O pracy

Aktualności - 2015 r.

   

  W Hucie Trzyniec już działają nowe przemysłowe systemy odkurzania. Są to filtry i inne urządzenia do odpylania spalin o łącznej wartości 2,6 miliarda koron

  Pod koniec 2015 roku w Hucie Trzyniec uruchomiono kilka urządzeń służących do odpylania spalin przy produkcji żelaza i stali. Korzyści płynące z obniżenia emisji zanieczyszczeń odczują zarówno pracownicy zakładu, ale również okoliczni mieszkańcy. Dzięki inwestycji o wartości ponad 2,6 miliarda koron, poziom emisji kurzu obniży się o około jedną trzecią. Tym samym zakończony zostanie kluczowy etap w proekologicznej działalności Huty Trzyniec. Spółka planuje jednak kontynuację podobnych inwestycji w przyszłości.

  Podczas gdy dziesięć lat temu Huta Trzyniec wyprodukowała blisko 5,5 tysięcy ton kurzu, w roku 2014, przy niezmiennej produkcji stali wynoszącej około 2 milionów ton, liczba ta wynosiła już tylko 560 ton.

  „W roku 2016 będziemy kontynuować obniżanie poziomu emisji kurzu, wykorzystując do tego celu maksymalnie wszystkie zainstalowane urządzenia. Aktualnie wszystkie kluczowe zakłady produkcyjne Huty Trzyniec posiadają już nowoczesne systemy odkurzania i filtry najwyższej jakości. Krótko mówiąc - w Trzyńcu stosujemy już wszystko to, co najbardziej sprzyja obniżaniu emisji kurzu“ - tłumaczy dyrektor generalny Huty Trzyniec Jan Czudek. Jednocześnie dodaje, że dzięki wdrożonym rozwiązaniom prawdopodobnie uda się obniżyć emisję kurzu do poziomu poniżej 500 ton na rok. Spowoduje to, że w porównaniu z rokiem 1999, poziom emisji kurzu będzie niższy o 90%.

  Te wyniki są możliwe do osiągnięcia przede wszystkim dzięki olbrzymim odkurzaczom, zainstalowanym na aglomerowni, stalowni konwertorowej i obu wielkich piecach. Aglomerownia to jedno z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Ruda żelaza jest bowiem tutaj spiekana z kolejnymi składnikami, niezbędnymi do produkcji żelaza. To z kolei powoduje, że emisja kurzu jest tam największa.

  Inwestycja dotycząca odpylania spalin, wykonana w aglomerowni nr 2, za kwotę blisko miliarda koron, pomoże obniżyć emisję zanieczyszczeń o 126 ton na rok i pozwoli uzyskać koncentrację poniżej 15 miligramów na metr sześcienny. Korzyści z tej inwestycji odczują głównie mieszkańcy Czeskiego Cieszyna, gdyż ta część regionu była dotychczas najmocniej dotknięta takimi zanieczyszczeniami.

  Z kolei system wtórnego odpylenia spalin w hali produkcyjnej stalowni konwertorowej, który kosztował blisko miliard koron, przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków pracy i obniżenia emisji kurzu. Dzięki tej infrastruturze poziom emisji kurzu może spaść o 154 tony na rok. Montaż systemu wtórnego odpylenia spalin został wykonany bez przerywania produkcji stalowni.

  Rezydualna emisja powinna wynosić do 10 miligramów na metr sześcienny. „Urządzenie funkcjonuje w zasadzie jak odkurzacz. Zamiast jednego worka ma ich jednak kilka tysięcy, każdy o wymiarze osiem metrów“ - wyjaśnia Jan Czudek. Poziom emisji kurzu zminimalizowano również w związku z odpylaniem spalin w odlewniach wielkich pieców. Umożliwiły to najnowocześniejsze pod względem technologicznym filtry tkaninowe, zatrzymujące z dużą skutecznością nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu.

  Od początku 2013 roku do końca 2015 roku Huta Trzyniec wydała na proekologiczne inwestycje blisko 3 miliardy koron. Koszty te w znaczącej części pokryte zostały ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Środowisko Naturalne, w trybie konkursów nr 36 i 38. Kolejne projekty są już dziś przygotowywane, a ich tematyka również dotyczy eliminacji kurzu. Niektóre z nich koncentrować się będą również na innych substancjach zanieczyszczających. „W kolejnym roku ukończymy inwestycję, służącą obniżeniu emisji dwutlenku siarki, który również jest szkodliwy dla środowiska naturalnego. Chodzi o urządzenie do odsiarczania w aglomerowni nr 1“ - uzupełnia dyrektor ds. inwestacji i strategii Radek Olszar.

  W roku 2015 rozpoczęto również prace przygotowawcze dotyczące dawkowania węgla aktywnego do spalin powstałych przy spiekaniu w aglomerowniach nr 1 i 2. Zakończą się one w pierwszym kwartale 2016 roku. „Pasy do spiekania aglomeratu są najpoważniejszym źródłem zanieczyszczenia dioksynami, dlatego też od 2016 roku chcemy obniżyć ich emisję“ - dodaje Radek Olszar.

  Do końca 2019 roku Huta Trzyniec planuje wydać na modernizację zakładu kolejne środki - około 12 miliardów koron, z czego na inwestycje ekologiczne przeznaczono 2 miliardy koron.

  Grudzień`2015

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec przygotowuje przegląd nowości technologicznych

  Huta Trzyniec przygotowuje we współpracy z Czeskim Towarzystwem Metalurgicznym (Českou hutnickou společností - ČHS, z.s.) międzynarodową wystawę wynalazków, patentów oraz innowacyjnych technologii. W czerwcu 2016 r. w Trzyńcu pojawią się wystawcy z całego świata, którzy wezmą udział w wystawie INVENT ARENA, odbywającej się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Organizacji Wynalazczych (IFIA).

  „INVENT ARENA zaprezentuje nowatorskie wynalazki, ktore już wkrótce znajdą zastosowanie także w praktyce. W ten sposób chcemy propagować naukę i technikę. Jesteśmy dumni z tego, że Huta Trzyniec jest współorganizatorem wystawy prezentującej wynalazki najwyższej klasy“ - podkreśla Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jan Czudek.

