O pracy

Aktualności - 2020 r.

 

ODWIEDZAJĄCY OBLEGAJĄ WYSTAWĘ SOCJALISTYCZNEGO RZEMIOSŁA

Muzeum Huty Trzyniec i Miasta Trzyńca odnotowuje obecnie najwyższą frekwencję odwiedzających. W ciągu pierwszych trzech tygodni od otwarcia w lutym wystawy pt. Werkfušky, obejrzało ją ponad dwa tysiące osób. Jest to kilka razy więcej odwiedzających, niż w przypadku innych, atrakcyjnych wystaw, które są w tym muzeum ciągle organizowane.

„W pierwszą niedzielę po otwarciu wystawy muzeum odwiedziło prawie 500 osób, podczas gdy przeciętna niedzielna frekwencja to około sto osób. Tak wysokie zainteresowanie wystawą to oszałamiający wynik, chociaż w ostatnich dniach zainteresowanie spadło. Mimo tego, jest to nadal jedna z najczęściej odwiedzanych wystaw”- mówi Eva Zamarská, dyrektor muzeum w Trzyńcu.

Wystawa „Werkfušky” prezentuje przykłady rzemiosła i efekty majsterkowania miejscowych hutników, giserów, mechaników, modelarzy drewna oraz elektryków. Pokazuje, jak ludzie w czasach socjalistycznego niedoboru zasobów byli w stanie samodzielnie poradzić sobie z różnymi potrzebami i samodzielnie przygotować sprzęt do ogrodu czy też dla gospodarstwa domowego. W wielu przypadkach wykorzystywali oni także materiał pochodzący z fabryki.

„Prawdopodobnie dotychczas jeszcze nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, że przed muzeum w kolejce ustawiają się osoby czekające na bilet. To było niesamowite” - mówi dyrektor muzeum. Przyszli nas odwiedzić dawni pracownicy huty, którzy dziękowali za możliwość powspominania dawnych czasów i lat przeżytych w hucie oraz podzielili się z  pracownikami muzeum kilkoma opowiadaniami z przeszłości.

„Zaskoczyło nas duże zainteresowanie wystawą wśród młodych ludzi. Przyciągnęła ich możliwość obejrzenia rzeczy, które znają już tylko z opowiadań”- dodaje Eva Zamarská. A wśród gości wystawy byli nie tylko mieszkańcy najbliższych okolic, ale też przybysze z odległej Ostrawy, Brna i Pragi.

Nieoczekiwanie dużym zainteresowaniem cieszyła się zarówno wystawa „Werkfušky”, jak też mała sala wystawowa poświęcona mikologii. Namiętni zbieracze grzybów mogli obejrzeć ekspozycję prezentującą wiele różnych gatunków grzybów. „Być może co trzeci odwiedzający to zbieracz grzybów. Udali się więc prosto do drugiej sali wystawowej, by cieszyć się bogactwem naszych lasów”- śmieje się kierowniczka muzeum. Jej zdaniem odwiedzający obejrzeli też stałą ekspozycję poświęconą historii Huty Trzyniec oraz regionu Trzyńca, po czym odchodzili bardzo mile zaskoczeni długoletnim bogatym dziedzictwem ich miejsca urodzenia.

Muzeum ma nowe strony internetowe www.muzeumtz.cz

Kwiecień`2020

« powrót do góry
 

HUTA TRZYNIEC CZERPIE CZĘŚĆ ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Wszystkie budynki administracyjne Huty Trzyniec wykorzystują energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych, podobnie jak chemiczna stacja uzdatniania wody, która przez cały rok działa za pomocą zielonej energii.

Huta Trzyniec uzgadnia swoje działania wspólnie z dystrybutorem energii tj. spółką - córką Energetyka Trzyniec, która potrzebną energię kupuje z elektrowni wiatrowych, wodnych oraz słonecznych. Zielona energia jest wykorzystywana do oświetlenia, zasilania i klimatyzacji biur. „To jedno z wielu działań Huty Trzyniec mające na celu zmniejszenie śladu węglowego” - mówi Jan Czudek, prezes Huty Trzyniec.

