O pracy

Aktualności - 2017 r.

 

Huta Trzyniec wspiera grę w szachy

Gra w szachy jest coraz bardziej popularna w szkołach podstawowych. Huta Trzyniec zakupiła 110 zestawów szachowych, wspierając w ten sposób rozwój uczniów, którzy chcą się rozwijać poprzez doskonalenie umiejętności szachowych. Szachy powędrowały do 16 szkół podstawowych, które propagują tę królewską grę.

W tym roku szkolnym w regionie rozpoczęło działalność Koło Trzynieckiej Szkoły Szachowej. Jak wyjaśnia Jan Sikora, przewodniczący koła: na podstawie bardzo pozytywnych reakcji i dużego zainteresowania, w ramach projektu pilotowego od października 2017 r. rozpoczęliśmy naukę gry w szachy w szesnastu szkołach podstawowych oraz w trzech przedszkolach. Zajęcia prowadzimy w wielu miejscowościach: od Ligotki Kameralnej, przez Gnojnik, Trzyniec, Wędrynię aż po Bystrzycę. Bardzo zadawalające jest to, że łącznie aż 218 dzieci jest zainteresowanych grą w szachy. W związku z tym w szkołach odbędą się mistrzostwa szkolne, zaś w 2018 r. planowana jest seria turniejów dla dzieci ze wszystkich szkół, podczas których nastąpi ogłoszenie królów i królowych w różnych grupach wiekowych.

- Szachy wspierają logiczne i analityczne myślenie, poprawiają pamięć, wyobraźnię przestrzenną oraz rozwijają osobowość dziecka. Gram w szachy od dawna, dlatego bezwarunkowo wspieram ten sport - uzupełnia Ivo Žižka, Dyrektor ds. Personalnych i Stosunków Zewnętrznych. Pierwszy zestaw do gry w szachy trafił w grudniu do dzieci ze Śląskiej Szkoły Podstawowej w Trzyńcu, gdzie jest bardzo duże zainteresowanie tym sportem. W Szkole Podstawowej Gustawa Przeczki w Trzyńcu i w kolejnych szkołach gdzie działa koło Trzynieckiej Szkoły Szachowej zestawy są przekazywane przez przedstawicieli huty sukcesywnie, w kolejnych miesiącach.

Grudzień`2017

« powrót do góry
 

Rozpoczęto próby cieplne w wyremontowanej walcowni Huty Trzyniec

Właśnie ruszył pierwszy stalowy blok w zmodernizowanej walcowni Huty Trzyniec. Rozpoczęto tzw. próby cieplne. Umożliwią one sprawdzenie, czy zainstalowana nowa technologia działa prawidłowo.

Nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, że właśnie nastąpiło ponowne uruchomienie serca po przeszczepie. Jest to największa inwestycja w tym roku, która kosztowała 700 milionów koron. Zrealizowaliśmy gruntowną modernizację jednego z najstarszych urządzeń hutniczych, w którym przetwarzane są półwyroby przeznaczone do dalszej obróbki naszych produktów - wyjaśnia Ján Moder, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Walcownia zgniatacz opracowuje najcięższe profile, dlatego nazwano ją sercem wszystkich walcowni. Została uruchomiona w Trzyńcu w roku 1914, natomiast w sierpniu 2017 roku całkowicie zawieszono jej produkcję. Powierzchnia modernizowanego obiektu pochłonęła 4100 ton betonu, co odpowiada pojemności 450 betoniarek oraz 410 ton stali. Nic więc dziwnego, gdyż musi ona unieść 1 258 747 kilogramów czyli ciężar nowej linii technologicznej wraz z walcarką kęsów i piłą.

Instalacja nowej technologii była konieczna, bowiem wcześniejsza była już bardzo wysłużona. Nowa, półautomatyczna linia, między innymi, poprawia precyzję produkcji, co ma wpływ na dalsze przetwarzanie. Walcownia zgniatacz ogrzewa materiał wstępny w piecu pokrocznym oraz w piecach głębinowych - uściśla Dyrektor Generalny Huty Trzyniec, Jan Czudek.