  Podczas wystawy można będzie obejrzeć wynalazki oraz nowoczesne technologie stosowane w hutnictwie, energetyce, budownictwie, jak również w inżynierii oraz ekologii. W hali WERK ARENA w Trzyńcu nie zabraknie również wynalazków z dziedziny chemii, rolnictwa, medycyny, telekomunikacji, automatyzacji i innych. W ramach poszczególnych kategorii wyróżnione zostaną najciekawsze eksponaty.

  „Dzięki tej wystawie Trzyniec dołączy do miast takich jak Moskwa, Warszawa, Stambuł czy Genewa, w których już tradycyjnie organizowane się podobne wydarzenia. Objęcie wystawy w Trzyńcu patronatem organizacji IFIA to wyraz uznania dla działań Huty Trzyniec na rzecz wynalazczości i optymalizacji technicznych aspektów produkcji. Dzięki osiągnięciom w tej dziedzinie Huta Trzyniec zaliczana jest do czołówki nie tylko krajowych, ale również światowych, najbardziej konkurencyjnych firm hutniczych“ - podsumowuje jeden z organizatorów, Jan Kobielusz ČHS, z.s. Dodaje również, że w ramach wystawy odbywać się będą seminaria dotyczące problematyki własności intelektualnej oraz wsparcia dla młodych wynalazców. W trakcie wystawy INVENT ARENA zaplanowana jest także czwarta edycja Międzynarodowych Gier Rzemieślniczych dla uczniów podstawowych i średnich szkół z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier, Niemiec i Austrii.

  Honorowymi patronami wystawy są m.in. wicepremier Republiki Czeskiej ds. badań i innowacji Pavel Bělobrádek, minister przemysłu i handlu Jan Mládek, przewodniczący Akademii Nauk Republiki Czeskiej Jiří Drahoš, minister edukacji Kateřina Valachová i inni.

  Wystawę wynalazków organizują wspólnie Huta Trzyniec i Czeskie Towarzystwo Metarugiczne (ČHS, z.s.) we współpracy z partnerami: TRISIA, a.s. oraz Ostravské výstavy, a.s. Patronami specjalistycznymi są ÚPV - Úřad průmyslového vlastnictví Praha oraz ČSVZ – Český svaz vynálezců a zlepšovatelů.

  Wszystkie informacje dotyczące wystawy znajdują się na stronie internetowej www.inventarena.cz.

  Wystawa odbędzie się w terminie od 16 do 17 czerwca 2016 roku.

  Listopad`2015

  « powrót do góry
   

  Średnia szkoła zawodowa Huty Trzyniec przygotowała dla uczniów nowoczesne pracownie i warsztaty za 20 milionów koron czeskich

  Już od drugiego półrocza roku szkolnego 2015/2016 uczniowie Średniej Szkoły Zawodowej Huty Trzyniec będą mogli korzystać z nowych pracowni. W tej chwili są one już wykorzytywane do prowadzenia zajęć teoretycznych, natomiast jako pracownie zawodowe, zostaną uruchomione w grudniu 2015 roku.

  Jest to największa, jak dotychczas, inwestycja związana z modernizacją wyposażenia szkoły i prowadzonych tutaj warsztatów. Jak wyjaśnia dyrektor szkoły, Aleš Adamus: „Jesteśmy w pełni świadomi potrzeby stworzenia naszym uczniom jak najlepszych warunków kształcenia, aby kompleksowo przygotować ich do przyszłej pracy zawodowej. Dotychczasowe wyposażenie pracowni do nauki zawodu oraz warsztatów nie odpowiada już współczesnym standardom, przez co nie daje możliwości prowadzenia edukacji na oczekiwanym poziomie“.

  Obecnie nauka prowadzona jest już w pracowni rysunku technicznego, wyposażonej w komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem. W pracowni języka angielskiego znajdują się nowoczesne pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna oraz zestawy słuchawek, dzięki którym nauka jest bardziej efektywna i atrakcyjna. Nowa pracownia fizyki i chemii stwarza warunki do przeprowadzania doświadczeń, których nie można byłoby wykonywać przy jej wcześniejszym wyposażeniu. Łączny koszt wyposażenia wyniósł 3 miliony czeskich koron. Aktualnie modernizowany jest również budynek szkoły, co podniesie atrakcyjność placówki, jak również pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania. Wydatki na inwestycję w większości pokryte są ze środków Unii Europejskiej.

  Szkoła zainwestowała łącznie 17 milionów w wyposażenie sześciu warsztatów. „Chodzi o warsztaty kształcące w zakresie: elektrotechniki, metaloplastyki, hydrauliki – pneumatyczności, spawania plastików, spawania łukiem elektrycznym i płomieniem. Każdy z tych warsztatów posiada nowoczesne wyposażenie, umożliwiające uczniom dobre przygotowanie praktyczne. Przystępując do projektu modernizacji warsztatów wzorowano się na działalności podobnej placówki edukacyjnej w Niemczech“ stwierdza zastępca dyrektora ds. wychowania praktycznego Tibor Flachbart. Ze szkołą w niemieckim mieście Ansbach trzyniecka placówka współpracuje już od dłuższego czasu. W listopadzie zorganizowany zostanie w Niemczech staż dla grupy ślusarzy, którzy wezmą udział w budowaniu drukarki 3D.

  Niepubliczna średnia szkoła zawodowa jest prowadzona i finansowana przez Hutę Trzyniec. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do niej ponad 700 uczniów, głównie na kierunkach technicznych. Nauka realizowana jest na poziomie zawodowym oraz maturalnym, w takich zawodach jak: operator obrabiarki CNC, hutnik operator, elektrotechnik, ślusarz, pracownik odlewni, hutnik, mechanik, elektryk i inni. Jak podsumowuje dyrektor ds. personalnych i administracyjnych Huty Trzyniec, Ivo Žižka: „Nasz region uzależniony jest z dużej części od przemysłu, który nieustannie się rozwija, a to wiąze się z potrzebą zaangażowania kolejnych, uzdolnionych pracowników. Rozwój naszej szkoły jest zatem dla Huty Trzyniec priorytetowem, aby działać w regionie dla następnych pokoleń“.

  Corocznie szkoła organizuje Dni Otwarte dla uczniów szkół podstawowych i ich rodziców. W tym roku odbędą się one w czwartek 5 listopada i w środę 9 grudnia. W trakcie Dni Otwartych zaprezentowane zostaną również nowe pracownie zawodowe. W roku 2016 Dni Otwarte odbędą się w sobotę 16 stycznia.

