O pracy

Aktualności - 2016 r.

   

  W Hucie Trzyniec zapowiada się rok wielkich modernizacji

  Huta Trzyniec planuje wydać w tym roku ponad trzy miliardy koron czeskich na modernizacje i remonty urządzeń. To największe przedsięwzięcie inwestycyjne w ostatnich dziesięciu latach. W zakładzie bardzo wiele mówi się o wdrażanych innowacjach, a tymczasem wielką metamorfozę przechodzi właśnie serce walcowni – walcownia-zgniatacz. Pewne zmiany czekają również działy produkcji żelaza i stali, gdzie firma instaluje nowe urządzenia. Dzięki temu wzrośnie wartość dodana oraz jakość wyrobów. Prawie jedna trzecia środków finansowych wydawanych przez hutę w 2017 roku przeznaczona będzie na działania proekologiczne.

  Jak podkreśla Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec, wszystkie inwestycje łączą się z elementami robotyzacji. Nowoczesne urządzenia są w stanie pracować w trybie automatycznym. Pozwoli to na procentowy wzrost produkcji wyrobów o wysokich parametrach, z właściwościami lepszymi niż standardowe. Chodzi przede wszystkim o szlifowanie stali kęsów, które pozwoli uzyskać drut i pręty najwyższej jakości. Kolejny przykład to wyżarzanie, które poprawia właściwości technologiczne i materiałowe produktów.

  Walcownia zgniatacz – to kluczowa infrastruktura poddana w tym roku modernizacji w Hucie Trzyniec. Nazywana przez walcowników sercem wszystkich walcowni, rocznie przetwarza ponad 600 kiloton stali - najcięższych profili, takich jak kęsiska płaskie i kwadratowe. Są one dla walcowni zwrotnej materiałem wstępnym do produkcji kęsów lub szyn. Przestarzała walcarka wymaga pełnej wymiany, a jej rekonstrukcja nie będzie łatwa. Pod urządzeniem położone zostaną fundamenty z ogromną płytą konstrukcyjną o powierzchni ponad 480 m2, która pochłonie 850 metrów sześciennych betonu. Cała podstawa urządzenia będzie miała objętość 2300 metrów sześciennych. Prace wykopowe pod częścią urządzenia prowadzone będą na głębokości do dziewięciu metrów. Kluczowa technologia walcowni - półautomatyczna linia w trybie ręcznym lub automatycznym - właśnie powstaje w Niemczech. Modernizacja dotyczy walcarki oraz nożyc hydraulicznych stanowiących dominantę najnowocześniejszych technologii - podkreśla Radek Olszar, Dyrektor ds. Inwestycji i Strategii. Dzięki nowej walcowni wzrośnie precyzja produkcji, co ma wpływ na dalszą obróbkę stali. Inwestycja kosztuje 700 milionów koron.

  Jak wyjaśnia Radek Olszarrównież w tym roku rozpoczyna się realizacja projektu, dzięki któremu Huta Trzyniec wprowadzi na rynek stalowe półwyroby o średnicy 600 mm. Dotychczas na urządzeniu do ciągłego odlewania stali (COS) walcowano do rozmiaru 525 mm, co ograniczało popyt. Dzięki modernizacji COS możliwe będzie wejście na nowe rynki, gdzie półwyroby o średnicy 600 mm są bardzo poszukiwane. Dużym popytem cieszą się konstrukcje dla branży energetyki wiatrowej, gdzie potrzebne są coraz bardziej wydajne turbiny wiatrowe. Stalowe półprodukty tego typu wykorzystuje się także do produkcji skrzyni biegów oraz łożysk w przemyśle maszynowym, jak też w przemyśle petrochemicznym do produkcji pierścieni w rurociągach oraz w innych dziedzinach. Koszt tej inwestycji wyniesie 125 milionów koron i rozłożono ją na dwa kolejne lata.

  Jeśli chodzi o inne projekty inwestycyjne - przykładem może być między innymi dobudowa i uruchomienie nowej oczyszczalni kęsów za 600 milionów koron, odnowienie walcarki do kęsów za kwotę 225 milionów koron, nabycie nowej linii do cięcia i wiercenia w walcowni za 57 milionów koron czy też budowa pieców do wyżarzania prętów za 175 milionów koron.