Jak dodaje Radek Olszar, Dyrektor ds. Inwestycji i Strategii – właśnie rozpoczęto technologiczny proces testów cieplnych, weryfikujący wszystkie tryby operacji oraz unieruchomienie linii produkcyjnej. Kolejnym krokiem będą testy gwarancji, a po ich pomyślnym zakończeniu można rozpocząć operację próbną.

Przerwanie produkcji w hucie wykorzystano do przeprowadzenia wielu remontów całej linii produkcyjnej. Wdrożono nową walcarkę kęsów, która przygotowuje materiał dla walcowni rur w Ostrawie. Remont generalny przeszedł również piec pokroczny, będący już w ruchu od ponad trzydziestu lat. Zainstalowano też nową maszynę do cięcia szyn.

Podstawową technologią stosowaną w walcowni jest nowoczesna linia do walcowania oraz nożyce hydrauliczne, którymi sterują najnowsze technologie. Infrastrukturę tę uzupełnia walcownia do kęsów, obrotnica oraz piła - wyjaśnia Dyrektor ds. Inwestycji i Strategii, Radek Olszar, który także przyznaje, iż najtrudniejszym etapem przebudowy była rozbiórka fundamentów, ponieważ aż do rozpoczęcia remontu nie wiedziano, w jakim są stanie.

Listopad`2017

« powrót do góry
 

Ciągarnia stali przewiduje wzrost produkcji o 20 procent

Jednym z kolejnych przedsięwzięć w ciągarni stali Huty Trzyniec w Starym Mieście jest budowa nowej hali, a co za tym idzie - rozwój technologiczny oraz wzrost wydajności produkcji o 17 tysięcy ton. Powodem podjęcia inwestycji jest rosnący popyt na stal ciągnioną, wykorzystywaną przede wszystkim w przemyśle samochodowym, maszynowym, w produkcji śrub, mebli i prętów gwintowanych.

W 2016 r. produkcja prętów ciągnionych w Hucie Trzyniec osiągnęła rekordowy poziom 87 000 ton. Ten wynik uzyskano w trybie pracy na trzy zmiany, przy zatrudnieniu 230 osób, jednakże po zakończeniu modernizacji liczba pracowników jeszcze znacząco wzrośnie. Nowoczesne linie obrabiają odpowiedniej jakości materiał walcowany, natomiast produktem końcowym jest pręt ciągniony o długości od 3 do 7 metrów, wyprodukowany ze zwojów i prętów. Jak wyjaśnia kierownik działu Petr Lapčík - większość tej produkcji znajdzie odbiorców na europejskich rynkach, w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym.

Nowoczesne regały automatyczne zwiększają pojemność magazynowania, przyśpieszają odprawę samochodów ciężarowych oraz pozwalają zaoszczedzić potrzebną przestrzeń dla technologii powiązanych, które są wymagane przez klientów.

Firma już rozpoczęła projektowanie nowej hali produkcyjnej, która znajdzie się na terenie obecnego zespołu blokowego. Ponadto w hali będą zastosowane nowe technologie powiązane z technologią ciągnięcia stali. Na powierzchni ok. 4 000 m2 zostanie zainstalowana linia do łuszczenia, linia do szlifowania, linia do kontroli wad powierzchniowych za pomocą metody prądów wirowych oraz nowa linia do cięcia. Produkty końcowe będą pakowane na automatycznej linii do pakowania, która zostanie umieszczona w magazynie pracującym w trybie automatycznego ładowania regałów.

Inwestycja powinna zostać ukończona w pierwszym kwartale 2020 r., a jej koszt wyniesie 600 milionów koron. Po zakończeniu projektu liczba pracowników powinna wzrosnąć z obecnych 230 do 300 osób.