  Listopad`2015

  « powrót do góry
   

  Nowy, ekologiczny kocioł o jedną trzecią obniżył emisję zanieczyszczeń

  Nowy, ekologiczny kocioł fluidalny działający w Energetyce Trzyniec spełnia rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń. Spółka-córka Huty Trzyniec zrealizowała tę inwestycję o wartości 1,1 miliarda koron systemem roboczym, w ciągu 2 lat. Dzięki wykonaniu tego zadania stacja cieplna obniży szkodliwą emisję dwutlenku siarki (SO2) o 28 %, tlenku azotu (NOx) o 22 % oraz pyłu o 20 %.

  Wdrożone właśnie do eksploatacji nowoczesne urządzenie zastąpiło przestarzały kocioł, który nie spełnia już obecnie wymaganych standardów dotyczących procesu spalania. Nowy, fluidalny kocioł, oznaczony jako NK14, generuje co najwyżej 10 mg emisji pyłu na m3, czyli mniej niż wynoszą nowe wytyczne Unii Europejskiej dotyczące emisji przemysłowych.

  Jak wyjaśnia Petr Matuszek, Dyrektor spółki Energetyka Trzyniec - "według wytycznych, spółka musi do 2016 r. obniżyć emisję pyłu podczas spalania węgla do 20 mg/m3. Tymczasem nowe urządzenie emituje zdecydowanie mniej zanieczyszczeń, nawet przy takiej samej wydajności kotła wynoszącej 125 ton pary na godzinę”.s

  Urządzenie jest pod względem technologicznym unikalne i zostało wcześniej przetestowane globalnie. Kocioł wykorzystuje tzw. BAT (Best Available Technology) – najbardziej dostępne technologie.

  W spółce Energetyka Trzyniec, która zabezpiecza całe zapotrzebowanie na energię ze strony Huty Trzyniec, jest to już trzeci z kolei kocioł, wykorzystujący technologię cyrkulacji warstwy fluidalnej. Pierwsze dwa takie urządzenia zostały uruchomione w Europie Wschodniej i Środkowej.

  Nowy kocioł NK14, oprócz czarnego i brązowego węgla oraz gazu wielkopiecowego, potrafi również spalać biomasę (zrębki drzewne) do maksymalnego poziomu 30 % cieplnego poboru mocy. Jak zaznacza Petr Matuszek - „zakładamy, iż dzięki pracy nowego kotła spółka spali prawie 100 tysięcy ton węgla rocznie. Obecnie równoczesne spalanie gazu wielkopiecowego jako wtórne źródło energetyczne przyczynia się do oszczędności paliwa kopalnianego.“

  Na realizację inwestycji uzyskano dotację w wysokości 362 milionów koron, pochodzącą z Programu Operacyjnego Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozostałe koszty pokryła spółka z własnych źródeł oraz z kredytu inwestycyjnego.

  Spółka Energetyka Trzyniec produkuje ciepło i parę nie tylko dla Huty Trzyniec, ale także dla miasta Trzyniec i okolic. Firma jest głównym producentem energii elektrycznej dla potrzeb huty. Wytwarza ponad 700 tysięcy MWh rocznie, co stanowi około 70 procent łącznego zapotrzebowania ze strony Huty Trzyniec. Pozostałe 30% zakład pozyskuje z rynku energii elektrycznej.

  Październik`2015

  « powrót do góry
   

  Linde uruchamia nową stację separacji powietrza w Hucie Trzyniec

  W dniu 13 października 2015 r. firma Linde Gas a.s., spółka – córka The Linde Group uruchamia w Hucie Trzyniec nową stację separacji powietrza.

  W lutym 2013 r. spółka Linde Gas podpisała długoletni kontrakt zabezpieczający dostawy gazów technicznych do Huty Trzyniec. Umowa ta stanowi nawiązanie do długoletniej, owocnej współpracy pomiędzy Linde Gas i Hutą Trzyniec. Już w 1994 r. Linde Gas wdrożyła w swoim zakladzie urządzenie do kondensacji oraz czyszczenia argonu, zaś od 2000 r. rolą Linde Gas jest kompleksowe zaopatrzenie Huty Trzyniec w gazy techniczne.

  Nowatorskie technologie produkcyjne wykorzystywane w Hucie Trzyniec wiążą się z koniecznością zapewnienia dostaw znaczącej objętości tlenu i innych gazów technicznych wysokiej jakości, co również warunkuje obniżkę kosztów. Dotychczas wykorzystywane przez firmę Linde Gas w Hucie Trzyniec urządzenie nie spełnia już obecnie wymaganych standardów, dlatego wymaga zastąpienia bardziej nowoczesną infrastrukturą.

  Huta Trzyniec jest najbardziej znaczącym klientem firmy Linde Gas w Republice Czeskiej. Łączne koszty uruchomienia nowego urządzenia wyniosły ponad 60 milionów EUR.

  Wydajność nowej, automatycznej jednostki wynosi ponad 34 000 Nm3/h tlenu, 34 500 Nm3/h azotu i 300 Nm3/h argonu. Wdrożenie nowej stacji separacji powietrza poprawia nizawodność dostaw gazów technicznych, niezbędnych w procesie wytwarzania stali.

  „Aktualna inwestycja dotycząca nowoczesnego urządzenia PCI (wtrysk pyłu węglowego do wielkich pieców) warunkuje kolejną inwestycję dotyczącą zwiększenia dostaw tlenu i azotu. Nowoczesna technologia zastąpi część koksowego wsadu drobno zmielonym węglem, który będzie bezpośrednio wdmuchiwany poprzez dysze do wysokiego pieca. Cały proces jest dzięki temu prostszy i bardziej ekologiczny“ – wyjaśnia inż. Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec. Jak twierdzi Dyrektor Jan Czudek, efektywna i bezpieczna dostawa gazu jest niezbędna w procesie produkcji stali.

  W aspekcie technicznym projekt nowej stacji separacji powietrza powstał i został zrealizowany we współpracy firm Linde Gas oraz Linde Engineering. Nowatorskie urządzenie z portfolio Linde Engineering SCALE 10 000 przygotowano zgodnie ze specyfiką gazów technicznych stosowanych w stalowni.