  Ponadto przygotowano kilka projektów proekologicznych o szacunkowej wartości 940 milionów koron. Dotyczą one między innymi odsiarczenia aglomerowni nr 1. Jak uściśla Radek Olszargłównym celem działań proekologicznych w aglomerowniach jest obniżenie emisji dwutlenku siarki w spalinach taśm spiekalniczych poprzez dozowanie suplementów i wody do reaktorów filtrów tkaninowych, gdzie następnie dochodzi do oddzielenia tlenku siarki. Aglomerownia nr 2 została odsiarczona w roku 2016. W tym roku wdrożono również kolejną proekologiczną metodę, która w oparciu o domieszkę węgla aktywnego do spalin taśm spiekalniczych w aglomerowniach, zatrzymuje między innymi policykliczne węglowodory aromatyczne (PAH) oraz inne substancje.

  Z powodu długoterminowych przestojów zaplanowanych w bieżącym roku Huta Trzyniec planuje niższą produkcję stali. W roku 2016 zakład wyprodukował 2,6 milionów ton stali, na rok 2017 zaplanowano 2,48 milionów ton. Równie wielkie inwestycje przewidziano do roku 2021, gdy jeden z wielkich pieców poddany zostanie remontowi.

  Grudzień`2016

  « powrót do góry
   

  Ekologiczny kocioł fluidyzacyjny z Trzyńca otrzymał nagrodę w prestiżowym konkursie

  Nowy ekologiczny kocioł fluidyzacyjny, który od jesieni 2015 roku działa w spółce córce Huty Trzyniec – Energetika Třinec - to jedno z najnowocześniejszych urządzeń tego typu. Kocioł właśnie uzyskał nagrodę w konkursie Czeski Energetyczny i Ekologiczny Projekt Roku 2015.

  Konkurs ten corocznie ogłasza Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej wspólnie z Ministerstwem Ochrony Środowiska oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Celem tego przedsięwzięcia jest prezentacja projektów i innowacji, które w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego.

  Otrzymana nagroda jest dla nas sygnałem, iż w dziedzinie ekologii i zarządzania energią spółka podąża we właściwym kierunku, a nasze działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego są istotne – wyjaśnia Petr Matuszek, dyrektor spółki Energetika Třinec.

  Nowy kocioł fluidyzacyjny spełnia restrykcyjne limity emisyjne. Koszt jego uruchomienia to 1,1 mld koron czeskich, ale dzięki tej inwestycji ciepłownia obniżyła o 28 % emisję szkodliwego dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) - o 22 % i pyłów - o 20 % w stosunku do stanu sprzed realizacji tego projektu. Nowy kocioł fluidyzacyjny o nazwie NK14 produkuje do 10 mg emisji pyłów na metr sześcienny, czyli mniej niż wynoszą nowe wytyczne Unii Europejskiej dotyczące emisji przemysłowych.

  Spółka Energetika Třinec to główny dostawca energii elektrycznej na potrzeby produkcji w Hucie Trzyniec, o wartości ponad 700 tys. MWh rocznie. Firma produkuje i dostarcza również energię na potrzeby innych procesów technologicznych w Hucie Trzyniec, jest także dostawcą ciepła dla miasta Trzyniec i jego okolic.

  Listopad`2016

  « powrót do góry
   

  Po rocznej przerwie ruszyła zmodernizowana koksownia w Hucie Trzyniec

  Po 435 dniach remontu, 24 października 2016 roku w Hucie Trzyniec ruszyła zmodernizowana bateria koksownicza KB 11. Urządzenie na razie jeszcze pracuje na próbnym rozruchu, pełną moc produkcyjną osiągnie pod koniec bieżącego roku, a szacowany czas jego wykorzystania w produkcji to co najmniej najbliższych 20 lat.

  Jak informuje Ján Moder, wiceprezes Rady Nadzorczej Huty Trzyniec - rozległa modernizacja jednej z dwu baterii koksowniczych w zakładzie kosztowała około 1,2 mld koron. To przedsięwzięcie jest zaliczane do najbardziej znaczących inwestycji technologicznych w spółce w ostatnich latach. Sąsiednia bateria koksownicza KB 12 została zmodernizowana w 2011 roku.

  Baterię KB 11 zatrzymano 14 sierpnia 2015 r., po 23 latach od ostatniego remontu generalnego. Tym razem kluczowym zadaniem modernizacyjnym w baterii koksowniczej był montaż zupełnie nowej wykładziny ogniotrwałej. Zużyto na nią 10 tysięcy ton materiału żaroodpornego, który obecnie zajmuje 72 komory. W każdej komorze z 17 ton węgla wytwarza się 12,5 tony suchego koksu. Przy temperaturze ponad 1 200 stopni Celsjusza cały proces trwa około 21 godzin.

  W ramach tej inwestycji Huta Trzyniec odnowiła urządzenia technologiczne oraz zakupiła nowe maszyny obsługujące. Obecnie bateria spełnia wszelkie wymagania dotyczące najbardziej dostępnej techniki (BAT) oraz restrykcyjne limity ekologiczne – dodaje dyrektor generalny Huty Trzyniec Jan Czudek.

