O pracy

Ośrodek praktyk dla absolwentów szkół wyższych

    W roku 2002 utworzyliśmy Ośrodek praktyk dla absolwentów szkół wyższych. Powstał on z myślą o młodych ludziach, którym chcemy umożliwić lepsze poznanie struktury organizacyjnej naszej firmy i poszczególnych wydziałów oraz procesu produkcyjnego. Korzystając z oferty Ośrodka będziesz mieć możliwość zweryfikowania swojej wiedzy teoretycznej podczas realizacji konkretnych zadań w danym miejscu pracy.

    W ofercie edukacyjnej Ośrodka praktyk dla absolwentów szkół wyższych znajdują się indywidualne programy praktyk, zgodne z aktualnymi potrzebami kadrowymi firmy. Pełny cykl programu trwa około roku i kończy się analizą postępów w pracy oraz oceną końcową. Jeśli w trakcie praktyk absolwent wykazuje odpowiednie uzdolnienienia, odpowiedzialność oraz umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką, zaś nasza firma pozytywnie oceni jego kompetencje – wówczas zaproponujemy mu zatrudnienie na wybranym stanowisku w grupie Třinecké Železárny - Moravia Steel.

    Poniżej przedstawiamy wykres prezentujący sytuację zawodową absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli praktyki w naszym Ośrodku. Dane dotyczą okresu ostatnich 3 lat.


    wykres