  „Uroczystość oficjalnego uruchomienia nowego urządzenia stacji separacji powietrza w Hucie Trzyniec jest potwierdzeniem zdobycia przez Linde Gas przodującej pozycji na rynku gazów technicznych w Republice Czeskiej“ – nadmienił Bernd Eulitz, członek zarządu spółki akcyjnej The Linde Group. „Najnowocześniejsza stacja separacji powietrza przyczyni się do dalszej poprawy sytuacji ekonomicznej Huty Trzyniec, natomiast jest to także kluczowe zabezpieczenie dla strategicznego klienta firmy Linde Gas, zwiększające niezawodność dostaw gazów technicznych.“

  Urządzenie zostało z sukcesem próbnie wdrożone w czerwcu 2015 r., nawet o kilka dni wcześniej, niż zostało to uwzględnione w umowie. W dniu 13 października 2015 r. firma Linde Gas uroczyście ogłosiła w Hucie Trzyniec oficjalne uruchomienie tego urządzenia. Nastąpiło to w obecności reprezentantów Huty Trzyniec, partnerów handlowych oraz gości reprezentujacych region, a zatem kierownictwa spółki Linde Gas a.s.

  O Linde Gas a.s.
  Linde Gas a.s., członek The Linde Group, jest przodującym dostawcą gazów technicznych w Republice Czeskiej. Dostarcza gazy techniczne, specjalne, medyczne i spożywcze, chłodziwo, LPG, suchy lód, produkty rekreacyjne oraz związane ze stylem życia, akcesoriami spawalniczymi i asortyment uzupełniający. Firma realizuje również duży zakres usług towarzyszących. Linde Gas a.s., posiadająca ponad 200 punktów sprzedaży, dysponuje największą siecią gazów technicznych i akcesoriów w Republice Czeskiej. Więcej informacji o Linde Gas a.s. można znaleźć na stronie internetowej www.linde-gas.cz.

  O The Linde Group
  W roku obrotowym 2014 The Linde Group osiągnęła przychód w wysokości 17,047 mld Euro. Jednocześnie spółka plasuje się w czołówce światowych producentów gazów technicznych oraz konstruktorów urządzeń związanych z tą branżą. The Linde Group zatrudnia około 65 000 ludzi i posiada swoich przedstawicieli w ponad 100 krajach na całym świecie. Strategia The Linde Group zmierza do trwałej poprawy rentowności firmy, koncentrując się jednocześnie na rozwoju działalności międzynarodowej, dzięki ofercie nowatorskich produktów i usług. Linde postępuje odpowiedzialnie wobec swych akcjonariuszy, partnerów handlowych, pracowników, spółki i środowiska naturalnego we wszystkich dziedzinach, regionach i miejscach na całym świecie, gdzie jest aktywna handlowo. Więcej informacji o firmie - The Linde Group on-line na www.linde.com.

  Październik`2015

  « powrót do góry
   

  Inkubator Przedsiębiorczości STEEL-IT w Trzyńcu wśród realizatorów projektu "Zrównoważona działalność gospodarcza"

  Właśnie zakończył się projekt "Zrównoważona działalność gospodarcza", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska?Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w którym jednym z realizatorów był Inkubator Przedsiębiorczości STEEL-IT w Trzyńcu, reprezentowany przez inż. Michala Banota. Projekt przygotowali wspólnie Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z siedzibą w Cieszynie oraz Agencja Rozwoju Regionalnego z Ostrawy.

  Podczas debaty, która odbyła się 28 sierpnia br. w Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Biznesu w Cieszynie inż. Michal Banot przedstawił wyniki analizy młodych firm na polsko-czeskim pograniczu, opracowanej w ramach tego projektu.

  Wśród licznych gości debaty znaleźli się m.in. przedstawiciele VŠB Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Inkubatora Przedsiębiorczości STEEL-IT w Trzyńcu, Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Zamku Cieszyn oraz Agencji Rozwoju Regionalnego Samorządowego Kraju Żylińskiego.

  Projekt miał na celu stworzenie transgranicznej sieci organizacji wspierających początkujących przedsiębiorców po polskiej i czeskiej stronie granicy na terenie województw Morawskośląskiego i Śląskiego, jak również odkrywanie i upowszechnianie nowatorskich form wsparcia początkujących firm.

  Sierpień`2015

  « powrót do góry
   

  Polsko-czesko-słowacka współpraca w sferze zatrudnienia mieszkańców pogranicza

  W dniu 14 sierpnia br. Hutę Trzyniec odwiedzili przedstawiciele samorządów lokalnych z Polski i ze Słowacji: Powiatu Żywieckiego, Powiatu Cieszyńskiego i Powiatu Čadca.

  Celem spotkania było zapoznanie się z działalnością oraz polityk ą personalną Huty Trzyniec w zakresie możliwości i warunków zatrudniania obywateli polskich i słowackich w zakładzie. W ramach nawiązanej współpracy ustalono, że oferty pracy z Huty Trzyniec będą przekazywane do powiatowych urzędów pracy, a jednocześnie informacja o zatrudnieniu zostanie przekazana do szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym. W trakcie wizyty goście zapoznali się także z procesem produkcyjnym oraz nowoczesnymi technologiami produkcji stosowanymi w Hucie Trzyniec.

  Sierpień`2015

  « powrót do góry
   

  Nowoczesna walcownia może dziennie wyprodukować drut o łącznej długości równej odległości pomiędzy Czechami i Argentyną

  Po modernizacji wróciła niedawno do eksploatacji w Hucie Trzyniec jedna z najnowocześniejszych w Europie linii do walcowania. Instalacja ta wytwarzać będzie dziennie przeciętnie tysiąc kilometrów wysokiej jakości drutu, co daje roczną produkcję w wysokości ponad 800 tysięcy ton.

  Dotychczasowa linia do walcowania, pochodząca z 1973 roku, została zmodernizowana na początku bieżącego roku i aktualnie jest już w pełnym rozruchu. Wymieniono w niej urządzenie mechaniczne oraz system kontroli.

  Jak wyjaśnia Milan Kotas, Kierownik Projektu - główną korzyścią ze zrealizowanej inwestycji jest poprawa mechanicznych właściwości drutu i zwiększenie prędkości walcowania do 110 metrów na sekundę, co poprawia wydajność produkcji. Przeprowadzona modernizacja stworzyła Hucie Trzyniec warunki do podążania za najnowszymi trendami w produkcji drutu. Drut przesuwa się po linii z prędkością 400 kilometrów na godzinę, czyli szybciej niż Ferrari Enzo. To tak, jak gdyby linią mknęło Bugatti Veyron Super Sport.