  Wdrożone dzięki inwestycji technologie przyczynią się do obniżenia emisji zanieczyszczeń w powietrzu. Zmodernizowana bateria wyposażona jest ponadto w urządzenia do odsysania gazów. W wyniku kontaktu węgla z rozżarzoną ścianą komory, gaz powstający podczas obsadzania komory koksowniczej jest zatrzymywany i czyszczony. Gaz koksowniczy wykorzystywany jest następnie jako paliwo i wraz z gazem wielkopiecowym powtórnie zużywany przy produkcji koksu.

  W „nowej koksowni” w Trzyńcu koks produkowany jest od 1962 roku. Roczne zapotrzebowanie Huty Trzyniec na koks wynosi około 700 000 ton i jest w pełni zaspokojone własną produkcją z dwóch baterii koksowniczych KB 11 i KB 12.

  Październik`2016

  « powrót do góry
   

  Pracownicy Huty Trzyniec z własnej inicjatywy pomagają organizacjom pożytku publicznego

  Lenka Sližová oraz Janka Jadviščok zamieniły klawiaturę komputera w dziale księgowości na pędzle malarskie i zaangażowały się w odnowienie urządzeń zabawowych dla dzieci na szkolnym boisku. Lenka i Janka wraz z czterdziestoma pięcioma innymi pracownikami Huty Trzyniec wzięły udział w tegorocznym firmowym Dniu Wolontariusza.

  W Dniu Wolontariusza niektórzy pracownicy Huty Trzyniec zamiast na stanowisko pracy podążyli do organizacji pozarządowych działających w regionie, aby wesprzeć ich działalność swoją aktywnością.

  Lenka i Janka zgodnie potwierdzają, że praca na świeżym powietrzu jest przyjemną zmianą wobec pracy w biurze, tym bardziej, że jest ona bardzo pożyteczna dla dzieci, które dzięki temu będą miały piękniejszy plac zabaw.

  Znakiem rozpoznawczym młodych wolontariuszy z Huty Trzyniec były specjalne koszulki z napisem „Chętnie pomagamy“. Tegoroczny Dzień Wolontariusza zostanie szczególnie mocno zapamiętany przez jednego z uczestników akcji, który w trakcie jej trwania musiał pilnie pojechać z żoną do szpitala położniczego.

  Wśród uczestników Dnia Wolontariatu w Hucie Trzyniec byli zarówno debiutanci, jak też pracownicy którzy regularnie angażują się w to przedsięwzięcie. Jednym z nich jest programista Vašek Olszar, który zamienił ekran komputera na puszkę farby w warsztacie pracy chronionej Trianon. Zaangażował się w akcję już po raz czwarty. Z uśmiechem stwierdza, że „to praca trochę inna niż ta, którą wykonuje każdego dnia”.

  Marta Labojova, Dyrektorka Szkoły Średniej, Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola przy ulicy Jabłonkowskiej w Trzyńcu, gdzie uczęszcza 150 dzieci, doceniła wielką pomoc ze strony pracowników Huty Trzyniec.

  Przyszkolne boisko jest bardzo dobrze wykorzystywane, szczególnie przy przyjemnej letniej pogodzie, gdy dzieci spędzają czas w ogrodzie. Ogród to nie tylko miejsce wypoczynku, gdyż dzieci uczą się tam również hodować różne rośliny, chociaż jest problem z bardziej zaawansowanymi pracami ogrodniczymi. Dlatego zawsze przyjmujemy z wdzięcznością pomoc ze strony pracowników Huty Trzyniec - z zadowoleniem stwierdza Marta Labojova.

  Bardzo zadowolona z zaangażowania wolontariuszy z Huty Trzyniec jest także Alena Kostkova, dyrektor Centrum Pomocy Socjalnej w Trzyńcu, które pomaga ponad dwustu dzieciom i dorosłym. W ramach tegorocznego trzynieckiego Dnia Wolontariusza uzyskała ona pomoc przy czynnościach ogrodniczych oraz malowaniu infrastruktury rehabilitacyjnej w ośrodku dziennego pobytu „PŁOMYK“.

  W innych obiektach, takich jak: Warsztat Pracy Chronionej na Osówkach i Warsztat Pracy Chronionej w Czeskim Cieszynie wolontariusze z Huty Trzyniec pomagali również przy malowaniu, myciu okien, pracach ogrodniczych oraz koszeniu trawy, sprzątaniu i przygotowaniu miejsc odpoczynku.

