O pracy

Aktualności - 2018 r.

 

Dziewięćdziesięcioletni seniorzy wspominali swoją pracę w hucie

Tradycyjnie jak co roku przedstawiciele kierownictwa Huty Trzyniec spokali się z byłymi pracownikami zakładu, którzy przekroczyli już dziewięćdziesiąty i dziewięćdziesiąty piąty rok życia. Spotkanie odbyło sie w trakcie porannego posiedzenia Zarządu i wzięło w nim udział piętnastu seniorów.

Uczestniczący w spotkaniu seniorzy: siedem kobiet i ośmiu mężczyzn przepracowało trzy dekady w stalowni, walcowniach, wielkich piecach, odlewni i innych zakładach produkcyjnych. Prawie tyle samo czasu spędzili na emeryturze. „Przyszedłem do huty mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wy odchodziliście. Od tego czasu fabryka zmieniła się bardzo, osiągnęliśmy duży postęp technologiczny“powiedział Henryk Huczala, Dyrektor Techniczny Huty Trzyniec, który przybliżył seniorom obecną działalność firmy i odpowiedział na ich pytania.

Podczas gdy mężczyźni byli zainteresowani liczbą wyprodukowanych szyn i kierunkami ich eksportu, kobiety wspominały ciężką pracę, którą w latach 60. XX wieku wykonywały w hucie. Większość z nich nadal śledzi aktualne wydarzenia z huty oraz interesuje się hokejem.

95-letni Adolf Prymus regularnie czytuje lokalną prasę, chociaż jego wzrok już się pogorszył. „Wciąż pamiętam mój numer telefonu w pracy, był to 13760. Pracowałem w hucie od roku 1951 i skończyłem w 1981 roku" - wspomina były pracownik odlewni szarego żeliwa. Wymienił nawet nazwiska swoich byłych przełożonych. „Pewnie, że wspominam moje lata spędzone w pracy. Bardzo lubię wspominać też moich kolegów" - dodał Adolf Prymus, który posiada profil na portalu społecznościowym i zwykle komunikuje się z otoczeniem poprzez pocztę elektroniczną.

Spotkanie stało się także okazją do niespodziewanego odnowienia kontaktu pomiędzy byłymi kolegami z klasy, współpracownikami i sąsiadami. „Chodziliśmy razem do szkoły, więc teraz wspólnie wspominamy" - powiedział Vladislav Szurman, który rozpoczął pracę w hucie jako urzędnik techniczny i awansował na kierownika finansowego. Dzisiaj także śledzi wyniki osiągane przez hokeistów Stalowników Trzyniec. Wspólnie z dziewięćdziesięcioletnim Janem Starzykiem dorastał w niedalekiej Bystrzycy. „Podczas tych lat spędzonych na emeryturze wcale się nie spotykaliśmy" - powiedział.

Uczestnicy spotkania otrzymali od kierownictwa Huty Trzyniec małe upominki, a panie również duże bukiety kwiatów. Wszystkim smakowała smaczna przekąska. Seniorzy uważnie słuchali opowieści o obecnym rozwoju Huty Trzyniec i obejrzeli film dokumentalny o największej ubiegłorocznej inwestycji - rekonstrukcji walcowni-zgniatacza.

Listopad`2018

« powrót do góry
 

Zamiast na zmianę pracownicy huty poszli sadzić drzewka w lesie

Huta Trzyniec oraz jej pracownicy pomagają w tym roku ożywieniu lasów. Niedaleko wierzchołka Ostrego w okolicach Trzyńca, w rozległym rezerwacie Čerňavina, pomagali z zalesieniem jodłą, typowym gatunkiem drzewa, który znajdował się tutaj pierwotnie w Beskidach.

Huta Trzyniec przeznaczyła część dochodów z każdego sprzedanego biletu tegorocznej imprezy „Hutnický den“ na zasadzanie 3000 nowych drzewek. "To nasz wkład w poprawę natury, który jest w tej samej wysokości, co podatek od wartości dodanej" - mówi Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec. Podarowana kwota zostanie wykorzystana przez ČSOP Salamandr, jedną z organizacji Unii Ochrony Przyrody w RC. Pieniądze przeznaczone będą nie tylko na zakup drzew, ale także na ich późniejszą pielęgnację.