Obie firmy pracują również nad kompensacją emisji CO2 w innych obszarach, w tym także dotyczących sektora energetycznego. Na przykład w procesie produkcji energii elektrycznej Energetyka Trzyniec zastąpiła część paliwa biomasą. Obecnie spółka koncentruje się na możliwości budowy elektrowni fotowoltaicznych. „Aktualnie oceniamy wybrane hale produkcyjne na terenie huty pod kątem wykorzystania ich do montażu paneli fotowoltaicznych, w celu uzyskania czystej energii. Obecnie najbardziej zaawansowany jest projekt elektrowni słonecznej w nowej hali produkcyjnej ciągarni stali w Starym Mieście“ - tłumaczy Petr Matuszek, Dyrektor Energetyki Trzyniec.

W warunkach idealnych hala powinna wykorzystywać 180 000 kWh energii słonecznej, która zostałaby przeznaczona do zasilania urządzeń pomocniczych w ciągarni. Panele fotowoltaiczne pokryją 2500 m2 powierzchni dachu nowej hali produkcyjnej, w której znajdują się nowe technologie obierania i szlifowania. Elektrownia fotowoltaiczna powinna zostać uruchomiona w tym roku. Całkowita wartość planowanej inwestycji wynosi około pięć milionów koron, a część funduszy na jej uruchomienie pochodzi z dotacji.

Budowa elektrowni fotowoltaicznych ma miejsce nie tylko w Hucie Trzyniec. Podobne projekty są przygotowywane dla niektórych spółek - córek, których produkcja opiera się na stali z Huty Trzyniec.

Stal jako materiał podlegający nieskończonemu recyklingowi idealnie spełnia zasady zrównoważonego rozwoju środowiska. „Stal jest niezbędna do osiągnięcia celów klimatycznych Unii Europejskiej, ze względu na jej kluczową rolę w transporcie kolejowym, elektrowniach wiatrowych i wodnych oraz w komponentach niezbędnych do rozwoju ekologicznych aspektów przemysłu motoryzacyjnego”, zauważa Dyrektor Generalny Huty Trzyniec. Wskazuje jednak, że europejski sektor stali jest jednym z sektorów najbardziej wrażliwych na tzw. wyciek dwutlenku wegla. „Unia Europejska musi zapewnić dla hutnictwa konkurencyjne warunki działania, w przeciwnym razie przemysł w Europie zaniknie“ – dodaje Jan Czudek. W nadchodzących latach producenci stali będą ponosić zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie koszty uprawnień do emisji, mimo że Europa wytwarza jedynie 9% światowej emisji CO2. Bez wprowadzenia ochrony rynku nie będzie on konkurencyjny.

Marzec`2020

« powrót do góry
 

WZROSNĄ PŁACE W HUCIE TRZYNIEC

Pracownicy Huty Trzyniec mogą w 2020 roku spodziewać się wzrostu płac. Uzgodnili to przedstawiciele kierownictwa huty oraz przedstawiciele związku zawodowego KOVO. W dniu 29 stycznia została podpisana nowelizacja układu zbiorowego, dotycząca wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w Hucie Trzyniec.

Porozumienie przewiduje wzrost kilku składników wynagrodzenia. Podstawowe znaczenie ma gwarancja wzrostu płac średnio o 3,5%. Obejmuje ona przede wszystkim wzrost stawek płac i indywidualnego wynagrodzenia. Pracownicy będą mogli także nadal liczyć na dodatkowe premie, które wyniosą 5,5% podstawy wynagrodzenia, o ile firma osiągnie planowany wynik ekonomiczny.

Biorąc jednak pod uwagę obecną, trudną sytuację w przemyśle hutniczym, której tłem jest europejska debata na temat ochrony klimatu oraz wynikające z niej drastyczne ograniczenia, porozumienie przewiduje również środki mające na celu wzrost wydajności pracy.