  Wrzesień`2016

  « powrót do góry
   

  Bardzo pomyślne ubiegłoroczne wyniki gospodarcze Huty Trzyniec

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty Trzyniec podsumowało rok obrotowy 2015. Wyniki gospodarcze, jakie sięgnęła huta w tym okresie, potwierdzają stabilną pozycję spółki na rynku produkcji stali. W roku 2015 huta wyprodukowała 2 532 kiloton stali, co przyniosło zysk netto w wysokości 2,78 miliarda koron czeskich. Z kolei przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w ubiegłym roku wyniósł 36,921 miliarda koron czeskich.

  Powszechnie odczuwalnym, światowym problemem jest obecnie nadprodukcja stali, która jednak nie dotyczy Huty Trzyniec. Zakład wykorzystuje moce produkcyjne prawie w 100 procentach, co jest ewenementem w obecnej, wyjątkowo trudnej sytuacji na europejskim rynku stali. Jak podsumowuje Tomáš Chrenek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec – huta jest również nadal najbardziej stabilnym pracodawcą w Województwie Morawsko-Śląskim. W jego ocenie jest to zasługa rozsądnie planowanych inwestycji, także w zakresie modernizacji i rozwoju technologicznego zakładu oraz dostosowania portfolio produktów do oczekiwanej przez klientów jakości. Z pewnością duży wpływ na ten wynik ma również skuteczna motywacja pracowników. Bez umiejętności i kompetencji kadry na stal z Huty Trzyniec nie byłoby na rynku odpowiedniego popytu.

  Najlepiej sprzedające się obecnie produkty to drut walcowany oraz pręt stalowy. Ponad 66 % produkcji tych wyrobów kierowane jest na eksport, głównie do krajów europejskich. Huta Trzyniec wyprodukowała w ubiegłym roku niemalże tyle samo stali surowej, co w roku 2015, utrzymując nadal pozycję największego producenta stali w Republice Czeskiej.

  Na ten wynik pozytywnie wpłynęła również działalność zmodernizowanej walcowni drutu, dzięki której spółka uplasowała się na pozycji światowego lidera w produkcji walcówki - uściśla Ján Moder, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec. Mimo tego sukcesu, należy zachować nieustanną czujność w sprawie rosnącego udziału eksportu chińskiej stali, jak również ewentualnego uzyskania przez Chiny statutu gospodarki rynkowej. Można obawiać się negatywnych skutków tych czynników, które mogą spowodować ograniczenie produkcji hut we wszystkich krajach europejskich, mimo, że unijna stal jest ekologicznie najczystszym i najbardziej energooszczędnym produktem.

  Jak podkreśla Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec – spółka nie obawia się chińskiej stali, chociaż w przypadku uznania Chin za kraj z gospodarką rynkową można spodziewać się zmiany warunków rynkowych. Swoim klientom huta zamierza oferować takie produkty i usługi, które nie mogą być zastąpione wyrobami konkurencyjnymi. Dlatego spółka dąży do wdrożenia nowych technologii, nieustannie udoskonala swoje produkty oraz poszerza zakres końcowej obróbki produktów.

  Wysoka jakość produktów utrzymuje hutę w czołówce producentów wyrobów długich, które są wykorzystywane w przemyśle samochodowym i maszynowym. Znaczny udział w tej sprzedaży zajmuje drut walcowany. W ubiegłym roku sprzedano 937 kiloton tego produktu, co stanowi 39,4 % z całkowitej sprzedaży. Drugim najlepiej sprzedającym się produktem są pręty i profile stalowe. W 2015 roku sprzedano 571 kiloton tych wyrobów. Produkcja szyn i akcesoriów kolejowych wyniosła w 2015 roku 278 kiloton, z czego około 80 % wyeksportowano za granicę.

  W roku 2016 w zakład w Trzyńcu zainwestowano 2,406 mld koron czeskich, z czego 888 milionów koron czeskich stanowiło dofinansowanie umożliwiające ukończenie obiektów proekologicznych. W tym roku spółka planuje jeszcze wiele innych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości prawie 2,5 mld euro. Najważniejsze z nich to: remont generalny baterii koksowniczej, budowa dwóch nowych pieców do wyżarzania, rekonstrukcja zbiorników do czyszczenia gazów i budowa ogrzewaczy wiatru.

  Lipiec`2016

  « powrót do góry
   

  Wystawa wynalazków INVENT ARENA
  już w tym tygodniu rusza w Trzyńcu

  Liczne wynalazki z różnych stron świata można będzie podziwiać w jednym miejscu tj. w obiekcie WERK ARENA w Trzyńcu w dniach 16 - 17 czerwca br.