  Dzięki wykorzystaniu technologii termomechanicznego walcowania, czyli walcowania w niższych temperaturach, poprawiają się właściwości drutu. Oznacza to, że kolejna obróbka cieplna jest zbędna. Tak przygotowany drut służy następnie do produkcji skomplikowanych części samochodowych, śrub, łożysk, elektrod spawalniczych itp.

  Każdego dnia z linii może zejść 2,5 tysiąca ton drutu o łącznej długości prawie 14 tysięcy kilometrów. Gdyby ten drut rozciągnąć, sięgnąłby aż do Argentyny - dodaje Česlav Marek, Dyrektor ds. Produkcji w Hucie Trzyniec. Zmodernizowana linia należy do najbardziej nowoczesnych w Europie. Proces produkcji obsługuje operator, który ustawia na linii wymagane parametry produktu. Dzięki nowemu oprogramowaniu linia samoczynnie steruje całym procesem walcowania drutu.

  W pierwszej połowie 2015 roku w walcowni wyprodukowano 430 tysięcy ton drutu, a jej moce produkcyjne były w pełni wykorzystywane. W walcowni pracuje 130 osób, a łącznie Huta Trzyniec zatrudnia siedem tysięcy pracowników.

  Lipiec`2015

  « powrót do góry
   

  W ubiegłym roku w Hucie Trzyniec wyprodukowano 2 540 kiloton stali, co pozwoliło wygenerować zysk netto w wysokości 3,048 miliarda koron czeskich. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty Trzyniec pomyślnie zakończyło rok obrotowy 2014, zaś Huta Trzyniec nadal utrzymuje pozycję lidera w produkcji stali w Republice Czeskiej. Najlepiej sprzedające się produkty to drut walcowany oraz pręt stalowy; w przybliżeniu dwie trzecie produkcji tych wyrobów kierowane jest na eksport.

  Wynik gospodarczy z roku 2014 to efekt wzrostu cen na rynku stalowych wyrobów walcowanych. Pozytywne znaczenie miało również obniżenie kosztów wstępnych w efekcie uruchomienia instalacji PCI (wdmuchiwanie pyłu węglowego do wielkich pieców hutniczych) oraz fuzja Huty Trzyniec ze spółką-córką Sochorová Válcovna w Kladnie. W roku 2014 łączny obrót firmy przekroczył 38 miliardów koron czeskich, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2013 o prawie o 2,5 miliarda koron.

  W obecnych, trudnych warunkach panujących na rynku europejskim, uzyskany przez Hutę Trzyniec wynik finansowy nie jest powszechną normą. Wypracowanie tak wysokiego zysku wymagało wielkiego zaangażowania wszystkich pracowników, jak również menedżerów odpowiedzialnych za podejmowane decyzje. Pomimo, iż w porównaniu z okresem sprzed kryzysu w 2007 roku, odnotowano obecnie spadek zużycia stali o ponad 30 %, produkcja wydziału wyrobów długich walcowanych jest stabilna i nie ulega zmianie w takim stopniu, jak w przypadku innych produktów. I to właśnie jest naszą zaletą - podsumowuje Tomáš Chrenek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec.

  Walcówka nadal pozostaje najlepszym produktem i najbardziej znaczącą częścią portfolio Huty Trzyniec. W wyprodukowanych łącznie 815 tysiącach ton stali wzrósł udział stali węglowej, wykorzystywanej do budowy podzespołów i skomplikowanych części używanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz maszynowym. Jednocześnie odnotowano wzrost sprzedaży drutu stalowego ciągnionego, stosowanego do produkcji śrub i łożysk. W 2014 roku Huta Trzyniec dostarczyła również na rynek 570 tysięcy ton prętów stalowych i stali profilowanej. Oddana do użytku w roku 2014 inwestycja dotycząca modernizacji nowej linii indukcyjnej do łuszczenia oraz uszlachetniania prętów stalowych zwiększyła możliwości produkcyjne Huty Trzyniec w zakresie stali prętowej i profilowanej, o wyższej wartości dodanej, stosowanej w przemyśle samochodowym oraz maszynowym.

  Jak podkreśla Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec - w ubiegłym roku została również unowocześniona walcownia drutu. Ta inwestycja uplasowała zakład w światowej czołówce. Huta nadal będzie kontynuować inwestycje mające na celu poszerzenie końcowej obróbki produktów (finalizację). Klienci są zainteresowani tym asortymentem produktów, w związku z czym zakład stara się utrzymać na pozycji światowego lidera, a szczególnie na rynku europejskim, gdzie poziom konkurencji jest bardzo wysoki.

  Wśród kolejnych przedsięwzięć proekologicznych trzeba zwrócić uwagę na inwestycję dotyczącą odpylenia powietrza, za ponad miliard koron czeskich, która zakończy się w bieżącym roku. Prawie dwie miliardy koron zostaną dodatkowo przeznaczone na modernizację produkcji. Do najbardziej znaczących tegorocznych inwestycji trzeba też zaliczyć rozpoczęcie generalnego remontu jednej ze dwóch baterii koksowniczych, jak również zakup nowych pieców do wyżarzania do obróbki cieplnej prętów i drutu.

  Produkcja stali w ubiegłym roku w Republice Czeskiej wzrosła o 3,5 %. Krajowy przemysł stalowy ustabilizował się, zarówno jeśli chodzi o produkcję, jak też konsumpcję i handel. W roku 2015 oczekiwany jest wzrost popytu na stal ze strony takich sektorów jak: budownictwo oraz przemysł maszynowy i samochodowy - uściśla Ján Moder, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec.

  Do chwili obecnej Huta Trzyniec wyprodukowała ponad 175 milionów ton stali wraz z wyrobami walcowanymi, które znajdują odbiorców nie tylko w Republice Czeskiej, ale są także dostarczane do ponad 60 krajów na całym świecie. Aktualnie firma zatrudnia około 7 000 osób.