Obecnie Huta Trzyniec produkuje ponad 2,5 miliona ton stali, najwięcej z wszystkich producentów w Republice Czeskiej. Program inwestycyjny Huty Trzyniec od dawna ukierunkowany jest na kolejne zwiększanie wartości dodanej produktów, a także na poszerzanie portfolio firmy. Procesy końcowe zwiększają wartość dodaną wszystkich produktów, ma które popyt na rynku rośnie, zwłaszcza w przemyśle samochodowym i maszynowym.

Październik`2017

« powrót do góry
 

Eksperymentalny piec koksowniczy ułatwia wybór wsadu węglowego

Od ponad miesiąca Huta Trzyniec testuje węgiel w nowym, eksperymentalnym piecu koksowym. To zakładowe urządzenie jest przeznaczone specjalnie do testowania różnych rodzajów węgla w celu wyboru optymalnych surowców do produkcji koksu.

Budowa pieca ma związek z zamknięciem kopalni Paskov, która do do tej pory dostarczała hucie odpowiedniej jakości surowców do produkcji koksu. Jak wyjaśnia Česlav Marek, Dyrektor ds. Produkcji: jakość węgla dostarczanego przez kopalnie zmienia się, dlatego niezbędne jest sprawdzenie właściwości dostarczanego do huty wsadu węglowego oraz rodzajów węgla przeznaczonych do produkcji koksu w dwóch zakładowych bateriach koksowniczych.

Wysoki wzrost ciśnienia na ścianach komory pieca koksowniczego może uszkodzić ogniotrwałą wymurówkę, a tym samym znacząco skrócić jej eksploatację. Piec eksperymentalny potrafi analizować proces koksowniczy dotyczący poszczególnych rodzajów węgla. Tym samym urządzenie to optymalizuje dobór mieszanki węglowej, którą komponuje się z różnych rodzajów węgla. Sam piec eksperymentalny ma pojemność jednego metra sześciennego i mierzy ciśnienie na ścianach grzewczych i ciśnienie wewnętrzne w komorze. Podczas procesu koksowania jest także monitorowana temperatura.

Dzięki funkcjonowaniu tego urządzenia huta zyska ważne informacje umożliwiające prawidłowy dobór poszczególnych rodzajów węgla do mieszanki węglowej oraz ustali zawartości pierwiastków w tej mieszance. Tym samym możliwa będzie kontrola jakości produktu końcowego czyli koksu. Eksperymentalny piec pomieści około 70 kg węgla, z których po 10 godzinach koksowania uzyskanych może być 50 kg suchego koksu. Koszt całkowity inwestycji wynosi dwadzieścia milionów koron.

Huta Trzyniec produkuje własny koks jako wsad do wielkich pieców w dwóch zmodernizowanych bateriach koksowniczych, które rocznie wytwarzają około 700 tys. ton koksu.

Wrzesień`2017

« powrót do góry
 

Najlepiej sprzedające się produkty z wysoką wartością dodaną to drut walcowany oraz pręt stalowy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty Trzyniec podsumowało rok obrotowy 2016. Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w ubiegłym roku wyniósł 32,217 miliarda koron czeskich, to jest o 4,7 mld mniej niż w roku 2015. Przyczyną tej sytuacji jest prawdopodobnie spadek cen wyrobów na rynku oraz nadprodukcja w Europie i w krajach trzecich. W roku obrotowym 2016 Huta Trzyniec wypracowała zysk netto w wysokości 1,44 miliarda koron czeskich.

Tomáš Chrenek, Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, że w porównaniu z latami wcześniejszymi Huta Trzyniec odnotowała spadki. Do obniżki zysku, poza czynnikami koniunkturalnymi, przyczyniły się również wyższe koszty osobowe, związane ze specjalnymi premiami wypłaconymi pracownikom Huty Trzyniec. W zderzeniu z trudną sytuacją w europejskim przemyśle hutniczym, ten zysk jest jednak wyższy od spodziewanego.