  Tę międzynarodową wystawę postępu technicznego oraz nowych technologii przygotowuje Huta Trzyniec we współpracy z Czeskim Towarzystwem Metalurgicznym (ČHS - Česká hutnická společnost). Impreza pod nazwą INVENT ARENA to jedna z wystaw organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Federacji Organizacji Wynalazczych (IFIA).

  Podczas wystawy eksponowana będzie duża liczba wynalazków z Polski. Można będzie zobaczyć m.in. specjalny kontener do tłumienia uderzeń pojazdów wojskowych, pojazdy do transportu biomasy na obszarach bagiennych, inteligentny translator języka polskiego, czy też nowoczesny, kilkuwarstwowy materiał Al-Ti o zwiększonej odporności na pociski balistyczne do zastosowania w lotnictwie i technologiach kosmicznych.

  Podczas wystawy INVENT ARENA można będzie również zobaczyć ekspozycje z Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Słowenii, Słowacji, Indii, Iranu, Iraku, Węgier, Rumunii oraz innych krajów.

  Ważną częścią imprezy będą również warsztaty tematyczne, poświęcone ochronie własności intelektualnej oraz różnym formom wsparcia młodych innowatorów.

  INVENT ARENA przygotowała także atrakcyjną ofertę specjalnie dla dzieci w wieku szkolnym oraz dla rodzin z dziećmi. Program pod nazwą Invent LAB – Laboratorium jako inwencja to ciekawe pokazy i warsztaty.

  Jak twierdzi Krzysztof Kokotek, organizator wystawy z ramienia Huty Trzyniec – podczas wystawy INVENT ARENA marka Merkur zaprezentuje - obok tradycyjnych zestawów zabawkowych - także innowacje w dziedzinie robotyki. Z kolei szkoły przedstawią różne możliwości wykorzystania klocków LEGO na cele edukacyjne oraz druk 3D, zaś studenci z VŠB-TU Ostrawa pokażą, że nawet nauka może być świetną zabawą. Rodziców z pewnością zaciekawi też intrygująca wystawa Muzeum Gadżetów.

  Podczas imprezy odbywać się będą również wystawy prac plastycznych pod nazwą „Wynalazki Tu i Tam”, można będzie również odwiedzić stoisko Akademii Nauk.

  Czerwiec`2016

  « powrót do góry
   

  Rekordowy spadek emisji pyłu do zaledwie trzystu ton rocznie w Hucie Trzyniec

  W 2015 r. przy produkcji w wysokości 2,5 miliona ton stali, objętość pyłu w Hucie Trzyniec spadła do zaledwie 310 ton. Jest to rekordowa obniżka ilości pyłu w historii zakładu, będącego największym poducentem stali w Republice Czeskiej.

  Jeszcze w 2014 r. objętość emitowanych cząstek stałych pyłu wynosiła 560 ton, natomiast dziesięć lat wcześniej, tj. w roku 2004 r. było to aż 1400 ton pyłu przy porównywalnej wielkości produkcji.

  Wyraźne obniżenie ilości cząstek stałych (PM) emitowanych do atmosfery spowodowane jest wdrożeniem nowych technologii odpylenia w Hucie Trzyniec. Chodzi o inwestycje, na które składa się 19 projektów ukierunkowanych na redukcję pyłu, wdrożonych w latach 2013-2015, także dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Środowisko Naturalne.

  Jak stwierdza dyrektor generalny Huty Trzyniec Jan Czudek - spadek emisji pyłu po wykonanych inwestycjach w zakresie odpylenia jest nawet większy niż się spodziewano. Zakładano, że poziom zanieczyszczeń obniży się o mniej więcej jedną trzecią, tymczasem rzeczywisty spadek wynosi aż 45 %. Odnotowane wartości pomiaru przekroczyły oczekiwania Spółki. Prawdę mówiąc, głównie dzięki tym kolejnym inwestycjom można oddychać czystym powietrzem, zarówno na terenie zakładu, tak i w jego okolicach.

  Czy filtry tkaninowe mogą przechwycić więcej pyłu?

  Dostępne technologie BAT to najlepszy instrument ochrony środowiska. Zgodnie z obowiązującymi limitami emisyjnymi, pozwalają one na emisję maksymalnie 15 miligramów pyłu na metr sześcienny w wielkiej koncentracji. Do najbardziej znaczących projektów ekologicznych, jakie Huta Trzyniec zrealizowała w tym zakresie zaliczyć można odpylenie hali wielkich pieców, wtórne odpylenie hali stalowni konwertorowej oraz odpylenie aglomerowni nr 2. Stężenie wylotowe emisji zapylenia obecnie kształtuje się na poziomie miligramów.