  Czerwiec`2015

  « powrót do góry
   

  Energetika Třinec to bezpieczny zakład

  Tytuł „Bezpieczna Firma” należy od maja 2015 roku do Energetiki Třinec, spółki-córki Huty Trzyniec. Program, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia zatrudnionych ogłosiły Ministerstwo Pracy Republiki Czeskiej oraz Państwowy Urząd Inspekcji Pracy. W spółce Energetika Třinec, w ubiegłym roku wypadkowi uległ tylko jeden pracownik.

  Wdrożony program dotyczy zarządzania systemem BOZP (bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy), który spełnia zarówno czeskie normy bezpieczeństwa, jak też rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej. Jednocześnie program respektuje przepisy oraz wytyczne związane z normami systemowymi. Firma Energetika Třinec zgłosiła się do programu w 2014 roku. Po przeprowadzeniu inspekcji oraz audytu systemu otrzymała w roku bieżącym zaświadczenie ważne do 2018 roku. Huta Trzyniec jest dumna z posiadania znaku „Bezpieczna firma” już od 2013 roku.

  Dyrektor spółki Energetika Třinec, Petr Matuszek, odebrał już z rąk Dyrektora Departamentu BOZP Ministerstwa Pracy RCz, Jiřího Vaňáska oraz Inspektora Generalnego Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy, Rudolfa Hahna – zaświadczenie o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną zdrowia w pracy.

  Petr Matuszek wypowiedział się również podczas uroczystości przekazania zaświadczeń, stwierdzając, że dziękuje wszystkim swoim pracownikom, przedstawicielom firmy Enviform oraz Huty Trzyniec, dzięki których ekspertyzom zakład mógł zdobyć zaświadczenie „Bezpieczna Firma”. Firma Energetika Třinec zatrudnia obecnie 368 osób.

  Spółka Energetika Třinec posiada dwa wydziały produkcyjne z mieszaną produkcją energii elektrycznej oraz ciepła. Oprócz ciepła dla Huty Trzyniec, miasta Trzyniec oraz regionu, zakład produkuje również energię elektryczną, przeciętnie na poziomie ok. 700 tysięcy MWh za rok, co zaspokaja 80 procent potrzeb wszystkich zakładów Huty Trzyniec. W ubiegłym roku Energetika Třinec wyprodukowała rekordową ilość energii elektrycznej, aż 721 tysięcy MWh.

  Maj`2015

  « powrót do góry
   

  Konkurs „Mój Werk“ inspiruje dzieci do zdobywania wiedzy o hucie żelaza

  Ułożenie 30-elementowych puzzli, zapamiętanie jak nawiększej liczby numerów identyfikacyjnych pracowników, odgadnięcie postaci na zdjęciach lub znalezienie różnic pomiędzy produkcją drutu w latach 70. i obecnie - z takimi zadaniami musieli uporać się uczniowie klas siódmych z rejonu Trzyńca oraz Jabłonkowa startujący w konkursie „Mój Werk“.

  Celem konkursu było ukazanie dzieciom prawdziwego obrazu fabryki produkującej najwięcej stali w Republice Czeskiej. Jak tłumaczy Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec – zakład należy obecnie do nowocześniejszych w Europie. Dzięki rozwojowi technologicznemu Huta znajduje się w światowej czołówce producentów stali. Trzeba podkreślić, iż zmieniła się strategia zakładu. Firma aktualnie skupia się na produkcji stali specjalnej, nie zapominając o wysokiej jakości produktach w ramach produkcji końcowej. Sprzyja temu również automatyzacja produkcji.

  Z badań prowadzonych wśród dzieci wynika, iż na początku każdej lekcji tematycznej jeszcze nie mają pojęcia o hucie i odbierają ją jako miejsce, gdzie... „tylko produkuje się żelazo“.

  Druga edycja konkursu odbywa się w tym roku szkolnym w 35 klasach siódmych: od Mostów koło Jabłonkowa aż po Gnojnik. W ciągu roku szkolnego na lekcjach o charakterze rozrywkowym, ponad 700 uczniów zdobyło ciekawe informacje o Hucie Trzyniec: dlaczego huty powstały właśnie w tym regionie, jakie wyroby produkują oraz w jakich krajach na świecie można znaleźć stal z Trzyńca, opatrzoną znakiem firmowym trzech młotków w kole. Ważne są również informacje dotyczące odpowiedzialności huty za środowisko naturalne i starań zakładu o kolejne inwestycje, jak również działania modernizacyjne. Ze wszystkich tych informacji uczniowie czerpią wiedzę potrzebną do startu w konkursie.

  W organizacji konkursu o Hucie Trzyniec ma swój wkład również Biblioteka Miejska w Trzyńcu. Jak stwierdza w imieniu biblioteki Marika Zadembská - dzieci powinny znać swoją okolicę również w kontekście jej historii. Huta Trzyniec odgrywa w tym zakresie w regionie bardzo ważną rolę. Dlatego też trzeba rozmawiać z dziećmi na lekcjach o historii miast i gmin, w których żyją.

  Uczniowie mieli też okazję sprawdzić swoją wiedzę w konkursie drużynowym, w którym zdobyli potrzebne punkty. Na ogólny wynik może również wpłynąć głosowanie publiczne, m.in. służące wyborowi rozpoczętego w danym roku dzieła sztuki. W roku bieżącym dzieci przedstawiły reklamowy afisz z ofertą pracy w Hucie Trzyniec. Wyróżnione utwory artystyczne można obejrzeć w Internecie na stronie www.soutěž/ehutnik.cz. Klasa, która uzyska najwięcej punktów, w czerwcu br. pojedzie w nagrodę na trzydniową wycieczkę do Wysokich Tatr.

  Kwiecień`2015

  « powrót do góry
   

  W 2014 roku Huta Trzyniec z własnej inicjatywy przeznaczyła miliony koron czeskich na proekologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne

  10-dniowy pobyt w Tatrach dla 250 uczniów szkół podstawowych w Trzyńcu, którego koszt wyniósł ponad 1,5 miliona koron czeskich, kolejny milion koron przeznaczony na wyczyszczenie ulic, troska o zieleń oraz nasadzenia drzew za kwotę 5,5 miliona koron czeskich, nowe budki dla zagrożonego gatunku pluszcza, wyczyszczenie koryta oraz brzegów rzeki przepływającej przez teren huty jak również inne przedsięwzięcia proekologiczne - to tylko niektóre zadania, które Huta Trzyniec zrealizowała w 2014 roku na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

  Te zadania to równocześnie zobowiązania, która spółka realizuje zgodnie z Umową Dobrowolną, zawartą z Ministerstwem Środowiska Republiki Czeskiej. Porozumienie to dotyczy łącznie 16 zadań wykraczających poza obligatoryjne zobowiązania środowiskowe Huty Trzyniec. W 2014 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Spółka pragnie kontynuować działania proekologiczne również w roku 2015. Swoje zobowiązania wobec Huty Trzyniec jako firmy produkującej największą w kraju ilość stali wypełniło także Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej.