„Będziemy pracować nad tym, aby czas pracy był wykorzystywany bardziej wydajnie niż dotąd. Pracujemy również nad rozwiązaniami dotyczącymi zmniejszenia zatrudnienia, aby utrzymać stabilność ekonomiczną firmy i rozsądnie gospodarować środkami na pokrycie niezbędnych kosztów“ - powiedział Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec. Uważa on jednak, że hutnicy z Trzyńca poradzą sobie z tą sytuacją. „Szukamy różnych możliwości zaoszczędzenia środków oraz usprawnienia procesów, tak aby wspólnie przetrwać ten okres ”- dodaje Jan Czudek.

„Fundamenty działania naszej silnej firmy zapewniają pracownikom Huty Trzyniec pewność zachowania stabilnej pracy. Cieszę się, że w tak trudnej sytuacji, jaka panuje w hutnictwie, czy też w przemyśle w Europie, znaleźliśmy wspólny język i udało nam się uzgodnić wzrost wynagrodzeń, w tym premie za pracę w święta, jak również wzrost płac dla pracowników pracujących na zmianę ”- powiedział Marcel Pielesz, przewodniczący ZO OS KOVO TŽ. W jego ocenie zwiększenie wydajności procesów jest nieuniknione, aby firma utrzymała na rynku dobry wizerunek, taki, jak dotychczas. „Taka właśnie jest rola pracowników ulepszających procesy, wprowadzających innowacje oraz uczących się nowych technologii. To także dzięki nim Huta Trzyniec należy do najlepszych w swojej branży“podsumował Marcel Pielesz.

Huta Trzyniec zwiększyła również do wysokości 5000 koron rocznie kafeterię benefitów dla pracowników. Można je wykorzystać na potrzeby zdrowotne lub na cele sportowo-rekreacyjne. Te benefity wykorzystuje 90% pracowników. Kolejne benefity obejmują składki na ubezpieczenie emerytalne oraz inne świadczenia o wartości średnio ponad 2000 koron miesięcznie, stanowiące dodatkowy składnik podstawowego wynagrodzenia.

Średnie zarobki w Hucie Trzyniec 2019 r. wyniosły 36 184 koron, a mediana wyniosła 34 877 koron, czyli znacznie powyżej średniej w województwie morawsko-śląskim i w Czechach. W Hucie Trzyniec zatrudnionych jest obecnie ponad 7 tysięcy osób, wliczając w to załogę walcowni rur w Ostrawie - Vítkovicach, ciągarni stali w Starym Mieście, walcowni uniwersalnej w Boguminie oraz walcowni kęsów w Kladnie.

Luty`2020

« powrót do góry
 

INWESTYCJE W HUCIE PRZEKROCZĄ MILIARD KORON

Huta Trzyniec przygotowuje się na trudny rok. Spadek popytu w 2019 roku oraz presja na obniżenie cen produktów miały negatywny wpływ na przygotowanie tegorocznych planów finansowych. Już w 2019 roku firma ograniczyła plany inwestycyjne o pół miliarda koron. Tegoroczne plany opiewają na sumę 1,4 miliarda koron.

„Z powodu niekorzystnych zmian gospodarczych w zeszłym roku łączne inwestycje huty zostały zmniejszone o ponad pół miliarda koron. Ostatecznie w zakład zainwestowaliśmy 2,3 miliarda koron”- mówi Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec.

Ze względu na spadek popytu nastąpił również niewielki spadek wolumenu produkcji. W 2019 roku firma wyprodukowała 2,502 mln ton stali, czyli o 81 tys. ton mniej niż w roku 2018. Planowana wielkość produkcji w 2020 roku wynosi 2,637 mln ton stali. Jeśli jednak chodzi o inwestycje Huta Trzyniec mocno stąpa po ziemi.

W tym roku Huta Trzyniec planuje zainwestować 1,4 miliarda koron. „Jest to znacznie mniej niż pierwotnie zostało ujęte w biznesplanie. Jednak ogólnie sytuacja nie pozwala teraz na inwestowanie większych środków”- wyjaśnił Jan Czudek. Chodzi o 54 projekty inwestycyjne, w tym niektóre rozpoczęte jeszcze w 2019 roku.