"Dużo uwagi poświęcamy środowisku naturalnemu w hucie. Oprócz inwestowania w nowe technologie usuwania pyłu, dbamy o zieleń i corocznie finansujemy nowe sadzenie drzewek. W tym roku, między innymi, w lasach Ostrego Szczytu, dokąd wiele naszych pracowników wybiera się na turystykę” - dodał Dyrektor Generalny. On sam, co najmniej raz w roku, wspina się na Ostry.

Pracownicy huty rozpoczęli sadzenie drzewek podczas Dnia Wolontariusza, który firma organizuje co roku. Zamiast swoich zwykłych obowiązków w piątek, 26 października, wyruszyli do lasu i zasadzili pierwsze drzewka. Głównie jodły, które były hodowane w miejscowych warunkach bezpośrednio na zboczu góry w szkółkach leśnych w Koszarzyskach.

"Sadzenie oryginalnych gatunków drzew i odnawianie różnorodności lasu jest jednym z naszych długoterminowych celów. W pobliżu Ostrego Szczytu i na zboczach znajduje się cenny las, który chroni obszerny rezerwat Čerňavina. To tutaj sadzimy jodły i inne brakujące gatunki drzew, które posiadają cenne genetyczne pochodzenie z Beskidów” - wyjaśnił przewodniczący ČSOP Salamandr Vojtěch Bajer.

Lasy w okolicach rezerwatu Čerňavina na Ostrym są bardzo podobne do pierwotnych lasów. Według Tomáša Myslikovjana z Urzędu Ochrony Krajobrazu w Beskidach, emisje z trzynieckich kominów w przeszłości znacząco podpisały się na zniknięciu starych jodeł na Ostrym Szczycie.

"Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy wyginęły duże obszary lasów, wiele się zmieniło. Przemysł ciężki został zmodernizowany, zmniejszyła się ilość szkodliwych emisji, ale wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia" - mówi Tomáš Myslikovjan. Jego zdaniem jodły po części zostały zregenerowane, poza tym wysadza się nowe jodełki, przybywa bardziej przyjaznych przyrodzie lasów liściastych oraz mieszanych, kosztem sztucznie wysadzonych lasów świerkowych.

"To symboliczne i bardzo poprawne, że Huta Trzyniec obecnie wspiera finansowo oraz przyczynia się uczestnictwem swych pracowników w projekcie odbudowy jodłowych lasów w Beskidach. Dołączają się oni do leśników oraz obrońców przyrody, którzy od dawna dążą do przywrócenia różnorodności gatunkowej pierwotnych jodło-bukowych lasów", podsumowuje Tomáš Myslikovjan.

W Dniu Wolontariusza wzięło udział ponad 30 pracowników huty, którzy dołączyli do ochotników stowarzyszenia ČSOP Salamandr i rozpoczęli sadzenie jodeł.

Październik`2018

« powrót do góry
 

Energetika Třinec modernizuje sieć dystrybucyjną czeskiego oraz polskiego systemu energoelektrycznego

Energetika Třinec (ET), spółka zależna Huty Trzyniec rozpoczęła modernizację jednej z trzech przychodzących podstacji. Lokalna sieć dystrybucji energii służy do zaopatrywania w energię elektryczną i pokrywa potrzeby całego obszaru huty. W ramach sieci dystrybucyjnej modernizowana jest też podstacja T4, z napowietrzaniem czeskich i polskich systemów elektroenergetycznych.

Inwestycja firmy przekroczy 180 milionów koron czeskich. Remont, który rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku, był już konieczny. "Urządzenie było technicznie przestarzałe, konieczne było zastąpienie go nowoczesnym i odpowiednim do obecnych standardów urządzeniem. Zwłaszcza ze względu na brak części zamiennych nie można było utrzymać systemu ochrony z przestarzałymi zabezpieczeniami elektromechanicznymi i elektronicznymi" - wyjaśnia Petr Matuszek, dyrektor firmy. Nowa podstacja zwiększy niezawodność zasilania agregatów Huty Trzyniec i będzie tym samym należeć do najnowocześniejszych węzłów obsługujących lokalną sieć dystrybucyjną firmy.

