O pracy

Aktualności - 2018 r.

 

Inwestycje w Hucie Trzyniec służą zwiększeniu wartości dodanej wyrobów ze stali

Uruchomienie nowych pieców do wyżarzania, budowa kolejnej linii do łuszczenia i wykończania, montaż dodatkowych szlifierek do kęsów oraz dostosowanie jednej z linii odlewniczych do sześćsetmilimetrowej średnicy półwyrobów stalowych - to tylko czterdzieści procent projektów inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2018 w Hucie Trzyniec. Ich łączna wartość to ponad 2,5 miliarda koron czeskich.

Kolejne inwestycje realizowane będą w walcowni kęsów należącej do samodzielnego zakładu produkcyjnego w Starym Mieście na Morawach. Wdrażane corocznie inwestycje w modernizację i odtworzenie infrastruktury oraz jej naprawę są absolutnie niezbędne dla dalszego rozwoju firmy i utrzymania przez nią czołowej pozycji na rynku. Trzeba jednak potrafić zarobić na sfinansowanie tych właśnie inwestycji - zaznacza Jan Czudek, Dyrektor Huty Trzyniec.

W 2017 roku firma zainwestowała w rozwój i modernizację infrastruktury ponad trzy miliardy koron czeskich. Blisko jedną trzecią tych środków przeznaczono na projekty środowiskowe, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków produkcji przemysłowej dla otoczenia.

Jak wyjaśnia Radek Olszar, Dyrektor ds. Inwestycji i Strategii Huty Trzyniec - w tym roku Spółka sfinalizuje cały szereg inwestycji rozpoczętych w 2017 roku, między innymi stanowisko do szlifowania kęsów. Chodzi o instalację dwóch szlifierek wraz z wdrożeniem nowej technologii do trzeciej szlifierki. Inwestycje o łącznej wartości 600 milionów koron są zdecydowanie opłacalne. Huta poprawi jakość materiału wstępnego, który jest niezbędny do dalszego przetwarzania, między innymi do produkcji śrub, łożysk lub sprężyn. Jednocześnie firma rozpocznie wykorzystanie nowych pieców do wyżarzania, które również poprawią właściwości wyrobów stalowych.

W ciągu kilku miesięcy rozpocznie się budowa nowej linii technologicznej nr 2 dla prętów stalowych, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej stacji do obróbki prętów stalowych. Nowa linia potrafi przetworzy w trybie automatycznym średnicę od 30 do 80 mm do długości 10,5 metra. Koszt tej inwestycji, według wstępnych obliczeń, powinien wynieść 250 milionów koron.

Ważne znaczenie ma także rozpoczęcie produkcji nowego wymiaru półwyrobów stalowych o średnicy 600 mm. Do tej pory Huta Trzyniec produkowała półwyroby o maksymalnej średnicy 525 mm. Nowa linia odlewnicza, poprzez produkcję wydajniejszych turbin wiatrowych, udostępni na rynku półwyroby stalowe, szczególnie poszukiwane w segmencie energetyki wiatrowej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 125 milionów koron.

W zakładzie produkcyjnym ciągarni w Starym Mieście na Morawach huta w 2018 roku zainwestuje w automatyczny system magazynowania za około 220 milionów koron. Z kolei Walcownia Kladno również przeznaczy środki na inwestycje, tym razem w technologię o wartości 170 milionów koron.

Huta Trzyniec planuje wyprodukować w 2018 roku 2,55 miliona ton stali, czyli o 30 tysięcy ton stali więcej niż w roku 2017. Będzie to możliwe dzięki odbudowanej i zmodernizowanej w roku 2017 jednostce produkcyjnej.

Luty`2018

« powrót do góry
 

Huta Trzyniec poszerza działalność w segmencie energetyki wiatrowej

Huta Trzyniec przejmuje firmę Brück AM Zámrsk z Kraju Pardubickiego. To czeskie przedsiębiorstwo produkuje elementy do pierścieni łożyskowych na potrzeby sektora energetyki wiatrowej. Huta Trzyniec jest od dawna dostawcą stali dla Brück AM Zámrsk i zamierza nadal ją rozwijać.

Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec przyznaje, że do tej pory prowadzone przez Spółkę akwizycje zawsze prowadziły do wzrostu produkcji i rentowności w przejętych firmach. W jego ocenie Brück AM Zámrsk również będzie rosnąć i rozwija się pod skrzydłami Huty Trzyniec. Zakup firmy maszynowej jest krokiem logicznym, gdyż Brück AM Zámrsk w pełni pasuje do strategii poszerzania łańcucha produktów Huty Trzyniec.

Brück AM Zámrsk zajmuje się formowaniem metali na gorąco, ich uszlachetnianiem oraz dalszą obróbką. Firma wyposażona jest w najnowocześniejsze technologie obróbki metali na gorąco poprzez bezszwowe walcowanie pierścieni oraz dalszą obróbkę cieplną. Dysponuje także najnowocześniejszą technologią obróbki CNC w inżynierii precyzyjnej.

Produkty firmowe przeznaczone są przede wszystkim do elektrowni wiatrowych. Firma posiada również możliwości wyprodukowania kołnierzy pierścieniowych do łodzi podwodnych, sieci wodnych, okry rakiet kosmicznych oraz specjalnych elementów do tuneli CT w aptekach.

Tymczasowy przedstawiciel przedsiębiorstwa Luboš Malý zapewnia, że produkty firmy Brück AM Zámrsk należą do czołówki w swojej branży. W jego ocenie związek z producentem wysokiej jakości stali jest posunięciem w dobrym kierunku, pomocnym w dalszym rozwoju firmy Brück AM Zámrsk, zarówno jeśli chodzi o wprowadzanie nowych technologii, jak i dalszy rozwój portfolio produktów.

Firma Brück AM Zámrsk zatrudnia ponad 260 osób. Za rok 2017 osiągnęła przychód w wysokości ponad miliarda koron. Ponad 90% produkcji przeznaczone jest na eksport, głównie do Niemiec, Hiszpanii, ale także do Brazylii, Meksyku, Białorusi i innych krajów.

Styczeń`2018

« powrót do góry