W 2016 roku Huta Trzyniec musiała radzić sobie z wahaniami cen surowców oraz ogólną nadprodukcją. Jednocześnie udało się w pełni wykorzystać urządzenia produkcyjne i wytworzyć 2,605 milionów ton stali.

Jeśli chodzi o sprzedaż szyn i akcesoriów kolejowych, tradycyjnego produktu Huty Trzyniec – w tym przypadku produkcja spadła o blisko 44 kilotony, do 234 kiloton, na co wpływ miał przede wszystkim brak zleceń w kraju. Do najlepiej sprzedających się produktów należy wciąż drut walcowany. W roku 2016 wyprodukowano 983 kilotony tego wyrobu, co stanowi 34,4 % całkowitej sprzedaży w tym okresie. Na drugim miejscu pod względem sprzedaży znalazły się pręty i profile stalowe. W 2016 roku sprzedano 575 kiloton tych wyrobów.

Dzięki inwestycjom w infrastrukturę produkcyjną Huty Trzyniec, trafiające do klienta pręty stalowe produkowane są na wymiar, w postaci walcowanej, po obróbce cieplnej, jako pręty łupane lub ciągnione. Procesy końcowe zwiększają wartość dodaną tych produktów, więc ich sprzedaż wzrasta. Znajdują wykorzystanie przede wszystkim w przemyśle samochodowym i maszynowym - uściśla Ján Moder, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec.

W roku 2016 Huta Trzyniec wyeksportowała około 68 % produktów. Najważniejsze kierunki to: Niemcy, Słowacja, Włochy, Polska i USA.

Program inwestycyjny Huty Trzyniec ma na celu dalszy wzrost wartości dodanej produktów, razem z poszerzeniem ich portfolio. W tym roku spółka planuje jeszcze wiele innych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 3 milardów koron czeskich. Wśród nich znajdzie się modernizacja istniejących urządzeń i zakup nowych urządzeń produkcyjnych, a 1/3 będą stanowiły projekty środowiskowe.

Najważniejsze wydarzenie to jednak modernizacja serca wszystkich walcowni, którym jest walcownia zgniatacz. Dział produkcji stali i żelaza również oczekuje na pewne zmiany. W ciągu kilku tygodni rozpocznie się remont urządzenia do odlewania ciągłego stali (COS), co pomoże firmie wejść na rynki z półwyrobami w rozmiarze 600 mm. Duże rozmiary są trendem w dziale energetyki wiatrowej, gdzie rozwija się produkcja coraz bardziej wydajnych turbin wiatrowych - uzupełnia Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec.

Ponadto obecnie odczuwalne jest zagrożenie wynikające z presji cenowej w związku z rosnącym importem z Iranu, Indii lub Korei Południowej, jak też z nadprodukcją stali w Chinach i innych krajach. Jednocześnie nadal trwają negocjacje kwot i limitów uprawnień emisyjnych EU ETS na lata 2021-2030 w Unii Europejskiej.

Lipiec`2017

« powrót do góry
 

Dzięki grze planszowej dzieci poznają Hutę Trzyniec

Dzięki grze planszowej i plenerowej pod nazwą Wszędobyl Werkowy, dzieci uczęszczające do szkół podstawowych zapoznają się od podstaw z produkcją stali: od materiału wstępnego przeznaczonego do wielkiego pieca, aż po ekspedycję wyrobów walcowanych. Gra dla dzieci to upominkowy prezent od Huty Trzyniec z okazji Dnia Dziecka. Przedstawiciele huty wręczyli czterdziestu pięciu szkołom w regionie tę wykonaną na specjalne zamówienie grę planszową i plenerową.

Gra ma formę planszową i plenerową, jest bardzo atrakcyjną formą rozrywki. Za pomocą rzutu kostką gracz przemieszcza się po poszczególnych stacjach. Tam dowiaduje się, na przykład, do czego potrzebna jest ruda żelaza, jaki proces metalurgiczny przebiega w aglomerowni czy koksowni, w jaki sposób rudę przetapia się na surowe żelazo w wielkim piecu i jak wyglądają hutnicy.