Zdaniem dyrektora ET, chodzi o unikalny typ urządzenia, który jest zaprojektowany jako dwusystemowa podstacja izolowana gazem, zwana GIS. Nie jest to bardzo popularny typ podstacji w Republice Czeskiej "Nowoczesną technologię dostarczył światowy producent Siemens. Znajduje się ona w nowopowstałej hali. By nie ograniczać dostaw energii elektrycznej, urządzenie będzie stopniowo podłączone do istniejącej podstacji.” - dodał Petr Matuszek.

W nowej hali dostawcy zainstalowali kompletną technologię GIS, w tym szafy sterownicze, zakończyli też instalację okablowania. Stopniowo będą teraz uruchomiać system sterowania do zdalnego monitorowania i sterowania podstacji z pulpitu sterowniczego. Do kwietnia następnego roku będą przestawiać poszczególne sieci doprowadzające oraz odprowadzające do transformatorów energetycznych. Wszystko powinno być zakończone w maju przyszłego roku.

Energetika Třinec zapewnia produkcję i dystrybucję energii, zwłaszcza dla cyklu produkcyjnego huty. Prócz ciepła na potrzeby Huty Trzyniec, miasta Trzyńca i jego okolic, firma produkuje również energię elektryczną wynoszącą średnio 680 tys. MWh rocznie. Ta ilość obejmuje około dwóch trzecich całego areału Huty Trzyniec. W ubiegłym roku wyprodukowała 674 tys. MWh energii elektrycznej. Obecnie firma zatrudnia 368 osób.

Wrzesień`2018

« powrót do góry
 

HUTA TRZYNIEC PRZYGOTOWYWUJE SYSTEMY OCHRONY PRZED HAŁASEM ZA KWOTĘ PONAD MILION KORON

Inwestycje ekologiczne w instalacje odpylające pozytywnie wpłynęły na znaczną redukcję pyłu w powietrzu, ale niestety przyczyniły się również do wzrostu poziomu hałasu. W najbliższym czasie Huta Trzyniec rozpocznie budowę wkładek antyhałasowych, które powstaną w kilku lokalizacjach na terenie zakładu. Wartość inwestycji wyniesie 9 milionów koron. Wkładki antyhałasowe powinny zmniejszyć natężenie hałasu oraz usunąć odgłosy, które są odbierane jako nieprzyjemne dźwięki.

Analizy hałasu przeprowadzone przez Hutę Trzyniec wskazują, że dwa wyloty wentylatorów odpylających węzły pierwszej aglomeracji, jak również komin oraz wentylatory zasilające system odpylania patelni w stalowni konwertora tlenowego – to trzy największe źródła hałasu na terenie zakładu.

Badanie hałasu dla Huty Trzyniec wykonała specjalistyczna firma z Brna. Analiza wyników zajęła kilka miesięcy, gdyż pomiary prowadzone były w kilku lokalizacjach, wytypowanych jako potencjalne źródła hałasu na terenie zakładu, w tym również w spółkach zależnych oraz w pobliżu fabryki. Badanie wykazało także inne źródła hałasu, pochodzące głównie z ruchu samochodowego. Okazało się, że na ulicy Frýdeckiej i ulicy Těšínskiej hałas komunikacyjny jest porównywalny do hałasu pochodzącego z huty.

"Badanie pozwoliło stworzyć ranking najbardziej znaczących źródeł hałasu oraz wskazało rozwiązania techniczne umożliwiające przeciwdziałanie hałasowi, w tym między innymi modelowanie poziomu mocy akustycznej źródła. We wrześniu Huta Trzyniec rozpocznie działania dotyczące trzech najważniejszych źródeł hałasu, zarówno w stalowni, jak też w aglomeracjach. Następnie stopniowo będą powstawały projekty dla kolejnych działów produkcji, tak aby docelowo zminimalizować poziom hałasu w okolicy" - wyjaśnia Česlav Marek, Dyrektor Produkcji Huty Trzyniec.