  Jak wyjaśnia Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: troska o środowisko naturalne oraz mieszkańców regionu to priorytet naszej firmy. Umowa Dobrowolna to kolejny dowód naszej działalności proekologicznej. Z każdym rokiem staramy się o poprawę stanu środowiska naturalnego nie tylko z myślą o naszych pracownikach, ale także dla ludzi żyjących w bezpośredniej bliskości huty. Jestem przekonany, że Umowa Dobrowolna to istotne zobowiązanie, a nie tylko zbędny dokument schowany w szufladzie.

  Umowa Dobrowolna zapewnia dzieciom ze szkół podstawowych możliwość spędzenia części wakacji na świeżym powietrzu w słowackich Tatrach. W ramach tego porozumienia zebrano także niemal dwie tony różnego rodzaju odpadów. Ogromne środki przeznaczone są na instalacje odpylenia największych zakładów produkcyjnych huty, tj. wielkich pieców, spiekalni oraz stalowni. W tych przedsięwzięciach inwestycyjnych wykorzystuje się najnowocześniejsze filtry tkaninowe, nieprzepuszczające do atmosfery nawet najmniejszych cząsteczek pyłu oraz umożliwiające obniżenie ilości pyłu o co najmniej jedną trzecią w porównaniu ze stanem obecnym. Dzięki temu nastąpi znaczna poprawa środowiska pracy osób zatrudnionych w zakładach produkcyjnych Huty Trzyniec.

  Jak dodaje Česlav Marek, Dyrektor Produkcyjny Huty Trzyniec: staramy się nieustannie obniżać zapotrzebowanie na surowce wstępne, materiały oraz produkcję odpadów. W największym możliwym zakresie poddajemy recyklingowi surowce wtórne, powstające w trakcie cyklu produkcyjnego oraz stopniowo wymieniamy przestarzałe urządzenia produkcyjne na nowoczesne, o niższej wydajności energetycznej. Huta Trzyniec posiada wdrożony system zarządzania środowiskiem naturalnym od 2001 roku.

  W ramach Umowy Dobrowolnej Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej zobowiązało się m.in. do możliwie szybkiego wdrożenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Środowisko Naturalne. Podczas negocjacji z Komisją Europejską Ministerstwo uzgodniło wsparcie dla projektów dotyczących sekundarnego odpylenia hali stalowni konwertorowej oraz odpylenia spalin i węzłów spiekalni nr 2 w Hucie Trzyniec.

  Jak informuje Berenika Peštová, Wiceminister Ministra Środowiska Republiki Czeskiej: umowy dobrowolne traktowane są jako bardzo dobra metoda poprawy stanu powietrza w tych regionach, gdzie przede wszystkim w miesiącach zimowych mieszkańcy cierpią z powodu tzw. niskiej emisji. Powoduje to pogorszenie jakości życia dorosłych, ale przede wszystkim dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że o ile ta umowa będzie wdrażana na warunkach takich jak dotychczas, to w zaplanowanych terminach uda się zrealizować podstawowe przedsięwzięcia inwestycyjne Huty Trzyniec. To doprowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców okolic Trzyńca, Jabłonkowa oraz Czeskiego Cieszyna, w tym także pracowników huty.

  Meritum zawartej Umowy Dobrowolnej są zobowiązania obu stron do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Regionie Morawsko-Śląskim. Umowa obowiązuje do końca 2017 roku.

  Marzec`2015

  « powrót do góry
   

  Badania ankietowe potwierdziły satysfakcję pracowników z zatrudnienia w Hucie Trzyniec

  Pracownicy Huty Trzyniec są dumni ze znaku firmowego „trzech młotków w kole”, który wyeksponowany jest na wszystkich produktach huty, eksportowanych na cały świat. W ich opinii firma jest dobrym pracodawcą i posiada doskonałe perspektywy rozwoju na przyszłość.

  Jak wynika z badań, pracownicy huty chętnie przyjęliby wyższe wynagrodzenia, ich oczekiwania dotyczą też poprawy jakości wyżywienia i usprawnienia komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, przede wszystkim dzięki częstszym spotkaniom z kierownictwem.

  W tegorocznym badaniu po raz pierwszy wykorzystano kwestionariusze elektroniczne, a zarazem odnotowano rekordowo wysokie zainteresowanie pracowników. Z łącznej liczby 6 971 zatrudnionych, wliczając również pracowników zakładów produkcyjnych w Ciągarni w Starém Městě, Walcowni rur w Ostravě, Linii Uniwersalnej w Bohumíně oraz Walcowni Sochorowej w Kladně - kwestionariusz wypełniło 2 755 osób, blisko 40 % wszystkich pracowników Huty Trzyniec.

  Ocena zadowolenia pracowników przeprowadzana jest już od 1998 roku. Tegoroczne wyniki są najlepsze w historii. Jak wyjaśnia Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec: zadowolenie pracowników to jeden z podstawowych atutów spółki, który wpływa na osiągnięcia i sukcesy firmy. Cieszy mnie, że ostatnie wyniki badania wyraźnie wskazują na rosnący poziom zadowolenia naszych pracowników.

  Niezwykle pozytywnie należy ocenić wysokie zainteresowanie udziałem w badaniu. Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec dodaje: byłem mile zaskoczony, że tak wielu pracowników wzięło udział w badaniu. Dziękujemy wszystkim za ich opinie i odpowiedzi. Jestem bardzo zadowolony, że większość pracowników ma pozytywne nastawienie do huty. Natomiast te negatywne aspekty będziemy stopniowo poprawiać.

  85 % pracowników postrzega pozytywnie znak fabryczny Huty Trzyniec. Za dobrego pracodawcę uważa hutę 77 % respondentów. Jak wyjaśnia Ivo Žižka, Dyrektor Personalny Huty Trzyniec: z ogólnej liczby 2 755 uczestników badania: bardzo niezadowolonych z pracy było tylko 1,3 % pracowników, a niezadowolonych - 3,6 %.