Nieodłącznym elementem tej rozrywki jest również rozdział o środowisku naturalnym, wyjaśniający rolę spedytora, wraz z krótką prelekcją o zadaniach straży pożarnej w hucie. W scenariuszu gry jest także miejsce na edukację dotyczącą podstawowych reguł bezpieczeństwa np. zawiązywanie sznurowadeł lub zakaz przechodzenia przez jezdnię na czerwonym świetle. Rozrywka uwzględnia też aktywność fizyczną: zanim uczestniczy dotrą do mety, wykonają kilka przysiadów i wyskoków.

Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jan Czudek wyjaśnia przesłanie gry planszowej: Chcielibyśmy poprzez tę formę rozrywki przybliżyć dzieciom produkcję żelaza i stali, która w naszym regionie cieszy się blisko 180-letnią tradycją i jest ściśle związana z jego rozwojem. Chodzi o bardzo krótkie i proste przedstawienie procesu produkcyjnego w hucie, co jednakże pomoże dzieciom zrozumieć podstawowe pojęcia i objaśni jak huta obecnie funkcjonuje.

W tym tygodniu, po raz pierwszy, dyrektorzy z Huty Trzyniec zagrali w Werkowego Wszędobyla z dziećmi z niektórych szkół w Trzyńcu, Jabłonkowie, Gródku, Bystrzycy, Ligotce Kameralnej oraz Gnojniku. Kolejne szkoły: od Cieszyna po Mosty koło Jabłonkowa otrzymają tę grę rozrywkową do połowy czerwca. W zestawie można także znaleźć regulamin gry w języku czeskim i w języku polskim. Ponadto w bieżącym roku Huta Trzyniec podaruje także najmłodszym przedszkolakom techniczne zestawy Merkur i Lego.

Powyższe przedsięwzięcia sprzyjają rozwijaniu u najmłodszych mieszkańców regionu nie tylko zręczności, ale także przedsiębiorczości, a ponadto rozszerzają wiedzę dzieci na tematy techniczne i kształtują ich stosunek do rzemiosła w regionie, gdzie dzieci się wychowują. Jak wyjaśnia z uśmiechem Jan Czudek - w Hucie Trzyniec to jedno z najważniejszych zagadnień, oczywiście zaraz po wyprodukowaniu 2,5 miliona ton stali.

Czerwiec`2017

« powrót do góry
 

Szyny z Trzyńca pojadą do Azerbejdżanu

Obecnie Huta Trzyniec przygotowuje dodatkowe dostawy szyn do modernizacji i przebudowy linii kolejowej Baku - Tbilisi - Kars w Azerbejdżanie. Produkcję szyn wizytowali przedstawiciele Państwowej Komisji ds. Gwarancji Eksportowych i Ubezpieczeń (EGAP), która ubezpiecza ten projekt.

Państwowe zlecenie na dostawę szyn kolejowych do Azerbejdżanu jest jednym z największych projektów eksportowych ubezpieczonych w ramach programu EGAP. Spółki Třinecké železárny - Moravia Steel Group rozpoczęły remont linii kolejowej o łącznej długości ponad 900 km w 2011 roku.

Remont przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy etap, o długości ponad 300 km, zakończył się w 2014 r. Pierwsza część drugiego etapu dotyczącego odcinka Baku - Bejkuk Kjasik, również o długości 300 km, zostanie zakończona w czerwcu 2017 roku. Druga część tej remontowanej trasy poprowadzi poprzez górzysty teren do irańskiej granicy. Inwestycja zostanie ukończona na początku 2019 r.

Współpraca z EGAP rozpoczęła się w 2011 roku i dotyczyła wówczas pierwszej fazy odbudowy. Po pozytywnej ocenie pierwszego etapu, ten sam model współpracy wykorzystano ponownie przy realizacji etapu drugiego. Łączna wartość obu kontraktów wynosi ponad 750 milionów euro.