Cicha praca huty nie jest realna. Firma stara się wykorzystywać wkładki antyhałasowe w starszych obiektach, zaś nowe i zmodernizowane wentylatory wyposażone są w osłony akustyczne oraz izolację. Harmonogram zaangażowania środków finansowych na inwestycje przeciwdziałające hałasowi został przedłożony przez Hutę Trzyniec Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Lipiec`2018

« powrót do góry
 

HUTA TRZYNIEC OSIĄGNĘŁA PONAD MILIARD KORON ZYSKU!

W 2017 roku Huta Trzyniec osiągnęła przychód ze sprzedaży produktów i półproduktów w wysokości 35 859 miliardów koron. W porównaniu do roku 2016 było to o 3,64 miliarda koron więcej. Podsumowując wyniki gospodarcze spółki, Walne Zgromadzenie stwierdziło, iż mimo wyższej sprzedaży, zysk firmy za rok 2017 wynósł 1 424 miliardy koron, co stanowi niewielki spadek w porównaniu do roku 2016.

Niższy wynik gospodarczy był spowodowany rosnącą ceną materiałów do produkcji oraz wyższymi kosztami osobowymi. W 2017 roku firma zainwestowała ponad 2,7 miliard koron w nowe urządzenia i technologie, w tym również w projekty ekologiczne.

Produkcja stali surowej w Hucie Trzyniec spadła z 2 605 milionów ton w roku 2016 do 2 528 milionów ton w roku 2017. Głównym powodem była inwestycja związana z modernizacją stacji konwersji gazu w stalowni konwertora tlenowego. „Pomimo trudnych warunków spowodowanych modernizacją, Spółka nadal utrzymuje się na pozycji największego producenta stali oraz materiałów walcowanych. Praktycznie co druga tona stali w Czechach została wytopiona w Trzyńcu“mówi Tomáš Chrenek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec. W rezultacie firma utrzymała pozycję największego producenta stali w Republice Czeskiej, którą zajmuje od dziewięciu lat.

Ogólnie, najlepiej sprzedającym się pod względem ilościowym produktem jest drut walcowany (995 tys. ton), a jego udział w całkowitej sprzedaży w 2017 r. wyniósł 42,6 %. Drugim najlepiej sprzedającym się produktem są pręty stalowe oraz profile (574 kt). Dzięki inwestycjom w nowe technologie rafinacji oraz przetwarzania rośnie sprzedaż produktów o wyższej wartości dodanej. Dotyczy to głównie oferty dla przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. 67 % produkcji całkowitej przeznaczone jest na eksport.

W 2017 roku znacząco udało się również obniżyć emisję stałych zanieczyszczeń. Wszystkie inwestycje związane z odpylaniem głównych jednostek produkcyjnych zostały w pełni zrealizowane. Doprowadziło to do rekordowego spadku emisji zanieczyszczeń w roku 2017, w stosunku do roku 2016, to jest do nowego, historycznego minimum wynoszącego 148 ton. Jest to spadek o prawie 75 % w porównaniu z rokiem 2013, kiedy rozpoczęto prace.

W perspektywie średnio – i długoterminowej zagrożeniem dla przemysłu stalowego może być wprowadzenie ceł na rynku amerykańskim, gdyż oznacza to realne zagrożenie dla wzrostu importu do Europy. "Poziom europejskiego eksportu do USA, który wynosił 4,9 miliona ton w 2017 roku, obecnie spada, ale będziemy poszukiwać nowych rynków zbytu dla niektórych naszych produktów" - zauważa Ján Moder, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec. Dodał również, że: „inne problemy, z którymi borykają się dziś producenci stali, to nieproporcjonalnie wysokie ceny energii dla energochłonnych firm produkcyjnych oraz reforma handlu emisjami. Wpływ tej reformy może spowodować dodatkowy wzrost kosztów".