  Pracownicy huty oczekują częstszych spotkań z kierownictwem. W tym zakresie zadowolenie z obecnej sytuacji deklarowało około 45 % pracowników, zaś pozostali byli raczej niezadowoleni. Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec dodaje: będziemy nadal pracować na rzecz wzmocnienia komunikacji między kierownictwem oraz poszczególnymi pracownikami. Biorąc pod uwagę liczbę pracowników huty, nie jest to łatwym zadaniem, ale postaramy się zorganizować więcej spotkań z pracownikami poszczególnych zakładów produkcyjnych oraz rozmawiać z nimi w ich miejscach pracy.

  Luty`2015

  « powrót do góry
   

  Akcja „Rok Przemysłu” powinna pomóc firmom w pozyskaniu młodych pracowników z wykształceniem technicznym

  Około 100 000 pracowników z wykształceniem technicznym brakuje w firmach działających w Republice Czeskiej. Takie dane przedstawiło Stowarzyszenie Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej (SP ČR) na podstawie przeprowadzonych badań. Z szacunków wynika, że w 8 na 10 czeskich przedsiębiorstw w poszczególnych regionach występuje niedobór pracowników posiadających kompetencje techniczne. Jednocześnie zainteresowanie młodych ludzi zawodami technicznymi nie jest wystarczające.

  Jak stwierdza Milan Mostýn (SP ČR): opinia publiczna kojarzy przemysł przede wszystkim z takimi markami jak: Tesla, Baťa, Laurin i Klement oraz innymi osobistościami przełomu XIX i XX wieku. Społeczeństwo czeskie jest dumne z tych tradycji, ale zarazem jest świadome konieczności rozwoju przemysłu. Niestety, współczesny przemysł bywa postrzegany jako zacofany. Nie jest to dobra rekomendacja do popularyzacji wykształcenia technicznego, przede wszystkim jeśli chodzi o przekonanie rodziców i dzieci, że warto podejmować studia w kierunkach technicznych.

  W reakcji na potrzeby kadrowe przedsiębiorstw, Kierownik SP ČR wspólnie z Premierem i innymi członkami rządu, ogłosili rok 2015 „Rokiem Przemysłu oraz Wykształcenia Technicznego”. Celem tej akcji jest kształtowanie wizerunku przemysłu jako nowoczesnej oraz innowacyjnej branży, która potrzebuje młodych ludzi. Niezależnie od wspomnianych działań promocyjnych, SP ČR pragnie dokonać zmian systemowych, które doprowadziłyby do poprawy obecnej, niekorzystnej sytuacji jeśli chodzi o zdobywanie wykształcenia technicznego.

  Powinny to być przede wszystkim zmiany legislacyjne, jak też stworzenie systemu prognozowania potrzeb kadrowych na regionalnych rynkach zatrudnienia, kształtującego liczbę miejsc dla uczniów w szkołach średnich o poszczególnych profilach. Celem tych działań powinna być reforma sposobu finansowania szkół, w kierunku większego wsparcia edukacji na kierunkach technicznych. Już obecnie pracodawcy mogą korzystać ze zniżek podatkowych przysługujących na każdego ucznia, który podejmie praktykę w firmie.

  Takie działania wdrożono m.in. w Hucie Trzyniec, która umożliwia praktykę uczniom przyzakładowej szkoły średniej, w ramach bardzo dobrej współpracy z tą placówką edukacyjną. Jak wyjaśnia Ivo Žižka, Dyrektor Personalny Huty: Spółka z zadowoleniem przyjmuje jakiekolwiek wsparcie dla kształcenia na kierunkach technicznych. Sami inwestujemy znaczne środki finansowe w celu zabezpieczenia działalności bieżącej naszej Średniej Szkoły Technicznej oraz wnioskujemy o zwiększenie limitu przyjęć dla uczniów.

  Średnia Szkoła Techniczna Huty Trzyniec kształci obecnie około 730 studentów w systemie 3-letnim i 4-letnim. Blisko 70 procent absolwentów, tj. około 130 - 150 uczniów rocznie podejmuje pracę w hucie, po zakończeniu nauki w poszczególnych zawodach technicznych. Niektórzy kontynuują edukację w ramach studiów. Wszyscy uczniowie na drugim roku nauki uczęszczają na praktykę do Huty Trzyniec, która jako zakład produkuje corocznie rekordową ilość stali w Republice Czeskiej. W ten sposób firma przygotowuje tych młodych ludzi do pracy w przyszłym zawodzie.

  Średnia Szkoła Techniczna i Huta Trzyniec ze zadowoleniem przyjęły informację o dualnym systemie wykształcenia, który stosowany jest już w Niemczech, Austrii oraz w innych państwach Unii Europejskiej. Tibor Flachbart, zastępca Dyrektora Średniej Szkoły Technicznej wyjaśnia: dualny system wykształcenia to połączenie teorii z praktyką, na konkretnym miejscu pracy. Nasi uczniowie od drugiego roku nauki realizują obowiązkową praktykę z nauczycielami przedmiotów technicznych, odbywającą się na konkretnych stanowiskach pracy w hucie. Otrzymują również wynagrodzenie w wysokości około 2500 koron czeskich miesięcznie.

  Wielką korzyścią z dualnego systemu wykształcenia jest efektywne przygotowanie młodych ludzi do pracy na konkretnych stanowiskach. Współpraca między Hutą Trzyniec i Szkołą jest obecnie jeszcze bardziej intensywna.

  Aleš Adamus, Dyrektor Średniej Szkoły Technicznej wyjaśnia: regularnie organizujemy z Hutą Trzyniec tzw. okrągłe stoły, w których uczestniczą technicy z huty, specjaliści ds. zarządzania kadrami oraz nauczyciele. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na pojawienie się w przemyśle nowych technologii, wymagających uwzględnienia w programie kształcenia zawodowego naszych uczniów. Dzięki istniejącej współpracy Szkoła uzyskuje również potrzebne materiały oraz wyposażenie pracowni. Kooperacja Szkoły z Hutą Trzyniec daje także możliwość wytwarzania własnych materiałów edukacyjnych, opracowań oraz zeszytów technicznych, które pomagają lepiej przyswajać aktualną wiedzę techniczną.

  Styczeń`2015

  « powrót do góry