończyły negocjacje w sprawie układu zbiorowego pracy w Hucie Trzyniec na lata 2013-2015. Jednym z postanowień dokumentu jest wzrost wynagrodzeń o 2,5% rocznie oraz zapewnienie pracownikom dodatkowych możliwości poprawy płac, o ile uda się zrealizować roczny plan spółki.

  W ocenie Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Huty Trzyniec, Jana Czudka: Negocjacje nie by łatwe, ale w końcu doprowadziły do konsensusu. Wynik powinien być satysfakcjonujący dla obu stron.

  František Ligocki, Przewodniczący Związków Zawodowych w Hucie Trzyniec dodaje, że: podstawowe pytanie dotyczyło oczywiście kosztów osobowych oraz dodatkowych bonusów. Wynikiem negocjacji jest wzrost wynagrodzeń o 2,5 % rocznie. Oprócz tego wynegocjonowaliśmy z Zarządem również zachowanie obecnego poziomu zatrudnienia. O ile na działalność spółki w znacznym stopniu nie wpłyną jakieś czynniki zewnętrzne, to pracownicy nie muszą się obawiać utraty miejsc pracy. Jestem przekonany, że wynik negocjacji jest satysfakcjonującym rezultatem. Nowy układ zbiorowy pracy uwzględnia także wzrost wysokości dodatków za pracę w soboty i niedziele.

  Nowy układ zbiorowy pracy na lata 2013-2015 przewiduje także dodatkowe bonusy z tytułu zatrudnienia m.in. prawo do pięciu tygodni urlopu, dofinansowania do wyżywienia, korzystania z dodatkowego funduszu emerytalnego, ubezpieczenia na życie oraz dofinansowania do zimowych i letnich kolonii dla dzieci. Pracownicy mają również możliwość dokonania wyboru spośród pozostałych bonusów, takich jak: dofinansowanie do rodzinnego urlopu, kurs językowy, aktywny wypoczynek sportowy i mnóstwo innych.

  Układ zbiorowy pracy na lata 2013-2015 został podpisany 3 stycznia 2013 roku przez Jana Czudka - Dyrektora Generalnego, Iva Žižkę - Dyrektora Personalnego oraz Przewodniczących Związków Zawodowych: Františka Ligockiego i Jiříego Slívę.

  Styczeń`2013

  « powrót do góry
   

  Grupa Třinecké železárny – Moravia Steel ma nową spółkę-córkę

  Grupa Třinecké železárny – Moravia Steel kontynuuje strategię poszerzania portfolio spółek-córek. Nową spółką-córką została firma Dalselv Design, której działalność dotyczy projektów oraz konstrukcji w branży koksowniczej, przede wszystkim w zakresie baterii koksowniczych i maszyn serwisowych. Huta Trzyniec została właścicielem 68 procent akcji tej ostrawskiej spółki.

  Jan Czudek, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Huty Trzyniec wyjaśnia: spółka Dalselv Design nie jest dla nas nieznaną firmą. W 2010 roku spółka ta brała udział w kluczowej inwestycji Huty Trzyniec - rekonstrukcji i modernizacji baterii koksowniczej nr 12. Byliśmy bardzo zadowoleni z wykonanej pracy. Mogę więc wyrazić swoje pełne zadowolenie, że firma Dalselv Design została częścią naszej grupy.Jan Czudek dalej dodaje, że umiejętności oraz wiedza pracowników tej spółki na pewno pomogą Hucie w realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

  Spółka Dalselv Design prowadzi rekonstrukcje, modernizacje i proekologiczne inwestycje dotyczące baterii koksowniczych oraz zabezpiecza kompletną działalność serwisową, tzn. opracowanie projektu, dokumentację produkcji, produkcję własną oraz ocenę przydatności konstrukcji i budynków. Dochody roczne spółki, która zatrudnia dwadziestu pracowników, w 2012 roku osiągnęły 55 milionów koron czeskich. Firma obsługuje klientów na rynku krajowym, ale także na Słowacji, w Rumunii oraz na Ukrainie.

  Styczeń`2013

  « powrót do góry