W tym roku firma planuje zainwestować w kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych około 2,5 miliarda koron. Większość z nich ma na celu wzrost wartości dodanej produktów stalowych. Huta Trzyniec planuje wyprodukować w 2018 roku 2,55 mln ton stali, co umożliwią zrekonstruowane i zmodernizowane jednostki produkcyjne, które zostały odnowione w 2017 roku.

Roczna produkcja Huty Trzyniec wynosi około 2,5 miliona ton stali, a jej głównymi produktami są wyroby walcowane: drut walcowany, stal kształtowa, pręty stalowe, stal ciągniona, szyny, blachy uniwersalne, rury stalowe bez szwu i półprodukty hutnicze. Od dziewięciu lat Huta Trzyniec jest największym producentem stali surowej w Republice Czeskiej. Od roku 1939 Huta Trzyniec wyprodukowała ponad 180 milionów ton stali.

Czerwiec`2018

« powrót do góry
 

Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INVENT ARENA 2018, zaprezentowane zostaną nowości technologiczne oraz ciekawy program dla zwiedzających.

Druga edycja międzynarodowej wystawy INVENT ARENA 2018 obfitować będzie w nowości ze świata nauki oraz techniki. Od środy 20 czerwca do piątku 22 czerwca hala WERK ARENA zamieni się w pełną innowacji przestrzeń wystawową.

Fachowcom oraz szerokiej publiczności zaprezentowane zostaną nie tylko ciekawe wynalazki pochodzące z instytutów badawczych czy też uczelni wyższych, ale również innowacyjne metody nauczania stosowane w miejscowych szkołach podstawowych, średnich oraz wyższych.

„Staramy przyciągnąć atrakcyjnych wystawców. Udział w wystawie zapowiedzał między innymi Instytut Technologiczny z Izraela. Swój wynalazek zaprezentują również studenci z Wojskowej Akademii Technicznej z Polski. Opracowali oni biomedyczną odzież dla niemowląt, wyposażoną w zintegrowany system elektrod i czujników monitorujących napięcie mięśniowe noworodka,” wyjaśnia Jan Kobielusz z Czeskiego Towarzystwa Metalurgicznego (ČHS - Česká hutnická společnost), które wspólnie z Hutą Trzyniec organizuje wystawę wynalazków.

„Wśród eksponatów znajdzie się między innymi symulator lotu oraz lądowania dla samolotu Boeing na lotnisku w Pradze, który będą mogli wypróbować goście wystawy. Czeka na nich również gyroskop, za pomocą którego osiągną przeciążenie 3G, takie jakiego doświadczają piloci w trakcie zwykłego lotu myśliwcem,” uzupełnia Jan Kobielusz.

Zaprezentowanych zostanie również kilka niezależnych projektów badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych, zrzeszonych w ramach towarzystwa Trasfera.cz, którego misją jest wsparcie transferu wyników badań naukowych do praktyki.

„Planujemy między innymi prezentację wynalazku, którym jest urządzenie dla szybkiego oraz nieniszczącego pomiaru austenitu szczątkowego. Austenit to stały roztwór węgla w żelazie, a producenci surowego żelaza muszą zdefiniować jego zawartość. Dzięki urządzeniu zajmuje to tylko około 15 minut, można go nawet stosować w przypadku dużych konstrukcji, bez konieczności pobierania próbek,” stwierdza Martin Duda, wiceprzewodniczący agencji i członek Zarządu Technologicznej Agencji RC. Urządzenie o nazwie Austenimeter opracowane zostało na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Pozwala ono wykryć właściwości strukturalne, fazowe i magnetyczne oraz potrafi wykonać pomiary procesów korozyjnych i innych zjawisk powierzchniowych.

