O pracy

Aktualności - 2018 r.

 

HUTA TRZYNIEC PRZYGOTOWYWUJE SYSTEMY OCHRONY PRZED HAŁASEM ZA KWOTĘ PONAD MILION KORON

Inwestycje ekologiczne w instalacje odpylające pozytywnie wpłynęły na znaczną redukcję pyłu w powietrzu, ale niestety przyczyniły się również do wzrostu poziomu hałasu. W najbliższym czasie Huta Trzyniec rozpocznie budowę wkładek antyhałasowych, które powstaną w kilku lokalizacjach na terenie zakładu. Wartość inwestycji wyniesie 9 milionów koron. Wkładki antyhałasowe powinny zmniejszyć natężenie hałasu oraz usunąć odgłosy, które są odbierane jako nieprzyjemne dźwięki.

Analizy hałasu przeprowadzone przez Hutę Trzyniec wskazują, że dwa wyloty wentylatorów odpylających węzły pierwszej aglomeracji, jak również komin oraz wentylatory zasilające system odpylania patelni w stalowni konwertora tlenowego – to trzy największe źródła hałasu na terenie zakładu.

Badanie hałasu dla Huty Trzyniec wykonała specjalistyczna firma z Brna. Analiza wyników zajęła kilka miesięcy, gdyż pomiary prowadzone były w kilku lokalizacjach, wytypowanych jako potencjalne źródła hałasu na terenie zakładu, w tym również w spółkach zależnych oraz w pobliżu fabryki. Badanie wykazało także inne źródła hałasu, pochodzące głównie z ruchu samochodowego. Okazało się, że na ulicy Frýdeckiej i ulicy Těšínskiej hałas komunikacyjny jest porównywalny do hałasu pochodzącego z huty.

"Badanie pozwoliło stworzyć ranking najbardziej znaczących źródeł hałasu oraz wskazało rozwiązania techniczne umożliwiające przeciwdziałanie hałasowi, w tym między innymi modelowanie poziomu mocy akustycznej źródła. We wrześniu Huta Trzyniec rozpocznie działania dotyczące trzech najważniejszych źródeł hałasu, zarówno w stalowni, jak też w aglomeracjach. Następnie stopniowo będą powstawały projekty dla kolejnych działów produkcji, tak aby docelowo zminimalizować poziom hałasu w okolicy" - wyjaśnia Česlav Marek, Dyrektor Produkcji Huty Trzyniec.

Cicha praca huty nie jest realna. Firma stara się wykorzystywać wkładki antyhałasowe w starszych obiektach, zaś nowe i zmodernizowane wentylatory wyposażone są w osłony akustyczne oraz izolację. Harmonogram zaangażowania środków finansowych na inwestycje przeciwdziałające hałasowi został przedłożony przez Hutę Trzyniec Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Lipiec`2018

« powrót do góry
 

HUTA TRZYNIEC OSIĄGNĘŁA PONAD MILIARD KORON ZYSKU!

W 2017 roku Huta Trzyniec osiągnęła przychód ze sprzedaży produktów i półproduktów w wysokości 35 859 miliardów koron. W porównaniu do roku 2016 było to o 3,64 miliarda koron więcej. Podsumowując wyniki gospodarcze spółki, Walne Zgromadzenie stwierdziło, iż mimo wyższej sprzedaży, zysk firmy za rok 2017 wynósł 1 424 miliardy koron, co stanowi niewielki spadek w porównaniu do roku 2016.

Niższy wynik gospodarczy był spowodowany rosnącą ceną materiałów do produkcji oraz wyższymi kosztami osobowymi. W 2017 roku firma zainwestowała ponad 2,7 miliard koron w nowe urządzenia i technologie, w tym również w projekty ekologiczne.

Produkcja stali surowej w Hucie Trzyniec spadła z 2 605 milionów ton w roku 2016 do 2 528 milionów ton w roku 2017. Głównym powodem była inwestycja związana z modernizacją stacji konwersji gazu w stalowni konwertora tlenowego. „Pomimo trudnych warunków spowodowanych modernizacją, Spółka nadal utrzymuje się na pozycji największego producenta stali oraz materiałów walcowanych. Praktycznie co druga tona stali w Czechach została wytopiona w Trzyńcu“mówi Tomáš Chrenek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec. W rezultacie firma utrzymała pozycję największego producenta stali w Republice Czeskiej, którą zajmuje od dziewięciu lat.