Podczas wizyty przedstawiciele EGAP skontrolowali walcownię, która produkuje szyny i inne produkty wyłącznie na potrzeby kontraktu z Azerbejdżanem.

Jak wyjaśnia Jan Procházka, prezes EGAP: w przypadku Huty Trzyniec chodzi o największy projekt, który agencja ubezpiecza, gwarantowany przez rząd Azerbejdżanu. Pierwszy etap modernizacji tej linii kolejowej jest dla Huty Trzyniec doskonałą referencją i bardzo się cieszę, iż czeskie firmy uzyskały umowę zlecenie także na drugi etap tej inwestycji. Decyzja o ubezpieczeniu tego kontaktu zapadła w pierwszym kwartale 2017 r. Bardzo ważnym aspektem projektu jest jego pozytywny wpływ na zatrudnienie w regionie. Cieszę się, że mogłem odwiedzić Hutę Trzyniec.

Oprócz Huty Trzyniec, w projekcie uczestniczy ponad 10 innych czeskich firm, które są finansowane przez konsorcjum sześciu czeskich banków.

Kwiecień`2017

« powrót do góry
 

Rozwija się proekologiczna współpraca Huty Trzyniec z Ministerstwem Środowiska Naturalnego Republiki Czeskiej

Pobyty uzdrowiskowe dla dzieci w Tatrach czy wiosenne porządkowanie biokorytarza rzeki Olzy, to tylko dwa z wielu przedsięwzięć będących rezultatem Dobrowolnego Porozumienia zawartego pomiędzy Hutą Trzyniec i Ministerstwem Środowiska Naturalnego Republiki Czeskiej. Ta szczególna umowa będzie realizowana do końca 2017 roku i jest to już czwarte tego typu porozumienie z Ministerstwem. Zadania wykonane w roku ubiegłym, na podstawie wcześniejszej umowy, w widoczny sposób przyczyniły się do poprawy środowiska naturalnego.

Zdaniem Ministra do spraw Środowiska Naturalnego Richarda Brabeca współpraca opierająca się na dobrowolnych umowach jest bardzo ważna. Jak wyjaśnia Richard Brabec: zauważalny jest spadek zanieczyszczeń powietrza pochodzących z domowych palenisk dzięki dofinansowaniu do wymiany starych kotłów grzewczych, a do 2020 roku możliwe będzie również ograniczenie emisji spalinowych wynikające ze wsparcia transportu alternatywnego. Na ten cel przeznaczono budżet w wysokości 9 mld koron czeskich. Dobrowolne umowy mogą przyczynić się do stopniowej poprawy jakości powietrza w Republice Czeskiej.

W zakresie Porozumienia Dobrowolnego firma podejmuje co roku szesnaście działań. Jednym z nich jest organizacja pobytów uzdrowiskowych dla dzieci, na co w 2016 roku zakład przeznaczył 1,5 miliona koron.

Lecznicze pobyty uzdrowiskowe są najbliższe naszemu sercu, gdyż dzięki tym wyjazdom w ciągu dziesięciu dni, w okresie grzewczym, dzieci mogą delektować się prawdziwym tatrzańskim powietrzem. Jest to jednak zaledwie jedno z wielu działań mających na celu zmniejszenie wpływu przemysłu na środowisko naturalne otaczające hutę. To zagadnienie ma priorytetowe znaczenie w zarządzaniu naszym przedsiębiorstwem produkcyjnym - mówi Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec.

Česlav Marek, Dyrektor ds. Produkcji Huty Trzyniec dodaje: od momentu wejścia w życie tej umowy, to jest od początku 2014 roku, Huta Trzyniec zasadziła drzewa oraz pas zieleni izolacyjnej za kwotę niemal 1,2 miliona koron. W tym roku także te przedsięwzięcia będą kontynuowane.