Wystawa INVENT ARENA jest przeznaczona nie tylko dla fachowców, ale również dla szerokiej publiczności z wszystkich grup wiekowych, dla której przygotowano ciekawy program towarzyszący. Organizatorzy potraktowali wystawę jak podróż, rozpoczynającą się od innowacyjnej edukacji, a prowadzącą do innowacyjnego pracodawcy. Wystawa jest organizowana we współpracy ze szkołami, które przygotowały prezentacje nowoczesnych metod nauczania, takich jak na przykład wirtualna rzeczywistość, tworzenie prezentacji 3D, drukowanie 3D, włączenie zestawów zabawkowych Merkur do nauczania oraz inne ciekawostki.

Kwiecień`2018

« powrót do góry
 

Producent elementów do elektrowni wiatrowych stał się częścią Grupy HUTA TRZYNIEC – MORAVIA STEEL.

Od czwartku 29 marca 2018 r. firma Brück AM Zámrsk z Kraju Pardubickiego należy do Grupy HUTA TRZYNIEC – MORAVIA STEEL. Firma Brück AM Zámrsk dołączyła do łańcucha produkcyjnego Huty Trzyniec jako trzydziesta spółka córka. Akwizycja została już zatwierdzona przez odpowiednie organy antymonopolowe.

Firma będzie produkować ze stali trzynieckiej asortyment elementów z zakresu inżynierii precyzyjnej, szczególnie dla sektora energetyki wiatrowej, takich jak na przykład kołnierze pierścieniowe do łodzi podwodnych i sieci wodnych, elementy rakiet kosmicznych oraz specjalne elementy do tuneli CT w systemie opieki zdrowotnej.

Akwizycja jest logiczną konsekwencją wieloletniej współpracy. Jest w pełni zgodna ze strategią rozwoju naszej firmy, gdyż obecnie wkraczamy w dziedzinę energetyki wiatrowej - wyjaśnił zakup firmy Jan Czudek, Prezes Zarządu Huty Trzyniec.

Obszar wykorzystania energii wiatrowej należy do szybko rozwijających się segmentów, a obecnie przeżywa swój boom w Europie. Huta Trzyniec nadal zamierza inwestować w tej dziedzinie i dalej rozwijać tę nowo nabytą spółkę.

Dyrektorem firmy o obecnej nazwie Brück AM będzie czterdziestotrzyletni Pavel Straszak. W Hucie Trzyniec pracował on na różnych stanowiskach w dziale walcowni drutu i drobnych profili, od 2016 r. prowadzi spółkę córkę Sochorová Válcovna w Kladnie. W firmie Brück AM pozostaje rownież dotychczasowy dyrektor wykonawczy Luboš Malý.

Firma Brück AM Zámrsk zatrudnia ponad 260 osób. Za rok 2017 osiągnęła przychód w wysokości ponad miliarda koron. Ponad 90 % produkcji przeznaczone jest na eksport, głównie do Niemiec, Hiszpanii, ale także do Brazylii, Meksyku, Białorusi i innych krajów.

Kwiecień`2018

« powrót do góry
 

Dzieci ze szkół podstawowych w Trzyńcu mogą w pełni cieszyć się czystym powietrzem w Tatrach

Ponad 250 dzieci z klas czwartych i piątych szkół podstawowych w Trzyńcu mogło cieszyć się w marcu tego roku krystalicznie czystym wysokogórskim powietrzem u podnóża Tatr Zachodnich. Huta Trzyniec zorganizowała dla nich dziesięciodniowy pobyt uzdrowiskowy w Centrum rekreacji dla dzieci w Žiaru na Słowacji.

Od 2014 r. Huta Trzyniec corocznie wysyła uczniów miejscowych szkół podstawowych w malownicze krajobrazy doliny Žiaru na Słowacji. Z takiej formy zajęć edukacyjnych na łonie przyrody, w ramach pobytów uzdrowiskowych, skorzystało już ponad tysiąc uczniów, a w tym roku dołączyło do nich kolejnych trzystu. Łączny wydatek na ten cel wzrośnie w tym roku do ok. 7,5 miliona koron.

