O pracy

Kultura firmy

  hutnik

  Jeżeli naszym pragnieniem jest, aby wspólne zaangażowanie i dążenie do wytyczonych celów znalazły odzwierciedlenie w sukcesie, akceptujmy wspólne wartości, pozwalające zrealizować naszą wizję.

  Pracownicy Huty Trzyniec w codziennej pracy zawodowej starają się realizować cele, z którymi się identyfikują:

  • orientacja na klienta
  • twórcze, partnerskie myślenie
  • trwały wzrost zaufania
  • uczciwość, wypełnianie zobowiązań
  • przewidywanie, innowacyjność
  • duch biznesu
  • ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych
  • otwartość wobec zmian
  • praca zespołowa
  • wzajemne przekazywanie doświadczeń
  • otwarta komunikacja
  • świadomość wspólnej odpowiedzialności za sukces