  Nowe wyposażenie służące do obniżenia ilości emitowanego pyłu instalowano stopniowo, od 2013 roku. Najbardziej znaczące elementy infrastruktury w pierwszej kolejności umieszczano w wielkich piecach. W tym przypadku dwa nowoczesne filtry tkaninowe zastąpiły przestarzały separator elektrostatyczny. W stalowni wybudowano nową stację filtracyjną, która oczyszcza wiele zapylonych miejsc. Uruchomiono także odpylenie aglomerowni nr 2. Zadanie polegało na dołożeniu nowego filtra tkaninowego do istniejących filtrów elektrostatycznych.

  Odkurzacze przemysłowe oraz sadzenie drzew

  Huta zainstalowała także filtry tkaninowe do wielu innych urządzeń, m.in. do wywrotnic na aglomerowni i podsadzarki surowców, czy też na stanowisku pracy do palenia półwyrobów odlewanych i w dołach wyładowczych na koksowni. W ramach pozostałych projektów zakupiono mobilne odkurzacze przemysłowe, maszyny do czyszczenia komunikacji lub też maszyny mgielne do skrapiania zewnętrznych zapylonych przestrzeni. Kolejnym ciekawym projektem było zagospodorowanie pasa zieleni izolacyjnej w miejscach dotkniętych skażeniami.

  Zakończono odsiarczenie aglomerowni

  W lutym b.r. zakończono kolejną inwestycję, służącą obniżeniu objętości tlenków siarki w powietrzu w aglomerowni nr 2. Jak wyjaśnia kierownik wydziału ochrony środowiska Radim Klimša - chodzi o zmniejszenie emisji dwutlenków siarki w spalinach pasów spiekalniczych, za pomocą metody suchej adsorpcji. Najprościej można powiedzieć, że metoda ta działa poprzez dozowanie suplementów i wody do reaktora filtrów tkaninowych, gdzie dochodzi do oddzielenia tlenku siarki. Druga z zakończonych ostatnio inwestycji polegała na uzupełnieniu już istniejących filtrów tkaninowych w oparciu o domieszkę węgla aktywnego, który potrafi zatrzymać bardzo niskie stężenia niektórych innych substancji znieczyszczających.

  Łączny koszt proekologicznych inwestycji w Hucie Trzyniec za ostatnie trzy lata wyniósł ponad 2,6 miliarda koron czeskich, z czego 2,3 miliarda koron stanowiło dofinansowanie z Programu Operacyjnego Środowisko Naturalne. Kolejne, planowane przez hutę inwestycje ogólnorozwojowe wyniosą łącznie około 12 miliardów koron czeskich, w tym na projekty proekologiczne planuje się przeznaczyć 2 miliardy koron czeskich.

  Kilka dni temu ruszyły projekty proekologiczne

  Huta Trzyniec bierze aktywny udział w tegorocznym Dniu Ziemi. W związku z tym wydarzeniem do końca kwietnia zaplanowano szereg imprez dotyczących ochrony środowiska. Tradycyjnie odbędzie się sprzątanie brzegów rzeki Olzy oraz jej dopływów na terenie Huty Trzyniec. Pod koniec kwietnia, wspólnie z dziećmi ze szkół podstawowych, przeprowadzona zostanie także akcja zarybiania rzeki Olzy. W tym roku również kontynuuje się sadzenie drzew w Hucie Trzyniec i poza jej terenem. Jednym z takich wydarzeń jest obecnie wielka akcja sadzenia drzew w miejscowości Końska.

  Kwiecień`2016

  « powrót do góry
   

  Pracownicy Huty Trzyniec opowiedzieli się za ochroną rynku stali przed nieuczciwym importem z Chin.

  Huta Trzyniec dołączyła do grona przedsiębiorstw działających na europejskim rynku stali, które przeciwstawiają się nadaniu Chinom statusu gospodarki rynkowej (MES). Około 60 pracowników Huty Trzyniec wyruszyło dwoma autokarami do Brukseli, aby wziąć udział w demonstracji europejskich przedsiębiorstw hutniczych. Dołączyło do nich 21 pracowników spółki Vítkovice Steel oraz 20 pracowników spółki ArcelorMittal Ostrava.

  Nadanie Chinom statusu gospodarki rynkowej istotnie ograniczyłoby europejskim firmom możliwość obrony przed dumpingowymi cenami wynikającymi z nieuczciwej konkurencji. Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec jest przekonany o tym, iż Europa powinna bronić swojej strategicznej pozycji, gdyż chodzi o setki tysięcy kwalifikowanych pracowników. Konieczne jest powstrzymanie rosnącego importu z krajów nienależących do Unii, które nie spełniają kryteriów technicznych Wspólnoty, ani nie działają na zasadach wolnego rynku. Jednocześnie Jan Czudek podziękował również wszystkim pracownikom za odpowiedzialną i profesjonalną pracę przy produkcji czeskiej stali o wysokiej jakości.

