O pracy

Kariera zawodowa

  hutnik

  Huta Trzyniec oraz huty w Ustroniu i Liskowcu posiadają wspólny rodowód z czasów, gdy razem wchodziły w skład przedsiębiorstw zarządzanych przez Izbę Cieszyńską.

  W latach 1839 – 1842 wzniesiono w Trzyńcu pierwszy wysoki piec i wybudowano odlewnię. Przełomowym momentem dla rozwoju zakładu stało się uruchomienie Kolei Koszycko – Bogumińskiej. Ze względu na korzystną lokalizację oraz dobrą dostępność surowców naturalnych zdecydowano, że produkcja hutnicza z Ustronia i Liskowca zostanie przeniesiona do Trzyńca.

  Od początku istnienia zakładu w jego rozwój angażowało się wielu pracujących tam Polaków i Słowaków. Co więcej, na przestrzeni lat tradycja zatrudniania polskich i słowackich pracowników stała się znakiem charakterystycznym firmy oraz istotnym atrybutem polityki kreowania wizerunku Huty Trzyniec. Dlatego też obecnie Huta Trzyniec jest zainteresowana kontynuacją i rozwojem tej tradycji, tym bardziej, że otwarcie granic państwowych pomiędzy naszymi krajami oznacza nowe możliwości współpracy także w sferze personalnej. Huta Trzyniec to nowoczesne przedsiębiorstwo otwarte na wszystkich obywateli Unii Europejskiej, chcących wspólnymi wysiłkami dążyć do urzeczywistnienia misji firmy: „Wspólnie dla przyszlych pokoleń“.

  pracownik

  Pracownikom oferujemy szerokie możliwości wykorzystania swoich umiejętności i doświadczeń oraz szansę dalszego budowania ścieżki kariery zawodowej w połączeniu z firmowym systemem rozwoju i edukacji. Nasi pracownicy są nagradzani za swoją pracę nie tylko w formie materialnej, ale także z wykorzystaniem szerokiego wachlarza programów socjalnych, motywujących i przynoszących zatrudnionym osobiste zadowolenie z pracy w Hucie Trzyniec.

  Pracownikom oferujemy stałe bonusy:

  • dodatkowy tydzień urlopu, co pozwala na wypoczynek w łącznym wymiarze 25 dni w roku
  • bezpłatne turnusy rehabilitacyjne i sanatoryjne
  • polisę na życie
  • dotacje na ubezpieczenie emerytalne
  • dofinansowanie do posiłków
  • napoje bezalkoholowe w czasie pracy
  • dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci pracowników
  • pomoc socjalną dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

  W 2004 roku wprowadziliśmy dla naszych pracowników system bonusów do wyboru obejmujący:

  - promowanie i współfinansowanie różnych form aktywnego wypoczynku,
  - programy opieki zdrowotnej,
  - pomoc w edukacji,
  - dofinansowanie urlopu.
  - dofinansowanie zakupu produktów Huty Trzyniec.

  Każdy z pracowników sam wybiera bonus, który najlepiej odpowiada jego potrzebom i oczekiwaniom.