Jest to jedno z wielu działań, poprzez które staramy się złagodzić skutki naszej produkcji przemysłowej. Przede wszystkim zainwestowaliśmy w nowoczesne technologie, służące odpyleniu działów. Dzięki tym inwestycjom, w porównaniu do stanu pierwotnego, udało nam się zmniejszyć ilość emisji pyłu do atmosfery o dwie trzecie. Staramy się również poprzez inne aktywności przyczyni do poprawy jakości życia mieszkańców naszego regionu - mówi Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec.

Pobyty uzdrowiskowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród szkół. W ubiegłym roku korzystały z nich dzieci z okolic Jabłonkowa, a w tym roku wyjechali ponownie uczniowie ze szkół w Trzyńcu. W Tatry pojechali razem ze swoimi nauczycielami. Dzięki temu mogą łączyć wypoczynek z edukacją. W czasie pobytów uzdrowiskowych uczniowie mają zapewnione lekcje, a także wycieczki i spotkania z ratownikami górskimi oraz przyrodnikami.

Maciej, Wojciech, Filip, Rosťa oraz Honza z drugiego turnusu dyskutowali o funkcjach lasu. Nauka jest krótka i to jest super. Chodzimy na wycieczki w góry i do jaskini. Byliśmy w Niedźwiedziej Sztolni, gdzie trochę się baliśmy – opowiadają, przekrzykując jeden drugiego. Wszyscy jednak chórem chwalą miejscową kuchnię, urozmaicone śniadania, krótkie lekcje, ładną okolicę oraz czyste powietrze. Trochę tęsknimy, ale zawsze możemy zadzwonić do mamy, jeśli tylko chcemy. Tu jest świetnie - mówią Sara i Klara, uczennice 5. klasy szkoły podstawowej w Nieborach.

W dwóch tegorocznych turnusach pobytów uzdrowiskowych w Tatrach wzięło udział łącznie blisko dwieście uczniów. Od poniedziałku 19 marca w trzecim turnusie uczestniczyło kolejnych siedemdziesięcioro dzieci ze szkół podstawowych Trzyńcu.

Marzec`2018

« powrót do góry
 

Inwestycje w Hucie Trzyniec służą zwiększeniu wartości dodanej wyrobów ze stali

Uruchomienie nowych pieców do wyżarzania, budowa kolejnej linii do łuszczenia i wykończania, montaż dodatkowych szlifierek do kęsów oraz dostosowanie jednej z linii odlewniczych do sześćsetmilimetrowej średnicy półwyrobów stalowych - to tylko czterdzieści procent projektów inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2018 w Hucie Trzyniec. Ich łączna wartość to ponad 2,5 miliarda koron czeskich.

Kolejne inwestycje realizowane będą w walcowni kęsów należącej do samodzielnego zakładu produkcyjnego w Starym Mieście na Morawach. Wdrażane corocznie inwestycje w modernizację i odtworzenie infrastruktury oraz jej naprawę są absolutnie niezbędne dla dalszego rozwoju firmy i utrzymania przez nią czołowej pozycji na rynku. Trzeba jednak potrafić zarobić na sfinansowanie tych właśnie inwestycji - zaznacza Jan Czudek, Dyrektor Huty Trzyniec.

W 2017 roku firma zainwestowała w rozwój i modernizację infrastruktury ponad trzy miliardy koron czeskich. Blisko jedną trzecią tych środków przeznaczono na projekty środowiskowe, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków produkcji przemysłowej dla otoczenia.

Jak wyjaśnia Radek Olszar, Dyrektor ds. Inwestycji i Strategii Huty Trzyniec - w tym roku Spółka sfinalizuje cały szereg inwestycji rozpoczętych w 2017 roku, między innymi stanowisko do szlifowania kęsów. Chodzi o instalację dwóch szlifierek wraz z wdrożeniem nowej technologii do trzeciej szlifierki. Inwestycje o łącznej wartości 600 milionów koron są zdecydowanie opłacalne. Huta poprawi jakość materiału wstępnego, który jest niezbędny do dalszego przetwarzania, między innymi do produkcji śrub, łożysk lub sprężyn. Jednocześnie firma rozpocznie wykorzystanie nowych pieców do wyżarzania, które również poprawią właściwości wyrobów stalowych.