  Europejskie Stowarzyszenie Producentów Stali  (EUROFER) domaga się od polityków rygorystycznej, transparentowej oraz kompleksowej oceny sytuacji, która nastąpi w Europie po nadaniu Chinom statusu gospodarki rynkowej. Chodzi o zmiany, jakie przyniesie to z punktu widzenia zatrudnienia, rozwoju ekonomicznego oraz inwestycji. Jak wynika z opinii stowarzyszenia EUROFER, Chiny nie spełniają kryteriów gospodarki rynkowej, a dodatkowo wywierają też nacisk na polityków europejskich o przedwczesne udzielenie im tego statusu.

  Głównym powodem braku możliwości traktowania Chin jako kraju z gospodarką rynkową jest to, że nie działają zgodnie z zasadami wolnego rynku. Produkcja stali jest wspierana finansowo, energia elektryczna jest tańsza (lub darmowa), pożyczki są korzystne. Państwo wspiera poszczególne przedsiębiorstwa, pomaga płacić podatki w celu wsparcia rozwoju i stosuje inne formy pomocy. Ponadto stal z Chin jest produkowana nieekologicznie. Jako przykład można przytoczyć fakt, iż w roku 2015 do Europy wpłynęło 7 mln ton stali z Chin. Zdaniem Jana Czudka, jeżeli taka objętość byłaby wyprodukowana w Europie, to towarzysząca jej emisja CO2 wyniosłaby około 9,7 milionów ton, natomiast w Chinach daje to prawie o 14 milionów ton emisji CO2 więcej. Mówiąc wprost, stal chińska nie jest produkowana z troską o środowisko naturalne, jak to ma miejsce w firmach europejskich.

  Chiny dysponują nadwyżką produkcji stali w ilości dwukrotnej w stosunku do zapotrzebowania ze strony Unii Europejskiej. Jednocześnie wywóz stali z Chin w ciągu ostatniego półtora roku wzrósł podwójnie. Nadanie Chinom statusu gospodarki rynkowej pogorszy sytuację całego przemysłu europejskiego.

  Luty`2016

  « powrót do góry
   

  W Hucie Trzyniec pensja wzrośnie o 4 %

  Od stycznia br. pracownicy Huty Trzyniec mogą liczyć na wzrost wynagrodzeń. Zarząd spółki oraz związki zawodowe zakończyły negocjacje dotyczące Układu Zbiorowego Pracy na rok 2016. Jednym z postanowień tego dokumentu jest wzrost pensji o 4 % liczony od podstawy wynagrodzenia. Jeżeli firma będzie dobrze prosperować i uda się przekroczyć plan sprzedaży na ten rok - załoga może liczyć na kolejną podwyżkę w wysokości 2 %.

  W praktyce oznacza to, iż pensje pracowników Huty Trzyniec w roku 2016 miesięcznie wzrosną przeciętnie o 1 050 koron czeskich, a podstawą tych wyliczeń jest przeciętny wzrost stawki płac o 450 koron czeskich. Dobra koniunktura rynkowa Huty Trzyniec w tym roku oznaczać będzie dla pracowników dalszy wzrost wynagrodzenia.

  Pracownicy nadal mogą liczyć na dodatkowe gratyfikacje w postaci dofinansowania do wyżywienia, jak również zapewnienia dodatkowego funduszu emerytalnego. Można będzie też dalej wykorzystywać kupony relaksacyjne o wartości około 3,5 tysiąca koron czeskich oraz wiele innych przywilejów wykraczających poza uregulowania kodeksu pracy.

  Tegoroczne negocjacje Układu Zbiorowego Pracy trochę różniły się od rozmów prowadzonych w ubiegłym roku. Chodziło o negocjacje podstawowej części umowy zbiorowej, która jest ważna przez 3 lata, wraz z jej integralnymi załącznikami. Ustaliliśmy priorytety obowiązujące w kolejnym roku: maksymalny wzrost podstawowego wynagrodzenia, podwyżki stawek płac, wynagrodzenie dotyczące regularności pracy osób zatrudnionych na zmiany i inne sprawy. Obecnie można stwierdzić, iż udało nam się uzgodnić satysfakcjonujący wzrost pensji oraz inne korzyści dla pracowników Huty Trzyniec – tak wynik umowy skomentował Przewodniczący Związków Zawodowych Huty Trzyniec František Ligocki.