W ocenie Jana Czudka, Dyrektora Generalnego Huty Trzyniec mamy przed sobą bardzo trudny rok. „Chociaż oczekujemy wyższej produkcji surówki niż w roku 2019, obecne szacunki wyników ekonomicznych, zwłaszcza w odniesieniu co do cen sprzedaży na rynku, nie są zbyt korzystne” – zauważa Dyrektor Jan Czudek. Według niego wpływ na rozwój gospodarczy będzie miał słaby wzrost gospodarki niemieckiej oraz niepewność związana ze zmianami w przemyśle samochodowym. Niepewność tę zwiększają dodatkowo wysokie ceny surowców, takich jak ruda i węgiel, czy też wojna handlowa USA z Chinami. Istotna jest też silna presja na zmniejszenie śladu węglowego oraz inne zobowiązania środowiskowe, które huty w Europie muszą realizować za cenę wzrostu ponoszonych kosztów, tym samym pogarszając swoją konkurencyjność na rynku światowym.

Inwestycje 2020

Największą inwestycją w 2020 roku będzie budowa nowej linii do obierania stali o wartości 715 milionów koron. Dzięki temu firma podniesie wydajność obróbki prętów, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku.

Kolejny ważny tegoroczny projekt będzie dotyczył wielkiego pieca. Inwestycja ta polega na budowie nowej nagrzewnicy powietrza nr 62, która jest bardziej energooszczędna niż dotychczas wykorzystywany, przestarzały sprzęt i osiąga wyższą temperaturę ogrzewania (do 1250°C). Łączna wartość tej inwestycji wyniesie 290 milionów koron.

W tym roku firma dokończy również rozpoczęte wcześniej inwestycje. Wiosną zostanie oddana do użytku linia technologiczna nr 2, służąca do uszlachetniania prętów stalowych. Chodzi o projekt o łącznej wartości prawie 260 milionów koron. „Dzięki obróbce cieplnej, przy tej samej wytrzymałości pręty stalowe uzyskują lepsze właściwości. Takie pręty mają duże zastosowanie w przemyśle mechanicznym oraz samochodowym“ - mówi Radek Olszar, Dyrektor ds. Inwestycji i Strategii Huty Trzyniec. Typowymi produktami z uszlachetnionej stali są na przykład łączniki, pręty, wały, sprężyny czy też stabilizatory.

Następna znacząca inwestycja to modernizacja działu produkcyjnego ciągarni stali w Starym Mieście, o łącznej wartości 600 milionów koron. W ramach tego projektu działa już automatyczny magazyn maszynowy, zaś dalej kontynuowana jest budowa nowej hali produkcyjnej o powierzchni 4000 m2, przeznaczonej dla automatycznych linii produkcyjnych. Umożliwi to firmie powiązanie technologii obierania i szlifowania. Zdolność produkcyjna ciągarni stali wynosi około 90 000 ton produktów rocznie. Nowa inwestycja powinna zwiększyć wydajność tej infrastruktury o około 20 procent.

W tym roku zostanie także zakończona kolejna inwestycja ekologiczna, której efektem będzie zmniejszenie ulotnych emisji pyłu w powietrzu. „W tym roku zostanie uruchomiony projekt dotyczący odpylania sprzętu do transportu i ponownego ładowania przy produkcji aglomeratu stalowego. Drugi sprzęt do zbierania i przetwarzania mieszanki do produkcji aglomeratu wielkopiecowego zostanie uruchomiony w przyszłym roku“ - podsumowuje Jan Czudek. Łączne nakłady na ten cel przekraczają 760 milionów koron, a dotacja SEF wynosi 338 milionów koron.

W tym roku firma zajmie się również kwestią neutralności węglowej. Huta Trzyniec podejmuje działania w celu zrównoważenia emisji CO2. „Przygotowujemy szereg środków w celu zmniejszenia zarówno generowanego przez hutę, jak też globalnego śladu węglowego, szczególnie w sektorze energetycznym i oczywiście tam, gdzie jest to technicznie możliwe” - wyjaśnia Dyrektor Generalny. W pierwszym kwartale tego roku firma przedstawi opinii publicznej szczegółowe informacje na ten temat. Jednym z przygotowywanych obecnie projektów jest budowa elektrowni słonecznej w nowej hali ciągarni stali w Starym Mieście.

Styczeń`2020

« powrót do góry