W ciągu kilku miesięcy rozpocznie się budowa nowej linii technologicznej nr 2 dla prętów stalowych, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej stacji do obróbki prętów stalowych. Nowa linia potrafi przetworzy w trybie automatycznym średnicę od 30 do 80 mm do długości 10,5 metra. Koszt tej inwestycji, według wstępnych obliczeń, powinien wynieść 250 milionów koron.

Ważne znaczenie ma także rozpoczęcie produkcji nowego wymiaru półwyrobów stalowych o średnicy 600 mm. Do tej pory Huta Trzyniec produkowała półwyroby o maksymalnej średnicy 525 mm. Nowa linia odlewnicza, poprzez produkcję wydajniejszych turbin wiatrowych, udostępni na rynku półwyroby stalowe, szczególnie poszukiwane w segmencie energetyki wiatrowej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 125 milionów koron.

W zakładzie produkcyjnym ciągarni w Starym Mieście na Morawach huta w 2018 roku zainwestuje w automatyczny system magazynowania za około 220 milionów koron. Z kolei Walcownia Kladno również przeznaczy środki na inwestycje, tym razem w technologię o wartości 170 milionów koron.

Huta Trzyniec planuje wyprodukować w 2018 roku 2,55 miliona ton stali, czyli o 30 tysięcy ton stali więcej niż w roku 2017. Będzie to możliwe dzięki odbudowanej i zmodernizowanej w roku 2017 jednostce produkcyjnej.

Luty`2018

« powrót do góry
 

Huta Trzyniec poszerza działalność w segmencie energetyki wiatrowej

Huta Trzyniec przejmuje firmę Brück AM Zámrsk z Kraju Pardubickiego. To czeskie przedsiębiorstwo produkuje elementy do pierścieni łożyskowych na potrzeby sektora energetyki wiatrowej. Huta Trzyniec jest od dawna dostawcą stali dla Brück AM Zámrsk i zamierza nadal ją rozwijać.

Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec przyznaje, że do tej pory prowadzone przez Spółkę akwizycje zawsze prowadziły do wzrostu produkcji i rentowności w przejętych firmach. W jego ocenie Brück AM Zámrsk również będzie rosnąć i rozwija się pod skrzydłami Huty Trzyniec. Zakup firmy maszynowej jest krokiem logicznym, gdyż Brück AM Zámrsk w pełni pasuje do strategii poszerzania łańcucha produktów Huty Trzyniec.

Brück AM Zámrsk zajmuje się formowaniem metali na gorąco, ich uszlachetnianiem oraz dalszą obróbką. Firma wyposażona jest w najnowocześniejsze technologie obróbki metali na gorąco poprzez bezszwowe walcowanie pierścieni oraz dalszą obróbkę cieplną. Dysponuje także najnowocześniejszą technologią obróbki CNC w inżynierii precyzyjnej.

Produkty firmowe przeznaczone są przede wszystkim do elektrowni wiatrowych. Firma posiada również możliwości wyprodukowania kołnierzy pierścieniowych do łodzi podwodnych, sieci wodnych, okry rakiet kosmicznych oraz specjalnych elementów do tuneli CT w aptekach.

Tymczasowy przedstawiciel przedsiębiorstwa Luboš Malý zapewnia, że produkty firmy Brück AM Zámrsk należą do czołówki w swojej branży. W jego ocenie związek z producentem wysokiej jakości stali jest posunięciem w dobrym kierunku, pomocnym w dalszym rozwoju firmy Brück AM Zámrsk, zarówno jeśli chodzi o wprowadzanie nowych technologii, jak i dalszy rozwój portfolio produktów.

Firma Brück AM Zámrsk zatrudnia ponad 260 osób. Za rok 2017 osiągnęła przychód w wysokości ponad miliarda koron. Ponad 90% produkcji przeznaczone jest na eksport, głównie do Niemiec, Hiszpanii, ale także do Brazylii, Meksyku, Białorusi i innych krajów.

Styczeń`2018

« powrót do góry