Ogólnie, najlepiej sprzedającym się pod względem ilościowym produktem jest drut walcowany (995 tys. ton), a jego udział w całkowitej sprzedaży w 2017 r. wyniósł 42,6 %. Drugim najlepiej sprzedającym się produktem są pręty stalowe oraz profile (574 kt). Dzięki inwestycjom w nowe technologie rafinacji oraz przetwarzania rośnie sprzedaż produktów o wyższej wartości dodanej. Dotyczy to głównie oferty dla przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. 67 % produkcji całkowitej przeznaczone jest na eksport.

W 2017 roku znacząco udało się również obniżyć emisję stałych zanieczyszczeń. Wszystkie inwestycje związane z odpylaniem głównych jednostek produkcyjnych zostały w pełni zrealizowane. Doprowadziło to do rekordowego spadku emisji zanieczyszczeń w roku 2017, w stosunku do roku 2016, to jest do nowego, historycznego minimum wynoszącego 148 ton. Jest to spadek o prawie 75 % w porównaniu z rokiem 2013, kiedy rozpoczęto prace.

W perspektywie średnio – i długoterminowej zagrożeniem dla przemysłu stalowego może być wprowadzenie ceł na rynku amerykańskim, gdyż oznacza to realne zagrożenie dla wzrostu importu do Europy. "Poziom europejskiego eksportu do USA, który wynosił 4,9 miliona ton w 2017 roku, obecnie spada, ale będziemy poszukiwać nowych rynków zbytu dla niektórych naszych produktów" - zauważa Ján Moder, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec. Dodał również, że: „inne problemy, z którymi borykają się dziś producenci stali, to nieproporcjonalnie wysokie ceny energii dla energochłonnych firm produkcyjnych oraz reforma handlu emisjami. Wpływ tej reformy może spowodować dodatkowy wzrost kosztów".

W tym roku firma planuje zainwestować w kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych około 2,5 miliarda koron. Większość z nich ma na celu wzrost wartości dodanej produktów stalowych. Huta Trzyniec planuje wyprodukować w 2018 roku 2,55 mln ton stali, co umożliwią zrekonstruowane i zmodernizowane jednostki produkcyjne, które zostały odnowione w 2017 roku.

Roczna produkcja Huty Trzyniec wynosi około 2,5 miliona ton stali, a jej głównymi produktami są wyroby walcowane: drut walcowany, stal kształtowa, pręty stalowe, stal ciągniona, szyny, blachy uniwersalne, rury stalowe bez szwu i półprodukty hutnicze. Od dziewięciu lat Huta Trzyniec jest największym producentem stali surowej w Republice Czeskiej. Od roku 1939 Huta Trzyniec wyprodukowała ponad 180 milionów ton stali.

Czerwiec`2018

« powrót do góry
 

Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INVENT ARENA 2018, zaprezentowane zostaną nowości technologiczne oraz ciekawy program dla zwiedzających.

Druga edycja międzynarodowej wystawy INVENT ARENA 2018 obfitować będzie w nowości ze świata nauki oraz techniki. Od środy 20 czerwca do piątku 22 czerwca hala WERK ARENA zamieni się w pełną innowacji przestrzeń wystawową.

Fachowcom oraz szerokiej publiczności zaprezentowane zostaną nie tylko ciekawe wynalazki pochodzące z instytutów badawczych czy też uczelni wyższych, ale również innowacyjne metody nauczania stosowane w miejscowych szkołach podstawowych, średnich oraz wyższych.

„Staramy przyciągnąć atrakcyjnych wystawców. Udział w wystawie zapowiedzał między innymi Instytut Technologiczny z Izraela. Swój wynalazek zaprezentują również studenci z Wojskowej Akademii Technicznej z Polski. Opracowali oni biomedyczną odzież dla niemowląt, wyposażoną w zintegrowany system elektrod i czujników monitorujących napięcie mięśniowe noworodka,” wyjaśnia Jan Kobielusz z Czeskiego Towarzystwa Metalurgicznego (ČHS - Česká hutnická společnost), które wspólnie z Hutą Trzyniec organizuje wystawę wynalazków.

„Wśród eksponatów znajdzie się między innymi symulator lotu oraz lądowania dla samolotu Boeing na lotnisku w Pradze, który będą mogli wypróbować goście wystawy. Czeka na nich również gyroskop, za pomocą którego osiągną przeciążenie 3G, takie jakiego doświadczają piloci w trakcie zwykłego lotu myśliwcem,” uzupełnia Jan Kobielusz.