Marzec`2017

« powrót do góry
 

Spółka VÚHŽ rozpoczęła rozbudowę walcowni profili specjalnych

VÚHŽ, spółka-córka Huty Trzyniec z siedzibą w Dobrej koło Frydka-Mistka właśnie rozpoczęła rozbudowę walcowni profili specjalnych. Inwestycja o wartości 83 milionów koron czeskich poprawi wydajność walcowni o ponad 50 procent. Po jej zakończeniu VÚHŽ rozszerzy ofertę swoich produktów, przede wszystkim różnego typu kształtek i profili.

Jak wyjaśnia Dyrektor VÚHŽ Karel Rojkorozpoczęta w firmie modernizacja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie techniczne klientów oraz dynamiczny popyt na oferowane produkty. Spółka zaopatruje obecnie w specjalne profile walcowane przede wszystkim klientów z branży samochodowej. Są oni zainteresowani głównie profilami do produkcji zawiasów drzwiowych. Duża część nowej produkcji będzie jednak adresowana do przemysłu maszynowego i budowlanego. Wzrost produkcji skutkować będzie zatrudnianiem dodatkowych pracowników.

Optymizmem napawa rosnąca wydajnośź produkcji oraz wzrost masy profili z obecnych 21 kg/m do ponad 30 kg/m, jednakże docelowo modernizacja ma umożliwić wykorzystanie cięższego wsadu o przekroju 150x150 milimetrów. Ten etap inwestycji zostanie zakończony w styczniu 2018 roku.

W zakresie modernizacji uwzględniono również wdrożenie recyrkulacji ścieków przemysłowych i separację zgorzelin, co przyczyni się do obniżenia negatywnego wpływu produkcji na środowisko naturalne.

W celu poprawy warunków oraz bezpieczeństwa pracy do działającej walcarki DUO 800 zainstalowane zostaną manipulatory. Jak informuje Dyrektor VÚHŽ Karel Rojko - najważniejszą częścią tej inwestycji jest nowa, wykańczająca linia obrotowo-przesuwna, wspierającą urządzenie do szybkiej wymiany cylindrów oraz urządzenie do cięcia profili walcowanych na długości handlowe.

Umowę na dostawę, montaż i uruchomienie bazowej technologii w ramach modernizacji walcowni profili specjalnych podpisali w grudniu 2016 roku członkowie zarządu VÚHŽ oraz przedstawiciele konsorcjum spółek Primetals Technologies Czech Republic i Primetals Technologies Italy. W dalszej kolejności rozpoczęły się prace nad dokumentacją projektową.

Od roku 2007 firma VÚHŽ jest spółką-córką Huty Trzyniec. Poza obróbką metali oraz powlekaniem, VÚHŽ specjalizuje się także w produkcji specjalnych profili walcowanych, odśrodkowo odlewanych odkuwków oraz urządzeń do produkcji małoseryjnej dla działów odlewniczych i stalowni. Zakład dysponuje również własnymi laboratoriami i pomieszczeniami testowymi. Spółka eksportuje obecnie około 60% swej produkcji, m.in. do Austrii, Niemiec, Włoch, Belgii, Słowacji, Indii, Chin oraz USA. Produkcja komercyjna walcowni profili specjalnych została uruchomiona w 1989 roku.

Luty`2017

« powrót do góry
 

W Hucie Trzyniec w tym roku pensje wzrosną o 6,6%

Zarząd Huty Trzyniec oraz Związki Zawodowe zakończyły negocjacje dotyczące Układu Zbiorowego Pracy na 2017 rok. W poniedziałek 30 stycznia 2017 roku przedstawiciele ZO OS KOVO i Zarząd huty podpisali aneks dotyczący wzrostu wynagrodzeń.

Jednym z postanowień tego dokumentu jest wzrost wynagrodzeń o 4,1%. Dodatkowo, o ile firma nadal będzie prężnie się rozwijać, pracownicy mogą liczyć na dalszy wzrost płac o 2,5%. Łączna podwyżka wynagrodzeń może zatem wynieść aż 6,6%. Zmianie ulegnie również kilkustopniowy system oceny pracowniczej, który stanie się bardziej przyjazny dla pracownikow, przede wszystkim jeśli chodzi o zasady wzrostu pensji.