  Firma musi nieustannie dbać o utrzymanie swojej pozycji na rynku. Huta realnie wykorzystuje pełną zdolność produkcyjną i aktualnie udaje się nam zachować pozycję wiodącego producenta stali w Republice Czeskiej. Nie jest to wcale takie proste i nie dzieje się to bez przyczyny. Dlatego też wszystkim pracownikom należą się wielkie podziękowania za wykonaną przez nich pracę oraz podejmowane starania. Wierzę, iż również w kolejnym roku odniesiemy sukces, co pozwoli nam rozwijać zakład dla przyszłych pokoleń - wyjaśnia Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jan Czudek.

  Te słowa dowodzą, iż nawet w okresie dobrej koniunktury należy ostrożnie i rozsądnie zarządzać przedsiębiorstwem. W roku 2016 huta będzie nadal inwestować w modernizację infrastruktury produkcyjnej, musi również wypracować zyski pozwalające na dalsze przedsięwzięcia ekologiczne oraz poprawę jakości produktów. Do roku 2019 Huta Trzyniec planuje zainwestować w unowocześnianie i modernizację urządzeń około 12 miliardów koron czeskich, w tym 2 miliardy koron czeskich dotyczą wydatków na kwestie ekologiczne.

  Przeciętna pensja w Hucie Trzyniec wyniesie w tym roku ponad 29 tysięcy koron czeskich. To o blisko 5 tysięcy koron czeskich więcej niż spodziewane przeciętne wynagrodzenie w Okręgu Morawskośląskim, szacowane przez Czeski Urząd Statystyczny.

  Nową wersję Układu Zbiorowego Pracy podpisali: Przewodniczący Związków Zawodowych František Ligocki oraz Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jan Czudek. Swoje podpisy na dokumencie złożyli także: Dyrektor ds. Personalnych i Administracji Ivo Žižka i Wiceprezes Związków Zawodowych Valdislav Heczko, wspólnie z Prezesem Związków Zawodowych walcowni w Ostrawie Martinem Frömelem.

  W Hucie Trzyniec obowiązuje kilkustopniowy system oceny pracowniczej, uwzględniający również motywację do kontynuacji kształcenia oraz wzrostu wydajności pracy. Obecnie zakład zatrudnia 7 100 pracowników, wliczając w to wydziały produkcyjne w Ostrawie-Vitkovicach, Starym Mieście, Kładnie i Boguminie.

  Styczeń`2016

  « powrót do góry
   

  W Hucie Trzyniec uroczyście zainicjowano budowę wykładziny baterii koksowniczej

  Pierwszą cegłę pod budowę wykładziny baterii koksowniczej położył Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jan Czudek. Kolejne cegły dołożyli: Dyrektor ds. Produkcji Česlav Marek oraz Dyrektor ds. Technicznych Henryk Huczala. Tym samym rozpoczął się jeden z kluczowych etapów modernizacji urządzenia oznaczonego jako KB11, produkującego koks dla Huty Trzyniec. Przygotowania do tej inwestycji rozpoczęły się jesienią 2015 roku. Wartość projektu to ponad miliard koron czeskich, tym samym jest to jedno z najbardziej znaczących przedsięwzięć Huty Trzyniec w zakresie rozwoju technologicznego.

  Zgodnie z planem, węgiel ponownie trafi do baterii w listopadzie br., po zakończeniu wszystkich niezbędnych robót. Bateria powinna znów pracować z maksymalną wydajnością w grudniu 2016 roku. Jak stwierdził Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jan Czudek: w tej chwili instalowane są nowoczesne urządzenia technologiczne, zarówno w nowych, jak też zmodernizowanych maszynach obsługujących baterię. Zakładamy, iż nowa bateria będzie pracować przez co najmniej dwadzieścia pięć lat.

  Generalny remont jednej z dwóch baterii, o rocznej wydajności produkcyjnej 350 kiloton suchego koksu, kosztować będzie 1,2 miliarda koron czeskich. Produkcja odbywa się tutaj w 72 komorach koksowniczych, które uruchomiono w 1962 roku. Przed dwudziestoma trzema laty przeszły one remont generalny.

  Drugą baterię koksowniczą KB12 zmodernizowano w 2011 roku.

  Koks to jeden z podstawowych surowców przy produkcji surowego żelaza.

  Remont baterii będzie przebiegać bez przestojów. W tym celu nad baterią zbudowano ogrzewany hangar, umożliwiający kontynuację prac bez względu na pogodę.

  Zakończenie budowy wykładziny zaplanowano na koniec maja br., następnie rozpocznie się montaż urządzeń technologicznych. O skali tej inwestycji świadczy fakt, iż na potrzeby budowy wykładziny wykorzystanych zostanie blisko 10 tysięcy ton materiałów budowlanych.

  Styczeń`2016

  « powrót do góry