Zaprezentowanych zostanie również kilka niezależnych projektów badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych, zrzeszonych w ramach towarzystwa Trasfera.cz, którego misją jest wsparcie transferu wyników badań naukowych do praktyki.

„Planujemy między innymi prezentację wynalazku, którym jest urządzenie dla szybkiego oraz nieniszczącego pomiaru austenitu szczątkowego. Austenit to stały roztwór węgla w żelazie, a producenci surowego żelaza muszą zdefiniować jego zawartość. Dzięki urządzeniu zajmuje to tylko około 15 minut, można go nawet stosować w przypadku dużych konstrukcji, bez konieczności pobierania próbek,” stwierdza Martin Duda, wiceprzewodniczący agencji i członek Zarządu Technologicznej Agencji RC. Urządzenie o nazwie Austenimeter opracowane zostało na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Pozwala ono wykryć właściwości strukturalne, fazowe i magnetyczne oraz potrafi wykonać pomiary procesów korozyjnych i innych zjawisk powierzchniowych.

Wystawa INVENT ARENA jest przeznaczona nie tylko dla fachowców, ale również dla szerokiej publiczności z wszystkich grup wiekowych, dla której przygotowano ciekawy program towarzyszący. Organizatorzy potraktowali wystawę jak podróż, rozpoczynającą się od innowacyjnej edukacji, a prowadzącą do innowacyjnego pracodawcy. Wystawa jest organizowana we współpracy ze szkołami, które przygotowały prezentacje nowoczesnych metod nauczania, takich jak na przykład wirtualna rzeczywistość, tworzenie prezentacji 3D, drukowanie 3D, włączenie zestawów zabawkowych Merkur do nauczania oraz inne ciekawostki.

Kwiecień`2018

« powrót do góry
 

Producent elementów do elektrowni wiatrowych stał się częścią Grupy HUTA TRZYNIEC – MORAVIA STEEL.

Od czwartku 29 marca 2018 r. firma Brück AM Zámrsk z Kraju Pardubickiego należy do Grupy HUTA TRZYNIEC – MORAVIA STEEL. Firma Brück AM Zámrsk dołączyła do łańcucha produkcyjnego Huty Trzyniec jako trzydziesta spółka córka. Akwizycja została już zatwierdzona przez odpowiednie organy antymonopolowe.

Firma będzie produkować ze stali trzynieckiej asortyment elementów z zakresu inżynierii precyzyjnej, szczególnie dla sektora energetyki wiatrowej, takich jak na przykład kołnierze pierścieniowe do łodzi podwodnych i sieci wodnych, elementy rakiet kosmicznych oraz specjalne elementy do tuneli CT w systemie opieki zdrowotnej.

Akwizycja jest logiczną konsekwencją wieloletniej współpracy. Jest w pełni zgodna ze strategią rozwoju naszej firmy, gdyż obecnie wkraczamy w dziedzinę energetyki wiatrowej - wyjaśnił zakup firmy Jan Czudek, Prezes Zarządu Huty Trzyniec.

Obszar wykorzystania energii wiatrowej należy do szybko rozwijających się segmentów, a obecnie przeżywa swój boom w Europie. Huta Trzyniec nadal zamierza inwestować w tej dziedzinie i dalej rozwijać tę nowo nabytą spółkę.

Dyrektorem firmy o obecnej nazwie Brück AM będzie czterdziestotrzyletni Pavel Straszak. W Hucie Trzyniec pracował on na różnych stanowiskach w dziale walcowni drutu i drobnych profili, od 2016 r. prowadzi spółkę córkę Sochorová Válcovna w Kladnie. W firmie Brück AM pozostaje rownież dotychczasowy dyrektor wykonawczy Luboš Malý.

Firma Brück AM Zámrsk zatrudnia ponad 260 osób. Za rok 2017 osiągnęła przychód w wysokości ponad miliarda koron. Ponad 90 % produkcji przeznaczone jest na eksport, głównie do Niemiec, Hiszpanii, ale także do Brazylii, Meksyku, Białorusi i innych krajów.

Kwiecień`2018

« powrót do góry
 

Dzieci ze szkół podstawowych w Trzyńcu mogą w pełni cieszyć się czystym powietrzem w Tatrach

Ponad 250 dzieci z klas czwartych i piątych szkół podstawowych w Trzyńcu mogło cieszyć się w marcu tego roku krystalicznie czystym wysokogórskim powietrzem u podnóża Tatr Zachodnich. Huta Trzyniec zorganizowała dla nich dziesięciodniowy pobyt uzdrowiskowy w Centrum rekreacji dla dzieci w Žiaru na Słowacji.