Pracownicy huty mogą znów korzystać z przywilejów zawodowych w postaci zasiłków żywieniowych oraz dofinansowania do aktywnego wypoczynku za kwotę ponad 3,5 tysiąca koron, a także z wielu innych możliwości. Dodatkowy fundusz emerytalny dla pracowników wzrósł w tym roku o 50 koron.

Jak wyjaśnia Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec - w tym roku huta planuje wydać ponad trzy miliardy koron czeskich na modernizację i remonty urządzeń. Jak dotychczas, jest to największe przedsięwzięcie inwestycyjne w zakładzie. Jego wpływ na rozwój Huty Trzyniec jest niepodważalny. Zdaniem Jana Czudka podjęcie tej inwestycji jest niezbędne w celu zapewnienia sprawnego działania firmy i utrzymania czołowej pozycji na rynku krajowym oraz na rynku światowym. - To jedyna możliwość dla Huty Trzyniec, aby oprzeć się importowi z Chin i innych krajów. Należy oferować klientom unikatowe wyroby i usługi – uściślił Jan Czudek. W jego ocenie zarówno firma, jak też każdy jej pracownik musi zasłużyć na wzrost pensji. Na przekór trudnej sytuacji na rynku stalim Huta Trzyniec nadal dobrze prosperuje.

Przeciętne wynagrodzenie w Hucie Trzyniec wyniosło ponad 29 100 koron, a zatem przekroczyło średnią pensję w regionie i w kraju. Łączny wzrost płac w hucie wyniósł w 2016 roku 10,8% - w porównaniu z deklarowanym wzrostem w wysokości 4%. Z uwagi na wzrost cen surowców, sytuacja na rynku stali w IV kwartale 2016 roku nie była łatwa i negatywnie wpływała na wyniki gospodarcze.

Ivo ŽiŽka, Dyrektor ds. Personalnych i Administracyjnych Huty Trzyniec podkreśla, że trzeba podziękować pracownikom za wykonaną pracę i należycie ją wynagrodzić. Jego zdaniem, chociaż wyobrażenia o wysokości płac mogą być różne, trzeba pamiętać, iż firma funkcjonuje jako całość. Oznacza to, że wydatki w zakładzie są ponoszone nie tylko na wynagrodzenia, ale także na remont urządzeń, jak też na nowe technologie, prowadzące do wzrostu wydajności i jakości wyrobów Huty Trzyniec.

František Ligocki, prezes ZO OS KOVO TZ podkreśla swoje zadowolenie, że w tak trudnym na rynku stali czasie udało się uzgodnić wzrost płac i zrealizować priorytety negocjacyjne związków zawodowych, choć wymagało to również kompromisu w wielu sprawach. W jego ocenie dla pracowników Huty Trzyniec udało się uzgodnić godziwą podstawę wymiaru wynagrodzeń. Teraz kluczową sprawą jest realizacja planu sprzedaży, dzięki czemu pracownicy będą mogli liczyć na kolejny wzrost pensji.

Aneks do Układu Zbiorowego Pracy dotyczący wzrostu wynagrodzeń podpisali wspólnie: Prezes Zarządu Huty Trzyniec Jan Czudek oraz prezes związków zawodowych - ZO OS KOVO Huty Trzyniec František Ligocki. Na dokumencie swoje podpisy złożyli również: Członek Zarządu Huty Trzyniec Ivo Žižka i Wiceprezes ZO OS KOVO TZ Marcel Pielesz oraz prezes związków zawodowych zakładu Walcowni Rur w Ostrawie Martin Frömel.

Aktualnie Huta Trzyniec zatrudnia łącznie 7 100 pracowników, w tym pracowników zakladu w Trzyńcu oraz wydziałów produkcyjnych w Ostrawie-Vitkovicach, Starym Mieście, Kladnie i Boguminie.

Styczeń`2017

« powrót do góry