Od 2014 r. Huta Trzyniec corocznie wysyła uczniów miejscowych szkół podstawowych w malownicze krajobrazy doliny Žiaru na Słowacji. Z takiej formy zajęć edukacyjnych na łonie przyrody, w ramach pobytów uzdrowiskowych, skorzystało już ponad tysiąc uczniów, a w tym roku dołączyło do nich kolejnych trzystu. Łączny wydatek na ten cel wzrośnie w tym roku do ok. 7,5 miliona koron.

Jest to jedno z wielu działań, poprzez które staramy się złagodzić skutki naszej produkcji przemysłowej. Przede wszystkim zainwestowaliśmy w nowoczesne technologie, służące odpyleniu działów. Dzięki tym inwestycjom, w porównaniu do stanu pierwotnego, udało nam się zmniejszyć ilość emisji pyłu do atmosfery o dwie trzecie. Staramy się również poprzez inne aktywności przyczyni do poprawy jakości życia mieszkańców naszego regionu - mówi Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec.

Pobyty uzdrowiskowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród szkół. W ubiegłym roku korzystały z nich dzieci z okolic Jabłonkowa, a w tym roku wyjechali ponownie uczniowie ze szkół w Trzyńcu. W Tatry pojechali razem ze swoimi nauczycielami. Dzięki temu mogą łączyć wypoczynek z edukacją. W czasie pobytów uzdrowiskowych uczniowie mają zapewnione lekcje, a także wycieczki i spotkania z ratownikami górskimi oraz przyrodnikami.

Maciej, Wojciech, Filip, Rosťa oraz Honza z drugiego turnusu dyskutowali o funkcjach lasu. Nauka jest krótka i to jest super. Chodzimy na wycieczki w góry i do jaskini. Byliśmy w Niedźwiedziej Sztolni, gdzie trochę się baliśmy – opowiadają, przekrzykując jeden drugiego. Wszyscy jednak chórem chwalą miejscową kuchnię, urozmaicone śniadania, krótkie lekcje, ładną okolicę oraz czyste powietrze. Trochę tęsknimy, ale zawsze możemy zadzwonić do mamy, jeśli tylko chcemy. Tu jest świetnie - mówią Sara i Klara, uczennice 5. klasy szkoły podstawowej w Nieborach.

W dwóch tegorocznych turnusach pobytów uzdrowiskowych w Tatrach wzięło udział łącznie blisko dwieście uczniów. Od poniedziałku 19 marca w trzecim turnusie uczestniczyło kolejnych siedemdziesięcioro dzieci ze szkół podstawowych Trzyńcu.

Marzec`2018

« powrót do góry
 

Inwestycje w Hucie Trzyniec służą zwiększeniu wartości dodanej wyrobów ze stali

Uruchomienie nowych pieców do wyżarzania, budowa kolejnej linii do łuszczenia i wykończania, montaż dodatkowych szlifierek do kęsów oraz dostosowanie jednej z linii odlewniczych do sześćsetmilimetrowej średnicy półwyrobów stalowych - to tylko czterdzieści procent projektów inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2018 w Hucie Trzyniec. Ich łączna wartość to ponad 2,5 miliarda koron czeskich.

Kolejne inwestycje realizowane będą w walcowni kęsów należącej do samodzielnego zakładu produkcyjnego w Starym Mieście na Morawach. Wdrażane corocznie inwestycje w modernizację i odtworzenie infrastruktury oraz jej naprawę są absolutnie niezbędne dla dalszego rozwoju firmy i utrzymania przez nią czołowej pozycji na rynku. Trzeba jednak potrafić zarobić na sfinansowanie tych właśnie inwestycji - zaznacza Jan Czudek, Dyrektor Huty Trzyniec.

W 2017 roku firma zainwestowała w rozwój i modernizację infrastruktury ponad trzy miliardy koron czeskich. Blisko jedną trzecią tych środków przeznaczono na projekty środowiskowe, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków produkcji przemysłowej dla otoczenia.

Jak wyjaśnia Radek Olszar, Dyrektor ds. Inwestycji i Strategii Huty Trzyniec - w tym roku Spółka sfinalizuje cały szereg inwestycji rozpoczętych w 2017 roku, między innymi stanowisko do szlifowania kęsów. Chodzi o instalację dwóch szlifierek wraz z wdrożeniem nowej technologii do trzeciej szlifierki. Inwestycje o łącznej wartości 600 milionów koron są zdecydowanie opłacalne. Huta poprawi jakość materiału wstępnego, który jest niezbędny do dalszego przetwarzania, między innymi do produkcji śrub, łożysk lub sprężyn. Jednocześnie firma rozpocznie wykorzystanie nowych pieców do wyżarzania, które również poprawią właściwości wyrobów stalowych.

W ciągu kilku miesięcy rozpocznie się budowa nowej linii technologicznej nr 2 dla prętów stalowych, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej stacji do obróbki prętów stalowych. Nowa linia potrafi przetworzy w trybie automatycznym średnicę od 30 do 80 mm do długości 10,5 metra. Koszt tej inwestycji, według wstępnych obliczeń, powinien wynieść 250 milionów koron.

Ważne znaczenie ma także rozpoczęcie produkcji nowego wymiaru półwyrobów stalowych o średnicy 600 mm. Do tej pory Huta Trzyniec produkowała półwyroby o maksymalnej średnicy 525 mm. Nowa linia odlewnicza, poprzez produkcję wydajniejszych turbin wiatrowych, udostępni na rynku półwyroby stalowe, szczególnie poszukiwane w segmencie energetyki wiatrowej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 125 milionów koron.

W zakładzie produkcyjnym ciągarni w Starym Mieście na Morawach huta w 2018 roku zainwestuje w automatyczny system magazynowania za około 220 milionów koron. Z kolei Walcownia Kladno również przeznaczy środki na inwestycje, tym razem w technologię o wartości 170 milionów koron.

Huta Trzyniec planuje wyprodukować w 2018 roku 2,55 miliona ton stali, czyli o 30 tysięcy ton stali więcej niż w roku 2017. Będzie to możliwe dzięki odbudowanej i zmodernizowanej w roku 2017 jednostce produkcyjnej.

Luty`2018

« powrót do góry
 

Huta Trzyniec poszerza działalność w segmencie energetyki wiatrowej

Huta Trzyniec przejmuje firmę Brück AM Zámrsk z Kraju Pardubickiego. To czeskie przedsiębiorstwo produkuje elementy do pierścieni łożyskowych na potrzeby sektora energetyki wiatrowej. Huta Trzyniec jest od dawna dostawcą stali dla Brück AM Zámrsk i zamierza nadal ją rozwijać.

Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec przyznaje, że do tej pory prowadzone przez Spółkę akwizycje zawsze prowadziły do wzrostu produkcji i rentowności w przejętych firmach. W jego ocenie Brück AM Zámrsk również będzie rosnąć i rozwija się pod skrzydłami Huty Trzyniec. Zakup firmy maszynowej jest krokiem logicznym, gdyż Brück AM Zámrsk w pełni pasuje do strategii poszerzania łańcucha produktów Huty Trzyniec.

Brück AM Zámrsk zajmuje się formowaniem metali na gorąco, ich uszlachetnianiem oraz dalszą obróbką. Firma wyposażona jest w najnowocześniejsze technologie obróbki metali na gorąco poprzez bezszwowe walcowanie pierścieni oraz dalszą obróbkę cieplną. Dysponuje także najnowocześniejszą technologią obróbki CNC w inżynierii precyzyjnej.

Produkty firmowe przeznaczone są przede wszystkim do elektrowni wiatrowych. Firma posiada również możliwości wyprodukowania kołnierzy pierścieniowych do łodzi podwodnych, sieci wodnych, okry rakiet kosmicznych oraz specjalnych elementów do tuneli CT w aptekach.

Tymczasowy przedstawiciel przedsiębiorstwa Luboš Malý zapewnia, że produkty firmy Brück AM Zámrsk należą do czołówki w swojej branży. W jego ocenie związek z producentem wysokiej jakości stali jest posunięciem w dobrym kierunku, pomocnym w dalszym rozwoju firmy Brück AM Zámrsk, zarówno jeśli chodzi o wprowadzanie nowych technologii, jak i dalszy rozwój portfolio produktów.

Firma Brück AM Zámrsk zatrudnia ponad 260 osób. Za rok 2017 osiągnęła przychód w wysokości ponad miliarda koron. Ponad 90% produkcji przeznaczone jest na eksport, głównie do Niemiec, Hiszpanii, ale także do Brazylii, Meksyku, Białorusi i innych krajów.

Styczeń`2018

« powrót do góry